Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Міжнародно-правове регулювання бізнесу

Наприкінці 70-х років Організація Об'єднаних Націй прийшла:

висновку про необхідність регулювання бізнесу і в міжнарод-

ном масштабі. Увага ООН було звернуто насамперед на

головну небезпеку, яку породжує бізнес - монополістичну

діяльність або, іншими словами, на обмежувальну ділову

практику, що надає несприятливий вплив на міжна-

рідну торгівлю і аж ніяк не сприяє поліпшенню між-

народних економічних відносин. Цьому була присвячена Конфе-

ренция ООН з торгівлі та розвитку, на якій був прийнятий

комплекс узгоджених на багатосторонній основі справедливих

принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою

практикою (Резолюція Генеральної асамблеї ООН 1981 р.).

Спочатку про термінах, що використовуються в зазначеному документі.

"Обмежувальна ділова практика" - це дії підпри-

ятий, які шляхом зловживання панують на ринку, ог-

ранічівает доступ до ринків чи іншим шляхом стримують конку-

Ренцо.

"Панує становище на ринку" - це така ситуація,

при якій підприємство, діючи або самостійно, або з-

вместно з кількома підприємствами, володіє можливістю кон-

троліровать відповідний ринок певного товару і послуг.

(** 1) Див: Фрідман Л. Введення в американське право. М., 1992.

С. 97-98.

!! 139

"Підприємства" - фірми, товариства, корпорації, компанії,

їх відділення та філії, асоціації, фізичні , юридичні особи

і будь-які поєднання їх незалежно від способу їх створення або

приналежності і займаються комерційною діяльністю.

Конференція рекомендувала державам у боротьбі з монопо-

лізм використовувати такі методи: вводити в законодавство

антимонопольні норми, спрямовані на створення, заохочення і

захист конкуренції; контролювати концентрацію капіталу; содей-

ствовать нововведень; захищати соціальний добробут в цілому

та інтереси споживачів; обмежувати діяльність транснаціональних

них компаній; зробити ефективними судові та адміністративні

процедури контролю за зловживаннями в діловій практиці;

поліпшити процедуру отримання інформації від підприємств про їх

роботі; державам, у яких є великий досвід боротьби з

монополізмом, надавати його за запитом або надавати допомогу

іншим державам на їхнє прохання.

Підприємствам же прямо забороняється: брати участь у угоді-

ниях про ціни, в таємних торгах по них, в угодах про розподіл-

леніі ринків; виділяти квоти на продаж і виробництво; заклю-

чать угоди про відмову вести справу, поставляти продукцію потен-

соціальним імпортерам; не перешкоджати діяльності конкурентів,

наприклад, встановлювати ціни нижче собівартості або дискримінації

ційних ціни; колективно домовлятися про відмову в допуску до

укладення угоди або вступу в асоціацію; поглинати

спільні підприємства або використовувати інші форми прид-

тенія контролю над підприємствами.

За порушення цих заборон передбачалися відповідні

санкції: втрата репутації надійного партнера з міжнародних со-

ошення, що загрожує витратами економічного, політичного

характеру; відмова у захисті дипломатичного представництва

(т.

е. уряду) за кордоном; відмову в отриманні субсидій та ін

ООН адресує вимоги і рекомендації не тільки підпри-

ятіям і державам, а й визначає міжнародні заходи, ви-

полнение яких покладає на себе. До числа таких заходів відносяться:

надання послуг експертів для розробки антимонопольних

законів, організацію курсів з метою передачі досвіду в цій справі,

складання довідників законодавчих актів, передача країнам

цих довідників, а також книг, документів та інших матеріалів

з даного питання, проведення міжнародних конференцій, семи-

наров, поширення оглядів, досліджень у цій області.

Згаданий комплекс узгоджених на багатосторонній основі-

ве справедливих принципів і правил для контролю за обмежувач-

ної діловою практикою 1981 виходив з того, що створення і

збереження економічних умов необхідні вільної тор-

говли, яка забезпечує оптимальний розподіл господарських

них ресурсів, знижує ціни, підвищує якість товарів і послуг

і сприяє науково-технічному прогресу в інтересах суспільства

в цілому.

! 1140

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Міжнародно-правове регулювання бізнесу"
 1. 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
  міжнародному праві розрізняється міжнародне інвестиційне право. З точки зору системи національного законодавства, інвестиційним законодавством України регулюються відносини між інвестором і державою. Однак, якщо суб'єктом-інвестором виступає держава або міжнародна (міжурядова) організація, відносини регулюються міжнародним публічним правом. З точки зору
 2. Зміст
  регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них 22 Виробничий процес на підприємстві 35 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис
 3. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  Міжнародними правовими актами. Кодексом законів про працю України, законами України ИОб оплаті праціїх, ИО колективні договори і соглашеніяхи, ИО підприємствах в Украінеи та іншими законами. Особливістю правового регулювання оплати праці є те, що воно здійснюється широкою системою нормативно-правових актів, прийнятих органами різних рівнів, за участю трудових колективів і
 4. Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004
  міжнародним комерційним контрактам. У першій частині розглядаються історія та методологія уніфікації, результати уніфікації правового регулювання таких контрактів у вигляді міжнародних конвенцій, Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, типових контрактів Міжнародної торгової палати. Друга частина присвячена застосуванню в практичній діяльності зазначеного інструментарію
 5. 2. Конституційні принципи зовнішньої політики в сучасному КП
  міжнародне право. У конституціях оявляются постанови, що регулюють співвідношення внутрішнього і міжнародного права. Існує кілька груп норм, що включають ці постанови: 1. Принципи зовнішньополітичної діяльності держави. Фіксується обов'язок гос-ва слідувати певним засадам у сфері зовнішніх зносин, встановлюються правові рамки легітимності поведінки гос-ва на
 6. 22. Особливості російської правової системи
  міжнародне право перетворюється на складову частину національних правових систем, наростає тенденція до їх уніфікації в загальносвітовому
 7. Джерела норм міжнародного права
  міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1,
 8. Сім'я як бізнес.
  Бізнес. При розширенні бізнесу багато фірм втрачають свій статус сімейних підприємств, але, відкриваючи власну справу, необхідно спиратися на близьких і перевірених людей. Сімейні підприємства становлять значну, якщо не більшу економічно активну частину малих підприємств в цілому, а успішних малих підприємств - особливо. Західні дослідники виявили, що 68% малих підприємств
 9. 30. Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД
  міжнародного співтовариства. Згідно ст. 9 лютого Конституції основи ЗЕД визначаються виключно законами України. Серед законів слід передусім відзначити спеціальний систематизований закон, регулюючий ЗЕД, - Закон від 16.04.91 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність". Поряд з ним діє ряд законів з ще більшою спеціалізацією, наприклад Закон від 19.03.96 р. "Про режим іноземного
 10. 1. Міжнародний договір як джерело конституційного права.
  Міжнародні договори у випадках, коли вони регулюють конституційні проблеми і передбачено безпосереднє їх застосування. У конституціях багатьох країн містяться визначення про примат міжнародного права над внутрішньодержавним. Це породжене процесом подальшої інтернаціоналізації економіки та інших сторін суспільного життя. У Західній Європі формується єдиний правовий простір,
 11. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  Правового регулювання - це сфера суспільних відносин, на врегулювання (упорядкування) яких спрямовані правила поведінки, певні нормою права. Класифікація предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи
 12. Застереження про застосовне право.
  Міжнародне торгове) законодавство 1. Загальним правилом про застосовне право є свобода учасників зовнішньоекономічної діяльності у виборі права, що застосовується до регулювання їх відносин (п. 5 ст. 1 та п. 1 ст. 28 Закону РФ від 7 липня 1993 року «Про міжнародний комерційний арбітраж»; ст. VII Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж, підписаної в Женеві 21 квітня 1961).
 13. ВСТУП У ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
  міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші правові акти як джерела
 14. 5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів)
  міжнародних нормативно-правових актів найбільш важливе значення для зовнішньоекономічної діяльності мають прийняті в 1964 р. у Гаазі дві міжнародні угоди: Конвенція про єдиний Законі про укладення договорів міжнародної купівлі -продажу товарів; Конвенція про єдиний Законі про міжнародній купівлі-продажу товарів. Особливе місце серед джерел контрактного права займає Віденська