Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.3. Правові вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами

Широке використання ядерних речовин в енергетиці та інших сферах і ризик забруднення навколишнього середовища зумовлюють потребу в правовому регулюванні поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами. Масштаби ризику шкоди для природи і людини можна, зокрема, оцінити по аварії на Чорнобильській АЕС.

532 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами

У законодавстві та науковій літературі вживаються різні поняття, що позначають речовини, що володіють радіоактивним ефектом, - ядерні речовини, радіоактивні речовини, ядерні матеріали, радіоізотопна продукція, що розщеплюються речовини.

Радіоактивні речовини - не відносяться до ядерних матеріалів речовини, що випускають іонізуюче випромінювання. Ядерні матеріали - матеріали, що містять або здатні відтворити діляться (розщеплюються) ядерні речовини.

Загальні вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами передбачені Законом про охорону навколишнього середовища. Згідно ст. 48 Закону юридичні та фізичні особи зобов'язані дотримуватися правил виробництва, зберігання, транспортування, застосування, поховання радіоактивних речовин (джерел іонізуючих випромінювань) і ядерних матеріалів, не допускати перевищення встановлених гранично допустимих нормативів іонізуючого випромінювання, а в разі їх перевищення негайно інформувати органи виконавчої влади в галузі забезпечення радіаційної безпеки про підвищені рівні радіації, небезпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини, вживати заходів щодо ліквідації вогнищ радіаційного забруднення. Закон заборонив ввезення в Російську Федерацію ядерних матеріалів з іноземних держав в цілях їх зберігання або захоронення, а також затоплення, відправку в цілях поховання в космічний простір ядерних матеріалів, крім випадків, встановлених самим Законом.

Конкретні вимоги з приводу радіоактивних речовин і матеріалів встановлені Законом про використання атомної енергії. Зокрема, цей Закон поширюється на такі види діяльності з поводження з радіоактивними речовинами і ядерними матеріалами, як:

- облік і контроль ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- експорт та імпорт ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- підготовка фахівців у галузі використання ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- фізична захист ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами 533

У законодавстві передбачені також вимоги до об'єктів використання, зберігання та інших видів поводження з розглянутими речовинами і матеріалами. На сучасному етапі такі об'єкти різноманітні. Це - ядерні установки (споруди та комплекси з ядерними реакторами, в тому числі атомні станції, судна та інші плавзасоби, космічні та літальні апарати, інші транспортні і транспортабельні кошти; споруди та комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами та ін.); радіаційні джерела (що не відносяться до ядерних установок комплекси, установки, апарати, обладнання та вироби, в яких містяться радіоактивні речовини або генерується іонізуюче випромінювання); пункти зберігання (пункти зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховища радіоактивних відходів - не відносяться до ядерних установок і радіаційним джерел стаціонарні об'єкти і споруди, призначені для зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів); опромінені тепловиділяючі збірки ядерного реактора (опромінені в ядерному реакторі і витягнуті з нього тепловиділяючі збірки, що містять відпрацьоване ядерне паливо) та ін

Стосовно до цих об'єктів в законодавстві встановлено вимоги щодо їх розміщення, спорудження, приймання до експлуатації та вводу в експлуатацію та експлуатації.

Для забезпечення безпечного поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами відповідно до російського законодавства, всі ядерні матеріали знаходяться у федеральній власності. При цьому допускається їх передача юридичним особам за умови наявності у них дозволу (ліцензії). Дозвільні документи видаються органами державного регулювання безпеки на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії та на підставі договорів, що укладаються спеціально уповноваженим на те державним органом.

Радіоактивні речовини та радіаційні джерела, що не мають оборонного призначення та застосовуються в медицині, наукових дослідженнях і промисловості, можуть перебувати у власності юридичних осіб.

На власників ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів, радіоактивних речовин покладено обов'язок здійснювати контроль за їх збереженням і належним використанням.

534 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами

Державна політика в галузі поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами заснована на комплексному вирішенні проблем нормування їх отримання, освіти, використання, фізичного захисту, збору, реєстрації та обліку , транспбртірованія та зберігання.

