Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Поняття про методи

Як вчити дітей молодшого шкільного віку, щоб при розумному використанні їх можливостей і незміцнілих сил досягти максимального в даному віці засвоєння знань, умінь, способів мислення і діяльності, - вічний дидактичний питання. Пошуки відповіді на нього виводять нас на категорію методів навчання. Метод навчання (від грец. «Шлях до чого-небудь») - це упорядкована діяльність педагога та учнів, спрямована на досягнення поставленої мети (див. рис. 9). Під дидактичними методами розуміють сукупність шляхів, способів вирішення завдань освіти. Оскільки навчання - діяльність спільна, то стосовно педагогу доречно говорити про методи викладання, а до учня - про методи навчання. Якщо ж мова йде про їх спільній роботі, то тут виявляються методи навчання, у складі яких виділяються прийоми.

Прийом - це елемент методу, його структурна частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу. Методи реалізуються через сукупність прийомів, кожен з яких є окремою дією.

У методах навчання виділяються об'єктивна, тобто яка не залежить від вчителя, і суб'єктивна - тобто залежна від нього, частини. Наприклад, розповідь вчителя як метод навчання має загальні властивості, характерні для всіх оповідань у виконанні всіх вчителів. Спільне тут - об'єктивна характеристика методу. Але розповідь у виконанні конкретного педагога має свої характерні особливості, привнесені його особистістю вчителя. Саме наявність у методі постійною, загальною для всіх, об'єктивної частини дозволяє дидакта розробляти теорію методів, рекомендувати шляхи, які є найкращими в більшості випадків, успішно вирішувати проблеми логічного вибору, оптимізації методів.

В області методів найбільше проявляється індивідуальна майстерність педагогів, а тому вони назавжди залишаться сферою високого педагогічного мистецтва.

Методи навчання виконують багато функцій. Головними є: навчальна, мотиваційна, розвиваюча, виховна, організаційна. За допомогою їх вчителі не тільки навчають, а й вирішують питання мотивації, здійснюють виховні впливу, впливають на організацію навчально-виховного процесу.

178

Таким чином, метод навчання - шлях до досягнення поставленої мети. Методи навчання складаються з прийомів - окремих разових дій. У методі яскраво проглядаються об'єктивна і суб'єктивна частини. Там, де педагог вносить конкретні зміни в метод, виявляється його творчість.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про методи "
 1. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  38. Види методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 2. Методи і внутрішній зміст філософії.
  Структура та основні напрямки філософського знання. Методи побудови філософських систем. Поняття «метод». Проблема загальності філософських методів. Діалектико-матеріалістичний метод. Основні принципи діалектики. Діалектика і світогляд. Діалектика і філософія. Принципи діалектико-матеріалістичної філософії. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне. Явище і сутність.
 3. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
  Метод юриспруденції являє собою спосіб юридичного пізнання, створення та організації юридичного знання. За допомогою юр.метода предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юр.теорію (юр.науку) як єдину систему знань про державу і право, виражену в поняттях. У юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний,
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте визначення поняттям "метод навчання", "методичний прийом". 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання. 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи;
 5. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
  Вчення про методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 6. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  Метод - (від грец. ТвйюйоБ - шлях до чого-небудь) позначає спосіб діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на вирішення комплексних завдань навчального процесу (Ю. К. Бабанський). Методи навчання виконують навчальну, розвиваючу, виховує, побуждающую,
 7. Методи і методика дослідження
  У своїй основі методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів) , побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження.
 8. Лабораторія технічних ДОСЛІДЖЕНЬ документів, трасології та балістікі
  У лабораторії розроблені та впроваджені Нові методи Дослідження фарбуючіх Речовини (Е.Ю.Байчевська), Друкований форм (С.Д . Павленко), електронно-графічний метод для Дослідження матеріалу паперу (Б.Р.Кіріченській), метод радіографії з використаних радіоактівніх ізотопів (В.К.Лісіченко), метод реплік для Отримання Забарвлення Прозоров Копій слідів на кулях. Проблемами комплексного Дослідження та
 9. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Якщо предмет теорії показує що вивчає дана наука, то її метод відповідає на питання, як вивчається держава і право. Метод науки - це способи вивчення реальної дійсності, загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука. Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних
 10. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
  Предмет науки криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Система криміналістики. Структура і функції загальної теорії криміналістики. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів. Принципи криміналістики та її місце в системі інших наук. 4. Поняття і класифікація методів криміналістики: загальні, загальнонаукові та спеціальні. Контрольні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua