Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 1. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

Розділ перший

Про сущий йдеться в різних сенсах, як ми ю ото встановили раніше в розділі про багатозначність | кожного виразу]: воно означає, з одного боку, суть речі і певне щось, а з іншого - якість або кількість або будь-яке з інших подібних пологів позначається. Хоча про суще йдеться в стількох значеннях, але ясно, що перше з них - це значення сущого як суті речі, яка виражає се сутність (коли ми хочемо сказати, яка ця річ, ми гово-Із рим, що вона хороша чи погана, але ніщо вона завбільшки в три лікті або що вона людина; коли ж ми хочемо сказати, що вона є, ми не говоримо, що опа біла або тепла або завбільшки в три лікті, а що вона людина або бог), а все інше називається сущим , оскільки в одних випадках - це відноситься до сущого в першому значенні кількість, або якість, або стан, або ще щось інше тощо. Тому можна б поставити і питання: «ходити», «бути здоро-20 вим», «сидіти» тощо - чи є кожне з них суще або не існуюче? Бо жодне з них не існує від природи саме по собі і не може відділятися від предмета (oysia); а якщо щось тут є, то скоріше те, що ходдат, то, що сидить, і те, що здорово. А ВОНИ, 25 мабуть, є суще в більшій мірі, тому що субстрат у них є печто певне, а саме сутність або одиничний предмет, який і представлений в такому вигляді висловлювань, бо про хороше і сидячому ми не говоримо без такого субстрату. Ясно тому, що завдяки сутності є і кожне з тих дій або зо станів, так що сутність є в первинному сенсі суще, тобто не в деякому відношенні суще, а безумовно суще.

Про перший же кажуть, правда, в різних сенсах, але сутність є першою у всіх сенсах: і за

визначенням, і по пізнанню, і за часом. Справді, з інших пологів сущого жоден не може існувати окремо, одна лише сутність може. І по 35 визначенню вона перша, бо у визначенні чого б то не було має міститися визначення сутності. Точно так само ми вважаємо, що ми знаємо що б то не було найбільше тоді, коли знаємо, що воно є, [наприклад], що таке людина або вогонь, в більшій мірі, ніж якщо знаємо його якість чи кількість або Ю28ь становище в просторі, бо й з Піх самих ми кожне знаємо тоді, коли знаємо, що таке якість чи кількість.

І питання, який спрадавна ставилося і нині і постійно ставиться і доставляє труднощі, - питання про те, що таке суще, - це питання про те, що таке сутність. Саме про неї одні стверджують, що вона 5 одна1, інші - що більше, ніж одна, а з них одні стверджують, що опа обмежена за колічеству2, інші - безмежна за колічеству3. А тому й нам належить головним чином, насамперед і, можна сказати, виключно досліджувати, що таке суще в цьому сенсі.

ГЛАВА ДРУГА

Очевідпее всього, як вважають, сутність притаманна тілам; тому ми пазиваем сутностями тварин, ю рослини та їх частини, а також природні тіла, такі, як вогонь, вода і земля, і кожне тіло цього рода1, а також все те, що є частина їх або складається з Піх - небудь з їх частин, або з усієї сукупності їх, - наприклад: небо і його частини, зірки, Місяць і Сонце .

А чи тільки вони є сутності чи є й інші, або 15 ж деякі з цих та [разом з ними] інші, або жодна з них, а якісь інші - це слід розглянути. Некоторие2 ж вважають, що сутності - це межі тіла, такі, як площина, лінія, точка і одиниця, і більшою мірою вони, ніж тіло, тобто має об'єм.

Далі, на думку одніх3, крім чуттєво сприймаються речей немає такого роду сутностей; на думку ж другіх4, маються вічні сутності, більш численні [по виду], і вони суще в більшій мірі; 20 так, Платон вважає ейдоси і математичні перед-мети двома родами сутності, третій же - сутність чуттєво сприймаються тел. А Спевсіпп, виходячи з єдиного, визнає ще більше сутностей і різні початку для кожної суті: одне - для чисел, інше - для величин, третій - для душі; і таким чином він збільшує число видів сутності. Некоторие5 ж стверджують, що природа ейдосів і чисел одна і та 25 ж, і з них слід інше - лінії і площини, аж до сутності неба і чуттєво сприймаються речей.

Так от, що з цього приводу говориться правильно і що неправильно і які є сутності, чи є які-небудь сутності крім чувственпо сприймаються або пет і як вони существуют6, а також чи є крім чуттєво сприймаються якась зо окремо існуюча сутність і якщо є, то чому і як, або ж ніякої такої сутності немає, - все це треба розглянути, визначивши спочатку в загальних рисах, що таке сутність.

ГЛАВА ТРЕТЯ

Про сутність йдеться якщо пе в більшому числі значень, то по крайпей мере в чотирьох основних, бо й суть буття речі, і загальне, і рід вважають сутністю 35-якої речі, і поряд з ними четверте - субстрат; а субстрат - це те, про що позначається все інше, в той час як сам він вже не позначається про інше. Тому насамперед треба ТОЧНО визначити його, бо 1029а в найбільшій мірі вважається сутністю перший субстрат. А як такий субстрат в одному сенсі позначається матерія, в іншому - форма (morphe) і в третьому - те, що з них складається. Під матерією ж я розумію, наприклад, мідь; під формою - обрис-образ (schema t6s ideas); під тим, що складається з 5 обох, - статую як ціле. Так що якщо форма (eidos) первеє матерії і є суще в більшій мірі, вона па тій же підставі первеє і того, що складається з того н іншого.

Таким чином, ми сказали в загальних рисах, що ж таке сутність, а саме: вона то, що не позначається про субстраті, по про що позначається все інше. Не можна, однак, обмежитися тільки цим твердженням, бо цього недостатньо: саме це твердження 10

пеясно, і до того ж сутністю виявляється матерія. А саме: якщо матерія не сутність, то від нас вислизає, що б ще могло бути нею: адже коли ми забираємо все інше, нічого іншого, очевидно, не залишається; а інше - це стану тіл, вироблене ними та їх здатності; довжина ж , ширина і глибина - це деякі кількості, а не сутності (адже колі-15 кість пе сутність), і сутність є скоріше те, чого як першого все це належить.

З іншого боку, коли ми віднімаємо довжину, ширину і глибину, ми бачимо, що нічого не залишається, хіба тільки те, що обмежена ними, якщо воно щось є; так що при такому погляді матерія повинна здаватися єдиною сутністю. А під матерією я кажу я про те, що саме по собі 20 і не позначається ні як суть речі (ti), ні як щось кількісне, ні як що-небудь інше, ніж визначено суще. Справді, існує щось, про що позначається кожен з цих родів сущого і буття чого відрізняється від буття кожного з них (бо все інше позначається про сутність, а сутність - про матерію); тому останній [субстрат] сам по собі не є ні суть речі, ні щось кількісне, ні будь-якої з 25 інших родів сущого, і точно так само не заперечення їх: адже і ці заперечення притаманні йому [лише] як привхідні.

Так от, для тих, хто виходить з цих міркувань, сутністю виявляється матерія. Але це неможливо: адже вважається, що існувати окремо і бути певним щось найбільше властиво сутності, а тому форму і те, що складається з того й іншого \ скоріше можна б було вважати сущпостио, ніж матерію. Проте сутність, що складається з того зо й іншого, тобто з матерії і форми, треба залишити без уваги: вона щось подальше і очевидне; в деякому сенсі очевідпа і матерія; третій же вид сутності слід розглянути, бо вона найбільше доставляє труднощі .

Деякі чуттєвосприймаються суті всі визнають сутностями, а тому досліджувати над-10201) лежить насамперед їх. Справа в тому, що корисно перейти до того, що більш зрозуміло. Адже всі люди вивчають так: через те, що за природою менш зрозуміло, переходять до бо-5 леї назаднє. І подібно до того як у своїх вчинках необхідно виходячи з того, що добре для кожного,

зробити так, щоб те, що добре взагалі, було добре для кожного, точно так само при вивченні надолужити виходячи з більш зрозумілого для окремої людини зробити зрозуміле за природою зрозумілим для окремої людини. Часто ж назаднє і перше для окремих людей [саме але собі] мало зрозуміло і містить в собі мало або нічого сущого; але все ж ледве-10 дме спробувати, починаючи з того, що [саме по собі] мало зрозуміло, але зрозуміло для окремого людини, пізнати те, що зрозуміло взагалі, переходячи, як було сказано, через менш зрозуміле за природою до більш зрозумілого.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ перший "
 1. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Глава перша
  1 Аналог принципу, слідуючи якому виявляються категорії. Див «Перша аналітпна» I, 37; «Метафізика», 1017 а 22 - 27. - 315. Глава третя 1 Див 72 b 18-25; 84 а 29 - Ь 2. - 318. Глава четверта 1 А саме в гол. 3. - 319. 2 І значить, А, Б і В - равнооб'емние терміни. - 319. 9 Затвердження Ксенократа. Див Плутарх. Moralia, 1012 D. СР «Про душу», 404 Ь 29-30; 408
 4. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 5. Перша половина 90-х років
  глава МЗС - «західник» О.Козирев) характеризувалася прозахідним курсом в стратегічних питаннях, все більшою втратою статусу супердержави і поетапними, постійними поступками в ході будівництва однополюсного світу, спробами вибудувати в систему свої взаємини з колишніми радянськими
 6. ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА ДЕРЖАВИ
  ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА
 7. ПЕРША АНАЛІТИКА
  ПЕРША
 8. Книга перша
  перша
 9. ЧАСТИНА ПЕРША
  ЧАСТИНА
 10. КНИГА ПЕРША
  КНИГА
 11. КНИГА ПЕРША
  КНИГА
 12. КНИГА ПЕРША
  КНИГА
 13. Книга перша (Л)
  перша
 14. Книга перша
  перша
 15. Книга перша
  перша
 16. ПЕРША АІІАЛІТІКА
  ПЕРША
 17. МЕТАФІЗИКА КНИГА ПЕРША (А)
  МЕТАФІЗИКА КНИГА ПЕРША
 18. ЧАСТИНА ПЕРША. ПОНЯТТЯ
  ЧАСТИНА ПЕРША.
 19. Про ДУШІ КНИГА ПЕРША
  Про ДУШІ КНИГА
 20. Зміст
  ГЛАВА І. ПРОКУРАТУРА В Системі державности ОРГАНІВ УКРАЇНИ ... ... 6 § 1. Роль и місце прокуратури в державному механізмі ... 6? § 2. Історія розвитку и становлення функцій прокуратури ... 21 Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918) ... 25 Діректорія. Відновлення Прокуратори (грудень 1918 - березень 1921)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua