Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації" Про акціонеpних товариства "2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Відкрите акціонерне товариствоОсобливостями відкритого акціонерного товариства є наступні:
- його акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів цього товариства;
- товариство має право проводити відкриту (для всіх інших юридичних і фізичних
осіб) підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж
з урахуванням вимог Закону про акціонерні товариства та інших правових актів
Російської Федерації;
- товариство має право проводити також і закриту (для певного кола
фізичних та юридичних осіб, своїх акціонерів) підписку на випущені їм
акції, за ісключеніемслучаев, коли можливість проведення закритої підписки
обмежена статутом товариства або вимогами правових актів Російської Федерації;
- число членів (фізичних та юридичних осіб) такого товариства законом
не обмежується (п.2 ст.7 Закону);
- товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний
звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків (п.1 ст.97 ГК РФ і п .1
ст.92 Закону);
- воно має публікувати: 1) проспект емісії своїх акцій у випадках,
передбачених правовими актами Російської Федерації; 2) повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом; 3) списки афілійованих
осіб товариства із зазначенням кількості і категорій (типів) належних їм акцій;
4) інші відомості, що визначаються Федеральною комісією з цінних паперів та фондового
ринку при Уряді Російської Федерації. Всі перераховані вище публікації
повинні поміщатися в засобах масової інформації, доступних для всіх акціонерів
даного суспільства (п.1 ст.7 Закону);
- у разі розміщення товариством акцій або інших цінних паперів воно зобов'язане
опублікувати про це інформацію в обсязі та порядку, встановлених Федеральною
комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді Російської
Федерації (п.2 ст.7 Закону);
- відповідно до Постанови Федеральної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при Уряді РФ від 8 травня 1996 р. N 9 "Про додаткових відомостях,
які відкрите акціонерне товариство зобов'язане публікувати в засобах масової
інформації", таке товариство зобов'язане публікувати: 1) співвідношення вартості
чистих активів та розміру статутного капіталу; 2) кількість акціонерів; 3)
найменування, організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштову адресу,
номер контактного телефону, номер ліцензії ФКЦБ Росії спеціалізованого
реєстратора по кожному виду іменних цінних паперів, якщо відповідно до законодавства
Російської Федерації ведення реєстру іменних цінних паперів акціонерного товариства
має здійснюватися спеціалізованим реєстратором, який має ліцензію ФКЦБ
Росії; 4) найменування підрозділу акціонерного товариства, що здійснює
ведення реєстру, його місцезнаходження, поштова адреса, номер контактного телефону,
якщо акціонерне товариство відповідно до законодавства Російської Федерації
здійснює самостійне ведення реєстру іменних цінних паперів; 5) мінімальний
статутний капітал товариства не може становити менше тисячократним суми мінімального
розміру оплати праці, встановленого федеральним законодавством на дату
реєстрації товариства (ст.26 Закону).
У пункті 4 статті 7 Закону встановлені певні обмеження прав
Російської Федерації, її суб'єктів, а також муніципальних утворень в частині
створення акціонерних товариств. Вони мають право створювати тільки відкриті акціонерні
суспільства (за винятком товариств, утворених в процесі приватизації державних
і муніципальних підприємств).
У зв'язку з викладеним зауважимо, що Законом РФ "Про приватизацію державного
майна основи приватизації муніципального майна в Російській
Федерації "створення при приватизації державного і муніципального майна
зазначеними вище суб'єктами закритих акціонерних товариств не передбачено.
Тому частина тексту пункту 4, що стосується можливості створення закритих акціонерних
товариств при приватизації, втратила своє значення, втратила чинність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відкрите акціонерне товариство "
 1. 22. Види юридичних осіб.
  Відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розподілятися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки,. Купуватися і продаватися на біржі (ст.ст. 24-49). Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір
 2. 28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
  Відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку,
 3. 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
  Відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх
 4. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
  відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств), б) шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств, Особливості антимонопольного контролю за створенням промислово-фінансових груп проявляються в кількох аспектах: - контроль полягає не в попередньому отриманні дозволу на створення ПФГ (надання такого дозволу є
 5. Прийняті скорочення
  відкрите акціонерне товариство; ПФГ - промислово-фінансова група; ТПП - торгово-промислова палата; ЮНИСТРАЛ - комісія ООН з права міжнародної торгівлі. 3. Інші скорочення гл. - глава, глави; п. - пункт; подп. - підпункт, підпункти; с. - сторінка , сторінки; ст. -
 6. § 4. Господарські товариства і суспільства
  відкритих акціонерних товариств, а також підприємств організаційно-правових форм за участю іноземних інвестицій визначений у розмірі 1000 -кратної суми мінімальної місячної оплати праці, а для всіх інших підприємств, включаючи і закриті акціонерні товариства, - у розмірі 100-кратної суми мінімальної місячної оплати праці (подл. "г" п. 3 Указу, ст. 26 Закону "Про акціонерні товариства "). В якості
 7. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  відкриті акціонерні товариства; - є засновниками відкритих акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації; - здійснюють права акціонера (учасника) господарських товариств, акції (частки в статутному капіталі) яких перебувають у державній власності; - виступають як орендодавці державного майна; - закріплюють державне майно на праві господарського
 8. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  відкритого і безперервного володіння як своїм власним нерухомим майном протягом 15 років або іншим майном протягом 5 років. При цьому від зазначеної категорії справ відрізняються справи про встановлення факту належності будови або земельної ділянки на праві власності, які також підвідомчі суду (див. п. 2 зазначеної постанови). По-друге, давностний власник повинен володіти
 9. § 2. Право власності окремих видів юридичних осіб
  відкритого типу. Що ж до повних товариств, товариств на вірі, товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств закритого типу, то їх майно відносилося до спільної часткової власності учасників відповідного товариства (товариства). До того ж повні товариства взагалі не були юридичними особами, а товариства з додатковою відповідальністю не передбачалися в
 10. Укладення договору на торгах.
  відкритими, так і закритими. У відкритому аукціоні та відкритому конкурсі може брати участь будь-яка особа. У закритому аукціоні та закритому конкурсі беруть участь тільки особи, спеціально приставлені для цієї мети. Так, у разі проведення конкурсу на управління такою відомою петербурзької готелем, як "Асторія", організатором конкурсу можуть бути запрошені тільки всесвітньо відомі фірми,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua