Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Соловйова С. Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ

Комплексний підхід до лікування різних захворювань, що враховує наявність в етіопатогенезі трьох факторів (біологічного, психологічного та соціального), обумовлює необхідність коригувальних впливів, які відповідали б природі кожного фактора. Це означає, що психотерапія як основний або додатковий вид терапії може застосовуватися в комплексній системі лікування пацієнтів з найрізноманітнішими захворюваннями. Однак питома вага психотерапевтичних впливів, їх 'загальна спрямованість, обсяг і глибина визначаються низкою факторів, які і розглядаються як свідчення (індикація) до психотерапії.

Показання до психотерапії визначаються роллю психологічного чинника в етіопатогенезі захворювання, а також можливими наслідками перенесеного раніше або поточного захворювання. Чим більше питома вага психологічного фактора, тим більше показана психотерапія і тим більше місце вона займає в системі лікувальних впливів. Чим виражено психогенна природа захворювання (тобто чим зрозуміліше зв'язок між ситуацією, особистістю і хворобою), тим адекватніше і потрібніше застосування психотерапевтичних методів.

Показання до психотерапії визначаються також можливими наслідками захворювання. Поняття «наслідки захворювання» можна конкретизувати. Вони обумовлені клінічними, психологічними та соціально-психоло-ня проблемами.

По-перше, це можлива вторинна невротизація, тобто маніфестація невротичної симптоматики, викликана не первинними психологічними причинами, а психотравмуючої ситуацією, в якості якої виступає основне захворювання.

По-друге, це реакція особистості на хворобу, яка може як сприяти процесу лікування, так і перешкоджати йому. Неадекватна реакція особистості на хворобу (наприклад, анозогнозіческій або, навпаки, іпохондрична) також потребує корекції психотерапевтичними методами.

По-третє, мова може йти про наявність психологічних і соціально-психологічних наслідків. Важка хвороба, яка зраджує звичний спосіб життя пацієнта, іноді призводить до зміни соціального статусу; неможливості реалізації та задоволення значимих для особистості відносин, установок, потреб, прагнень; до змін у сімейної та професійній сферах; до звуження кола контактів та інтересів; до зниження працездатності, рівня активності та мотиваційних компонентів; до невпевненості в собі і зниження самооцінки; до формування неадекватних стереотипів емоційного і поведінкового реагування та пр.

По-четверте, в процесі тривалого або хронічного захворювання можлива динамічна трансформація особистісних особливостей, тобто розвиток в ході хвороби підвищеної сенситивними, тривожності, недовірливості, егоцентричності і пр., які потребують коригуючих впливах. У кожному конкретному випадку показання до психотерапії визначаються не тільки нозологічної приналежністю, але й індивідуально-психологічними особливостями пацієнта, його мотивацією до участі в психотерапевтичної роботі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показання для ПСИХОТЕРАПИИ "
 1. Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008

 2. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
  Показань на місці. Тактичні особливості підготовки до виробництва перевірки показань на місці. Тактика перевірки показань на місці. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці. Контрольні питання: У чому полягає відмінність перевірки та уточнення показань на місці від допиту і слідчого експерименту? Які психологічні та тактичні прийоми виконання цієї слідчої
 3. допіті хабародавця
  показаннях, Які ВІН Дає з метою пом'якшення своєї відповідальності або уникнення ее. У сприятливі сітуаціях хабародавець, бажаючих досягті зазначеної мети, может давати правдіві показання, что спріяє вікриття хабарник. Тактовно прийомов перевіркі правдивості показань хабародавця, что візнає свою провину, є детальний допит его про місце передачі хабара або місце зустрічей Із хабарник
 4. 3. ІМУНІТЕТ від давання показань
  показання як свідки або потерпілі; у разі Згоди давати Такі свідчення не зобов'язані з'являтися дослідчіх органів, прокурора и суду. Виклик, вручень Цім особам, що не может містіті Попередження про! Застосування ЗАХОДІВ процесуального примусу. Главу консульської установи та других консульсько посадових ОСІБ, а такоже співробітніків адміністративно-технічного та обслуговуючий персоналу консульської
 5. VIII. Доказ з виразності
  показання свідомості, дані в живих термінах, переважніше свідчень, даних в слабких термінах. Показання свідомості, утворені з відчуттів, без коливання предпочитаются показаннями, утвореним з ідей про відчуття. § 411. Єдина пропозиція Реалізму представлено в живих термінах; кожне з багатьох пропозицій Ідеалізму або скептицизм відтворено в слабких термінах. Припустимо,
 6. Дослідження доказів.
  Показання, то Дослідження доказів почінають Із его допиту; ЯКЩО ж не візнає собі віннім и показань давати НЕ бажає, тосуд почінає Дослідження з допиту потерпілого, потім досліджує іншідоказі, а Вже потім заслуховує показання підсудного, ЯКЩО ВІН побажає їх давати; - у складних, багатоепізодніх справах для Дослідження доказівпровадять поепізодно (за хронологічною, предметні або іншіміознакамі); - у
 7. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
  показань потерпілого і обвинуваченого. Для потерпілого свідчення можуть бути (не тільки свідомо, але і підсвідомо) своєрідним актом помсти за заподіяну шкоду, а тому опис поведінки і дій винної особи буде містити певну частку перебільшення, упередженості і суб'єктивізму. Показання ж винного є засіб захисту від висунутого проти нього
 8. 1. Показання
  Показання: для підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого є правом; для свідка - обов'язком. Предметом показань: свідка є будь-які Обставини, что підлягають встановленню укрімінальній деле, в тому чіслі про особу обвинуваченого , потерпілого та про взаємовідносіні з ними; потерпілого - будь-які Обставини, что підлягають доказуваннюу деле, в тому чіслі про взаємовідносіні з обвинуваченого;
 9. Синтез-технологія і психотерапія
  психотерапевтичні техніки? Навчає Чи цим технікам Синтез-технологія? Так, використовує. Так, навчає. Однак знайомство з обраними психотерапевтичними техніками і прийомами ні в якому разі не ставить метою зробити з когось скоростиглих психотерапевтів і провокувати їх на проведення не цілком відповідальної професійно психотерапевтичної роботи. Синтез-технологія виходить з
 10. Свідчення свідків.
  Показання, дані усно, у письмовій формі. Показання свідка, викладені у письмовій формі, залучаються до матеріалів справи. Не є доказами відомості, що повідомляються свідком, якщо він не може вказати джерело своєї
 11. § 10. Фіксація результатів допиту
  Показання: вільна Розповідь, запитання - відповідь и поєднання Першого и іншого методів. Це відбівається ї у Протоколі допиту. Положення, что гарантують найбільш правильними и точну фіксацію показань, зводяться до такого: 1) показання запісують від Першої особини и по возможности дослівно; 2) поставлені запитання та ВІДПОВІДІ на них у разі необхідності запісуються дослівно; 3) на Прохання
 12. Причини, пов'язані з батьками
  психотерапія батьків. 2. Психологічні проблеми самих батьків. Наприклад, розлучення з чоловіком викликає у жінки стійкі негативні почуття до нього і часто перенесення на сина аналогічних почуттів: «Він такий же ледачий як його батько ...». В якості самодиагноза жінкою називається генетична запрограмованість. Тактика: консультування батьків, сімейна терапія. 3. Особистісні
 13. Свідчення свідків
  показання, дані усно, у письмовій формі. Показання свідка, викладені у письмовій формі, залучаються до матеріалів справи. Не є доказами відомості, що повідомляються свідком, якщо він не може вказати джерело своєї поінформованості. Згідно ст. 51 Конституції РФ ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається
 14. Процесуальна характеристика очної ставки.
  Показаннях іперевірка правдивості раніше отриманий свідчення. Підстави до проведення очної ставки: Попередній допит кожної з двох ОСІБ, вікліканіх на очнуставку; наявність суперечностей у показаннях ціх ОСІБ. Місце проведення очної ставки - місце провадження досудовогослідства. СПЕЦІАЛЬНІ правила провадження: на очній ставці допітують одночасно у прісутності одна одноїне больше двох ОСІБ; за
 15. § 3. Особливості перевіркі показань на місці
  показань на місці - це Слідча дія, что Полягає у зіставленні показань про пов'язані з питань комерційної торгівлі місцем Обставини злочинна з фактичність обстановкою на цьом місці, показання слідчому в прісутності поняття особливо, яка дала показання, з метою з'ясування їх достовірності. Перевірка показань на місці має на меті Отримання новіх Фактів, а такоже перевірку, уточнення Вже встановленного во время Розслідування.
 16. Допит підозрюваного (обвинуваченого)
  показань підозрюваного (обвинуваченого) підтверджується результатами пред'явлення для впізнання (ОСІБ, промов, знарядь злочинна), слідчого ЕКСПЕРИМЕНТ, перевіркі показань на
 17. § 2. Використання знань про закономірності відчуттів у слідчій практиці
  показання, слідчий повинен враховувати, що чутливість людини залежить від ряду факторів (від тривалості перебування в даній обстановці, від впливу ряду подразників, від досвіду людини і його фізіологічного стану). У ряді випадків несумлінність показань виявляється в результаті їх невідповідності порогам чутливості. Так, наприклад, якщо дає свідчення
 18. допіті посередника
  показання. Для перевіркі показань про Обставини давания ї одержании хабара, Усунення суперечностей у показаннях, а такоже у вікрітті учасников злочинна проводитися Очна ставка. У Деяк випадка клопотання про очну ставку походити від обвинуваченого. Однак при цьом слід Встановити, чи не буде СПРОБА з боці обвинуваченого Яким-небудь способом вплінуті на Іншого учасника очної ставки з метою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua