Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

3.1. Правове регулювання попередження аварій

Мова йде про таких аваріях на технічних об'єктах, які мають екологічні наслідки. Під аварією розуміється вибух, пожежа, неконтрольовані викиди небезпечних речовин, пошкодження технічних пристроїв, що сталося за конструктивними, виробничим, технологічним або експлуатаційними

Див: Право і надзвичайні ситуації. Збірник статей. М., 1992; забезпечимо ня безпеки населення і територій (організаційно-правові питання). Збірник статей. М., 1994; Правове регулювання проблем безпеки. Збірник статей. М., 2002.

3. Правові заходи попередження екологічно несприятливих ситуацій 565

вим причин, а також з причин випадкових зовнішніх впливів, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей і природному середовищу, матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Попередження аварій на технічних об'єктах може забезпечуватися за допомогою правового регулювання вимог технічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні та виведенні з експлуатації, а також експлуатації: промислових бб'ектов; енергетичних систем; комунальних систем життєзабезпечення (каналізаційних систем, системи постачання населення питною водою, теплових джерел і мереж, комунальних газопроводів); підземних об'єктів; транспортних систем; інших технічних об'єктів.

Найбільш значущим актом в даній сфері є Федеральний закон від 21 липня 1997 р. «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів». Закон визначає юридично значимі критерії небезпечних виробничих об'єктів. До них відносяться підприємства або цеху, дільниці, майданчики чи інші виробничі об'єкти, якщо на них:

- утворюються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини;

- використовується обладнання, що працює під тиском більше 0,07 мегапаскалей або при температурі нагрівання води понад 115 градусів Цельсія;

- використовуються стаціонарно встановлені вантажопідйомні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери;

- виходять розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.

До небезпечних речовин, при поводженні з якими виробничий об'єкт зараховується до небезпечних, відносяться займисті, окислюють, горючі, вибухові, токсичні, високотоксичні речовини і речовини, які становлять небезпеку для навколишнього середовища.

Основними правовими засобами попередження аварій є:

- ліцензування діяльності у сфері промислової безпеки;

- визначення вимог до технічних пристроїв, застосовуваним на небезпечному виробничому об'єкті;

- визначення вимог промислової безпеки до проектування, будівництва, приймання в експлуатацію небезпечних виробничих об'єктів, а також до їх експлуатації;

566 XXIII.

Правовий режим екологічно неблагополучних територій

- визначення вимог по підготовленості до дій з локалізації та ліквідації наслідків аварії на виробничому об'єкті;

- експертиза промислової безпеки;

- розробка декларації промислової безпеки;

- обов'язкове страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта;

- здійснення нагляду у сфері промислової безпеки;

- здійснення виробничого контролю на об'єкті;

- застосування заходів юридичної відповідальності за порушення вимог промислової безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Правове регулювання попередження аварій "
 1. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  Запитання закозодательного регулювання оплати еуда, прав працівників на оплату праці та їх захисту 197 визначаються Конституцією України, міжнародними правовими актами. Кодексом законів про працю України, законами України ИОб оплаті праціїх, ИО колективні договори і соглашеніяхи, ИО підприємствах в Украінеи та іншими законами. Особливістю правового регулювання оплати праці є те, що
 2. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  Предмет правового регулювання - це сфера суспільних відносин, на врегулювання (упорядкування) яких спрямовані правила поведінки, певні нормою права. Класифікація предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи
 3. ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  При виникненні масових заворушень і групових порушень громадського порядку керівники та особовий склад органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ керуються чинним законодавством Російської Федерації та відповідними нормативними актами МВС Росії. Надзвичайні ситуації наступають при виникненні масових заворушень, стихійних лих, пожеж, великих
 4. 5.5. Екологічний паспорт підприємства. Радіаційно-гігієнічний паспорт організації і території. Декларація безпеки промислового об'єкта
  Екологічний паспорт підприємства, декларація безпеки промислового об'єкта та радіаційно-гігієнічний паспорт організацій і територій - відносно нові правові форми інформаційного забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Екологічний паспорт підприємства представляє собою ком-- плекс даних про рівень використання підприємством природних ресурсів і
 5. 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
  У правового регулювання інвестицій немає свого методу, тобто застосовується, відповідно, метод правового регулювання тієї чи іншої галузі права, а для іноземних і зарубіжних інвестицій - галузі, існуючої в правовій системі приймаючої держави і держави інвестора. Симбіоз методу правового регулювання різних правових галузей не може формувати ні оригінального методу
 6. 1. Предмет правового регулювання: Банк Росії, банківська система і банківська діяльність
  Предмет правового регулювання - це те, на що спрямована дія права. Банківське право регулює, по-перше, банківську систему, очолювану Банком Росії, і, по-друге, банківську діяльність. Відповідно, предметом правового регулювання для банківського права є банківська система, банківська діяльність та банківські відносини у цій галузі. Банківська
 7. Предмет і метод правового регулювання
  У радянському праві розподіл права на приватне і публічне фактично було відсутнє. Радянська юридична наука виходила з уявлення про те, що основою розподілу права на галузі повинен бути матеріальний критерій - предмет правового регулювання або виконувані правом функції. Тому система права поділялась на десять галузей: державне, адміністративне, трудове, колгоспне,
 8. У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
  Єдність і диференціація правового регулювання праці є, з одного боку, особливістю методу трудового права, а з іншого боку, особливості методу визначають існування єдності та диференціації правового регулювання. Факторами, що визначають єдність і диференціацію в трудовому праві, є: різноманітність суб'єктів трудового правовідносини; завдання правового регулювання;
 9. 22. Особливості російської правової системи
  Російське право належить до романо-германської правової сім'ї. Останні 10 років у правовій системі РФ відбуваються революційні зміни, реформування всіх її інститутів. Перегляд базових категорій правознавства. Йдеться про поняття, сутність, соціальне призначення, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих
 10. У якому порядку розслідуються і враховуються нещасні випадки; професійні захворювання і аварії?
  Важливе значення для виявлення і запобігання нещасних випадків мають своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Нещасний випадок З це раптовий вплив на організм працівника зовнішніх факторів, які порушують анатомічну цілісність тканин і функціональні процеси, що протікають в них. Виробнича травма З це травма,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua