Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельний право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові ) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина, 2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. Показання


- це врегульованим кримінально-процесуальним законом ПОВІДОМЛЕННЯ про Обставини, что мают значення для справи, зроблене допітуванім дізнавачеві, слідчому, прокуророві, судці (суду).
Давания Показання:
для підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого є правом;
для свідка - обов'язком. Предметом показань:
свідка є будь-які Обставини, что підлягають встановленню укрімінальній деле, в тому чіслі про особу обвинуваченого, потерпілого та про взаємовідносіні з ними;
потерпілого - будь-які Обставини , что підлягають доказуваннюу деле, в тому чіслі про взаємовідносіні з обвинуваченого;
підозрюваного - Обставини, что стали підставою его затримання або! застосування запобіжного заходу до пред'явлення обвинуваченого, а такоже будь-які відомі Йому Обставини у деле;
обвинуваченого - Обставини, пов'язані з пред'явленням йомуобвінувачення: Ставлення до обвинуваченого (вінуватій, невінуватій, частково вінуватій) та відомі Йому Обставини справи.
Чи не є доказ Фактичні дані, повідомлені допітуванімі, ЯКЩО Останні НЕ могут вказаті на їх джерело. Если показання базуються на повідомленнях других ОСІБ, то ціх ОСІБ має буті такоже допітано.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Показання "
 1. 5. Декабристи
  Зазвичай історія революційного руху починалася з декабристів і це, ймовірно, правильно. Однак рух декабристів, як вже зазначалося вище, не можна зводити тільки до революційності. За своїм змістом воно було набагато ширше. Тут поєдналися різні погляди, групи з різними ідейними установками та інтересами, по-різному розуміють цілі, завдання руху та шляхи їх досягнення. Права
 2. 2. Проблеми науки і культури
  У роки панування марксистсько-ленінської ідеології духовність розумілася як особливий вищий результат суспільно-історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і політизована. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в післявоєнні
 3. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного
 5. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  Відповідно до ст. 54 АПК РФ, в арбітражному процесі як осіб, які сприяють правосуддю, можуть брати участь такі суб'єкти: експерти, свідки, перекладачі, помічник судді, секретар судового засідання. Експерти, свідки, перекладачі мають дві основні обов'язки, породжені їх функцією сприяння правосуддю: 1. Особи, викликані в суд в певному процесуальному якості,
 6. Поняття і класифікація доказів
  Суд не може дозволити жодного справи, не встановивши його обставин. Завданням суду є захист прав і охоронюваних законом інтересів, і щоб вирішити цю задачу, суд у кожному випадку повинен встановити, чи існує насправді те право, про захист якого просить позивач; чи лежить на відповідачеві відповідний обов'язок; в чому саме вона полягає, тобто з'ясувати спірні правовідносини.
 7. Допустимість доказів
  Допустимість доказів пов'язана З їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. Обставини справи, які відповідно до закону повинні бути підтверджені певними доказами, не можуть підтверджуватися в арбітражному суді іншими доказами (ст. 68 АПК). Таким чином, допустимість доказів - це встановлений законодавством вимога, що обмежує використання
 8. 3. ОЦІНКА ДОКАЗІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ, СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ
  На підставі проведеного в судовому засіданні дослідження суд оцінює зібрані по справі докази і робить висновок про доведеність чи недоведеність фактів, які підлягають встановленню по справі. Під оцінкою доказів розуміється визначення судом достовірності та достатності доказів. Достовірність докази означає, що відомості, які воно дає, відповідають дійсності.
 9. Свідчення свідків
  За клопотанням особи, що у справі, арбітражний суд викликає свідка для участі в арбітражному процесі (ст. 88 АПК). Особа, яка подала клопотання про виклик свідка, зобов'язана зазначити, які обставини, що мають значення для справи, може підтвердити свідок, і повідомити суду його прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання. Арбітражний суд за своєю ініціативою може викликати у якості свідка
 10. Інші документи та матеріали
  Стаття 89 АПК визначає, що в якості доказів допускаються інші документи і матеріали, що містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду справи. Інші документи і матеріали можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До них можуть належати матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозапису та інші носії інформації,