Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.


Без постанови слідчого.
Без санкції прокурора і без рішення суду.
Без понятих.
Мета допиту:
з'ясувати ставлення підозрюваного до підозри щодо нього;
одержати фактичні дані щодо юридично значущих обставинкримінальної справи.
5. Підстава до провадження допиту:
затримання за підозрою у вчиненні злочину (статті 106, 115КПК);
обрання запобіжного заходу до пред'явлення обвинувачення(ч. 4 ст. 148 КПК).
6. Місце допиту:
місце провадження досудового слідства (утримання затриманих);
місце перебування підозрюваного (в разі необхідності).
7. Спеціальні правила допиту підозрюваного:
- допит підозрюваного треба здійснити (ч. 1 ст. 107 КПК):
негайно (якщо підозрюваного було затримано або до ньогобуло обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту);
за неможливості негайного допиту - не пізніше 24 годин післязатримання;
підозрюваних допитують окремо (у відсутності інших підозрюваних) - ч. 5 ст. 143 КПК;
обов'язковим є вжиття слідчим заходів до того, щоб підозрювані в одній і тій самій справі не могли спілкуватися між собою -ч. 5 ст. 143 КПК;
слідчому заборонено ставити навідні запитання (запитання, уформулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї) - ч. 6 ст. 143 КПК.
8. Процесуальний порядок допиту:
на початку допиту підозрюваному має бути роз'яснено йогоправа, передбачені ст. 43-1 КПКга також повідомлено, у вчиненніякого злочину його підозрюють, про що роблять відмітку в протоколі його допиту;
підозрюваний дає показання у вільній формі;
у разі необхідності слідчий ставить йому запитання;
процесуальне оформлення факту, змісту і результатів допиту(складання протоколу; ознайомлення з ним підозрюваного та іншихосіб, якщо вони були присутні; внесення до протоколу доповнень,зауважень).
9. Учасники допиту:
обов'язкові: слідчий, підозрюваний;
необов'язкові:
- прокурор;
захисник (за винятком випадків, коли його участь у справі єобов'язковою, - ст. 45 КПК);
перекладач;
спеціаліст;
особа, яка розуміє знаки глухих і німих; ;-
педагог або лікар, батьки чи інші законні представники.неповнолітнього, який не досяг віку 16 років або якщо його визнанорозумово відсталим - ч. 2 ст. 438 КПК).
10. Способи фіксації:
основний: протокол допиту підозрюваного (ст. 145 КПК);
додаткові: застосування фото-, кінозйомки; звуко-, відеозапису; складання планів, схем та інших матеріалів, які пояснюють його зміст.
Очна ставка (статті 172-173 КПК).
Очна ставка - це одночасний допит двох раніше допитаних осіб, у показаннях яких є істотні суперечності.
Суперечності можуть полягати у:
- ствердженні однією і запереченні іншою особою одного ітого самого факту, важливого для правильного вирішення кримінальної справи;
значних розбіжностях щодо ознак певного об'єкта чи суб'єкта;
суттєвих розбіжностях щодо інших обставин справи, що стосуються предмета доказування: дати, часу, місця події тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика допиту підозрюваного."
 1. § 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
  процесуальне законодавство (статті 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, розкриває її ознаки. Очна ставка - це слідча (судова) дія, яка передбачає одночасний допит раніше допитаних осіб про обставини, щодо яких були дані істотно суперечливі показання. Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше свідками, свідком і обвинуваченим або підозрюваним, між
 2. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні контрабанди
  процесуальному законодавстві; недоліки в організації і проведенні митного контролю; корупція і зловживання службовим становищем у митних та правоохоронних органах; помилки в митній та податковій політиці; недостатній рівень спеціальної підготовки осіб, які ведуть боротьбу з контрабандою; низький рівень технічного та інформаційного забезпечення митних органів; неналежне міждержавне співробітництво
 3. Процесуальна характеристика обвинуваченого.
  процесуальна - застосування заходів процесуального примусу: привід, попередження та ін; - кримінальна - така сама, як і
 4. Процесуальна характеристика захисника.
  процесуальним законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники (якщо відповідно до вимогст. 45 КПК участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть брати участь усправі як захисники лише одночасно з захисником-адвокатом чиіншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової
 5. Процесуальна характеристика свідка.
  процесуальна: - за нез'явлення за викликом без поважних причин - привід (ч. 2 ст. 70 КПК) або грошове стягнення до половини мінімального розміру заробітної плати (ч. З ст. 70 КПК); - кримінальна: за відмову від давання показань (ст. 385 КК); за давання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК); за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи,яка провадить дізнання, даних досудового
 6. Процесуальна характеристика допиту свідка.
  допиту є латентним (скритим). Оскільки постанову про допит свідка не складають, то йогопровадження не потребує ані санкції прокурора, ані рішення суду. Присутність понятих під час допиту свідка не передбачено. Мета допиту свідка полягає в отриманні фактичних данихщодо юридично значущих обставин кримінальної справи від особи,щодо якої у слідчого є дані про те, що їй щось відомо про обставини
 7. Процесуальна характеристика допиту потерпілого.
  допиту єлатентним (скритим). Оскільки постанову про допит потерпілого не складають, тойого провадження не потребує ані санкції прокурора, ані рішеннясуду. Присутність понятих під час допиту потерпілого не передбачено. Мета допиту потерпілого полягає в отриманні фактичнихданих щодо значущих обставин кримінальної справи від особи, якійзлочином завдано шкоду. г 5. Підстави допиту потерпілого: "І,.:-
 8. Процесуальна характеристика очної ставки.
  допит кожної з двох осіб, викликаних на очнуставку; наявність суперечностей у показаннях цих осіб. Місце проведення очної ставки - місце провадження досудовогослідства. Спеціальні правила провадження: на очній ставці допитують одночасно у присутності одна одноїне більше двох осіб; за необхідності слідчий вживає заходів для запобігання небажаним ексцесам, у т. ч. розправи з особою, яка дає
 9. Процесуальна характеристика освідування.
  допиту свідків,потерпілих, протоколах обшуку, огляду місця події або предметівданих про те, що на тілі певної особи є особливі прикмети чи слідизлочину, виявлення чи засвідчення наявності яких має значеннядля правильного вирішення кримінальної справи, передусім длявстановлення осіб, які вчинили злочин. Крім того, потерпілого можна освідувати, якщо про це заявляє клопотання обвинувачений
 10. Пред'явлення для впізнання (статті 174-175 КПК).
  характеристика пред'явлення для впізнання. Провадять без постанови слідчого. Без санкції прокурора та рішення суду. З понятими, яких повинно бути не менше двох осіб (ч. 8ст. 174, ч. 4 ст. 175 КПК); Мета - встановлення тотожності, схожості або відмінностіпред'явленої особи чи предмета з тими (особою чи предметом), якіособа, що впізнає, зберегла у пам'яті. Підстави до проведення пред'явлення для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua