Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 3. Контроль в державному управлінні

Серед способів забезпечення законності та дисципліни в

державному управлінні важливе місце належить конт

ролю. Висока вимогливість, систематичний і действен

ний контроль і перевірка виконання є ефективним

засобом зміцнення дисципліни і законності, виховання у

працівників органів виконавчої влади почуття відпові

ності, 'It' і

250>

Контроль здійснюється всіма державними органами повсякденно в ході виконання поставлених перед ними та підпорядкованими їм об'єктами (особами) завдань. Він називається державним, тому що здійснюється від імені держави з використанням державно-владних повноважень. Контроль є складовою частиною державного управління, однією з функцій, методом реалізації управлінської компетенції.

Органи виконавчої, влади, здійснюючи управління сферами і галузями життєдіяльності, широко користуються наданими їм контрольними повноваженнями. Вони керують діяльністю підлеглих їм ланок управління, контролюють виконання ними поставлених завдань, перевіряють виконання рішень вищестоящих органів.

Державний контроль поділяється на два види: загальний і спеціальний.

Загальний контроль охоплює всю діяльність підконтрольних об'єктів. Спеціальний контроль здійснюється по якомусь конкретному питанню, напрямку діяльності підконтрольного об'єкта (скажімо, перевірка виконання конкретного управлінського рішення). Контроль може бути зовнішнім, коли він здійснюється органом, що не входять в систему перевіряється відомства, і! Внутрішнім, коли перевірка здійснюється власними силами міністерства, відомства, установи.

Залежно від суб'єкта контролю, обсягу та характеру повноважень державних органів виділяються наступні види держконтролю, здійснювані органами:

- представницької влади;

- виконавчої (загальної, міжгалузевої та галузевої (внутрішньовідомчої) компетенції).

Контроль, здійснюваний органами представницької

влади. Органи представницької (законодавчої) влади

(Федеральне Збори - Парламент Російської Федерації),

законодавчі органи суб'єктів федерації, відповідно,

здійснюють контроль за виконанням федерального бюджету,

бюджетів суб'єктів федерації. Для здійснення контролю за

виконанням федерального бюджету Раду Федерації і Госу

дарча Дума утворюють Рахункові палати. Державна

Дума розглядає звіт Уряду Російської Федера

ції про виконання федерального бюджету. Вона ж вирішує воп

ріс про довіру Уряду Російської Федерації. ,,,,

251>

Контроль, здійснюваний органами виконавчої влади.

Важливими контрольними повноваженнями володіє Президент Російської Федерації. Він є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією порядку вживає заходів з охорони суверенітету Росії, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президент має право призупинити дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у випадку якщо цих актів Конституції і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Росії або порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом.

Контроль від імені та за дорученням Президента Російської Федерації здійснюють Контрольне управління Президента Російської Федерації і його територіальні підрозділи (окружні інспекції). Основним завданням даного Управління є підготовка для Президента інформації про діяльність:

- федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та їх посадових осіб щодо виконання Конституції, указів і розпоряджень Президента Росії;

- Адміністрації Президента Російської Федерації, Уряду Росії, федеральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб по виконанню доручень Президента;

- федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів федерації, а також підприємств, установ і організацій з реалізації соціально-економічної політики;

- дипломатичних, торговельних представництв та інших установ Росії за кордоном.

Для виконання зазначених завдань Контрольне управління Президента Російської Федерації наділене відповідними повноваженнями, які вказані в Положенні про нього.

Суб'єктом розглянутого контролю є також Уряд Російської Федерації. Воно здійснює систематичний контроль за діяльністю підвідомчих йому органів - міністерств, державних комітетів, відомств і служб Російської Федерації. Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти, доповіді, інформацію керівників міністерств, державних комітетів, та інших федераль-

252>

них відомств про виконання економічних реформ, зміцненні кредитно- грошової системи, розвитку галузей державного управління та ін Уряд може залучати керівників федеральних органів і служб до дисциплінарної відповідальності.

Відповідними контрольними повноваженнями в управлінні володіють представницькі та виконавчі органи суб'єктів федерації.

Міжгалузевий (надвідомчий) контроль здійснюється з метою забезпечення однакового вирішення комплексних завдань, що стосуються ряду галузей управління.

Міжгалузеві державні комітети та інші федеральні відомства Рос-ці та їх регіональні органи здійснюють надвідомчий контроль, координують і регулюють з тих чи інших сфер управління діяльність галузевих органів управління, організаційно їм не підлеглих.

Органи, що здійснюють надвідомчий контроль, наділені відповідними повноваженнями. Вони мають право робити перевірки та обстеження роботи підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції. За результатами перевірок органи надвідомчого контролю можуть давати підконтрольним органам, підприємствам, установам і організаціям обов'язкові вказівки про усунення виявлених порушень. До органів, що здійснюють надвідомчий контроль, належать: Міністерство фінансів Російської Федерації, Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації, Державний комітет Російської Федерації за статистикою та ін

Галузевий (внутрішньовідомчий) контроль здійснюється органами галузевої компетенції за органами однієї системи в межах підвідомчості і являє собою систематичну перевірку різними методами - керівником особисто або за допомогою спеціального апарату (наприклад, інспекцією, контрольно-ревізійною службою) діяльності підлеглих даному органу державного управління органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб.

Контроль проводиться в процесі повсякденного галузевого

керівництва роботою підпорядкованих органів, установ, підпри-

Чнтій і організацій. У процесі внутрівідомчого контролю

вирішуються всі основні питання діяльності підконтрольного

об'єкта, включаючи і оцінку доцільності розстановки кадрів,

методів керівництва та ін . тл

253>

Внутрішньовідомчий контроль з точки зору його змісту підрозділяється на контроль загальний (перевірка всієї роботи того чи іншого органу, установи, підприємства, організації) та спеціальний (перевірка окремого напрямку роботи зазначених об'єктів контролю). Контрольні повноваження відповідних органів і посадових осіб регламентуються, як правило, актами, визначальними їх компетенцію. Внутрішньовідомчий контроль - невід'ємна частина керівництва. Він пов'язаний з державно-владними повноваженнями осіб, що організували перевірку або безпосередньо здійснюють її, тому питання про скасування, зміну або зупинення акта управління перевіряється органу, установи тощо (Або іншої дії) вирішується в ході перевірки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Контроль в державному управлінні "
 1. § 1. Класифікація адміністративно-правових відносин по їх конкретному соціальному змісту
  контролю, що поєднують державний контроль з громадським контролем.1 Змішаний (суспільно-державний) характер адміністративно-правових відносин, що виникають між державно-громадськими органами та органами державного і громадського управління, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, визначається змішаним (суспільно-державним)
 2. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  контролю; - Проведення екологічної експертизи; - Здійснення екологічної стандартизації та сертифікації; - Проведення екологічного аудиту та екологічного моніторингу. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування поділяється на два рівні: органи загальної компетенції (Президент РК, Уряд РК, Парламент РК і т. д.),
 3. 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
  Контролю (його складової частини - перевірки виконання) і нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію управління. Тому особливість контролю полягає
 4. 4. Державне управління
  державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади, органами
 5. ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002
  контролю службовців належним чином. Для написання навчального посібника були використані методичні розробки з управління персоналом Оксфордського, Ворвікского університетів і мерсисайдським інноваційного центру (Великобританія), практичні рекомендації фахівців Асоціації голландських муніципалітетів та експертів Датської школи державного управління, матеріали програми ТАСІС, Сибірської
 6. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том I., 1894

 7. 43.Контроль як способ забезпечення законності
  контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольованій об'єкт Виконує покладені на нього Завдання и реалізує свои Функції. Класифікація контрольних функцій: перелогових від суб'єкта: контроль з боку законодавчої влади. контроль з боку ПУ та йо апарату контроль з боку КМУ контроль з боку центральних органів віконавчої власти контроль з боку місцевіх органів віконавчої власти контроль з боку
 8. Делегування.
  Контролю.
 9. 4. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів та припинення приватної нотаріальної діяльності
  державних адміністрацій. Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: надання приватним нотаріусом письмового клопотання про припинення своєї діяльності; анулювання свідоцтва про право
 10. Програмні тези
  контроль. Д. Істон про політичний процес як циклічному функціонуванні політичної системи у взаємодії із соціальним середовищем. Компоненти політичного процесу: актори і їх характеристики, норми і правила і т.д. Розстановка і співвідношення соціальних сил на політичній сцені. Перегрупування сил на різних фазах політичного процесу. - Сутність державного управління. Механізм
 11. 1. Поняття, види і завдання екологічного контролю
    контроль - найважливіша правова міра забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів, функція державного управління та правовий інститут екологічного права. Грунтуючись на ролі екологічного контролю в механізмі охорони навколишнього середовища, його можна оцінювати як найважливішу правову міру. Саме за допомогою екологічного контролю в основному
 12. Теми рефератів і курсових робіт:
    державного та регіонального управління в період Київської Русі. Організація державного управління в Київській Русі в 9-11вв. та імперії Карла Великого. "Повість временних літ" як історичне джерело для вивчення державного та регіонального управління в Київській Русі. Співвідношення князівської влади і народного віча в Стародавній Русі. Система державної влади північно-східній Русі
 13. 4. Система адміністративного права
    державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки,
 14. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
    контролю (за метою впливу); д) регулювання, керівництва та управління, в тому числі оперативного (за ступенем впливу на об'єкти управління). Загальне керівництво має на меті практичне проведення в життя загальної політики та принципів у відповідних галузях управління, здійснення контролю за підлеглими об'єктами і розробку напрямів їх діяльності. Управління - це пряме
 15. Василенко І. А.. Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина: Навчальний посібник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавнича корпорація «Логос». - 200 с., 2001

© 2014-2022  ibib.ltd.ua