Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Хто є сторонами трудового договору ?Сторонами трудового договору є: працівник
і власник (або уповноважений ним орган). Сторони трудового договору мають трудову правосуб'ектностио, тобто мають суб'єктивними правами
і несуть юридичні обов'язки. Однією стороною завжди є громадянин, що надійшов на роботу в ка

честве працівника. Зі змісту конвенцій Міжнародної організації праці № 10, № 59, № 60 та № 138
(які регламентують мінімальний вік для
прийому на роботу), а також зі змісту ст. 188 КЗпП
Україна втекти, що укладати трудовий договір
мають право громадяни, які досягли віку 16 років. В
виняткових випадках, за згодою одного з батьків (або особи, що його замінює), на роботу можуть прийматися особи, які досягли 15 років. Стаття 7 Конвенції
МОП ИО мінімальний вік для прийому на работуи,
а також частина 3 ст. 188 КЗпП України допускають прийом на роботу осіб, які досягли 14 років, за наявності таких умов:

З ці особи повинні бути учнями загальноосвітніх шкіл чи інших навчальних закладів відповідної класифікації;

З виконувана робота повинна бути легкою і не
заподіювати шкоди здоров'ю або розвитку;

З робота не повинна завдавати шкоди відвідуваності
навчального закладу, порушувати навчальний процес і виконаються у вільний від навчання час;

З має бути отримана згода одного з батьків або особи, що його замінює.

Іншою стороною трудового договору виступає власник підприємства, організації, установи (або
уповноважений ним орган) або фізична особа. За
думку В.І. Прокопенко, (Прокопенко В.І. Трудове
право України, с.95 та ін.) в якості роботодавця як
боку трудового договору виступає конкретне
підприємство, організація, установа.

Трудовий договір може бути укладений на будь-якому
підприємстві, незалежно від форми власності
(ст. 2 Закону України ИО власності), виду підприємства (ст. 2 Закону України ИО підприємствах в Украінеи) організаційно-правової форми хозяйственной'деятельности (Закон України ИО господарських
обществахи). 'Трудовий договір також може укладатися з державними, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями, які легалізовані відповідно до чинного законодавства України. Так, наприклад,

стороною Трудового договору може виступати релігійна організація. На громадян, які працюють за
трудовим договором у таких організаціяхи поширюється законодавство про працю нарівні з працівниками державних і громадських підприємств, організацій і установ (ст. 26 Закону України * Про
свободу совісті та релігійні організаціяхи),

Стороною трудового договору в якості роботодавця може виступати і фізична особа. До фізичних
особам у даному випадку відносяться суб'єкти підприємницької діяльності без утворення юридичної особи (з правом найму працівників на підставі
ст. 9 Закону України ИО предпрінімательствеи), адвокати (які мають право приймати на роботу помічників ст. 8 Закону України ИОб адвокатуреи), приватні нотаріуси (ст. 24 Закону України * 0 нотаріатеи), фермери (ст. 23 Закону України ИО сільськогосподарському (фермерському) хозяйствеи) та інші
фізичні особи. Громадяни мають право укладати
трудові договори з працівниками для виконання
функцій домробітниці, охоронця, водія та інших,
не заборонених чинним законодавством України видів робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Хто є сторонами трудового договору?"
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частину виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80 -х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 3. Михайло Сергійович Горбачов (р. 1931 г1.)
  Останнім лідером тоталітарної епохи став М.С. Горбачов, який отримав пост Генерального секретаря ЦК КПРС у березні 1985 року. З його ім'ям пов'язані кардинальні і незворотні зміни, які в усьому світі отримали назву «перебудова». Однак не слід думати, що Горбачов, прийшовши до влади, мав чіткий план перетворень і спробував його здійснити. Ні. Швидше за все, він серцем відчував і
 4. 3. Арбітражнимпроцесуальним ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  Згідно ст. 43 АПК РФ, «здатність мати процесуальні права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати
 5. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 7. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 8. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  Ст. 62 ЦК встановлює, що угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, законі або адміністративному акті, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав
 9. 62. Поняття, значення і види представництва.
  Ст. 62 ЦК встановлює, що угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, законі або адміністративному акті , безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав
 10. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  Виникнення і діяльність юридичних осіб - суб'єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми неможливі без установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua