Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

17. Норми міжнародного права та їх класифікація.


Норма права є первинним елементом будь-якої системи права, наприклад як клітка в живому організмі. Термін «норма» латинського походження й у перекладі на російську мову означає узаконене встановлення, визнана обов'язковим порядок, установлена міра
Норма міжнародного права - це правило поведінки, створюване державами й іншими суб'єктами міжнародного права шляхом узгодження своїх позицій і визнане ними в якості юридично обов'язкового
Крім норм міжнародного права, міжнародні відносини можуть бути під впливом інших регуляторів - норм міжнародної ввічливості, звичаїв, норм міжнародної моралі. Відмінність останніх від норм міжнародного права полягає в тім, що вони не носять юридично обов'язкового характеру. Тому інститут відповідальності за порушення норм міжнародного права істотно відрізняється по процедурі застосування й наслідкам від аналогічного інституту при порушенні норм міжнародної ввічливості або моралі
Специфіка міжнародного права як особливої системи проявляється також у конструкції міжнародно-правових норм. На відміну від класичної трехзвенной конструкції міжнародно-правові норми здебільшого містять лише диспозицію. Санкції ж за порушення цих норм визначаються в окремих угодах або системою міжнародного права вцелом.
Як і в будь-якій юридичній нормі, у нормі міжнародного права змістом є права й обов'язки суб'єктів міжнародного права. Знаючи своє право, суб'єкт міжнародного права може обґрунтовано припускати можливе або належне поводження іншого суб'єкта, що полягає у виконанні обов'язку, що листує відповідному праву. Тим самим відносини між суб'єктами міжнародного права здобувають упорядкований, передбачуваний характер, а норми виконують регулятивну функцію
Для міжнародного права, як і внутрішньодержавного, також характерне об'єднання норм в інститути і галузі, хоча зі своїми цілями й специфічним об'єктом регулювання. Під інститутом міжнародного права варто розуміти групу норм, що регулюють якісно однорідні междунарідні відносини, об'єднані загальним об'єктом такого регулювання (наприклад, інститути визнання, правонаступництва, відповідальності й т.д.).
Галузь міжнародного права - це основний підрозділ даної системи права, що охоплює якісно відособлену область міжнародних відносин, регульованих спеціальними нормами й інститутами. У міжнародному праві виділяються такі галузі, як право міжнародних договорів, дипломатичне й консульське право, міжнародне морське право, міжнародне космічне право й ін. Деякі галузі сучасного міжнародного права дуже древні (наприклад, дипломатичне й консульське право, міжнародне морське право), інші ж з'явилися недавно - міжнародне повітряне право й міжнародне космічне право. Природно, що процес формування галузей міжнародного права перманентний. Скільки буде існувати міжнародне право, стільки й будуть з'являтися нові якісно відособлені міжнародні відносини, урегульовані нормами права, оскільки держави й інші суб'єкти міжнародного права об'єктивно зацікавлені в більше ефективному регулюванні певних комплексів міжнародних відносин, що мають загальний об'єкт регулювання
Серед юристів-международников немає єдиного підходу до проблеми класифікації норм міжнародного права. Найбільше часто можна зустріти наступну класифікацію міжнародно-правових норм:
1) по сфері дії - універсальні і локальні {регіональні);
2) по юридичній чинності - імперативні і диспозитивні;
3) по функціях у системі - матеріальні і процесуальні;
4) по способі створення й за формою існування - звичайної, договірні, норми рішень міжнародних організацій
Універсальні норми призначені для регулювання відносин між всіма суб"єктами міжнародного права й утворять у сукупності загальне міжнародне право. Устав ООН може бути яскравим прикладом універсальних норм. Слід зазначити, що Міжнародний Суд ООН часто посилається у своїх рішеннях на «загальні норми міжнародного права». Локальні або регіональні норми (іноді їх також називають партикулярними) регулюють відносини між двома або декількома суб"єктами міжнародного права, які не обов"язково повинні розташовуватися в одному регіоні Землі
Імперативні норми міжнародного права (jus cogens) - це такі правила поведінки, відхилення від яких неприпустимо, і які можуть бути змінені тільки наступною нормою загального міжнародного права, що носить такий же характер (ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.). Іншими словами, це норми, що володіють вищою імперативною силою, а звідси особливий спосіб їхньої зміни - прийняття нової імперативної норми. Прикладом імперативних норм є основні принципи міжнародного права
Диспозитивної ж норми допускають відступ від них по взаємній згоді суб"єктів міжнародного права, при цьому не можна заподіювати збиток правам і законним інтересам третіх держав. Після досягнення зазначеної угоди такі норми стають настільки ж обов"язковими для виконання суб"єктами міжнародного права, як і імперативні. До диспозитивних норм ставляться, наприклад, такі норми міжнародного морського права, як про делімітацію виняткових економічних зон і континентального шельфу між протилежними або прилежащими прибережними державами, про прилежащей зону й др.
Матеріальні норми регулюють міжнародні відносини, що складаються із приводу досягнення певних благ. Вони як би відповідають на запитання: «Що варто досягти?» Процесуальні норми покликані створити найбільш сприятливі умови для реалізації приписань матеріальних норм у разособистих умовах правової діяльності суб"єктів міжнародного права. Основне завдання процесуальних норм - це вироблення юридичної технології застосування матеріальних норм із метою досягнення максимального результату з мінімальними витратами. Прикладом міжнародних процесуальних норм можуть служити багато положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., що стосуються порядку створення, дії й припинення міжнародних договірних норм. Професор И.И. Лукашук уважає, що в міжнародному праві сформувалася нова галузь - процесуальне право, що повинна зіграти позитивну роль у питаннях підвищення ефективності функціонування міжнародного права
Юридичні особливості звичайних і договірних норм були розглянуті в попередньому параграфі. Що ж стосується норм рішень міжнародних організацій, то вони закріплюються в нормативних резолюціях міжурядових організацій. Більшість резолюцій таких організацій носять рекомендаційний характер, однак деякі з них містять обов'язкові правила поведінки суб'єктів міжнародного права, яким вони адресовані. Зокрема, такими нормами є резолюції Генеральної Асамблеї ООН по фінансово-бюджетних і адміністративних питаннях Організації Об'єднаних Націй
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17. Норми міжнародного права та їх класифікація."
 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого права і норми, що виникли в результаті узгодження воль держав. Остання група норм міжнародного права займає в його нормативному масиві значне місце, тому що, поступаючись об'єктивним вимогам стабільності міжнародного права, однозначності у визначенні прав і обов'язків учасників міжнародних відносин, договірні норми витиснули
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  норми під свої власні інтереси, використовувати їх на свій розсуд. Як наслідок, принцип законності набув здебільшого формального значення, а саме право втратило значення об'єктивного критерію вирішення конфліктних ситуацій у взаємовідносинах між державою і особою. Це підтверджується, зокрема, тим, що і на сьогодні переважна більшість питань у сфері виконавчої влади вирішується, як і в минулі
 3. 33. Види міжнародних договорів
  норми, що пояснюють основний текст, правила процедури вирішення спорів, схеми, карти і т.д. Слід мати на увазі, що всі частини договору мають однакову юридичну чинність і застосовуються з урахуванням кожної із них. Договір може ділитися на статті, параграфи; договори великого обсягу можуть підрозділятися на розділи (частини), що або іменують або нумерують, іноді використовують нумерацію і
 4. 92. Історія формування права збройних конфліктів
  норми, що встановлюють закони й звичаї війни, утворять самостійну галузь міжнародного права - право збройних конфліктів. Її базис становлять як основні принципи міжнародного права, так і галузеві принципи гуманності; обмеження засобів і методів ведення війни; захисту прав учасників збройних конфліктів, а також цивільного населення; поваги нейтралітету Галузеві принципи права збройних конфліктів
 5. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  норми обов'язкового продажу валютної виручки для суб'єктів підприємницької діяльності банки зобов'язані зараховувати усі надходження на користь клієнтів на розподільчі рахунки. Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами є об'єктом валютного контролю, у зв'язку з чим мають певні особливості. Так, кошти за операціями резидентів у гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунка
 6. Поняття екологічного права України
  норми, що регулюють відносини щодо охорони і використання конкретного природного ресурсу, так і норми права, спрямовані на охорону довкілля в цілому. Наприклад, норми земельного права, що регулюють порядок вибору земельної ділянки є нормами більш широкої дії і мають середовищно-регулюючий характер. Поряд з цим екологічне право включає цілий блок законодавства, яке регулює відносини в галузі
 7. 4. Соціально-екологічна політика
  норми і вимоги, щодо розвитку системи екологічної експертизи та аудиту; -- накреслено основні напрямки здійснення міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля. Отже, екологічну політику визначають як сукупність науково обґрунтованих і сформульованих принципів, завдань і цілеспрямованих дій держави, громадських організацій і окремих громадян, за допомогою яких здійснюється взаємодія
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується". Отже, тепер кожен громадянин України вправі звертатися до суду, щоб захистити свої екологічні права і свободи. Це дуже важливо. (Норми Конституції, які регулюють відносини, пов'язані з охороною довкілля, цим,
 9. Поняття екологічного права України
  норми, що регулюють відносини щодо охорони і використання конкретного природного ресурсу, так і норми права, спрямовані на охорону довкілля в цілому. Наприклад, норми земельного права, що регулюють порядок вибору земельної ділянки є нормами більш широкої дії і мають середовищно-регулюючий характер. Поряд з цим екологічне право включає цілий блок законодавства, яке регулює відносини в галузі
 10. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою і є обов'язковими для виконання. Адміністративно-правові норми займають особливе місце в системі права не тільки України, але й інших держав, оскільки вони регулюють особливі суспільні відносини - відносини у сфері державного управління, тобто забезпечують організацію і діяльність державного апарату, взаємовідносини
© 2014-2022  ibib.ltd.ua