Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІОб'єкт Нормативний акт Винаходи та корисні моделі Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. (в н.р. від 01.06.2000), гл. 39 ЦК України, ст. 156 ГК Промислові зразки Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р., гл. 39 ЦК України, ст. 156 ГК Селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин) Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1994 р. (в н.р. від 17 січня 2002 р., Закон України «Про племінну справу у тваринництві» н.р. 21 грудня 1999, гл. 42 ЦК України Торговельна марка (знаки для товарів та послуг) Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., гл. 44 ЦК України, ст. 157, 158 ГК Географічне зазначення або зазначення походження товару Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товару» від 16 червня 1999 р., гл. 45 ЦК України, ст. 160, 161 ГК Комерційне (фірмове) найменування Гл. 43 ЦК України, ст. 159 ГК Комерційна таємниця Гл. 46 ЦК України, ст. 156 ГК Раціоналізаторська пропозиція Гл. 41 ЦК України Топографії інтегральних мікросхем Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р., гл. 40 ЦК України Комп'ютерні програми Закон України «Про авторське право і суміжні права»
Разом з тим у законодавстві України поки що не мають правового регулювання права на секрети виробництва (ноу-хау).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ"
 1. 76. Загальна характеристика договорів на використання об'єктів промислової власності.
  правових договорів - договорів у сфері створення і використання досягнень науки і техніки - об'єктів права промислової власності. Поряд із загальними рисами, які притаманні всім видам цивільно-правових договорів, договори у сфері створення і використання об'єктів права промислової власності мають свої специфічні ознаки: - переважна більшість об'єктів промислової власності створюється саме на
 2. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ. Охорона
 3. Поняття екологічного права України
  правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу належності природних об'єктів відповідним суб'єктам, використання та відтворення цих об'єктів, охорони
 5. Поняття екологічного права України
  правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної землі", ліси
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій. При вивченні даної теми слід з'ясувати, що бути
 7. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  правових актів, прийнятих останнім часом і спрямованих на управління економічною сферою, зокрема: "Про природні монополії" (20.04.2000), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (01.06.2000), "Про банки і банківську діяльність" (07.12.2000), укази Президента "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" (22.01.2000), "Питання Державного комітету
 8. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  правовой статус АКУ и его терри ториальных отделений // Государственное строительство и пра вовые проблемы управления: Сб. науч. тр. - Одесса, 1995. - № 2. 26. Біла Л.Р. Деякі правові аспекти розвитку антимонопольного законодавства в Україні: 36. тез. і допов. - Одеса, 1993. 27. Біла Л.Р. Проблеми удосконалення антимонопольного зако нодавства України // Правова держава України: проблеми,
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  правової бази на виконання Конституції і законів України, актів Президента України; * Органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим входять в єдину систему органів виконавчої влади України, мають особливості, що визначаються спеціальним законодавством України, і в цій Концепції окремо не розглядаються. 186 ефективне управління державними фінансами та державним майном і контроль за
 10. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючим багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права - це необхідна умова і засіб реалізації Конституції в найважливішій сфері функціонування публічної влади - сфері виконання законів та інших правових актів держави. За умов побудови держави на засадах поділу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua