Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
АРИСТОТЕЛЬ. ТВОРИ В 4-х томах. ТОМ 4. ИЗД-ВО ДУМКА, МОСКВА., 1983 - перейти до змісту підручника

Книга дев'ята

1 Загалом трактат про дружбу більше будь-якої іншої книги «Ні-комаховон етики» . Книги EN містять приблизно по 620 рядків видання Беккера (виняток - кн. II, 460 рядків, і кн. VI, 480 рядків). Мабуть, для рівноваги античний видавець рукописи Ар. поділив трактат про дружбу приблизно навпіл: жодного змістовного перелому на кордоні VIII і IX книг немає. -244. 2

Різнорідні дружби (букв, «різновидні») - це ті дружби, в яких предмети приязні сторін відносяться до різних видів. Сказано - див 1132Б31 сл., 1158Ь27, 1159а35 сл., 1162а34 сл. - 244. 3

1156Ь9-12, 1157а11. -244. 4

Те, що мова тут йде про царя, показує ЇЇ (1243Ь24); по Плутарху, це Діонісій Сіракузького: De fort. Al. 333 F. Платою цар порахував задоволення від очікування нагороди. - 244. 6

СР PI., Prot. 328b. - 245.

8 СР Hes., Ergg. 370: «Другу завжди забезпечена будь договірна плата» (пер. В. Вересаєва). -245. 7

1162Ь6-9. -245. 8

Ар. ставить вчителів філософії на найпочесніше, за народними уявленнями, місце - поряд з богами і батьками - і зрівняння «але гідно» в дружбі вчителя філософії з учнем вважає неможливим. - 245. 9

Благополуччя самої людини не настільки важливо, як благополуччя його батька, тому й благополуччя того, хто забезпечив благополуччя самої людини, теж пе настільки важливо, як благополучно батька. - 247.

W 1094М1-27, 1098а26-29, 1103Ь34-1104а5 та ін - 247. 11

Інакше у Платона: першими в числі присутніх при обряді називаються друзі нареченого і нареченої (Legg. 775а). -247. 12

Т. с. молодший поступається старшому ложе у пиршественного столу: греки бенкетували напівлежачи. - 247. 13

Про який початку йде мова, не ясно, порівн., Однак, 1162Ь23 і 1165а5-12. - 248. 14

СР 1155а32-4; philoponeros - «подлолюб», порівн. Theophr., 14. Переклад друг підлості - штучний, заради збереження «гнізда» термінів. - 248.

16 1157Ь22-24, 1158ЬЗЗ-35. - 249. 16

У ММ, навпаки, ио ознаками дружби до інших полягає про те, що собою являє дружба до себе. Тут починається найважливіша для «Етики» загалом частина трактату про дружбу. Справа в тому, що тільки філія до себе як до вищого в собі веде до теоретичної діяльності і тим самим до вищого щастя. З п'яти перераховуються нижче ознак дружби ті, що вже обговорювалися (перший: 1155Ь31, 56а9, Ь8-10; третій: 1157М9; четвертий: 1157Ь22, 65Ь28), характеризуються коротко, а другий і п'ятий, як вводяться тільки тут, пояснюються конкретними прикладами дружби матерів до дітей і посварених друзів. - 249. 17

Див 1113а22-33, порівн. 1099а13. - 250. 18

Згода частин душі - ремінісцепція з Платона: Rp. 443с-е. В ЇЇ 1240а13-21 платонівське ототожнення відносин між частинами душі і між різними людьми піддається критиці. Вважаючи ЇЇ рапнимі твором, D. (544) дивується інверсії у розвитку поглядів Ар., Ср наст, изд., с. 687-688. - 250.

«Старанність доброчесного в благо» - букв, «доброму про добро пектися» (agathoy tagathon diaponein). Думка, що мисляча частина душі складає власне людини, висловлено і Платоном. Розмірковуючи про три засадах в людині: філософському початку (to philosophon = to dianoetikon у Ар.), Люті і потяг, він представляє ці початку у вигляді образів, причому саме перше в образо людини, тоді як друге в образі лева, а третє - мпогоглавого чудовиська (Rp. 580d сл., 588b сл.). - 250. 20

Тут, в «платонівському» контексті, phronei відноситься але до розважливості як специфічної чесноти в EN, а до загальнолюдської «розумності».

- 250. 21

Повернення до теми 1159а5-12 (див. прим. 27 до с. 230). Міркування про людину, становящемся іншою істотою, тобто богом, не чисто умоглядне: в людині, ио Ар., Є божественний елемент - його розум (1177а12 сл., Ь26 сл.). Тлумачення цього місця у D. (545) представляється нам надмірно усложненним.-250. 22

Дві або більше частини, тобто три, як у Платона, і дві, три або чотири, як у самого Ар. Див. прим. 70 до с. 75 і 58 до с. 187. До питання про дружбу з самим собою Ар. повертається в гол. 8. - 251. 23

ненависного але тільки іншим, по і самим собі. Платон вимагав, щоб невиправно порочні кінчали з собою (Legg. 854с). Інше чтепне і трактування: «вчинили багато жахливого через свою порочність ненавидять життя, біжать від неї і кінчають з собою». - 251. 24

Розлади - stasis, букв, «заколот»; ця політична метафора для описі психічних процесів використовувалася також Плато-пом (див. Ір. 351 о-2а). Розривання душі па частини - ремінісценція платонівського образу колісниці душі, см. Phaedr. 246b, 253d сл., Ср Up. 462а-с, 464cd. - 251. 26

кається у античної традиції - це щось подібне міцного заднім розумом (СР Epich., Fr. 280 (Kaibel)). СР понімапіо каяття як високої цінності в християнстві. - 251.

20 Це єдиний в EN безпосередній імператив, звернений до слухачів, доречний скоріше в етичному вченні; в своєму «науковому» викладі Ар. послідовно уникає таких обігу і прізипов. - 252. 27

1155Ь32-6а5. -252. 28

мітіленці обрали Питтака (650-569) оснмнетом, тобто виборпим правителем (див. Pol. 1285а31-37). Після істечепія терміну своїх обов'язків Питтак залишив посаду всупереч бажанню громадян. - 253. 29

Брати Етеокл і поліпік в трагедії Евршшда, див. ст. 588 - 637. - 253. 30

Швидше за все мається на увазі протоку Евріпіл у Халкіди - пепзмсніин для греків образ мінливості. Взагалі грец. «Евртт» - вузьку протоку, в якому змінюється напрямок течії (див. Аг., Meteor. 366а26). - 254. 31

Epich., Fr. 146 (Kaibel). - 254. 32

Т. е. одержувач благодіяння очікує його із задоволенням; сам же благодійник але може отримати задоволення від того, що оп ще ие зробив, або, у всякому разі, це удопольствіе менше, ніж від вже зробленого або робити добро. - 255. 33

Іншими словами, відчувати дружбу аналогічно творчості (poiesis), і одного люблять, як своє творіння. СР 1159а27-М. - 255. 34

У гол. 8 Ар. змушує читача подивитися на це слово, що має негативне значення в повсякденній мові (philaytos складається з philos - «друг» і aytos - «сам» (себе)), з точки зору свого вчення про те, що є самість людини. До Ар. слова phi-la у tos і philaytia не засвідчені, але, по всій видимості, вони не придумані самим Ар., як це прийнято вважати. Дія-тельпо, Ар. поводиться з ними як з усіма «неправильно» розуміються в побуті словами, і неймовірно, щоб він спочатку приписав створеному ним слову неправильне значення, а потім виправляв його. - 256.

** Див 1155Ь31. - 256. 36

Див гл. 4. - 256. 37

Про другому і третьому висловах див. прим. 23 до с. 226 і 31 до с. 232; «душа в душу» і «своя сорочка» - рос. еквіваленти грец. «Одна душа» і «коліно ближче гомілки». Остання прислів'я говорить про себелюбство як про щось поганому, але Ар. поміщає її в такий контекст, що виходить, ніби «коліно» і «гомілку» («своя сорочка» і «тіло») - це дві людини, два друга. - 256. 38

Т. е. правляча частина державного утворення (законодавча і виконавча влада) - це і є держава, а правляча частина людини і є людина.

Михайло Ефеський: поліс - це не стіни і вдома і навіть не люди в ньому; поліс - це правляча сила; який поліс, залежить від того, яке правлепіе; в царстві цар дорівнює полісу (504, 9), порівн. Pol. 1278Ь8-12. - 257. 39

Щастя - тема кн. I; починаючи з кн. II, воно «забуте», але, чим ближче до кн. X, де дається повна його визначення, тим чащо згадується щастя (кн. V, гл. 13 і 14, початок кн. VIII). Тут перший попереджання другого трактату про задоволення в кн. X. - 259. 40

EurOr. 607; гра слів: еу daimon dido - букв, «добре демон дає», а «щасливий» - це ey-daimon, см. вступ, ст., З 32, 259. 41

Див прим. 35 до с. 63. - 259. 42

Перші - ті, хто вважає, ніби щасливому не потрібен друг. - 259. 43

1098а16, Ь31-9а7. - 260. 44

На початку - 1099а14, 21. Як зауважує D. (556), від початку філософії в Греції і до Сократа ясно простежується впевненість у перевазі спостереження над іншими перед іптроснекціей, що, мабуть, пов'язано з публічним характером життя. - 260.

4 § Theogn., 35; висловлювання було популярно, ср Р1.у Мепо 95de. - 260.

46 Тут закінчується «діалектичний» розбір питання про дружбу і Ар. приступає до викладу свого вчення про дружбу з точки Вренна природи, тобто в термінах своєї психології. Сказано - 1099а7-11, 1113а25-33. - 261.

* 7 <Іншими словами, певна здатність своєю метою має певну діяльність, діяльність - цільова причина, порівн. Met. 1050а8 сл., 1051а29. - 261. 48

Пояснення тому, чому життя є щось певне, знаходимо в ЇЇ 1245аЗ: життя є почуття у розуміння; те, що ми відчуваємо і сприймаємо як таке, тобто сприйняте і зрозуміле, є щось певне. Значить, відповідне цьому почуття і розуміння, а отже, життя теж визначені, розчленовані, обмежені. «Життя визначена» - це тут перша посилка. Згідно з ученням піфагорійців, «певне є благо» (див. про межу як благо Met. 986аЙ2, ср EN 1173а16) - це друга посилка. Висновок: «Життя є благо *. - 261. 49

D. (557) припускає тут інтерполяцію, оскільки в другому трактаті про задоволення (кн. X, гл. 1-5) про страждання фактично не говориться. - 261.

50 Пасаж 1470а25-Ь8 показовий для стилю мислення Ар.: Цього і для нього громіздкому періоді філософ не вважає зайвим зробити навіть в самому кінці хай і незначне, але уточнююче зауваження: чилі майже так »(тобто «я» і «друге я" не повністю тотожні). - 262. 61

Інша трактування: і існування одного теж потрібно відчувати в собі як благо. Так чи інакше, дружба збільшує область «самості». - 262. 62

Сентенція Гесіода, см. Hes., Ergg. 715, порівн. Theogn. 73; протилежну думку см. в 1155а30. - 262.

Див визначення осяжного числа громадян у Pol. 12f> 5al0 сл., 1326а25-Ь7. -262.

М Див 1157М9, 1158а4, 10. -263.

БЬ «З самих речей», тобто з "історичних" (на самому частці міфологічних) прикладів друзів, оспівуваних в гімнах: Ахілл і Натрокл, Орест і Пі лад, Тезей і Періфоп і ін, порівн. PlutDo mult. amic. 93E. - 263.

Образ, можливо, сходить до Сократа, см. Хеп., Mem. 2, 7, 1. -264.

67 З пеізвестного трагіка (fr. adesp. 76 (Nauck), порівн. Soph.% О. І. 1061). - 264.

FiH Вислів Феогнида (35): «Вчися добру у добрих». Запозичують - букв, «беруть відбитки з трафаретів». - 266.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Книга дев'ята "
 1. Книга дев'ята (в)
  Книга дев'ята
 2. Глава дев'ята
  Глава
 3. 5. Є сумісними поняття:
  Невинний, засуджений; Книга, зошит; Грам, одиниця виміру; Книга, навчальний посібник; Грам, одиниця виміру довжини; Комп'ютер, диск; Злочин, злочинець; Адвокат, прокурор; Здатність , пам'ять; Книга, бібліотека; Книга, підручник; Книга, посібник; Волейбол, баскетбол; Командна гра, спортивна гра; Любитель, спортсмен; Діяння, злочин; Слон, африканську тварину Крадіжка, грабіж;
 4. КНИГА ДЕСЯТА (I)
  КНИГА ДЕСЯТА
 5. Книга сьома (Z)
  Книга сьома
 6. Книга восьма (Н)
  Книга восьма
 7. Книга десята (I)
  Книга десята
 8. Книга одинадцята (К)
  Книга одинадцята
 9. Книга дванадцята (А)
  Книга дванадцята
 10. Книга п'ята (А)
  Книга п'ята
 11. Книга четпертая (Г)
  Книга четпертая
© 2014-2022  ibib.ltd.ua