Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоДоговірне право → 
« Попередня
Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВІ ПРИ МІЖНАРОДНІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (ЖЕНЕВА, 17 ЛЮТОГО 1983 РОКУ)

--- --- "*" Неофіційний переклад з англійської Н.Г. Вілкової. Держави - учасниці цієї Конвенції, бажаючи узгодити загальні положення щодо представництва при міжнародній купівлі-продажу товарів, враховуючи дух і цілі Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, вважаючи, що розвиток міжнародної торгівлі на основі рівності і взаємної вигоди представляє один з найважливіших елементів у розвитку дружніх відносин між державами, з урахуванням нового міжнародного економічного порядку, вважаючи, що прийняття однакових норм, застосовних до представництва при міжнародній купівлі-продажу товарів і враховують різні суспільні, економічні та правові системи, сприятиме усуненню юридичних бар'єрів у міжнародній торгівлі та сприяти розвитку міжнародної торгівлі, домовилися про таке: Глава I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 1. Ця Конвенція застосовується у випадках, коли одна особа - посередник має право діяти або має намір діяти за рахунок іншої особи - принципала при укладенні договору купівлі-продажу з третьою особою. 2. Вона регламентує не тільки висновок посередником такого договору, а й виконання таким посередником будь-якої дії, спрямованого на укладення або стосується виконання такого договору. 3. Вона поширюється тільки на відносини між представляють, і агентом, з одного боку, і третіми особами, з іншого боку. 4. Вона застосовується у випадках, коли посередник діє від свого власного імені чи від імені подається. Стаття 2 1. Ця Конвенція застосовується, якщо тільки що представляється і треті особи мають свої комерційні підприємства в різних державах, коли: а) посередник має своє комерційне підприємство в договірній державі; або б) згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави. 2. Якщо під час укладення договору треті особи не знали або не повинні були знати про те, що посередник виступає саме в якості посередника, ця Конвенція застосовується, тільки якщо крім задоволення умовам, передбаченим у п. 1, такий посередник і третя особа мають свої комерційні підприємства в різних державах. 3. Ні національна належність сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус, ні цивільний чи торговельний характер договору не беруться до уваги при визначенні застосовності цієї Конвенції. Стаття 3 Розділ 1. Ця Конвенція не застосовується до: а) представництву посередника (дилера) на фондовій або товарній біржі, б) представництву, здійснюваному будь-якою особою на аукціоні; в) законному представництву з сімейного права, щодо власності подружжя або за правом спадкування; г) представництву на підставі закону або рішення судової інстанції діяти від імені недієздатної особи; д) представництву на підставі рішення судової або адміністративної інстанції або представництву, здійснюваному під прямим контролем такої інстанції. 2. Ця Конвенція не зачіпає правил про захист споживача. Стаття 4 Для цілей цієї Конвенції: а) орган, керуючий або партнер в суспільстві, асоціації, Партнершип або будь-якому іншому утворенні, що є юридичною особою чи ні, розглядається в якості представника цього останнього, якщо тільки при виконанні своїх функцій він не діє в силу повноважень , наданих йому законом або установчими документами такої юридичної особи; б) управитель не розглядається як посередник, діючий за рахунок трасту, засновника трасту або вигодонабувачів. Стаття 5 Представлений або посередник, який діє відповідно до прямого чи опосередкованого вказівками акредитуючої, можуть погодити з третіми особами виключення застосування цієї Конвенції або за умови дотримання статті 11 відступ від будь-якого його положення або змінити його дію. Стаття 6 січня. При тлумаченні цієї Конвенції належить враховувати її міжнародний характер та необхідність сприяти досягненню однакового її застосування й додержання сумлінності в міжнародній торгівлі. 2. Питання, що стосуються предмета регулювання цієї Конвенції, які безпосередньо в ній не вирішені, підлягають вирішенню відповідно до загальних принципів, на яких вона грунтується, за умови відсутності таких принципів - згідно з правом, застосованим відповідно до норм міжнародного приватного права. Стаття 1 Липня. Представлений і посередник, з одного боку, і треті особи, з іншого боку, пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, та практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відносинах. 2. За відсутності угоди про інше вважається, що сторони мали на увазі застосування звичаю, про який вони знали або повинні були знати і який в міжнародній торгівлі широко відомий і постійно дотримується сторонами в договорах даного роду у відповідній галузі торгівлі. Стаття 8 Для цілей цієї Конвенції: а) якщо сторона має більше одного комерційного підприємства, її комерційним підприємством вважається те, яке з урахуванням обставин, відомих сторонам або передбачуваних ними в будь-який час до чи в момент укладення договору, має найтісніший зв'язок з договором та його виконанням, б) якщо сторона не має комерційного підприємства, береться до уваги її постійне місце проживання. Глава II. ВИНИКНЕННЯ І ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСЕРЕДНИКА Стаття 1 вересня. Надаване посереднику повноваження може бути явно вираженим або імовірною. 2. З урахуванням обставин посередник управомочен на виконання будь-яких дій, необхідних для досягнення цілей, що випливають з даних йому повноважень. Стаття 10 Не вимагається, щоб повноваження було видано або підтверджено в письмовій формі або підпорядковувався іншій вимозі щодо форми. Воно може доводитися будь, включаючи свідчення. Стаття 11 Будь-яке положення статей 10, 15 або глави IV, яке допускає, щоб повноваження було скоєно не в письмовій, а в будь-якій формі, не застосовується, якщо представлений або посередник мають своє комерційне підприємство в договірній державі, яка зробила заяву на підставі статті 27 цієї Конвенції. Сторони не можуть відступати від цієї статті чи змінювати її дію. Глава III. ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ операцій, що здійснюються посередниками Стаття 12 Якщо посередник діє за рахунок акредитуючої в рамках наданих йому повноважень і третя особа знає або повинна знати, що він виступає саме як посередника, угоди, зроблені представником, зобов'язують безпосередньо акредитуючої і третя особа, якщо тільки з конкретних обставин, зокрема через посилання у договорі комісії, не випливає, що посередник прийняв зобов'язання щодо себе особисто. Стаття 13 січня. Якщо посередник діє за рахунок акредитуючої в рамках наданих йому повноважень, укладені ним угоди зобов'язують безпосередньо акредитуючої і третя особа, якщо: а) третя особа не знала і не повинна була знати про те, що посередник виступає саме в цій якості; б) з обставин справи, зокрема через посилання у договорі комісії, випливає, що посередник прийняв зобов'язання щодо себе особисто. 2. Однак: а) якщо посередник не виконує або не може виконати свої зобов'язання щодо акредитуючої внаслідок невиконання прийнятих на себе третьою особою зобов'язань, представлений може здійснити щодо третьої особи всі права, набуті від його імені посередником, незважаючи на будь-які доводи, які таке третій особа може протиставити посереднику, б) якщо посередник не виконує або не може виконати свої зобов'язання щодо третьої особи, останнє може здійснити щодо акредитуючої всі права, якими він володіє, проти посередника, незважаючи на будь-які доводи, які такий посередник може здійснити щодо третьої особи та які представлений може протиставити посереднику.
3. Передбачені в пункті 2 права можуть бути здійснені, якщо тільки повідомлення про намір їх реалізувати було направлено посереднику і залежно від обставин справи - третій особі або пропонованого. Після отримання такого сповіщення третя особа або представляється не можуть бути звільнені від своїх зобов'язань, що виникли по угоді з посередником. 4. Якщо посередник не виконує або не може виконати свої зобов'язання щодо третьої особи внаслідок невиконання своїх обов'язків репрезентованою, посередник зобов'язаний повідомити третій особі найменування такого яку представляють. 5. Якщо третя особа не виконує щодо посередника обов'язків, наступних з договору, посередник зобов'язаний повідомити акредитуючій найменування такої третьої особи. 6. Представлений не може здійснити проти третьої особи права, придбані за його дорученням агентом, якщо з обставин справи випливає, що якби така третя сторона знала особистість акредитуючої, вона не уклала б договір. 7. Посередник може, відповідно з явно вираженими або УЯВНОЮ вказівками акредитуючої, домовитися з третьою особою про відступ від правил пункту 2 або про зміну його дії. Стаття 14 січня. Якщо посередник діє без повноважень або з перевищенням повноважень, його угоди не створюють зобов'язань між представляють, і третьою особою. 2. Однак, якщо з поведінки акредитуючої слід, що третя особа могло розумно і сумлінно вважати, що посередник мав повноваження діяти від імені подається і що він діяв в рамках таких повноважень, що представляється не може посилатися у відносинах з третьою особою на відсутність у посередника повноважень. Стаття 15 січня. Угода, укладена посередником без повноважень або з перевищенням повноважень, може бути схвалена представляє. Така угода, будучи схваленої, породжує ті ж наслідки, як якщо б вона була здійснена в рамках повноважень. 2. Якщо при вчиненні посередником угоди третій особі не відоме або не могло бути відомо про відсутність у нього повноважень, у нього не виникає зобов'язань щодо акредитуючої, якщо в будь-який момент до схвалення угоди він повідомить про свою відмову вважати себе зв'язаним угодою в разі її схвалення. При схваленні репрезентованою угоди, якщо таке схвалення протягом розумного строку не стає відомим третій особі, таке третя особа може відмовитися вважати себе зв'язаним таким схваленням, якщо воно сповістить про це без невиправданої затримки. 3. Однак, якщо третій особі відомо або має бути відомо про дефект повноважень представника, воно не може відмовитися бути пов'язаним схваленням, що мали місце до закінчення терміну, передбаченого для такого схвалення, або за відсутності такого терміну - до закінчення розумного строку, який визначається таким третьою особою. 4. Третя особа може заявити про відмову від часткового схвалення. 5. Схвалення набирає чинності, коли вона отримано третьою особою або коли йому стало про це відомо. Після вступу схвалення чинності вона не може бути згодом відкликана. 6. Схвалення є дійсним, навіть якщо в момент його вчинення сама угода не могла бути виконана належним чином. 7. При здійсненні угоди від імені юридичної особи схвалення дійсно в тому випадку, якщо воно допустиме за законом держави, де засновано така юридична особа. 8. Не потрібно, щоб схвалення підпорядковувалося якомусь вимозі щодо форми. Воно може бути явним чи може випливати з поведінки представляють. Стаття 16 січня. Посередник, діючий без повноважень або з перевищенням повноважень, за відсутності схвалення несе відповідальність за відшкодування третій особі такого збитку і таким чином, щоб це третя особа було поставлено в ту ж ситуацію, в якій воно знаходилося б, якби посередник діяв відповідно до повноважень і в межах цих повноважень. 2. Однак посередник не несе відповідальності, якщо третя особа знала або повинна була знати, що посередник не має повноважень або діє за межами цих повноважень. Глава IV. ЗАКІНЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСЕРЕДНИКА Стаття 17 Повноваження посередника припиняється: а) за угодою між представляють, і посередником, б) після повного виконання угоди або угод, для здійснення яких видано повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їхнього договору. Стаття 18 Повноваження посередника також припиняється, якщо це випливає з норм застосовного права. Стаття 19 Припинення повноважень не має дії відносно третьої особи, за винятком випадків, коли вона знала або повинна була знати про таке припинення або про ті факти, які спричинили таке припинення. Стаття 20 Незважаючи на припинення повноважень, посередник зобов'язаний здійснювати від імені принципала або його правонаступників всі ті угоди, які необхідні для уникнення шкоди, яка може бути заподіяна їх інтересам. Глава V. Заключні положення Стаття 21 Депозитарієм цієї Конвенції призначається Уряд Швейцарії. Стаття 22 січня. Ця Конвенція відкрита для підписання на заключному засіданні Дипломатичної конференції про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів і залишатиметься відкритою для підписання всіма державами в Берні до 31 грудня 1984 року. 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню державами. 3. Ця Конвенція відкрита для приєднання всіх не підписали її, з дати відкриття її для підписання. 4. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження та приєднання здаються на зберігання Уряду Швейцарії. Стаття 23 Ця Конвенція не зачіпає дії будь-якого міжнародної угоди, яка вже укладена або може бути укладена і яка містить положення з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенції, за умови, що представлений і третя особа чи у випадку, передбаченому в п. 2 ст. 2, агент і третя особа мають свої комерційні підприємства в державах - учасницях такої угоди. Стаття 24 1. Якщо Договірна держава має дві або більше територіальні одиниці, в яких відповідно до її Конституції застосовуються різні системи права з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенції, то вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них і може змінити свою заяву шляхом подання іншої заяви в будь-який час. 2. Ці заяви доводяться до відома депозитарію, і в них повинні ясно зазначатися територіальні одиниці, на які поширюється Конвенція. 3. 4.
  Стаття 26 1. Два або більше Договірних держави, застосовують аналогічні чи подібні правові системи з питань, що регулюються цією Конвенцією, можуть у будь-який час заявити про незастосовність Конвенції, якщо представлений і посередник або у випадку, передбаченому в п. 2 ст. 2, посередник і третя особа мають свої комерційні підприємства в цих державах. Такі заяви можуть бути зроблені спільно або шляхом взаємних односторонніх заяв. 2. Договірна держава, яка з питань, регульованих цією Конвенцією, застосовує правові норми, аналогічні чи подібні до правових норм однієї або кількох держав, які не є учасницями цієї Конвенції, може в будь-який час заявити про незастосовність Конвенції, якщо представлений і посередник або у випадку, передбаченому в п. 2 ст. 2, посередник і третя особа мають свої комерційні підприємства в цих державах. 3. Якщо держава, щодо якої робиться заява відповідно до попереднього пункту, потім стає Договірною державою, то зроблена заява з дати набрання чинності цією Конвенцією щодо цієї нової Договірної держави має чинність заяви, зробленої відповідно до п. 1, за умови, що це нова Договірна держава приєднується до такої заяви або робить взаємну односторонню заяву. Стаття 27 Договірна держава, законодавство якої вимагає, щоб надання повноваження, схвалення або припинення повноваження відбувалося або підтверджувалося в письмовій формі, може в будь-який час зробити заяву відповідно до статті 11 про те, що будь-яке положення статей 10, 15 або глави IV, яке допускає, щоб надання повноваження, схвалення або припинення повноваження здійснювалися не в письмовій, а в будь-якій іншій формі, не застосовно, якщо представлений і посередник мають своє комерційне підприємство в цій державі. Стаття 28 Будь-яка держава може заявити при підписанні, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання, що вона не буде зв'язана положеннями подп. б п. 1 ст. 2. Стаття 29 Договірна держава, в якому зовнішня торгівля в цілому або в окремих галузях здійснюється виключно уповноваженими на це спеціалізованими організаціями, може в будь-який час зробити заяву про те, що зазначені організації діють у сфері зовнішньої торгівлі в якості покупця або продавця, так що всі ці організації або деякі зазначені у такій заяві організації не розглядаються для цілей застосування подп. б пункту 2 та пункту 4 ст. 13 в якості представників в їх відносинах з іншими організаціями, що мають свої комерційні підприємства в тому ж державі. Стаття 30 1. Договірна Держава може в будь-який момент заявити, що вона буде застосовувати положення цієї Конвенції до окремих певним випадкам, які не підпадають під її дію. 2. Така заява може, наприклад, передбачати, що Конвенція підлягає застосуванню: а) до будь-якого договору, іншому, ніж договір купівлі-продажу товарів; б) у випадках, коли комерційні підприємства, зазначені в п. 1 ст. 2, знаходяться не в державах - учасницях Конвенції. Стаття 31 1. Заяви, зроблені під час підписання, відповідно до цієї Конвенції підлягають підтвердженню при ратифікації, прийняття чи затвердження. 2. Заяви і підтвердження заяв робляться в письмовій формі та офіційно повідомлені депозитарію. 3. Заява набуває чинності з дати набрання чинності цією Конвенцією щодо відповідної держави. Однак заява, про яку депозитарій отримує офіційне повідомлення після такої дати, набирає чинності в перший день місяця, що настає через шість місяців після дати його одержання депозитарієм. Взаємні односторонні заяви, зроблені згідно зі статтею 26, набувають чинності в перший день місяця, що настає через шість місяців після отримання депозитарієм останньої заяви. 4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до цієї Конвенції, може відмовитися від нього в будь-який час шляхом офіційного повідомлення в письмовій формі на ім'я депозитарію. Така відмова набирає чинності в перший день місяця, що настає через шість місяців після дати отримання повідомлення депозитарієм. 5. Відмова від заяви, зробленої відповідно до статті 26, тягне за собою також припинення дії з дати набрання чинності цієї відмови, будь-якого взаємної заяви, зробленої іншою державою відповідно до цієї статті. Стаття 32 Не допускаються жодні інші застереження, крім тих, що прямо передбачені цією Конвенцією. Стаття 33 1. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає через дванадцять місяців після дати здачі на зберігання десятої ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження або приєднання. 2. Якщо держава ратифікує, приймає, затверджує цю Конвенцію або приєднується до неї після здачі на зберігання десятої ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження або приєднання, ця Конвенція набирає чинності для даної держави в перший день місяця, що настає через дванадцять місяців після дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження або приєднання. Стаття 34 Ця Конвенція застосовується тільки в тих випадках, коли посередник робить пропозицію про продаж або купівлю або акцептує пропозицію про покупку або продаж після набуття чинності Конвенції для Договірних держав, згаданих у п. 1 ст. 2. Стаття 35 1. Договірна держава може денонсувати цю Конвенцію, направивши депозитарію офіційне письмове повідомлення. 2. Денонсація набуває чинності в перший день місяця, що настає через дванадцять місяців після отримання депозитарієм повідомлення. Якщо в повідомленні зазначено більш тривалий період набуття денонсацією чинності, то денонсація набирає чинності після закінчення цього більш тривалого періоду після одержання депозитарієм такого повідомлення. На посвідчення чого нижчепідписані повноважні представники, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Конвенцію. Вчинено в Женеві сімнадцятого лютого тисяча дев'ятсот вісімдесят третього року в єдиному екземплярі, тексти якого англійською і французькою мовами є автентичними. На 7 січня 2002 Конвенція підписана дев'ятьма країнами: Італією, Марокко, Мексикою, Нідерландами, Францією, Чилі, Ватиканом, Швейцарією, Південною Африкою. Ратифіковано Конвенцію п'ятьма країнами: Францією, Італією, Мексикою, Нідерландами, Південною Африкою. В силу поки не вступила. Опубліковано: Convention on Agency in the International Sale of Goods. UNIDROIT, Rome, 1983. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "КОНВЕНЦІЯ Про ПРЕДСТАВНИЦТВІ ПРИ МІЖНАРОДНІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (Женева, 17 лютого 1983 року) "
 1. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    конвенції отримують неоднакове визнання цих держав, що проявляється в тривалих термінах, які займає їх ратифікація та набрання чинності. Наприклад, Гаазька конвенції 1978 і 1986 рр.. про право, застосовне до відносин представництва у міжнародній купівлі-продажу товарів, і про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі-продажу, досі не набрали чинності саме через
 2. Конвенція ООН 1983 про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів.
    конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р., тому її правила відносяться до представництва тільки в даному виді міжнародних комерційних контрактів. Ця Конвенція є другим успішним документом, підготовленим з використанням міжнародно-правового методу і прийнятим в рамках ООН. Як і Віденська конвенція, Женевська конвенція відображає принципи двох основних
 3. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
    конвенції; відносними ж дані досягнення є тому, що тільки дві конвенції набрали чинності, однак бере участь в них лише кілька держав. --- Огляд зазначених конвенцій див.: Вілкова Н.Г. Уніфікація колізійних норм у сфері міжнародних комерційних контрактів / / Господарство право. 1997. N 11, 12. Цікаво, що відзначила в
 4. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    конвенції 1968 р. і Луганській Конвенції 1988 р. про юрисдикції та виконанні судових рішень у цивільних і кримінальних справах довів можливість реалізації в ЄС домовленостей на рівні міжнародних конвенцій. Ще одна передумова полягала у відсутності позитивних результатів універсальної уніфікації колізійних норм у сфері міжнародних контрактів, оскільки відповідні Гаазька конвенції
 5. Принципи Європейського договірного права.
    конвенції 1980 р. про право, застосовне до контрактних зобов'язань, так само як і питань цивільного процесу в рамках Брюссельської конвенції 1968 р. і Луганській Конвенції 1988 р. про визнання і приведення у виконання рішень у цивільних і комерційних справах. Крім того, як зазначалося в § 1 цієї глави, окремі країни ЄС беруть участь в універсальній міжнародно-правової уніфікації, перш
 6. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    конвенцій у практиці МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 1999; Практика МКАС. Науково-практичний коментар / Упорядник і автор коментаря М.Г. Розенберг. М.: Міжнародні. центр фін.-екон. розвитку, 1998. Можна виділити п'ять домінуючих підходів зарубіжної доктрини до відбиття розвитку уніфікації права міжнародної торгівлі: одні дослідники аналізують історію та динаміку процесу
 7. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    конвенцій, що створюють уніфіковані норми, б) підготовки проектів угод, спрямованих на полегшення міжнародних приватноправових відносин; в) проведення досліджень з порівняльного приватного права; г) організації конференцій та публікації робіт, що відображають досягнення у сфері уніфікації приватного права. Будучи міжурядовою організацією, Інститут в даний
 8. Частноправовая уніфікація у вигляді типових контрактів.
    конвенціями підкреслювалося значення загальних умов купівлі-продажу і типових контрактів корпоративних асоціацій як одного з методів створення права міжнародної купівлі-продажу. Переважна більшість робіт вітчизняних авторів, які зачіпають типові контракти, відноситься до третього періоду уніфікації міжнародних комерційних контрактів, особливостям ж четвертого періоду уніфікації епохи
 9. Глава 4. КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    конвенція вступила в силу і перетворилася тим самим в частину внутрінаціонального права, можливе застосування її приписів саме як внутрінаціонального права такої держави. Крім того, навіть не набрали чинності міжнародно-правові документи відображають реалії зарубіжного законодавства і тому сприяють розумінню російським учасником зовнішньоекономічного обороту тих чи інших категорій
 10. 5.4. Договір доручення
    конвенція). Згідно з умовами контракту позивач повинен був поставити відповідачу товар з оплатою за диференційованою ціною залежно від процентного вмісту обумовленого показника. У контракті були обумовлені мінімально допустима межа процентного вмісту обумовленого показника і мінімальна ціна за вагову одиницю. Розрахунки повинні були проводитися телеграфним переказом на рахунок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua