Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.2. Правові вимоги та заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією

Потреби в правовому регулюванні поводження з цим різновидом речовин і продукції пов'язані з необхідністю вирішення актуальної глобальної проблеми охорони озонового шару атмосфери Землі від руйнування. Руйнування цього шару, на думку фахівців, відбувається внаслідок викидів в атмосферу речовин, що призводять до розщеплення озону.

Згідно ст. 54 Закону про охорону навколишнього середовища охорона озонового шару атмосфери від екологічно небезпечних змін забезпечується за допомогою регулювання виробництва і використання речовин. Регулюється поводження з цими речовинами на національному рівні переважно на виконання міжнародних зобов'язань РФ, що випливають з Віденської конвенції про охорону озонового шару 1985 р. та у Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар, 1987 г.

Правові вимоги і заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією передбачені низкою підзаконних актів. Основні з них - постанови Уряду РФ: від 5 травня 1999 р. № 490 «Про посилення заходів державного регулювання виробництва і споживання озоноразруша-чих речовин в Російській Федерації» (з ізм.); Від 8 травня 1996 р. № 563 «Про регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і утримуючи-

530 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами

щей їх продукції »(з ізм.); Від 9 грудня 1999 р. № 1368« Про посилення заходів державного регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції »1 та ін

Основні заходи з регулювання обігу з озоноразруша-ющими речовинами і містить їх продукцією стосуються діяльності, здійснюваної всередині країни, і імпортно-експортних операцій з ними. Заходи, що стосуються діяльності, здійснюваної всередині країни, зокрема, включають:

- розробку уповноваженими органами (природоохоронними, економічного розвитку, фінансів та ін

) комплексу невідкладних заходів щодо поетапного скорочення виробництва і споживання озоноруйнуючих речовин в Російській Федерації, передбачивши, зокрема, організацію системи збору, зберігання, регенерації та утилізації озоноруйнуючих речовин, виробництво і споживання яких регулюється відповідно до Монреальським протоколом, а також створення їхніх резервних запасів для забезпечення знаходиться в експлуатації обладнання;

- встановлення квот на виробництво на території РФ конкретних озоноруйнуючих речовин виходячи з розрахункових ставок, строків та інших вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар. Такі квоти були визначені колишнім Державним комітетом РФ з охорони навколишнього середовища спільно з Міністерством економіки РФ. При цьому виробництво озоноруйнуючих речовин з певного періоду (з 1 серпня 1999 р.) відбувається лише в тих випадках, коли ці речовини використовуються виключно як сировина для виробництва інших хімічних речовин, і в особливих випадках, передбачених Монреальським протоколом;

- регулювання строків (з 20 грудня 2000 р.) обмеженого виробництва озоноруйнуючих речовин;

- заборона (з 1 липня 2000 р.) на створення на території РФ нових потужностей з виробництва озоноруйнуючих речовин;

- розробку та затвердження уповноваженими органами порядку використання коштів Глобального екологічного фонду та інших коштів, що спрямовуються на реалізацію заходів, і в першу чергу на ліквідацію та перепрофілювання потужностей з випуску озоноруйнуючих речовин, а також забезпечення контролю за цільовим використанням цих коштів.

СЗ РФ. 1999. № 50. Ст. 6238.

1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами 531

Заходи з регулювання поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією, що стосуються імпортно-експортних операцій з ними, встановлені з метою забезпечення виконання зобов'язань Російської Федерації за Віденською конвенцією про охорону озонового шару і Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар, включають:

- ліцензування ввезення в РФ і вивезення з РФ конкретних озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, за винятком їх транзитних перевезень через РФ.

Ліцензії видаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ на підставі рішення Міністерства природних ресурсів РФ (раніше-Госкомекологіі РФ) про можливість здійснення ввезення в РФ і вивезення з РФ озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, що приймається на підставі висновку державної екологічної експертизи.

При цьому визначено перелік озоноруйнівних речовин і продукції, що містить озоноруйнівні речовини, заборонених до ввезення в РФ і вивезення з РФ;

- допустимість ввезення в РФ і вивезення з РФ (з 1 березня 2000 р.) конкретних озоноруйнуючих речовин лише у випадках: використання цих озоноруйнуючих речовин виключно як сировини для виробництва інших хімічних речовин; в особливих випадках їх застосування, передбачених Монреальським протоколом; транзитних перевезень їх через Російську Федерацію з держав і в держави , що є Сторонами Монреальського протоколу;

- розробку переліку продукції з використанням озоноруйнуючих речовин, що ввозиться (вивозиться) у РФ;

- контроль за ввезенням в РФ і вивозом з РФ ліцензованих озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції. Контроль здійснює Державний митний комітет РФ і інші спеціально уповноважені державні органи РФ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Правові вимоги та заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією "
 1. 1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами
  поводження з такими речовинами - при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні - може надаватися шкідливий вплив на природу. Такий вплив може надаватися також матеріалами, що містять такі речовини. Під потенційно небезпечними речовинами і матеріалами розуміються хімічні й інші речовини, а також матеріали, що містять такі речовини, при поводженні з якими на
 2. 3.2. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами
  правових заходів, покликаних забезпечувати безпечне поводження з радіоактивними відходами: - програми з поводження з радіоактивними відходами; - ліцензування діяльності з поводження з радіоактивними відходами; - облік і контроль за радіоактивними відходами ; - юридична відповідальність. З урахуванням складності практичного вирішення проблем поводження з радіоактивними відходами з соціальної,
 3. 68. Правове примус. Заходи правового примусу.
  Правовій формі; - здійснюється тільки компетентними органами; - заходи легального примусу; - засновано на праві. Існують наступні види правового примусу: - кримінально - правове (державний примус, яке реалізується через діяльність спеціальних державних органів); - цивільно-правова (можливість добровільного виконання обов'язків); - дисциплінарно-правове; -
 4. 3.1 . Правове регулювання попередження аварій
  правові питання). Збірник статей. М., 1994; Правове регулювання проблем безпеки. Збірник статей. М., 2002. 3. Правові заходи попередження екологічно несприятливих ситуацій 565 вим причин, а також з причин випадкових зовнішніх впливів, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей і природному середовищу, матеріальні втрати і порушення умов
 5. 1.3. Правові вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами
  правовому регулюванні поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами. Масштаби ризику шкоди для природи і людини можна, зокрема, оцінити по аварії на Чорнобильській АЕС. 532 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами У законодавстві та науковій літературі вживаються різні поняття, що позначають речовини, що володіють радіоактивним ефектом, - ядерні
 6. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-
 7. 1Х.2. Найважливіші екологічні функції лісів і їх параметри - «>, *>. Чо-
  речовини) і механічне або фізична (другий рід діяльності живої речовини). Біохімічна діяльність проявляється через здійснення різних фізіологічних процесів (фотосинтез, мінеральне живлення, транспіра-ція, виділення різного роду летких речовин в середу і т. п.). Механічна діяльність здійснюється через біомасу, її обсяг, а також поверхню і проявляється в основному
 8. 4. Заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до правопорушників державою
  правової відповідальності. У науці цивільного права їх іменують заходами захисту у вузькому сенсі слова. Другий блок становлять заходи цивільно-правової ответственності1. У свою чергу, заходи державно-примусового порядку, що не володіють ознаками цивільно-правової відповідальності, можна розділити на наступні підвиди: а) заходи превентивного (попереджувального) характеру, б) заходи
 9. 2.4. Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища
  вимоги.
 10. Круговорот газоподібних і осадових ЦИКЛОВ
  звернення досягає декількох тисяч років; в осадових циклах беруть участь більше 35 хімічних елементів (Р, Са, S, Fe та ін.) круговорот в цілому забезпечуються найважливіші функції живої речовини. В.І. Вернадський виділив 5 таких функцій: 1. газова - основні гази атмосфери землі, азот і кисень біогенного походження, як і всі підземні гази - продукт розкладання відмерлої
 11. 42. Джерела права. Джерела права України.
  Правовий акт; - правовий прецедент; - нормативно-правовий договір; - правовий звичай; - правова доктрина; - релігійно-правова норма; - міжнародно-правовий акт. Нормативно-правовий акт - офіційний акт-документ компетентних органів, що містить норми права, забезпечувані державою (конституції, закони, укази президента, постанови та ін.) Правовий прецедент - акт-документ, що містить
© 2014-2022  ibib.ltd.ua