Різні види діяльності щодо поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами допускаються лише на підставі дозволів (ліцензій). До таких видів відносяться:

- розміщення, спорудження, експлуатація та виведення з експлуатації ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- звернення з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами, в тому числі при розвідці і видобутку уранових руд, при виробництві, використанні, переробці, транспортуванні і зберіганні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- використання ядерних матеріалів та / або радіоактивних речовин при проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

- проектування і конструювання ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- конструювання та виготовлення обладнання для ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

До найважливіших природоохоронним заходам ставляться державний облік і контроль ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. Ядерні матеріали підлягають державному обліку і контролю на федеральному і відомчому рівнях в системі державного обліку та контролю ядерних матеріалів, а радіоактивні речовини - на федеральному, регіональному та відомчому рівнях в системі державного обліку та контролю радіоактивних речовин для визначення наявної кількості цих матеріалів і речовин в місцях їх знаходження, запобігання втрат, несанкціонованого використання та розкрадань, надання органам державної влади, органам управління використанням атомної енергії та органам державного регулювання безпеки інформації про наявність і переміщенні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, а також про їх експорті та імпорті.

У законодавстві встановлено спеціальні вимоги до транспортування, зберігання та переробки ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. Так, транспортування повинно

1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами 535

здійснюватися у відповідності зі спеціальними правилами, правилами транспортування особливо небезпечних вантажів. Перевізник ядерних матеріалів і радіоактивних речовин повинен мати дозвіл (ліцензію). При транспортуванні ядерних матеріалів, радіоактивних речовин транспортні організації за участю відправників та одержувачів зазначеної продукції, експлуатуючих організацій зобов'язані здійснювати заходи щодо попередження транспортних пригод та аварій та щодо ліквідації їх наслідків, а також заходи з охорони навколишнього середовища.

При зберіганні та переробці ядерних матеріалів і радіоактивних речовин повинна забезпечуватися надійний захист населення і навколишнього середовища від неприпустимого відповідно до норм і правил в галузі використання атомної енергії радіаційного впливу і радіоактивного забруднення.

Важливе значення для охорони навколишнього середовища має забезпечення фізичного захисту ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. Відповідно до законодавства фізичний захист цих "об'єктів передбачає єдину систему планування, координації, контролю та реалізації комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на:

- запобігання несанкціонованого проникнення на територію ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання, запобігання несанкціонованого доступу до ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, запобігання їх розкрадання або псування;

- своєчасне виявлення і припинення будь-яких посягань на цілісність і збереження ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, своєчасне виявлення і припинення диверсійних і терористичних актів, що загрожують безпеці ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання;

- виявлення і повернення зниклих або викрадених ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок , радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин здійснюється на всіх етапах проектування, спорудження, експлуатації та виведення з експлуатації зазначених об'єктів використання атомної енергії, а також при поводженні з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами, в тому числі при їх транспортуванні.

I

536 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами

Фізичний захист ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин забезпечується експлуатуючими організаціями та спеціально уповноваженими на те державними органами в галузі використання атомної енергії, а на діючих судах і плавзасобах з ядерними установками і радіаційними джерелами, космічних і літальних апаратах з ядерними установками - їх екіпажами.

Для забезпечення охорони навколишнього середовища важливе значення має професійний рівень осіб, допущених до відповідних робіт. До роботи на ядерній установці, на радіаційному джерелі, в пункті зберігання, з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами допускаються особи, що задовольняють відповідним кваліфікаційним вимогам. Не допускаються до роботи особи з передбаченими переліком медичних протипоказань обмеженнями .

У міру екологічної небезпеки ядерних матеріалів і радіоактивних речовин важливе значення має правове регулювання експортно-імпортних операцій з ними. Регулювання відносин у цій сфері здійснюється низкою підзаконних нормативних правових актів, у тому числі Положенням про порядок вивезення з Російської Федерації та ввезення в Російську Федерацію радіоактивних речовин і виробів на їх основі, затверджене постановою Уряду РФ від 16 березня 1996 р. (з ізм.); Положенням про експорт та імпорт ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій, затверджене постановою Уряду РФ від 15 грудня 2000

Положення про порядок вивезення з РФ і ввезення в РФ радіоактивних речовин і виробів на їх основі визначає конкретні види радіоактивних речовин і виробів на їх основі, експорт та імпорт яких регулюється. Найважливішими інструментами регулювання в цій сфері є ліцензування та контроль.

Вивезення та ввезення радіоізотопної продукції та інших радіоактивних речовин, що регулюються Положенням, здійснюються тільки за ліцензіями. Ліцензії видаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ на підставі заяв. Заяви повинні попередньо узгоджуватися на радіоізотопну продукцію та інші радіоактивні речовини (крім ввезених для медичних цілей) з Міністерством РФ з атомної енергії; на ввезення радіоізотопної продукції медичного призначення - з Міністерством охорони здоров'я РФ.

 1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами 537 

 Відповідно до Положення про експорт та імпорт ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій експорт ядерних товарів і технологій в країни, що не володіють ядерною зброєю, здійснюється тільки за наявності запевнень з боку уповноважених державних органів цих країн про те, що отримані предмети експорту, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання: 

 - не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї та інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети; 

 - будуть забезпечені заходами фізичного захисту на рівнях не нижче рівнів, рекомендованих МАГАТЕ; 

 - будуть реекспортуватися або передаватися з-під юрис-f дикції країни-одержувача в будь-яку іншу країну тільки на ука-j занних умовах. 

 Експорт до країн, що володіють ядерною зброєю, установок і технологій для хімічної переробки опроміненого палива, I. ізотопного збагачення урану, виробництва важкої води, їх ос-Г новних компонентів, урану із збагаченням 20% і вище, плутонію і важкої води може здійснюватися лише за наявності запевнень з боку уповноважених державних органів цих країн про те, що одержувані предмети експорту і предмети, вироблені на їх основі: 

 - не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї та інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети; 

 - будуть забезпечені заходами фізичного захисту на рівнях не нижче рівнів, рекомендованих МАГАТЕ; 

 - будуть реекспортуватися або передаватися під юрисдикції країни-одержувача в будь-яку іншу країну тільки за наявності попереднього письмового дозволу Міністерства РФ з атомної енергії. 

 Будь-які радіоактивні речовини та вироби на їх основі при вивезенні їх з РФ або ввезенні в РФ підлягають митному контролю та оформленню. 

 Порушення вимог щодо поводження з радіоактивними речовинами та ядерними матеріалами тягне застосування дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності. 

