Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

68. Правове примус. Заходи правового примусу.


Державна влада здійснюється з використанням примусу. Державний примус - державно-владний вплив державних органів та службових осіб на поведінку людей.
Елементи ДП:
1) суб'єкти примусу - державний орган або посадова особа;
2) здійснення примусу - процес впливу державної влади ;
3) об'єкт примусу - фізична особа або юридична особа, яка допустила протиправну дію.
Ознаки:
- здійснюється у правовій формі;
- здійснюється тільки компетентними органами;
- заходи легального примусу;
- засновано на праві.
Існують наступні види правового примусу:
- кримінально - правове (державний примус, яке реалізується через діяльність спеціальних державних органів);
- цивільно-правова (можливість добровільного виконання обов'язків);
- дисциплінарно-правове;
- адміністративно-правове (державний примус, яке реалізується через діяльність спеціальних державних органів) .
Заходи правового примусу:
- відновлювальні заходи (захист) - забезпечення інтересів тих осіб, права яких порушені.
- Штрафні заходи - пов'язані з офіційним обвинуваченням особи у вчиненні правопорушення. Це заходи відповідальності.
Існування правової процедури застосування заходів державного примусу - одна з найважливіших складових принципу законності в діяльності правової держави.
- Профілактичні заходи (перевірка документів, особистий огляд);
- морально-правові заходи (зауваження, попередження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 68. Правове примус. Заходи правового примусу. "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони
 2. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Правового регулювання держави. Політичні партії розглядалися государ-даль-ної владою як приватні організа-ції, подібні різного роду клубам і товариствам. Положення змінилося, коли партії були визнані складовою частиною політичної системи спочатку доктрі-ної, а потім і конституційним правом. Однак ступінь правового регулювання політичних партій і його характер далеко
 3. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Правового впливу полягає в тому, щоб суб'єкти державного управління дотримувалися вимог через їх внутрішнє визнання, а не внаслідок сліпого підпорядкування вимогам влади. Таким чином, переконання - це система методів правового і неправового характеру, здійснювана державними і громадськими органами, яка проявляється у застосуванні виховних,
 4. 41. Види адміністративного примусу та їх правовий режим.
  Правові норми. Згідно з чинним законодавством вилученню підлягають речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Порядок і умови даного вилучення регулюються КпАП України (ст. 265). Адміністративне затримання. Це примусове короткочасне обмеження свободи дій і переміщення громадян, які вчинили адміністративний проступок. Дана міра
 5. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Правових норм належної якості, їх послідовне і неухильне виконання всіма суб'єктами права. Як специфічні регулятори суспільних відносин закони та інші правові приписи повинні відповідати досягнутому в державі рівню економіки, культури, особистої свободи, морально-етичним нормам. Законодавство має бути засобом легалізації права державою з метою забезпечення
 6. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Правові засоби забезпечення режиму законності. Серед загальних умов можна відзначити політичні, економічні, організаційні, ідеологічні. Реально вони можуть мати місце тільки в правовій державі за умов функціонування громадянського суспільства незалежно від держави, розподілу влади, незалежної преси та інших інформаційних джерел, політичного плюралізму,
 7. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  правова регламентація суспільних відносин, переслідування опозицій. Панування офіційної ідеології, цензура, що обмежує свободу слова та ЗМІ. Репресивні методи, насильство, примус. Планово-розподільна економіка, що базується на державній власності, мілітаризація, шовінізм (націоналізм). Деспотичний режим характеризується жорсткою, централізованої державної
 8. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  правової поведінки), встановлюють що можна, потрібно або не можна робити при настанні нормативно-визначених обставинах. Ознаки правових норм: Загальнообов'язковий характер - правові норми поширюються не на конкретних осіб, а на однорідні категорії учасників суспільних відносин. Правові норми регулюють соціальні взаємодії незалежно від волі і згоди учасників. Таким
 9. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Правової упорядкованості - урегульованості та узгодженості - системи суспільних відносин, що складається в умовах реалізації законності. Кожна країна формує свій правопорядок. Необхідність його формування та вдосконалення обумовлюється двома зустрічними інтересами - громадянського суспільства і держави, їх основоположними законами і тенденціями розвитку. Основні ознаки
 10. 54. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
  Правові відносини, в рамках яких використовують суб'єктивні права, виконують обов'язки і додержуються встановлені законом заборони. Разом з тим у деяких типових ситуаціях виникає необхідність державного втручання, без чого реалізація права виявляється неможливою. По-перше, у механізмі реалізації окремих норм заздалегідь запрограмовано участь держави. Це, перш за все,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua