Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види авторських договорівПід авторським договором розуміється угода між автором твору науки, літератури і мистецтва, або її працедавцем, або іншим володарем майнових авторських прав, з одного боку, і користувачем твору, за яким автор зобов'язується передати користувачеві за винагороду право використання твору обумовленим способом і у встановлений термін, а користувач зобов'язується використовувати твір відповідно до наданого йому правом і сплатити винагороду.
За авторським договором за назвою і буквальним змістом ст. 30 ЗоАП виняткові права передаються, тобто лише надаються користувачеві на час, а не відступаються йому. Цим авторський договір відрізняється від таких способів відчуження або закріплення майнових авторських прав, як їх дарування, успадкування, надання за законом роботодавцю або внесення в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарського товариства або товариства, при яких дані права переходять до інших осіб або виникають у інших осіб в якості первісних виняткових прав.
До авторських договорів, як до різновидів угод по передачі майнових прав, застосовуються загальні положення §. 1 гл. 30 ГК про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру виняткових авторських прав. У загальному плані можна поширити на авторські договори правила, скажімо, п. 1 ст. 460 ГК, що зобов'язує продавця товару передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб. Користувач також зацікавлений в отриманні майнових прав, не обтяжених правами інших користувачів цих же прав. Однак більшість загальних норм ЦК про купівлю-продаж тілесних об'єктів незастосовне до передачі ні авторських, ні інших майнових прав. Це стосується норм про асортимент товару, його якості, терміні придатності, приховані недоліки, комплектності, про тарі й упаковці товару. Тому регулювання авторських договорів, як і
всіх взагалі договорів про використання виключних прав, потребує самостійної правової регламентації. ЗоАП розрізняє три види авторських договорів:
1) авторський договір про передачу виключних прав;
2) авторський договір про передачу невиключних прав;
3) авторський договір замовлення (ст. 30,33).
Оскільки майнові авторські права завжди є винятковими, перші два види авторських прав логічніше було б назвати (і це підтверджується трактуванням даних видів прав у п. 2 ст. 30 ЗоАП) авторськими договорами про передачу виняткових прав на виняткових і невиключних умовах. За змістом п. 2 ст. 30 авторський договір про передачу виключних прав на виняткових умовах дозволяє використання твору певним способом і у встановлених договором межах тільки особі, якій ці права передаються. Користувач за даним договором вправі заборонити подібне використання твору всім іншим особам, включаючи сторону, передавальну права.
Право заборони може бути застосоване крім користувача тільки творцем твору. Якщо користувач не здійснює захист цього права, право забороняти використання твору іншим особам може здійснюватися його автором (абз. 2 п. 2 ст. 30 ЗоАП).
Користувач за авторським договором про передачу виключних прав на виняткових умовах фактично може на термін дії договору придбати абсолютне право використання твору, включаючи передачу отриманих прав іншим особам. Однак передача повністю або частково іншим особам прав, переданих за авторським договором, допускається лише у разі, якщо це прямо передбачено договором (п. 4 ст. 31 ЗоАП).
Авторський договір про передачу виключних прав на невиключних умовах дозволяє користувачеві використання твору нарівні з власником виключних прав, що передали такі права, і (або) іншим особам, які одержали дозвіл на використання твору таким же способом (п. 3 ст. 30). Подібний договір створює користувачу менш сильні позиції в комерційній реалізації отриманих прав, ніж договір про передачу авторських прав на виняткових умовах. Тому ціна такого договору зазвичай буває нижче.
Існує презумпція невинятковими використання переданих авторських прав. Права, передані за авторським договором, вважаються переданими на невиключних уело-
виях, якщо в договорі прямо не передбачено інше (п. 4 ст. 30 ЗоАП).
По об'єктах виняткових прав авторські договори класифікуються на: видавничі, сценарні, постановочні та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поняття і види авторських договорів"
 1. Види позовів
  поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 3. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 4. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Поняттях, категоріях і т.п. , галузі цивільного права, системі цивільного законодавства. та практиці його застосування. В результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні придбати грунтовні теоретичні знання у сфері цивілістики, розуміти закономірності, характер і тенденції розвитку цивільного права, а також мати уявлення про пануючу або формується в країні
 5. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином: - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
 6. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т.д.; 7) прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або
 7. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  поняття інвестиції та інвестування, слід звернутися насамперед до легальних визначень інвестиційної діяльності та однієї з її форм - інноваційної діяльності, наведеним у стст. 1-3 Закону від 18.09.91 р. "Про інвестиційну діяльність". Інвестиціями є всі види майнових і матеріальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших види
 8. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  види Патентоспроможним інтелектуальної власності А. Корисні моделі Б. Промислові зразки В. Сорти рослин і породи тварин 1. Загальні принципи 2. Сорти рослин 3. Породи тварин VII. Авторське право А. Теоретичні основи охорони авторських прав Б. Міжнародні договори про охорону авторських прав 1. Бернська конвенція 2. Всесвітня конвенція про авторське право 3 Угода з торговельних
 9. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  поняття охорони інтелектуальної власності і використовуваної термінології. Один час широко використовувався термін "промислова власність" для позначення області , що охоплює патентне право, права на промислові зразки ', комерційну таємницю, товарні знаки і питання недобросовісної конкуренції. Авторське право цим терміном не охоплює. Але зараз цей термін швидко виходить з
 10. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  поняття колективного управління майновими правами і т. д. Поряд із зазначеним Законом, який має загальне значення і поширюється на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, а також об'єкти суміжних прав, до числа джерел авторського права відносяться Закони РФ від 23 вересня 1992 "Про правову охорону програм для ЕОМ і баз даних", від 27 грудня 1991 "Про засоби
© 2014-2022  ibib.ltd.ua