 538 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.3. Правові вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами та матеріалами"
 1. 1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами
    поводження з такими речовинами - при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні - може надаватися шкідливий вплив на природу. Такий вплив може надаватися також матеріалами, що містять такі речовини. Під потенційно небезпечними речовинами і матеріалами розуміються хімічні й інші речовини, а також матеріали, що містять такі речовини, при поводженні з якими на
 2. 3.2. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами
    правових заходів, покликаних забезпечувати безпечне поводження з радіоактивними відходами: - програми з поводження з радіоактивними відходами; - ліцензування діяльності з поводження з радіоактивними відходами; - облік і контроль за радіоактивними відходами; - юридична відповідальність. З урахуванням складності практичного вирішення проблем поводження з радіоактивними відходами з соціальної,
 3. 3. Поняття і види відходів, законодавство про відходи
    правового регулювання прийшла в непридатність продукції, наприклад медикаментів, продовольства, цілком обгрунтовано, тому що в ній містяться екологічно небезпечні хімічні або біологічні компоненти, що обгрунтовує необхідність їх коректного видалення. Починаючи з 90-х рр.., В умовах розвитку ринкової економіки, актуальною стала проблема поводження з брухтом кольорових і чорних 542 XXII.
 4.  11. Експертиза речовин, матеріалів і виробів
    речовин, матеріалів і
 5. 12.6. Забруднення води
    радіоактивного забруднення навколишнього середовища свердловина, після того як в неї опущений ядерний заряд, зашпаровується цементної пробкою товщиною в кілька сотень метрів. Через кілька місяців після вибуху, коли розпадуться радіоактивні гази, свердловина разбурівается і сховище може використовуватися. Незважаючи на привабливість такого варіанту поховання рідких відходів (особливо при
 6. Дослідження наркотичних засобів
    радіоактивних речовин ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ: 1. Чи є речовина, представлене для дослідження, радіоактивним, якщо так, то яке його назву і період розпаду? 2. Де вказану речовину може застосовуватися або використовуватися? 3. Чи забезпечує контейнер, в котороміахо-диться речовина, безпечні для оточуючих людей умови його перевезення, зберігання?
 7. 68. Правове примус. Заходи правового примусу.
    правовій формі; - здійснюється тільки компетентними органами; - заходи легального примусу; - засновано на праві. Існують наступні види правового примусу: - кримінально - правове (державний примус, яке реалізується через діяльність спеціальних державних органів); - цивільно-правова (можливість добровільного виконання обов'язків); - дисциплінарно-правове; -
 8. 3.1. Правове регулювання попередження аварій
    правові питання). Збірник статей. М., 1994; Правове регулювання проблем безпеки. Збірник статей. М., 2002. 3. Правові заходи попередження екологічно несприятливих ситуацій 565 вим причин, а також з причин випадкових зовнішніх впливів, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей і природному середовищу, матеріальні втрати і порушення умов
 9. (Дод.) § 30. Акумуляція РЕЧОВИН ОРГАНІЗМАМИ
    радіоактивні ізотопи, особливо небезпечно накопичення ізотопів з великим фізичним періодом напіврозпаду. Якщо прийняти вміст стронцію-90 у воді за одиницю, то в донних відкладеннях воно досягає 200, у водних рослинах - 300, в тканинах коропових риб - 1000, в кістках окуня - 3000, в кісткових тканинах тварин, що харчуються рибою, - 3900 одиниць. Здатність організмів накопичувати забруднюючі
 10. 4. Інші органи, уповноважені у сфері державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища
    правових вимог про охорону навколишнього середовища від забруднення вихлопними газами; організовує роботу, пов'язану з допуском автомототранспортних засобів та водіїв до участі в дорожньому русі. Його органи беруть участь також у здійсненні заходів єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, а також у проведенні карантинних заходів під час епідемій та
 11. Звернення до органів місцевого самоврядування
    правових актів, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, розвитку суспільних відносин, поліпшенню соціально-економічної та інших сфер діяльності держави і суспільства; 2) заяву - прохання громадянина про сприяння в реалізації його конституційних прав і свобод або конституційних прав і свобод інших осіб, або повідомлення про порушення законів та інших нормативних
 12. 6.5. Акумуляція організмами забруднюючих речовин
    радіоактивні ізотопи з води і повітря, що потрапляють в їх тіло. У харчових ланцюгах відбувається підвищення концентрації деяких речовин в організмах. Наприклад, при переході від першого трофічного рівня до другого збільшується концентрація азоту і фосфору, так як в тварин тканинах більше білка, до складу якого входять ці елементи. Однак, якщо вміст азоту або фосфору збільшується в
 13. (Дод.) § 68. ПОБУТОВА радіаційного навантаження
    радіоактивного випромінювання. Це навантаження може бути отримана при використанні побутових приладів (в першу чергу кольорових телевізорів і годин з світиться циферблатом, в яких використані люмінофори), а також при рентгенологічних обстеженнях. Гранично допустимою вважається побутова радіаційне навантаження в 500 мбер / рік, хоча є думка, що вона не повинна перевищувати 60 мбер / рік,
 14. (Дод.) § 70. ЕКОСІТІ
    вимогами екології (енергозбереження, ресурсозбереження, мінімального забруднення навколишнього середовища) і радують око різноманітністю форм, багато зелені, транспорт екологічний. Енергія на комунальні потреби витрачається економно за рахунок когенерірованія (наближення невеликих джерел електроенергії до споживачів), використання сонячної енергії та енергозбереження (особливо за рахунок теплоізоляції
 15. 4. Методи правового регулювання екологічних відносин
    правового регулювання - спосіб правового впливу на суспільні відносини з боку держави. Або, іншими словами, метод правового регулювання це - встановлюваний нормами права специфічний спосіб правового впливу на поведінку учасників правових відносин по реалізації правомочностей власника природних ресурсів, щодо забезпечення раціонального природокористування, охорони
 16. 10.1. Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі
    радіоактивних речовин для лікувальних цілей і т.д. Мінеральні ресурси виступають матеріальною основою розвитку будівельного комплексу, насамперед у промисловості будівельних матеріалів для виробництва цементу, цегли, вапна, як заповнювачі бетону та залізобетону, стінових матеріалів і конструкцій, скла та керамічних виробів. Частина мінеральної сировини (пісок, гравій та ін.)
 17. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
    речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-
 18. 4. Заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до правопорушників державою
    правової відповідальності. У науці цивільного права їх іменують заходами захисту у вузькому сенсі слова. Другий блок становлять заходи цивільно-правової ответственності1. У свою чергу, заходи державно-примусового порядку, що не володіють ознаками цивільно-правової відповідальності, можна розділити на наступні підвиди: а) заходи превентивного (попереджувального) характеру, б) заходи
 19. НЕВІДКЛАДНІ ДІЇ патрульно-постової НАРЯДІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    заходів до встановлення причин виникнення пожежі, охорони місця події та затримання підозрюваних, встановленню свідків, очевидців; при наявності постраждалих викликати медичну допомогу або направити їх до лікувальних устано-ждения; не допускати в палаючі будівлі нікого, крім осіб, залучених до ліквідації пожежі. При виявленні розірвалися авіабомб, снарядів, мін, вибухових речовин, а також
© 2014-2022  ibib.ltd.ua