Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Право власності індивідуальних підприємцівГромадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (індивідуальні підприємці), має право мати у власності різні "засоби виробництва", у тому числі використовувані ними із залученням найманих працівників. Ясно, наприклад, що без таких працівників, хоча б сезонних, зазвичай не може обійтися середнє або велике селянське (фермерське) господарство. Для оформлення їх найму, як і для володіння різними "основними фондами" ("засобами виробництва"), зовсім не обов'язково оформляти цю діяльність як "підприємство" та створювати юридичну особу (з чого помилково виходив раніше діючий Закон про підприємства та підприємницької діяльності).
Відсутність юридичної особи в даному випадку означає лише те, що за всіма своїми зобов'язаннями, у тому числі і перед найманими працівниками, такий індивідуальний підприємець відповідно до ст. 24 ГК відповідає всім своїм майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення (тобто за винятком майна, перерахованого в додатку 1 до Цивільно-процесуального кодексу).
1 Див Закон від 4 липня 1991 р. про приватизацію житлового фонду в Російській Федерації (ВПС РРФСР. 1991. № 28. Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; СЗ РФ . 1994. № 16. Ст. 1864); ст. 491 і 541 Житлового кодексу РРФСР (ВПС РРФСР. 1991. № 28. Ст. 963).
2 Докладніше про це див. Гонгало Б. М., Крашенинников П. В, Мослі Н. В. Коментар до законодавства про приватизацію житлового фонду. М., 1995; Корне-їв С. М., Крашенинников П В. Приватизація житлового фонду. Законодавство і практика. М., 1996.
Поширення на діяльність індивідуальних підприємців правил про юридичних осіб - комерційних організаціях (п. 3 ст. 23 ЦК) означає застосування до здійснюваних ним операцій зазначених спеціальних правил, що стосуються особливостей їх оформлення, виконання, підстав відповідальності за невиконання та т. п.
До складу майна індивідуального підприємця, що виступає в якості учасника повного товариства (або повного товариша в товаристві на вірі), включається також його частка в спільному капіталі такого товариства. За згодою інших учасників повного товариства можлива передача частки або її частини як іншому учаснику, так і третій особі (ст. 79 ЦК). При цьому до набувача частки або її частини відповідно переходять і всі пов'язані з цим права (корпоративні). Але звернення кредиторами стягнення на частку повного товариша в складеному капіталі допускається тільки за відсутності у індивідуального підприємця іншого майна для покриття боргів (ст. 80 ЦК).
Індивідуальні підприємці як фізичні особи мають право мати у власності і будь-яке інше майно, яке може становити об'єкт права власності громадян. Вони не обособляют, у всякому разі юридично, майно, що використовується ними для підприємницької діяльності, від іншого свого майна. Саме тому все належне їм майно (за зазначеним вище вилученням) може бути об'єктом стягнення з боку будь-яких їхніх кредиторів (що, зокрема, відбивається в особливостях регламентації банкрутства індивідуальних підприємців відповідно до правил ст. 25 ЦК та ст. 164-166 Закону про банкрутство).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Право власності індивідуальних підприємців "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї: робітники, селяни, інтелігенція, буржуазія і навіть дворянство. Неможливість дозволу ведучого протиріччя між потребами буржуазного прогресу і сковує його феодальними пережитками в умовах самодержавної Росії ставала все більш
 2. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним засобом захисту прав і
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  правовідносини З територією Російської Федерації. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані З підприємницької та іншої економічної діяльністю За участю іноземних осіб та віднесені законом до винятково компетенції АПК РФ. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно З угодою
 4. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрями протиправної діяльності в галузі економіки.
  Правоохоронних органів. Залежно від характеру функцій злочинних угруповань виділяють такі види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу,
 5. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  правової форми, а також індивідуального підприємця встановлюються ними самостійно. Виконавець зобов'язаний дотримуватися встановлених у державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах, технологічних нормативи, інших правилах і нормативних документах обов'язкові вимоги до якості послуг, їх безпеки для життя, здоров'я людей, навколишнього середовища і майна. В
 6. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
  правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність". Суб'єкт підприємницької діяльності - це фіаіческое або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність легітимно. Підприємницькою діяльністю в Україні мають право займатися як фізичні особи, які є індивідуальними
 7. 38. Правове регулювання обігу готівки
  правові акти встановлюють певні обмеження в обігу готівки. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України в редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р. № 334 регулює оприбуткування суб'єктами господарювання готівки та облік надходжень і виплат готівки. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України (далі -
 8. Білет № 7. 1.Види Конституцій
  правових актів і навіть звичаї (конституційні угоди), а єдиного писаного акта немає. Подібна система - зовсім не ознака слабкості конституційного ладу. Конституції можуть класифікуватися і по порядку прийняття. Бувають символічні (даровані зверху) конституції - зазвичай так називають ті основні закони, які були "даровані" народу монархом (Ліхтенштейн, Непал). Такий характер носили
 9. 1. Права на продукт
  право "не допускати щодо винаходу вчинення без своєї згоди таких дій з боку третіх осіб, як його використання, пропозиція до продажу , продаж або імпорт "Так, в США володар патенту на описану вище ручку-ластик може зробити неможливим для третіх осіб її виготовлення в США, продаж на території США або імпорт в США. Він може навіть не дати використати це
 10. Г. Що може бути визнано товарним знаком
  правова охорона знакам, що відповідає дефініції, даної в Угоді ТРІПС. У деяких країнах немає вимоги про те, що знак повинен легко сприйматися зорово. У США успішно були зареєстровані в якості товарних знаків окремі музичні комбінації з нот і навіть запахи. Однак, говорячи про товарний знак для загальносвітового поширення, треба віддавати собі звіт в тому, які ризики
© 2014-2020  ibib.ltd.ua