Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Порядок спілкування слідчого із заарештованим у СІЗО:


складають вимогу про видачу ув'язненого слідчому в приміщенні СІЗО, яку підписує начальник органу дізнання і ставить насвій підпис гербову печатку. Якщо участь у слідчих діях у приміщенніСІЗО мають брати інші суб'єкти (експерт, захисник, учасник очноїставки тощо), то у вимозі вказують і цих осіб. Слідчий попереджаєїх про необхідність взяти із собою до СІЗО документи, що посвідчують особу;
у канцелярії СІЗО слідчому на вимозі указується номеркамери, в якій перебуває ув'язнений;
у приміщенні СІЗО, в якому розміщуються слідчі камери,черговий виводить ув'язненого до відповідної камери для провадження з ним слідчих дій;
по закінченні слідчої дії слідчий передає ув'язненого черговому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядок спілкування слідчого із заарештованим у СІЗО:"
 1. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  порядок утримання осіб під вартою: затримані або взяті під варту працівники міліції утримуютьсяв установах Державного департаменту з питань виконання покараньокремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті (ч. 7 ст. 21Закону України "Про міліцію"); особи, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, службібезпеки, прокуратурі,
 2. Порядок спілкування слідчого із заарештованим в місці провадження досудового слідства:
  спілкування (провадження слідчих дій) у приміщенні ізолятора тимчасового тримання відбувається з дозволу начальника
 3. § 1. Поняття та види допиту
  порядок допиту регламентується нормами КПК (статті 107, 143-146, 166-171, 201, 300, 303, 304, 307, 308, 311), дотримання яких є обов'язковим. Недотримання процесуальних правил проведення допиту є порушенням закону і тягне за собою недійсність проведеної дії та недопустимість отриманих показань як джерела доказів. Згідно зі статтями 143, 167 КПК допит можна проводити у місці провадження
 4. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  порядок проведення обшуків, дізнання, вийомкі речовихдоказів та арешту винних", таблиці категорій злочинного елементу (за видами злочинів) тощо. В зв'язку з тим, що в багатьох губернях процвітав політичний бандитизм і велися військові дії, зв'язок центра з місцями був у значній мірі утруднений. Тому деякі керівники губернських та повітових карно-розшукових органів не одержували ніяких інструкцій
 5. Порядок продовження строків тримання під вартою
  слідчого, прокурора, судді - за завідомо незаконний арешт - ст. 371 КК. Нагляд за законністю утримання затриманих та взятих під варту осіб здійснює прокурор. Перевірка законності утримання цих осіб належить також до компетенції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який згідно з п. 8 ст. 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" має право
 6. 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
  слідчого, можуть бути корисними для розшуку; фото обвинуваченого; статистичну картку форми 3 (про зупинення досудового слідства). * Підставою до оголошення розшуку є невстановлення місця перебування обвинуваченого (ч. 1 ст. 138 КПК). Вона є тотожною до підстави зупинення досудового слідства, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК. Однак у ст. 138 КПК, окрім наявності постанови про притягнення особи
 7. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  порядок виклику допускається лише у разі, якщо це зумовлено обставинами справи). Неповнолітнього, який перебуває під вартою,викликають через адміністрацію місця досудового ув'язнення(ст. 437 КПК). Доручення слідчого про провадження слідчих і оперативно-розшукових дій (ч. З ст. 114 КПК) виконують підрозділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Даючи такі доручення,слідчий повинен
 8. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  порядок надання органа ми виконавчої влади державних (управлінських) послуг. Відповідні питання мають знайти своє закріплення у спеціальному кодифікова ному Законі України "Про управлінські послуги громадянам". В ньому треба визначити повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо надання управлінських послуг гро мадянам у сфері публічної влади, обов'язки посадових осіб
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  порядок прийняття рішень в залежності від рівня управління. Зокрема, сьогодні необхідність прийняття дрібних рішень перевантажує міністерства і залишає їм мало часу для реагування на найважливіші проблеми. Прийняття оперативних рішень має бути пересунуте на якмога ниж- 277 чий рівень ієрархії влади. Ті, хто займають посади нижчого рівня, мають отримати повноваження приймати рішення з оперативних
 10. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  порядок її надання. Оптація не завжди є способом придбання громадянства. Так, у конвенціях про подвійне громадянство особі, що є біпатридом, може бути надане право оптувати (вибрати) одне із двох громадянств і тим самим втратити інше Оптація передбачалася, наприклад, у мирних договорах 1947 р., відповідно до яких відбувалися територіальні зміни як наслідок другої світової війни. В 1951 р. між