Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Суспільні відносини, регульовані корпоративним правом

Правове регулювання в цілому спрямоване на впорядкування

суспільних відносин, що відносяться до його сфери. Саме различ-

ні види суспільних відносин, що потребують правовому опос-

редованіі, складають предмет (об'єкт) правового регулювання.

Традиційно всі суспільні відносини поділяються на

три групи (області): політичні, економічні, соціальні

II

(соціально-культурні, соціально-побутові) відносини. Ці групи

характеризуються тим, що вони в різній мірі допускають як центру-

лізованних, так і корпоративне регулювання. Зупинимося на

кожної з них.

Політичні відносини більш за інших потребують центру-

лізованних (державному) регулюванні. Саме вони в основ-

ном і складають предмет публічного права. Приватного права, серед

якого чималу частку займають норми корпоративні, практи-

тично тут місця немає. Ці відносини зазвичай регулюються не

будь-якими нормативними актами, а в основному законами, що обумовлюються

ливается їх особливою значущістю в житті суспільства. У законах

повинна знаходити відображення насамперед організація політичної

влади. Форми політичної діяльності, структура дер-

ної влади, система державних органів, принципи їх форми-

вання та роботи, компетенція кожного з них, встановлення пів-

жень, меж втручання державних органів у справи

підприємств, гарантії гласності, можливість вираження думок і

інтересів різних соціальних груп і прошарків, відповідальність

державних органів і посадових осіб за неправильні ре-

шення - ось питання, що підлягають детальному законодавчого

регулюванню.

Однак належної якості врегулювання в області полі-

тичної досі не досягнуто: частка вільного розсуду

державних органів і посадових осіб неприпустимо широка,

відсутні належні гарантії використання його в інтересах

суспільства, немає також чіткого розмежування компетенції государ-

дарських органів, що часто призводить до порушення принципу раз-

ділення влади. Випадки ж оскарження або опротестування неза-

кінних актів державних органів та посадових осіб зустрі-

чаются поки досить рідко.

Корпорації прямо і безпосередньо в політичному житті не

беруть участь. Однак політика, як сфера діяльності, спрямована

на регулювання відносин між націями, класами та іншими

соціальними групами, зачіпає буквально всіх. Не є

винятку в цьому відношенні і корпорації. Але участь у політи-

чеський діяльності не є метою створення корпорації та

тому, якщо таке і має місце, то здійснюється воно опос-

редованного, наприклад, шляхом лобізму, спонсорських внесків, нефор-

мальних зв'язків тощо Крім того, враховуючи, що такого роду акції

не часті і не зачіпають глобальних інтересів всіх акціонерів,

пайовиків, працівників тієї чи іншої корпорації в цілому, норматив-

!! 12

ної опрацювання в корпоративних актах вони, як правило, не

знаходять.

Економічні відносини, хоча і відчувають вплив по-

литики, розвиваються за своїми, властивим їм законам. Тому під-

Вергал централізованого регулювання в тій мірі, в якій це

було в нашій країні до недавнього часу, економічні ставлення-

ня не повинні. Вони великою мірою здатні до саморегуляції, а

норми корпоративного права - краще правовий засіб для здій-

ществления такої. Завдання ж держави створити гарантії еконо-

мической волі.

Що ж в економічній сфері треба визначати централізований-

але, а що дозволити регулювати самостійно учасникам еконо-

мического обороту? Податки, принципи валютних відносин, виді-

ня субсидій, форми власності, принципи її здійснення

та захисту, межі використання майнових прав, приблизний

перелік договорів, їх конструкція, орієнтовний перелік видів

санкцій і визнання права суб'єктів його доповнювати - ці та неко-

торие інші питання потребують державного опосредовании.

Велике місце в регулюванні економічних відносин

займає корпоративне право. Можна відзначити, що вони-то в основ-

ном і є об'єктом корпоративного права. Яка повинна

бути структура підприємства, скільки і які органи управління

йому необхідні, як використовувати отриманий прибуток, як орга-

нізовать використання робочої сили, як оплачувати працю робіт-

ніків, яке майно набувати і як раціонально ним користу-

тися - ці та багато, багато інших питань регулюються за

допомогою корпоративних актів.

"Царювати" в економічних відносинах має договір зі

усім різноманіттям його умов. Свободу господарської ініціатив-

ве, свободу у виборі споживання, свободу розпоряджатися своїм

працею покликаний реалізувати договір. Але договірна робота доста-

точно складна і до того ж ризикована. Тому і її необхідно

регулювати за допомогою корпоративних норм. У корпоративному

нормативному акті зазвичай детально розписуються такі основні

її параметри, як підрозділи (відділи), що займаються складений-

ням, оформленням, виконанням і урахуванням конкретних видів дого-

злодіїв, порядок їх взаємовідносин з іншими відділами та служба-

ми, типові форми різних видів договорів, порядок пред'яв-

лення претензій та позовів до боржників за договором та ін

Як бачимо, більшість економічних відносин регулюється-

ється аж ніяк не централізованими нормами. Втручання государ-

ства в економічну сферу виправдано, коли йдеться про податки,

!! 13

забезпеченні загальнодержавних економічних інтересів і без-

небезпеки всього суспільства (наприклад, укладення державних

контрактів), про визначення пріоритетних, перспективних направ-

лений економічного і науково-технічного розвитку, про досягнення

узгодженості підприємств при виході на зовнішній ринок, про

екології, про охорону життя і здоров'я людей і т.

п.

Соціальні відносини, в число яких включають соціаль-

но-культурні, соціально-побутові та ін стосунки - дуже тонка

і делікатна сфера відносин. По суті, економічні відно-

шення є засіб для поліпшення життя людей, придбання та

споживання ними різних благ. Тут централізоване регулиро-

вання повинно застосовуватися вкрай незначно. Використовуватися в

цій сфері мають в основному норми приватного права. Це пов'язано

з тим, що поведінка людей у ??сфері споживання характеризується

винятковим різноманіттям, йому не властива повторюваність.

У цій області велике значення мають смаки, звички, привя-

занности, традиції, психологічні особливості тощо

Серед норм приватного права, що регулюють соціальні ставлення-

ня, корпоративні норми аж ніяк не домінують, але все ж

використовуються. Наведу лише три приклади.

Пенсійні відносини. Підприємство може корпоративно ус-

новлюють надбавки до пенсій працівникам, які пропрацювали на ньому

певний термін.

Житлові відносини. Якщо підприємство придбаває, має

або будує житло, воно за допомогою корпоративних актів визначає

і порядок його надання своїм працівникам, пільги для раз-

особистих категорій працівників, в тому числі в оплаті житла, і т.п.

Відносини, пов'язані з підтриманням здоров'я працівни-

ков. Так, наприклад, в корпоративних актах можливе встановлення

різних заходів заохочення, в тому числі і матеріальних, у ставлення-

нии працівників, що кинули палити, або займаються фізичною

культурою, або що не користуються бюлетенем, і т.п.

У яких же випадках необхідно централізоване регулирова-

ня? Закріплення основних прав і обов'язків громадян, гарантій

і способів їх правового захисту, встановлення заборони на вчинення

небезпечних небажаних видів поведінки, визначення напрямків

демографічної політики, основ і принципів регулювання соці-

альний захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, мистецтва,

фізкультури і спорту, екології, а також охорони громадського

порядку складають предмет державного втручання. Усі

Інші питання повинні регулюватися самими громадянами і в

певних випадках організаціями, виходячи з конкретних умо-

вий і на основі вільного волевиявлення. Т. Гобсс писав, що

громадяни користуються тим більшою свободою, чим більше справ закони

залишають на їх розсуд.

!! 14

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Суспільні відносини, регульовані корпоративним правом"
 1. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 2. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 3. 5. Корпоративні правовідносини
  відносини, що виникають на основі участі (членства) суб'єктів в організаційно-правових утвореннях - корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі,
 4. ВСТУП У ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
  суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна Наука цивільного права як одна з галузей правознавства. Предмет цивілістичної науки. Наукові методи дослідження
 5. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 6. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 7.  2. 1. за предметом регулювання розрізняють
    громадської без-
 8.  1. Відносини, що регулюються цивільним правом
    відносини, які регулюються цивільним правом, складають його предмет. До них відносяться дві групи відносин. По-перше, це майнові відносини, які являють собою відносини, що виникають з приводу майна - матеріальних благ, що мають економічну форму товару. По-друге, особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими, а в деяких випадках і не пов'язані з ними.
 9.  § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
    корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 10.  ? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними
    суспільного життя централізованого правового регулювання-ня давно пора було піти. Зараз стоїть завдання зробити держав-ного регулювання мінімальним, виборчим, впорядковуючи-ющим лише те, що не можна не регулювати з центру. (** 1) Див: Кондратьєв Р.І. Локальні норми трудового права і материаль-ве стимулювання. С. 120. Поняття "централізовані норми" і "корпоративні