Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність

Підприємництво в цілому не має якого-небудь механізму

саморегулювання, який дозволяв би йому успішно функціонує-

ровать і проявляти соціальну життєздатність. Це не під силу

навіть корпоративної економіці. Вона не може самостійно со-

здать таку структуру підпорядкованості, в якій численні і

різноманітні процеси утримувалися б у раціональних рамках.

Справа в тому, що механізм, призначений для одного сектора

економіки, не може забезпечити функціонування економіки в цілому.

Звідси потреба в системі державних засобів управління,

підтримують, як опорна решітка, всю систему бізнесу.

Що являє собою ця "опорна решітка"?

Адміністративний сектор економіки - це міністерства, гос-

комітети, агентства, комісії та інші органи. Він найбільш часто

піддається нападкам: абсолютно справедливо дорегуляція є-

ється сьогодні одним з найважливіших питань. Однак не тільки

у нас. Згадаймо, що адміністрація Рейгана виграла вибори в

1980 саме під прапором боротьби з бюрократією. Вчених і полі-

тиків турбує швидке зростання адміністративних установ. Але

треба відзначити, що зростання бюрократії - це загальносвітовий процес,

обумовлений тим, що постійно зростають обсяги бізнесу. Необ-

димость управління ним, його планування - головне завдання государ-

ства в галузі підприємництва. Визначення правил гри на

ринку, забезпечення досягнення суспільних результатів (економі-

чний зростання, зниження інфляції, безробіття) - функції государ-

ства. Бюрократія знаходиться в серці сучасного управління. Де-не-

хто, можливо, скаже, що вона висмоктує життєво важливі соки

з суспільного організму. Швидше за все це так, але хто візьметься

відповісти позитивно на питання про те, чи може суспільство обой-

тись без бюрократії? (* 1)

(** 1) С. Паркінсон провів дослідження про чиновників і вивів кілька

формул зростання бюрократії. У середньому її приріст дорівнює 5,8% на рік. (Див.:

ларнегі Д., Пітер Л., Паркінсон С., Влох А. Ваше успіх у ваших

руках. М "1993. С. 279).

!! 136

Держава і бізнес - величини взаємозалежні і взаємо-

залежні. Якими ж мають бути відносини між ними ? Крат-

ко їх можна визначити так. Не повинно бути державною

монополії на господарювання, але й не може бути раціонального

підприємництва без держави. Держава повинна присут-

ствовать в економічному процесі, оскільки є функції, кото-

рие тільки воно і може виконувати. Характер відносин між

державою і бізнесом можна визначити як партнерство.

Партнерські відносини між державою і бізнесом Сков-

вають свободу як однієї, так і іншої сторони. Але загальновідомо,

що свободи немає і не може бути без несвободи.

Остання

оформляє життя, створює необхідний структурно-функціональний

каркас. Однак без свободи немає життя. робити замах на свободу,

воює проти життя. Якщо прикласти ці положення до нашого

предмету розгляду , то можна сказати, що держава, не тер-

пящее свободи підприємництва, приречене. Але приречений і не

визнає держава суб'єкт підприємницької діяльності.

І невідомо, що страшніше: боротися проти свободи бізнесу або

битися проти держави. Думається, що заперечує власне

держава чинить зло абсолютне.

У державному регулюванні повинна бути міра. Яка?

Це може показати тільки суспільна практика. Але ясно одне:

корпорації повинні бути самостійні у своїх рішеннях, але

приймати власні рішення вони повинні з урахуванням певних

рамок, встановлюваних державою. Рівним чином і государ-

ство НЕ може бути абсолютно вільним при прийнятті рішень.

Є сфери і ситуації, в яких держава не втручатиметься

повинно. Не справа чиновника, наприклад, втручатися у виготовлення

ліки, але він повинен проконтролювати його безпеку.

Державне регулювання може був> як позитивним

фактором, так і негативним, що уповільнює процес соціального

розвитку, переважною інтерес, виробників до високоефективної

діяльності. Саме цей процес вловила М. Тетчер у 70-х роках в

Англії . Ідея "офаніченного уряду", тобто уряду, від-

завше від боротьби за розширення участі у справах управління і

замість цього що обмежила сферу своїх повноважень, стала визначаються-

ющей в се полигике. Результати здійснення цієї ідеї виявилися

видно через 10 років: почала справедливості, або, як кажуть самі

англійці, соціалістичні початку, були потіснені, відкрився простір

для приватної ініціативи, ефективність виробництва підвищилася.

Звернемося тепер до практики регулювання корпоративного

підприємства з боку держави, але до практики зарубіжної.

!! 137

Візьмемо конкретний приклад. В булочних Бельгії вартість

хліба була збільшена на 1 франк за батон. Подорожчання невелике,

але процедура його проходила складно. Особлива комісія з ценооб-

разованию і контролю при міністерстві економіки півроку дошки-

нально вивчала клопотання власників хлібопекарень, які просили

дати їм дозвіл підняти ціну на два франка. Зрештою

згоду дали , задовольнивши їх прохання лише наполовину. (* 1)

Треба відзначити, що у всіх країнах Західної Європи є

спеціальні установи, які, хоча і називаються по-різному

(офіс цін, служба контролю за торгівлею, комітет конкуренції), але

виконують одну і ту ж функцію: зірко стежать за станом

внутрішнього ринку.

Адміністративні установи, як компасом,

керуються індексом цін на всі основні товари і продукти,

які повинні бути в постійній гармонії з розмірами доходів

населення. Це називається коригуванням рівня життя у хаті-

жание невідповідності доходів населення його витратам. Дер-

дарські органи в межах своєї компетенції можуть втручатися

в будь-яку комерційну діяльність. Головний інструмент впливів-

ствия на комерсантів - рекомендації, пораду. Якщо рекомендації

залишаються без уваги, стягується солідний штраф.

