Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002 - перейти до змісту підручника

- Примітки-

1 Hough J. F. Democratization and Revolution in the USSR, 1985-1991. Washington, 1997.

2 Hough J. F Op. cit. P. 67.

3 Горбачов M. С. Життя і реформи: У 2 кн. М., 1995. Кн. 1. С. 51-83.

4 Болдін В. І. Крах п'єдесталу. М, 1995. С. 125.

5 Там же. С. 128.

6 Горбачов М. С. Указ. соч. С. 147.

7 Там же. С. 18.

8 Там же. С. 16.

9 Вираз Ю. В. Андропова. Див: Горбачов М. С. Указ. соч. С. 23.

10 Більш докладно про це: Фроянов І. Я. Занурення в безодню. СПб., 1999. С. 102.

11 Горбачов М. С. Указ. соч. С. 234.

12 Рижков Н. І. Перебудова: історія зрад. М., 1992. С. 41.

13 Горбачов М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу. М., 1988. С. 19.

Перший етап перетворень. 1985-1986 рр..

14 Рижков Н. І. Указ. соч. С. 46.

15 Медведєв В. А. Прозріння, міф чи зрада? М., 1998. С. 86.

16 Львів Д. С. Розвиток економіки Росії і завдання економічної науки. М., 1999. С. 19-20.

17 Примаков Є. М. Роки у великій політиці. М., 1999. С. 26-34; Богомолов О. Т. Моя літопис перехідного часу. М, 2000. С. 14-17.

18 Попов Г. X. Чи буде у Росії друге тисячоліття. М., 1998. З 168 -

171.

19 Павлов B.C. Упущений л і шанс? М., 1995. С. 257-260.

20 Необхідно відзначити, що в сучасній літературі ідеї СОФЕ оцінюють по-різному. Зокрема, високу оцінку їм дає академік Д. С. Львов (Львів Д. С. Указ. Соч. С. 20) і деякі інші автори.

21 Див: Пєчєнєв В. А. Зліт і падіння Горбачова. М., 1996. С. 101.

22 Болдін В. І. Указ. соч. С. 133.

23 Горбачов М. С. Вибрані промови і статті. М, 1987. Т. 2. З 139.

24 Там же. С. 157.

25 Там же. С. 166.

26 Там же. С. 95.

27 Там же. С. 164.

28 Медведєв В.

А. Указ. соч. С. 81-84.

29 Горбачов М. С. Указ. соч. С. 251-252.

30 Лігачов Є. К. Загадка Горбачова. Новосибірськ, 1992. С. 86.

31 Горбачов М. С. Життя і реформи. Кн. 1. С. 339.

32 Там же. С. 342.

"Правда. 1988. 19 лютого; Рижков Н. І. Указ. Соч. С. 243; Черняєв А. С. 1991 рік. Щоденник помічника Президента СРСР. М., 1997. С. 154.

34 Найбільш повний перелік згаданих соціально-економічних починань наведено в кн.: Росія-2000. Сучасна політична історія (1985-1999). Т. 1. Хроніка та аналітика. 3-е изд . М., 2000 (далі - Хроніка ...)

35 Шахназаров Г. X. Ціна свободи. М., 1993. С. 37.

36 Болдін В. І. Указ. соч.

37 Одним з перших ці дані навів дослідник з Великобританії Річард Саква (Sakwa R. Gorbachev and his Reforms. 1985-1990. NY-Toronto-Sydney-Tokyo -Singapore, 1990. P. 12-13).

38 SakwaR. Op. cit. P. 13.

39 Черняєв А. С. Шість років з Горбачовим. М., 1993. С. 63.

40 Громико Анат. А. В лабіринтах Кремля. М., 1997. С. 116.

41 Медведєв В. А. У команді Горбачова. М., 1994. С. 29.

42 Там же. С. 31.

43 Горбачов М. С. Вибрані промови і статті. Т. 3. С. 282.

44 Там же. С. 331.

45 Там же. С. 330.

46 Там же. С. 420.

47 Там же. Т. 4. М., 1987. С. 37.

79

78

Лекція 3

48 Там же. С. 88. 49Тамже. С. 86.

50 Там же. С. 88.

51 Див: Заславська Т. І. Про стратегію соціального управління пере-будівництвом / / Іншого недано. М., 1988. С. 24-33 .

52 Горбачов М. С. Вибрані промови і статті. Т. 4. С. 96-97.

53 Черняєв А. С. Указ. соч. С. 93.

54 Там же. С. 89.

55 Горбачов М. С. Вибрані статті й мови. Т. 4. С. 97.

56 Черняєв А. С. Указ. соч. С. 91.

57 Горбачов М. С. Вибрані статті й мови. Т. 4. С. 98 - 100.

58 Там же.

Т. 3. С. 423-425, 454; Т. 4. С. 88, 97, 100 та ін

59 Цит. по: Ненашев Н. Ф. Заручник часу. М., 1993. С. 351.

60 Яковлєв А. Н. Вир пам'яті. М ., 2000. С. 256.

61 Громико Анат. А. Указ. соч. С. 126-127.

62 Див про це: Хроніка. С. 39.

63 Найбільш розгорнуто ця позиція викладена в: Павлов В. С. Упущений чи шанс? С. 35-57.

64 В. В. Леонтьєв в початку 1989 р. вважав, що чисто економічними методами можна настільки підвищити народно-господарську ефективність, що політично гострі питання відійдуть на другий план. Див: Правда. 1989. 27 лютого.

