Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Облігації

Облігація-це боргове зобов'язання, відповідно

з яким позичальник гарантує кредитору виплату певної

!! 205

суми після закінчення певного терміну, а також виплату ежегод-

ного доходу у вигляді фіксованого або плаваючого відсотка.

Облігації приносять їх власникам дохід у вигляді фіксований-

ного відсотка від своєї номінальної вартості. Навіть якщо цей

відсоток змінюється (облігації з плаваючою ставкою), то самі

зміни носять строго визначений характер. Тому облігації

називають цінними паперами з фіксованим доходом.

Облігації мають або номінальну або обумовлену умов-

ями викупу номінальну ціну, викупну і ринкову ціну.

Номінальна ціна надрукована на самій облігації і служить базою

для подальших перерахунків і при нарахуванні відсотків. За

викупної ціною, яка може збігатися, а може і не збігатися

з номінальною, що залежить від умов позики, емітент викуповує

облігацію після закінчення терміну позики. Ринкова (курсова) ціна

облігації визначається виходячи з умов самої позики і ситуації,

склалася в момент реалізації на ринку облігацій.

Для корпоративних облігацій передбачається періодична

виплата доходів у вигляді відсотків, і виробляється вона за купонами.

Купон являє собою вирізний талон з надрукованим на ньому

числом купонної ставки. Факт виплати доходу відзначають вилученням

купона з додається до облігації карти. Залежно від

умов позики купонний дохід може нараховуватися по кварталах,

півріччях і один раз на рік. Чим частіше нараховується дохід, тим

вище його реальна сума при тій же річній ставці і більше

ринкова ціна облігації, тим, природно, такі папери більш

вигідні для інвесторів.

За способами виплат купонного доходу облігації бувають:

1) з фіксованою купонною ставкою;

2) з плаваючою купонною ставкою, коли розмір відсотка по

облігації ставиться в безпосередню залежність від рівня позичок-

ного відсотка, періодичність зміни купонної ставки коливається

від випуску до випуску;

3) з рівномірно зростаючою купонною ставкою, тобто процес

зміни ставки диференційований по роках позики. Цей вид об-

лигаций особливо привабливий для інвесторів при наявності інфля-

ційних явищ;

4) з нульовим і мінікупоном. Один з видів так званих

безпроцентних і малопроцентний облігацій. При випуску обліга-

ций з нульовим купоном емісійний курс встановлюється нижче

номінальної на величину знижки, дохід ж за облігаціями виплив-

чивается при її погашенні. Фактично за цією схемою нарахування

!! 206

доходу відбувається безперервно, а не по окремих порціях через

квартал, півріччя, рік , що робить їх більш прибутковими. У той же

час вони у великій мірі схильні до ризику падіння прибутковості

при зниженні кон'юнктури. Облігації з мінікупоном є

перехідним типом до нульового купону. У них ставка купонного

доходу вдвічі нижче звичайної, але і знижка з емісійною ціни нижчі,

ніж у паперу з нульовим купоном. Ці типи облігацій не особливо

привабливі для індивідуальних інвесторів, оскільки ежегод-

вий податок на прибуток доводиться виплачувати задовго до самого 1

доходу. Дане ж обставина для великих інвесторів значення -

не має; '

5) з оплатою за вибором, коли власник облігації замість

купонного доходу може отримати новий випуск облігацій.

З одного боку, це дає емітенту можливість не виплачувати:

позичальникові дивіденди, з іншого - випуск нових облігацій для,

оплати ними належних сум купонного доходу зручний при де-

фіціте готівки; 1

6) змішаного типу, коли частина облігаційної терміну відсоток '

по облігаціях сплачується фіксованою купонною ставкою, а частину

терміну - з плаваючою ставкою,

За способом забезпечення позики виділяють облігації: j

1) з майновою заставою, види якого досить разнооб-

різні. Це і "золоті" облігації, забезпечені золотовалютними

активами держави, та облігації індосирувані або "прийняті ^

на себе", коли облігації, випущені однією корпорацією, гаран-

тируются інший; і повні або часткові облігації, забезпечені

закладений або на всі, або на частину майна, в тому числі судо-

ші облігації, забезпечені заставою на судно;

2) із заставою у формі майбутніх заставних надходжень (зазвичай

це муніципальні облігації або облігації державних ком-

паний, благодійних та громадських фондів);

3) із заставою у формі надходжень від майбутньої господарської

діяльності. Серед них виділимо, по-перше, облігації з викуп-

вим фондом, при випуску яких зарезервований спеціальний

фонд для погашення; та, по-друге, облігації, купонний дохід

яких залежить від прибутку, що дає емітенту право поставити

умовою виплати відсотків наявність прибутку;

4) з певними гарантійними зобов'язаннями. Це можуть

бути облігації з трастовим забезпеченням, тобто забезпечені дру-

шими цінними паперами, що перебувають у фінансовій установі на

довірчому зберіганні (трасті), а також облігації, що дають пре-

!! 207

майнове право покупки акцій нових випусків, так називаються

ваемие підписні сертифікати.

За типом обігу облігації можна поділу-

лити на:

1) зворотні, які можуть бути викуплені у їх тримають-

лей до закінчення терміну дії. При викупі таких облігацій

держателю виплачується премія в розмірі, визначеному умов-

ями випуску;

2) цільові, які носять спеціальний характер і випуску-

ються під певні товари (роботи, послуги). У цьому випадку

держатель не вправі вимагати сплати грошових сум (номінальний

вартості облігації та відсотків за нею) і зобов'язаний отримати інший

майновий еквівалент, передбачений умовами випуску;

3) облігації із звуженням терміну дії, які дають дер-

жателей право до закінчення терміну пред'явити свої облігації до

викупу за номінальною вартістю. Умовами випуску облігацій в

цьому випадку повинен бути передбачений порядок виплати їх тримаючи-

телям відсотків із зменшенням розміру відсотків проти фіксовано-

ванних не менш ніж у два рази;

4) облігації з розширенням терміну дії, які дають

право держателю після закінчення терміну дії облігацій обміняти

їх на інші;

5) дохідні (прибуткові), відсотки по яких виплачується

ються тільки при наявності прибутку за підсумками фінансового року;

6) конвертовані, що дають право власнику обмінювати їх на

акції того ж емітента.

Вони є перехідною формою між

власним і позиковим капіталом. Серед них виділимо перекладні

облігації та облігації з опціоном.

Перекладні облігації можуть бути переведені в певний

кількість простих акцій цього емітента. Що ними володіють інвесто-

ри отримують право балансувати між ринками акцій і обліга-

ций. З одного боку, вони отримують гарантований дохід, захисту пра-

щающую їх від негараздів на ринку акцій, з іншого - мають потен-

соціальну можливість перейти на нього за сприятливого періоді

розвитку кон'юнктур. Як плата за таку можливість

виступає більш низький дохід за цими паперами. Але в силу дуже

тісного зв'язку між цими облігаціями та стоять за ними акціями

їх прибутковість при підвищенні курсу відповідних акцій може

різко піти вгору і впритул підійти до середнього рівня дохід-

ності по високоприбутковим корпоративних облігаціях.

!! 208

Для цих облігацій в якості основних характеристик обя-

зательно вказують першу дату, відкриває можливість пере-

вода облігацій в акцію, і премію.

Під перекладної премією розуміється виражена в процен-

тах від поточної ціни акції сума переплати за право перекладу

однієї облігації в одну просту акцію. Розміри вартості акцій

можуть сильно відрізнятися від негативних, коли акція дешевше, До

200 і більше відсотків, коли високий курс акції. Середній відсоток

перекладної премії становить 5 - 30%. Чим нижче премія, тим нижче

і прибутковість паперу, але одночасно і вище шанс обміняти її на

акцію. І, навпаки, висока премія обіцяє високу прибутковість в

практичну неможливість обміну на акцію.

Облігації з опціоном представляють інвестору при зростанні

процентних ставок здати облігації (через певний термін, на-

приклад, 3 або 5 років) емітенту і отримати їх за номіналом.

Дохід за облігаціями зазвичай нижче доходу за іншими видами

цінних паперів і насамперед доходу по акціях, однак зміна

курсу облігації в значно меншій мірі залежить від ситуації

на ринку і циклічних коливань в економіці. Тому облігації

є основним об'єктом інвестицій для комерційних банків

і великих корпорацій, що піклуються не тільки про прибутковість, а й

надійності своїх вкладів. Виконання умов з багатьох видів

облігаційних позик гарантується не тільки самої папером, але

і спеціальними зобов'язаннями, майном або авторитетом дер-

дарства. Акціонерні товариства для залучення до своїх облігацій-

ям інвесторів і додання всьому позиці більшої надійності додат-

няют облігаційну позику випуском підписних сертифікатів,

дають право їх власникам купувати акції цих товариств на

пільгових умовах або обмінювати облігації корпорації на її

акції.

Питанню надійності о6лігацій, або їх якості ^ приділяється дуже

велику увагу, що безпосередньо пов'язано з їх рухом на

фондовому ринку. Якщо облігації, випущені державними

органами, забезпечуються досить надійно його фінансовими

ресурсами, то для власників корпоративних облігацій вимагається

досить повна інформація про емітентів та їх облігаціях. Тому

у всіх країнах з ринковою економікою розроблені і діють

різні системи оцінки та шкали для позначення якості об-

лигаций.

Важливо підкреслити, що чим вище якість корпоративної

облігації, тим менше, як правило, величина відсотка, виплачу-

!! 209

ваемого по ній. Однак гарантії виплати відсотка залежно

від рейтингу облігації підвищуються.

Якщо облігація не пройшла процедуру оцінки і для неї не

зазначений рейтинг, то її не купуватимуть індивідуальні інвестори,

а інші інвестори за законом не мають права здійснювати такі

покупки. У ряді країн законодавчо встановлюється найнижчий

допустимий рейтинг облігацій, придбання яких дозволяється

конкретним інвесторам.

Крім рейтингу корпоративних облігацій експерти великих

інституційних інвесторів, потенційних учасників угод на

фондових біржах, проводять комплексний аналіз,

включає:

якісний аналіз, завданням якого є оцінка нема-

 ріальних активів компанії, якість управлінського персоналу,

 перспективи розвитку галузі, можливості диверсифікації компа-

 нии та ін;

 аналіз захисту майбутніх власників облігацій, що складається з

 з'ясування частки боргів, характеру їх погашення, характеру обліга-

 ций на відкритому ринку, конвертованості облігацій, а також інших

 властивостей і умов випуску;

 забезпеченість дилерської підтримки, ступінь можливостей

 компанії виконання своїх зобов'язань при підписці на обліга-

 ції, а також визначення їх ліквідності (попиту та пропозиції)

 на вторинному ринку;

 забезпечення доступності для великих фінансово-кредитних

 інвесторів, таких, як банки, страхові компанії тощо

 На відміну від інших видів цінних паперів, в першу чергу

 акцій, курс корпоративних облігацій не падає при кризовому

 стан економіки. Більше того, більшість з них стають в

 цей період більш привабливими для інвесторів. Значне

 число корпоративних облігацій, будучи ризикованими, мають високі

 в порівнянні з іншими видами цінних паперів купонні ставки.

 Причому, як уже вказувалося, чим нижче рейтинг паперу, тим більше

 високу купонну ставку змушені пропонувати інвесторам позику-

 щики. З цієї причини дані облігації називаються високодоход-

 вими паперами.

 Облігації, як різновид цінних паперів, що випускаються

 підприємницькими корпораціями, можуть істотно зачіпати

 права громадян, і тому держава певні, найбільш важ-

 ві параметри, що стосуються цінних паперів, змушене фіксувати

 в централізованих нормативних актах і, зокрема, в Положенні

 про порядок виплати дивідендів по акціях і відсотків по обліга-

 !! 210

 циям, яке затверджено Міністерством економіки та фінан-

 сов РФ 10 січня 1992 (* 1) Правила, в них містяться, потім

 транслюються і конкретизуються в корпоративних актах.

 Порядок випуску. Порядок випуску облігацій регулюється

 корпоративним актом суспільства. Рішення про випуск облігацій в

 кожному конкретному випадку приймає рада директорів товариства, за

 винятком конвертованих облігацій.

 Про майбутній випуск облігацій заздалегідь сповіщаються всі

 акціонери товариства. Повідомлення про випуск облігацій має бути

 зроблено не пізніше місяця до дати випуску. Умови випуску

 облігацій публічно доводяться до відома акціонерів не пізніше

 15 днів до випуску.

 Акціонери товариства мають переважне право на прид-

 бання облігацій. З метою реалізації даного права вони направ-

 ляють письмові заявки на придбання облігацій до ради дирек-

 торів з таким розрахунком, щоб вони були отримані не пізніше ніж

 за 2 дні до дати випуску облігацій.

 Зазвичай облігації випускаються на термін, що не перевищує

 5 років, і, звичайно, облігації, так само як і акції, підлягають обов'язко-

 ної державної реєстрації. Вона виробляється в Міністерстві

 фінансів РФ при розмірі емісії понад 1 млрд. руб., в мініс-

 терства фінансів республік у складі РФ, крайовими, обласними,

 міськими (Москва і Санкт-Петербург) фінансовими відділами з

 місцем знаходження емітента, якщо сума емісії не перевищує

 1 млрд. рублів.

 Випуск облігацій гарантується матеріальними і нематеріальних-

 вими активами суспільства, сума випуску (емісії) облігацій нс

 повинна перевищувати вартості активів товариства. Випуск облігацій,

 не гарантований активами суспільства, допускається тільки за ре-

 шению загальних зборів акціонерів, а також у випадках, коли всі

 облігації поширені серед акціонерів.

 У порядку, визначеному умовами передплати, суспільство має право

 надавати опціон на облігації, тобто право на підписку на

 облігації, строком не більше ніж на шість місяців. Опціон распрос-

 траняется виключно серед акціонерів товариства.

 Випуск облігацій проводиться в два етапи. На першому, за-

 критому, етапі облігації поширюються виключно серед

 акціонерів товариства. У разі, якщо всі облігації будуть реалі-

 вани на першому етапі, випуск облігацій вважається таким, що відбувся.

 (** 1) Див: Цінні папери. Нормативні акти та документи. М., 1994.

 С. 172 - 176.

 !! 211

 На другому, відкритому, етапі облігації поширюються серед

 сторонніх підприємств, громадян. Але підприємства, що мають внесок

 у статутному капіталі товариства, не можуть набувати облігацій на

 суму, що перевищує 30% від розміру свого вкладу.

 Облігації, не реалізовані протягом трьох місяців з дня

 випуску, погашаються.

 Виплата доходів за облігаціями. Для забезпечення гаранти-

 Рованом та регулярності виплат відсотків за облігаціями в

 акціонерному товаристві утворюється спеціальний облігаційний фонд

 за рахунок відрахувань від прибутку після сплати податків, інших

 обов'язкових платежів до бюджету і виплат за кредитами. Розмір

 фонду повинен забезпечувати принаймні 50% від загальної суми

 передбачуваних умовами випуску процентних виплат власникам

 облігацій.

 У випадках, передбачених умовами випуску, суспільство

 може поширювати цільові облігації з отриманням держателями

 натомість номінальної вартості облігації виробленої товариством

 продукції (послуг). Зазначене умова може поширюватися так-

 ж і на виплату доходів за облігаціями.

 При заміні грошової вартості цільової облігації отриманням

 іншого майнового еквівалента тримач облігації вправі

 відмовитися від майнового еквівалента і отримати грошову

 суму.

 Відсотки за облігаціями можуть виплачуватися і на умовах

 лотереї (торгів), якщо це передбачено умовами випуску (Аміс-

 оці) облігацій.

 Виплата доходів за облігаціями здійснюється у вигляді фикси-

 рова відсотків до номінальної вартості облігації. Якщо інше

 не передбачено умовами випуску (емісії) облігацій, припускає-

 лагается, що розмір відсотка залишається незмінним (постійним) на

 весь термін дії облігації.

 Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про індек-

 сации розміру виплат доходів за облігаціями у бік збільшення.

 Дохід за облігаціями виплачується рівномірно протягом

 усього терміну дії облігацій. Виплати можуть здійснюватися раз

 в квартал, один або два рази на рік, за винятком першого року

 випуску, коли доходи виплачуються тільки за результатами фі-

 нансового року, незалежно від дати випуску облігацій.

 Виплати по облігаціях є першочерговими по відно-

 шению до виплати дивідендів по акціях.

 Проте всі зазначене вище, що стосується доходів за обліга-

 циям, не відноситься до дохідних (прибутковим) облігаціями, посколь-

 !! 212

 ку доходи з них виплачуються тільки за наявності прибутку по

 підсумками фінансового року.

 Всі правила, викладені вище і фіксуються у відповідних

 ющем корпоративному акті, можуть бути індивідуально узгоджені

 окремо з кожним власником облігації. При цьому, однак, поса-

 ни бути дотримані наступні умови:

 а) про можливість індивідуального регулювання відносин

 повинні бути відкрито оповіщені всі особи, які бажають придбати

 облігації;

 6) будь-якій особі мають бути забезпечені рівні можливості

 для індивідуального регулювання відносин за облігаціями, якщо

 воно є працівником суспільства.

 Права та обов'язки облигационеров. Облигационера

 визнається законний власник облігації суспільства. Всі облігації-

 Онер, незалежно від того, чи є вони працівниками товариства

 чи ні, мають рівні права.

 Кожен з них має право на погашення номінальної вар-

 мости облігації й одержання відсотків, згідно з умовами випуску

 (Емісії) облігацій.

 Кожному облигационера повинна бути доступна інформація про

 фінансово-економічний стан суспільства, за винятком со-

 дової комерційну таємницю, розголошення якої може при-

 лагодити суспільству істотної шкоди.

 Для колективного захисту прав та інтересів облигационеров

 скликаються загальні збори облигационеров. Воно має право обрати з

 свого складу голову. Представники облигационеров, як

 правило, беруть участь у загальних зборах з правом дорадчого

 голосу. Окремі облігаціонери, хоча і делегують свої права

 представникам, можуть також знайомитися з положенням справ і не

 позбавляються права на самостійне здійснення своїх повно-

 мочий.

 Відповідальність суспільства перед облігаціонерами. У слу-

 чаї невиконання або прострочення виконання товариством своїх обов'яз-

 зательств з погашення номінальної вартості облігації та сплаті

 відсотків по ній стягнення сум провадиться власником обліга-

 ції на основі нотаріального напису. Крім того, корпорація поса-

 на сплачувати пені ЕА кожен день прострочення, але не понад номі-

 нальної вартості облігації або відсотків по ній (якщо потребу-

 ються відсотки).

 !! 213

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 3. Облігації"
 1. 3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    облігація, купон чи інша цінний папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим чи способом виготовлені
 2. Етап збереження
    облігацій).
 3. Стаття 28. Ліквідація товариства
    облігацій та їх проспектів емісії затверджені Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 17 вересня 1996 р. N 19; Тимчасове положення про ліцензування брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів затверджено Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 19 грудня 1996 р. N 22 ; Тимчасове положення про вимоги, що висуваються до організаторам
 4. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
    облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Акцією визнається цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в
 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у бюджетній та фінансово-кредитній сфері
    облігацій та житлових сертифікатів. Органи місцевого самоврядування не має права передавати кошти місцевого бюджету та земельні ділянки, що перебувають у муніципальній власності, до статутних фондів (капітали) банків та інших кредитних організацій.На підставі статті 15 названого Федерального закону органи місцевого самоврядування мають право видавати передбачені місцевим бюджетом позички юридичним та
 6. Стаття 15. Компетенція ради директорів
    облігацій та інших цінних паперів; 8) визначення ринкової вартості майна товариства відповідно до статті 77 Закону РФ "Про акціонерні товариства"; 9) придбання розміщених товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених Законом РФ "Про акціонерні товариства"; 10) рекомендації за величиною виплачуваних членам ревізійної комісії товариства винагород та
 7. 16.3. Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи у сфері природокористування
    облігацій). Цей заснований на ринкових механізмах спосіб фінансування природоохоронної діяльності може виявитися ефективним в умовах фінансової кризи. Екологічні позики являють собою спосіб залучення коштів юридичних і фізичних осіб на умовах добровільності, терміновості, зворотності і платності для додаткового фінансування природоохоронних потреб понад поточні
 8. 3. Участь публічно-правових утворень в зобов'язальних відносинах
    облігацій чи інших державних і муніципальних цінних паперів (у тому числі в "бездокументарній формі"), що виконують функції облігацій ("казначейських векселів" або "казначейських зобов'язань", "золотих сертифікатів" Мінфіну і т. д.). Для більш ефективного використання знаходиться в публічній власності майна державні та муніципальні освіти можуть звертатися до
 9. Стаття 12. Фонди і чисті активи товариства
    облігацій суспільства і викупу акцій товариства у випадках відсутності інших засобів. Резервний фонд товариства не може бути використаний для інших цілей. 12.2. У суспільстві може бути створений спеціальний фонд акціонування працівників, що формується за рахунок чистого прибутку товариства. Кошти цього фонду витрачаються виключно на придбання акцій товариства, що продаються його акціонерами, для подальшого
 10. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
    облігацій кредитних організацій на суму 1000 млн. рублів і вище; випуски цінних паперів при реорганізації кредитних організацій; випуски опціонів кредитних організацій - емітентів. Решта випуски цінних паперів кредитних організацій реєструються територіальними установами Банку Росії. В Інструкції передбачена можливість реєстрації всіх випусків
 11. § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства
    облігації. Акції ж випускають (емітують) виключно акціонерні товариства. Емісія облігацій може бути обмежена законом. Цивільний кодекс вичерпним чином регламентує правове становище повних товариств і товариств на вірі (командитних товариств), що виключає необхідність прийняття спеціальних законів. Правовий статус господарських товариств окреслено ГК в узагальненому вигляді, а
© 2014-2022  ibib.ltd.ua