У компетенцію державних офісів та управлінь входить

і ще одна важлива функція - контроль за дотриманням минималь -

ного рівня заробітної плати. Все це разом узяте утворює

вивірене рівновагу доходів населення і цін у країнах Західної

Європи.

У Франції держава втручається в регулювання пи-

сов, що стосуються цін, зовнішньої торгівлі, надання кредитів,

стежить за конкуренцією, забезпеченням зайнятості працездатного

населення. Регулювання здійснюється за допомогою делегувати-

го законодавства, у створенні якого беруть участь міністерства

економіки, сільського господарства, промисловості, транспорту, зовн-

ній торгівлі, фінансів та ін

У США бізнес більш потужний, ніж у Західній Європі, там

відповідно існує більш потужна "опорна решітка" бізнесу.

Ось лише деякі адміністративні органи, які регулюють перед-

прінімательства: комісія з безпеки споживчих това-

рів, комісії, що регулюють діяльність страхових компаній,

комісії з харчових продуктів і медикаментів, комісія з

(** 1) Див: Катін В. Вільне суспільство захищається / / Незалежна газі-

та. 1993. 18 серпня.

!! 138

цінних паперів і бірж, національна рада з трудових відно-

шеніям, відомство соціального захисту, комісія сприяння рівній

зайнятості, відомство професійної безпеки, відомство

пенсійного планування, відомство захисту довкілля,

відомство з видобутку та переробки нафти і газу та ін (* 1)

У Росії ще не накопичено достатнього досвіду підтримки та

регулювання підприємницької діяльності. Правда, в послід-

неї час у системі державного апарату створюються відпо-

ствующие органи. Нещодавно створена Комісія з цінних паперів та

фондовим біржам при Уряді Російської Федерації. Її

мета - створення механізму регулювання фондового ринку. Комис-

ся покликана стати гарантом захисту інтересів акціонерів, а також

запобігання зловживання на фондовому ринку. Досить

активно останнім часом діє і Антимонопольний комітет.

!! 138

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність "
 1. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. Гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С. , 1995

 2. Глава 9. Державно-правове регулювання корпоративної діяльності
  регулювання корпоративної
 3. 17. представницький орган державної влади В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  державної влади є ті виборні органи, які займаються законотворчістю, тобто Федеральне Збори РФ і законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів РФ. Іноді до представницьким органам державної влади, крім зазначених, відносять всі інші виборні органи. Представницькі органи в обов'язковому порядку формуються також у системі органів
 4. Реєстр корпоративних прав держави.
  корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 5. 68. Виборче право Російської Федерації
  державної влади і виборні органи місцевого самоврядування; і пасивне виборче право - право обиратися, тобто право громадян бути обраними до органів державної влади в виборні органи місцевого
 6. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 7. 5. Корпоративні правовідносини
  регулювання, так як за загальним правилом у цивільному обороті суб'єкти самостійні і незалежні один від одного і тому не можуть безпосередньо брати участь у формуванні волі контрагента. Здійснення корпоративних прав прямо чи опосередковано має своєю метою задоволення майнових інтересів їх носіїв. Тому корпоративні права можна віднести до числа майнових прав. (Більш
 8. 2. Участь публічно-правових утворень в корпоративних відносинах
  державні або муніципальні органи не вправі ні самі, ні від імені публічно-правових утворень виступати в ролі засновників або учасників господарських товариств або в якості вкладників у товариствах на вірі (п. 4 ст. 66 ЦК). Адже за своїм цивільно-правовим статусом всі вони не є комерційними організаціями, а установи-ми-невласника зі спеціальною правоздатністю.
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    державні органи є правоохоронними? 3. Назвіть ознаки, що дозволяють віднести державні органи до правоохоронних. 4. Які функції здійснює правоохоронний орган? 5. Що є предметом курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"? 6. Чим можна пояснити, що нотаріат, адвокатура, приватні детективні та охоронні служби
 10. Чи є профспілки суб'єктом трудового права?
    органи на підприємствах, в установах, організаціях, тобто низові первинні
 11. Управление корпоративними правами держави.
    корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 12. ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
    регулюють не окремий випадок чи конкретні суспільні відносини, а типові ситуації або вид відносин, що мають місце на підприємстві, в організації, і в цьому плані можна говорити про створення моделі корпоративних відносин. Типовість відноситься, як правило, до існуючих ставлення-ніям, однак вона може стосуватися і нових соціальних зв'язків, повторюваність яких в майбутньому
 13. ? 1. Поняття корпоративних норм та їх ввди
    регулюють відносини членів корпорації до яким-або матеріальним об'єктам, використовуваним в їх діяльності. Серед них можна виділити: норми технічні (наприклад, правила роботи з ПЕОМ, пра-вила експлуатації "x''-агрегату, машини тощо); санітарно-гігієнічні (наприклад, правила прибирання приміщень після закінчення роботи); фізіологічні (наприклад, інструкція про порядок носіння
 14. 4. Виборча система
    регулюється конституційним правом, але не зводиться тільки до конституційних правовідносин. Вона. регулюється і неправовими нормами - корпоративними нормами громадських об'єднань, що беруть участь у виборах (насамперед статутами та іншими документами політичних партій), звичаями та традиціями, нормами політичної моралі, етики та ін На практиці існують також пов'язані з виборами
 15. 5. Предмет адміністративного права
    державного управління. Ці відносини регулюються іншими галузями права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху
© 2014-2022  ibib.ltd.ua