65 Ця позиція була розгорнуто сформульована А. Н. Яковлєвим в записці під назвою «Імперативи політичного розвитку», яка була представлена їм Горбачову в Наприкінці 1985 р. Видимо, записка зробила певний вплив на Горбачова, оскільки логіка його політичної поведінки в 1986-1989 рр.. під чому збігається з пропозиціями Яковлєва. Документ був вперше опублікований в: Яковлєв А. Н. Гірка чаша. Більшовизм і реформація в Росії. Ярославль, 1994. С. 205-212.

66 Про підготовку до пленуму см.: Павлов В. С. Указ. соч. С. 39-44; Горбачов М. С. Життя і реформи. Кн. 1. С. 346-350.

67 Медведєв В. А. У команді Горбачова. С. 43.

68 Фігури і особи. Додаток до «Независимой газете». 2001. № 3. 8 лютого.

69 См .: Николаев А. Н. Історичні аспекти становлення російської технократичної еліти (1917-1996). Саратов, 1996.

70 Яковлєв А. Н. Вир пам'яті. М., 2000. Підпис до фотографії.

71 Зовнішньоторговельний оборот країни за два роки знизився на 10% (на 14 млрд руб.); Чорнобиль обійшовся країні у 8 млрд руб. (1,5% національного доходу). Див: Абалкін Л . І. Важкий перевал / / Зворотного ходу немає М., 1989. С. 41.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "- Примітки-"
 1. 7. Звітність приватних нотаріусів
  За результатами своєї діяльності приватні нотаріуси подають такі форми звітності: державну статистичну звітність "Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів" (№ 1-нотаріат), форма якої затверджена Наказом Державного комітету статистики України № 377 від 16.11.99 р. Приватні нотаріуси подають цю форму Головному управлінню юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим,
 2. ОБОВ'ЯЗКИ НАРЯДІВ МІЛІЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ, водного і повітряного транспорту
  Патрульно-постові наряди, які несуть службу на об'єктах транспорту, повинні знати розташування ділянки залізної дороги, басейну, аеропорту, вокзалу, порту, дислокацію найближчих нарядів і схему зв'язку з ними, правила перевезення пасажирів і види проїзних документів, основні посадові обов'язки працівників транспорту, а також особливості здійснення правопорушень на об'єктах транспорту, прийоми
 3. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  примітки ст.ст. 204, 291 КК РФ) і щодо суб'єкта, до якого вони можуть бути застосовані. До останніх відносяться норми, що регламентують звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх, у тому числі ст. 20.3 КК РФ. Нею передбачені нову підставу такого звільнення (вікова неосудність), яке відсутнє в старому КК РРФСР (1960 р.). Незважаючи на те, що КК РФ 1996 р.
 4. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
  примітці до ст. 285 КК. По-друге, ознаки, що характеризують виконавця злочину, можуть бути передбачені в частинах або пунктах статті Особливої частини. У цьому випадку вони впливають на кваліфікацію скоєного. Так, контрабанда, вчинена посадовою особою, кваліфікується за ч. 3 ст. 188 КК. По-третє, якщо додаткові ознаки суб'єкта не передбачені в статтях Особливої частини , вони можуть
 5. § 2. Поняття та ознаки множинності
  Під множинністю злочинів слід розуміти збіг в діях одного суб'єкта кримінального права кількох злочинів. Необхідно виділити її обов'язкові, конструктивні ознаки . 1. Об'єднуюче початок множинності злочинів - суб'єкт, особа, яка вчинила ці злочинні діяння. Одне і те ж особа вчиняє не одне, а кілька злочинів. Ці злочини можуть збігатися або
 6. § 3. Неодноразовість злочинів
  примітка до ст. 158 КК (крадіжка), в якому зазначається, що "неодноразовим у статтях 158-166 цього Кодексу визнається вчинення злочину, якщо йому передувало вчинення одного або більше злочинів, передбачених цими статтями, а також статтями 209, 221, 226, 229 цього Кодексу ". Згідно з даним роз'ясненням будь-які два розкрадання незалежно від форми, виду і предмета
 7. Про. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав
  примітці 2 до ст. 158 КК РФ, де стосовно до злочинів проти власності великим розміром вважається вартість майна, у 500 разів перевищує мінімальний розмір оплати праці, встановлений законодавством на момент вчинення злочину. На практиці саме ця цифра і прийнята як орієнтир при оцінці великого збитку, заподіяного порушенням авторських та суміжних прав.
 8. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  11.1. Товариство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору , який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 9. 1. Поняття і види особистих немайнових прав автора
  примітками, передмовою і післямовою, дозволяти переклад, переробку, аранжування або іншу переробку твору. Редакторська та інша правка допускається тільки за згодою автора. Закон не перераховує можливі відхилення по чиїй-небудь волі від істоти і форми твору, оскільки він захищає автора від якого спотворення твору. Разом з тим абз. 5 п. 1 ст. 15 ЗоАП говорить про захист
 10. 2.6.4. Джерела найму
  Таблиця 2.3. - Джерела найму, використовувані відділами кадрів, і їх ефективність,% Джерело кабінетно-БЮРОКРАТИЧНИЙ-промисло-ність і об-торгівля про-Фесс-управ ня ська слуговування Онал-но-техні-чна Довідники-списки шукають роботу 92 (20) 94 (5) 74 (17) 68 (67) 65 (7) Люди, які випадково зайшли в пошуках роботи 87 (24) 92 (37) 46 (5) 46 (7) 40 (2) Оголошення в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua