Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Контрольний орган муніципального освітиКонтрольний орган муніципального освіти є постійно діючим органом муніципального фінансового контролю, що утворюються представницьким органом муніципального освіти підзвітним йому. У своїй діяльності Контрольний орган керується законодавством Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, Статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням. Контрольний орган має організаційної та функціональної незалежністю. Контрольний орган є юридичною особою, має печатку із власним найменуванням, кутовий штамп, бланки з повним найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах. Контрольний орган має право від свого імені укладати угоди, договори, набувати майнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, арбітражних і третейських судах. Завданнями Контрольного органу являтся:-Організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням дохідних і видаткових статей місцевого бюджету за обсягами, структурою та цільовим призначенням. - Організація та здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання. - Організація та здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності. -. Організація та здійснення контролю за виконанням бюджетів муніципальних цільових бюджетних фондів за обсягами, структурою та цільовим призначенням. - Оцінка ефективності та доцільності надання пільг з податків, кредитів за рахунок коштів місцевого бюджету. -. Контроль за законністю, раціональністю та ефективністю використання коштів, одержуваних муніципальним освітою з бюджету суб'єкта Російської Федерації та інших фінансових джерел, за станом внутрішнього боргу, а також ефективністю розміщення фінансових ресурсів, які видаються на поворотній та безповоротній основах.
-. Регулярне представлення Главі Адміністрації муніципального освіти, представницькому органу місцевого самоврядування інформації про хід виконання місцевого бюджету та результати проведених контрольних заходів.
Склад Контрольного органу: - Контрольний орган складається з голови, заступника голови, працівників апарату та інспекторів, які забезпечують повноваження Контрольного органу; інших працівників Контрольного органу, виконуючих обов'язки з технічного забезпечення діяльності контрольного органа.Председатель, заступник голови, працівники апарату та інспектора Контрольного органу є муніципальними службовцями. -. У службові обов'язки інспекторів Контрольного органу входить безпосередня організація і проведення контролю в межах компетенції Контрольного органу. - Структуру і штатний розпис Контрольного органу стверджує представницький орган місцевого самоврядування за поданням голови Контрольної органу в межах коштів, виділених на її утримання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольний орган муніципального освіти "
 1. Контрольний орган муніципального освіти
  контрольних заходів. Склад Контрольного органу: - Контрольний орган складається з голови, заступника голови, працівників апарату та інспекторів, які забезпечують повноваження Контрольного органу; інших працівників Контрольного органу, виконуючих обов'язки з технічного забезпечення діяльності контрольного органа.Председатель, заступник голови, працівники апарату та
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контрольних функцій беруть участь також і інші органи і організації - Міністерство охорони здоров'я РФ, МВС РФ, Державна ветеринарна служба і ряд інших. Підвищення ефективності соціально-правового контролю над економічною злочинністю Важливою умовою ефективного контролю над економічною злочинністю є гармонійне, збалансоване поєднання дієвого
 3. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  контрольні повноваження (узгодження, схвалення, затвердження, контроль і т. п.) щодо таких юридичних осіб. Самі по собі ці повноваження не свідчать про безпосередню участь держави в цивільному обороті (сторонами відповідних угод стають створені державою юридичні особи), однак показують, наскільки воно близьке до цього. Однак далеко не завжди у випадку
 4. § 13. Некомерційні організації
  контрольні та наглядові функції, а також вводить обов'язковість відображення в статуті порядку призначення та звільнення посадових осіб фонду. Це підкріплюється його обов'язком щорічно публікувати звіти про свою фінансово-господарської діяльності та використання майна у встановлені законодавством терміни. Для контролю за діяльністю фонду законом передбачена можливість зміни його
 5. 1. Сфера застосування Закону
  контрольними органами, конфліктах директорів з радами директорів, в процесі різних судових спорів тощо У цьому зв'язку до розгляду даної теми звернулися Верховний і Вищий Арбітражний Суди РФ. Своїм спільним Постановою від 2 квітня 1997 р. N 4/8 (п.2) вони дали судам відповідне роз'яснення, яким, безумовно, тепер слід керуватися і органам управління
 6. Закрите акціонерне товариство
  контрольний пакет акцій знаходиться у власності держави або муніципального освіти. Така форма власності є найбільш прийнятною для масової свідомості осіб найманої праці, тобто переважної частини працездатного населення нашої країни. Переходячи до відповіді на друге питання, необхідно виходити з того, що створення закритих акціонерних товариств, а також підприємств інших
 7. 1. Акції
  контрольного органу; - якщо вартість акцій та інших цінних паперів товариства становить більше двохсот мінімальних розмірів оплати праці, то необхідна грошова оцінка незалежним оцінювачем (аудитором) майна, внесеного в оплату акцій та інших цінних паперів (ст.34 Закону). Закон виключає можливість участі членів ради директорів, зацікавлених в угоді з продажу акцій, інших цінних паперів
 8. 6. Акціонерне товариство
  контрольні можливості розпорядження величезним чужим капіталом. Адже рядові акціонери зазвичай зацікавлені тільки в отриманні дивіденду і нерідко навіть не прагнуть брати участь в управлінні товариством, у тому числі в роботі його загальних зборів, не будучи знайомі з підприємницькою діяльністю. Залучення ж їх коштів до формування капіталу товариства часто досягається за допомогою різного роду
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  контрольні функції, виступає законодавчим органом, з якою змушений рахуватися монарх. Конституційної монархії властиво юридичне, законодавче обмеження влади мо-нарха в області як законодавчої, так і виконавчої діяльності. Незважаючи на те, що монарх формально призначає главу уряду і міністрів, уряд несе відповідальність не перед ним, а перед
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  контрольних функцій на досудових стадіях кримінального процесу. Їх функції виконували і партійні, і радянські органи, іноді прокуратура. Зараз становище кардинально змінилося - «скривджені і принижені» пішли до суду. Але ката-строфическое фінансове становище судів, відсутність дієвого механізму виконання судових рішень завадило судам стати реальною третьою владою. Глухнуть ідеї суду
© 2014-2022  ibib.ltd.ua