Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Основні обов'язки державного службовця

Державний службовець зобов'язаний:

1) забезпечувати підтримку конституційного ладу і дотримання Конституції Російської Федерації, реалізацію федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, в тому числі регулюють сферу його повноважень;

2) добровільно виконувати посадові обов'язки;

3) забезпечувати дотримання і захист прав і законних інтересів громадян;

4) виконувати накази, розпорядження та вказівки вищестоящих у порядку підлеглості керівників, віддані в межах їх посадових повноважень, за винятком незаконних;

5) у межах своїх посадових обов'язків своєчасно розглядати звернення громадян і громадських об'єднань, а також підприємств, установ і організацій, державних органів і органів місцевого самоврядування і приймати по них рішення в порядку, встановленому федеральними законами і законами суб'єктів РФ;

6) дотримуватися встановлених у державному органі правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, порядок роботи зі службовою інформацією;

7) підтримувати рівень кваліфікації, достатній для виконання своїх посадових обов'язків;

8) зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю, а також не розголошувати які є йому відомими у зв'язку з виконанням посадових обов'язків відомості, які заторкують приватне життя, честь і гідність громадян.

Федеральний закон встановлює обмеження, пов'язані з державною службою.

Державний службовець не має права:

1) займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності:

2) бути депутатом законодавчого (представницького) органу Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування;

3) займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб;

4) складатися членом органу управління комерційною організацією, якщо інше не передбачено федеральним законом або якщо в порядку, встановленому федеральним законом і законами суб'єктів Російської Федерації, йому не доручено брати участь в управлінні цією організацією;

5) бути повіреним чи представником у справі третіх осіб, у державному органі, в якому він перебуває на державній службі, або який безпосередньо підпорядкований або підконтрольний йому;

6) використовувати в неслужбових цілях кошти матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення, інше державне майно і службову інформацію;

7) отримувати гонорари за публікації й виступи у ролі державного службовця;

8) отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням посадових обов'язків, у тому числі і після виходу на пенсію;

9) приймати без дозволу Президента РФ нагороди, почесні і спеціальні звання інших держав, міжнародних та іноземних організацій;

10) виїжджати у службові відрядження за кордон за рахунок фізичних та юридичних осіб, за винятком службових відряджень, здійснюваних відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації або на взаємній основі за домовленістю федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів РФ з державними органами іноземних держав, міжнародними та інос7'раннимі організаціями;

11) брати участь у страйках ;

12) використовувати своє службове становище в інтересах політичних партій, громадських, у тому числі релігійних, об'єднань для пропаганди ставлення до них.

У державних органах не можуть утворюватись структури політичних партій, релігійних, громадських об'єднань, за винятком професійних спілок.

Державний службовець зобов'язаний передавати в довірче управління під гарантію держави на час проходження державної служби перебувають у його власності частки (пакети акцій) у статутному капіталі комерційних організацій в порядку, встановленому федеральним законом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні обов'язки державного службовця "
 1. 4. Правові засади захисту державної таємниці та іншої інформації обмеженого доступу
  основні обов'язки державного службовця, наголошується, що держслужбовець зобов'язаний «дотримуватися встановлених у державному органі правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, порядок роботи зі службовою інформацією»). Відповідальність за збереження службової таємниці несе керівник державної організації, і він же визначає склад інформації, доступ до якої
 2. 1. Під державною службою розуміється
  основних вимог, пред'явлені. до держ. службі 8. Професіоналізм і компетентність держ. службовців 9. Гласність у здійсненні гос. служби 10. От-ть держ. службовців за підготовлювані і прийняті ре-ня, виконання своїх посадових обов'язків. 11. Позапартійність держ. служби, відділення релігійних об'єднань ний від держави. 12. Стабільність кадрів держ.
 3. Види і стадії адміністративного права
  обов'язок по підтримці і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр.
 4. 7. Джерела адміністративного права.
  Обов'язків. Таким чином, завдяки дії адміністративно-правових норм створюється певний правовий режим управлінської діяльності. Адміністративно-правові норми містяться безпосередньо в Конституції, законодавчих актах, нормативних наказах, постановах уряду, рішеннях місцевих рад, в інших нормативних актах державних органів. До джерел адміністративного
 5. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним структурним підрозділом (одиницею) пов'язаний коло питань: встановлення посад, правила і способи їх заміщення,
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  основні права і обов'язки суб'єктів правовідносин або посилання, нечітко регламентують правомочні акти; - враховуючи многосуб'ектной правовідносин, договори повинні бути багатоваріантних; представляється доцільним розробити такі види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні
 8. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  основні категорії офіцерів, що є стрижнем обороноздатності держави, і економити державні кошти на тих, хто не несе аналогічних навантажень, матеріально і морально стимулювати їх прагнення до зростання професійної майстерності. Загальні ідеї атестування викладені у проекті «Положення про атестування офіцерського складу». Ще одна проблема, яку необхідно вирішити для повної
 9. Список літератури
  основні гарантії виборчих прав громадян РФ: Федеральний Закон від 6 грудня 1994 р. / / Російська газета. 1994. 10 грудня. Про оборону: Федеральний Закон від 31 травня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. Про громадські об'єднання: Федеральний Закон від 19 травня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. Про оперативно-розшукову діяльність:
 10. § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  основних (насамперед, політичних) прав окремих верств суспільства. Так, Керівні початку 1919 забороняли "саботажників" і "шкідників" народного господарства обіймати певні посади або виконувати певну роботу, а КК РРФСР 1926 р. позбавляв активного і пасивного виборчого права; права займати виборні посади у громадських організаціях, ті чи інші державні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua