Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ТЕКСТ

Територія - 9 , 6 млн. км.

Населення - 1 мільярд 222 мільйони чоловік (1995 р.).

Столиця - Пекін.

Географічне положення

КНР - третє по території держава світу і перше за чисельністю населення - розташована в центральній і східній Азії.

Економіко-географічне положення КНР дуже вигідно, тому що країна розташована вздовж тихоокеанського узбережжя і має доступ до моря від найвіддаленіших куточків. Приморське положення КНР сприяє розвитку її господарства та зовнішньоекономічних зв'язків.

Природні умови і ресурси

КНР розташована в помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах. Такі кліматичні відмінності створюють умови для розвитку сільського господарства: на заході в посушливих районах розвинене головним чином тваринництво і зрошуване землеробство, на сході на особливо родючих землях переважає землеробство.

Водні ресурси КНР дуже великі, найбільш забезпечена ними східна, більш заселена і високорозвинена частина країни.

Лісові ресурси Китаю досить великі й сконцентровані на північному сході і на південному сході. Вони інтенсивно використовуються в господарстві.

За запасами нафти і газу Китай поступається провідним нафтовим країнам світу, але з видобутку нафти країна вийшла на 5 місце в світі.

Серед рудних родовищ виділяється залізорудний басейн, розташований в Північно-Східному Китаї. Руди кольорових металів зосереджені головним чином у центральних та південних провінціях.

КНР - індустріально-аграрна соціалістична країна, що розвивається останнім часом дуже швидкими темпами.

Модернізація економіки йде різними темпами в різних регіонах Китаю. У Східному Китаї створені спеціальні економічні зони, які використовують своє вигідне приморське положення.

Структура господарства країни представлена сформованими великими промисловими комплексами, велику роль відіграє сільське господарство, в якому зайнята велика частина населення країни.

За розміром ВВП Китай вийшов на четверте місце в світі.

Китай займає одне з провідних місць у світі з вироблення електроенергії.

Чорна металургія базується на власній залізній руді і кам'яному вугіллі. По видобутку залізної руди Китай займає 1 місце у світі, а з виплавки сталі - 2 місце, проте технічний рівень галузі низький.

Країна володіє великими запасами олова, сурми, ртуті, а алюміній, мідь, свинець, цинк імпортуються.

Машинобудування і металообробка займає 35% у структурі індустрії.

Традиційно розвивається хімічна, легка і харчова промисловість, які використовують в основному натуральну сировину.

Сільське господарство забезпечує продовольством населення, постачає сировину для харчової та легкої промисловості. Провідна галузь сільського господарства - рослинництво.

Зовнішньоекономічні відносини особливо широко розвиваються з 80 - 90 років, що пов'язано з формуванням відкритої економіки країни. Обсяг зовнішньої торгівлі -

30% ВВП Китаю.

Слів і словосполучень Населення Розташовувати Розташувати Узбережжя Продовольство Чисельність населення Кліматичний пояс Посушливий район

Зрошуюче землеробство Родючі землі Водні ресурси Лісові ресурси Промисловий комплекс Технічний рівень Натуральна сировина ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ 1

Назвіть повні причастя, від яких утворені короткі форми.

Розвинене, забезпечена, віддалена, заселена, сконцентровані, зосереджені, створені, представлена, пов'язано.

Зразок: розташована - розташована. 2

Згрупуйте однокореневі слова.

Територія, число, схід, кліматичний, металевий, традиція, відкрити, торгувати, територіальний, чисельність, східний, метал, традиційний, відкриття, торгівля, клімат, торговий, відкритий. 3

Виділіть коріння в складних словах.

Тихоокеанський, зовнішньоекономічний, тваринництво, родючий, землеробство, високорозвинений, родовище, залізорудний, електроенергія, машинобудування, металообробка, рослинництво. 4

Підберіть прикметники до іменників.

Положення, зв'язку, пояс, район, землеробство, землі, ресурси, комплекс, рівень, сировина, промисловість, відносини. 5

Складіть складний план тексту. 6

Знайдіть у тексті головну інформацію і запишіть її відповідно до плану. 7

Зробіть повідомлення на тему "Географічне положення Китайської народної республіки", "Природні умови та ресурси" і "Господарство країни".

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  загальна якісна характеристика взаємодії модернізації та російської державності, до якої ще слід повернутися, коли обговорюватимуться характеристики сучасного Російської держави. Крім того, необхідно підвести і деякий загальний підсумок розгляду «вічних» питань російської історії в їх впливі на державність. При цьому осібно постає питання власності -
 2. Лекція 2 визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
  економіці, політичній системі, соціальному розвитку, культурі та ідеології. «Занурення в трясовину», «Іншого не дано», «СРСР: демографічний діагнозу - книги під цими та подібними назвами в достатку з'являлися в 1988-1991 рр.. і складалися з матеріалів переважно «викривального * плану. Глибинні ж причини реформ частіше аналізу не піддавалися - в кращому випадку про них лише згадувалося.
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  загальна дезорганізація господарства, виснаження мирних галузей виробництва, нестача сировини, продовольча, паливна, фінансова кризи. Загострилися національні проблеми: Фінляндія і Польща вимагали суверенітету, напруженими були ситуації на Україні і Кавказі. Всі спроби Тимчасового уряду вирішити нагальні проблеми тонули в бюрократичній рутині і безсилля влади протистояти хаосу.
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  економіки, важливі функції цього товариства - оборона від зовнішніх ворогів і підтримку внутрішнього порядку - могли значною, хоча і неповною мірою, здійснюватися колективними зусиллями без свідомого створення численних спеціально виділених соціальних інститутів. Положення змінилося в умовах виробляє економіки, коли в результаті розвитку продуктивних сил, поділу праці та
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  економіка, різноманітні соціальні інтереси, які треба узгоджувати, висловлювати, захищати), там вона ось вже більше двохсот років успішно «працює», забезпечуючи стабільність держави, політико-правове процвітання суспільства. Там же, де вона впроваджується в політично конфронтаційні суспільства, наприклад розлучаються з тоталітарними, «культовими», фактично монархічними формами правління, там
 6. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  економіці формує та забезпечує головним чином розподільні відносини. Унікальні держави іншого типу, що виникають на рабовласницької основі, - держави Стародавньої Греції та Стародавнього Риму - поряд з іншими функціями забезпечують насильницькі захоплення іноземців, звернення і використання їх як рабів, а потім і звернення в рабство власних громадян. У цих державах
 7. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  загальна частина кримінального права, суспільна небезпека злочину, інші елементи галузі). Однак існують галузі права, які в системі законодавства не мають строго певної галузі законодавства для свого втілення і вираження, наприклад аграрне право. Норми цієї галузі права можуть бути розміщені в Конституції (право приватної власності на землю), в актах, що регламентують
 8. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  економіці, становлення ранньокласових товариств, виникнення міст-держав і в паралель цього переростання соціальних норм первісного суспільства в норми ранньокласових товариств, поява звичайного права, судових прецедентів, законів ранньокласових товариств, їх загальносоціальних і класових функцій і т.п. У другому випадку мова йде про організаційне початок в розвитку, вдосконаленні вже
 9. ГЛОСАРІЙ
  загальна сума грошей, що надходить економічним агентам у вигляді заробітної плати, платні, ренти, дивідендів, відсотків, підприємницької прибутку протягом певного періоду (за рік). Одиниця угоди - група службовців, які уповноважують профспілка представляти їх інтереси при укладенні колективної угоди Ежедневник - органайзер, основним елементом якого є система бланків
 10. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
  загальна чисельність населення; Чб - частка чисельності безробітних. Відносини зайнятості обумовлюються економічними, демографічними і соціальними процесами. Економічний зміст зайнятості виражається в можливості для працівника своєю працею забезпечити собі гідне існування і сприяти зростанню ефективності суспільного виробництва, соціальне - у формуванні та розвитку особистості.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua