Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Психологія перевірки показань на місці

Перевірка показань на місці здійснюється для встановлення відповідності або невідповідності показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка обстановці місця події. Результати даної слідчої дії можуть свідчити про обізнаність або необізнаності особи, що перевіряється про досліджуваному подію, дозволяють визнати його (або не визнати) очевидцем або учасником події. Дане слідча дія - один із засобів викриття неправдивих свідчень.

Показання перевіряють тільки на місці досліджуваної події, змінена обстановка максимально наближається до первісної, в демонстраційних діях використовуються тільки ті знаряддя (або їх муляжі), які використовувалися в перевіряється подію. Змінилися і не піддаються відновленню умови враховуються як обставини, що знижують вірогідність отриманих результатів.

§ 6. Психологія перевірки показань на місці 439

При підготовці до даного слідчому дії визначаються ті обставини, які підлягають перевірці, уточненню та деталізації, питання, що підлягають з'ясуванню.

При прибутті на місце особа, чиї показання перевіряються, вільно викладає відповідні обставини, пов'язані з розслідуваним подією. При цьому з'ясовується, за якими прикметами він вибирає маршрут руху до місця події і дізнається місце події. Перевіряти особу може демонструвати дії, вчинені ним під час події, показує всі предмети, залучені в подію, зазначає всі місця, де могли залишитися сліди й інші речові докази. Цій особі задаються уточнюючі і деталізують питання, а також питання, що активізують його відтворюючу діяльність. У психологічному відношенні перевірка показань на місці сполучена з психічним процесом впізнавання: раніше сформований образ зіставляється з образом поточного сприйняття. Впізнавання може здійснюватися по істотним і неістотним ознаками. Можливі й помилкове впізнавання, сумлінне оману. У вкрай стомленому, психічно напруженому стані перевіряти особу може відчувати ілюзію повторного бачення тих обставин, які насправді сприймаються вперше.

Багато людей не володіють розвиненою просторовою (топографічної) орієнтацією. Їх орієнтаційні труднощі I не можуть бути витлумачені як

невідповідність їх свідчень дійсності. При

цьому враховуються такі особливості сприйняття, як апперцепція, виборча спрямованість, константність і аконстантность. Впізнавання місцевості і обста-овкі утруднюється в різних ракурсах їх сприйняття, в ус-овіях зміненого освітлення і особливо при сезонних вимірюв-еніях. Однак недізнавання об'єктів з чітко вираженими розпізнавальними ознаками повинно викликати сумнів у правдивості свідчень. Особливо виразно повинні запам'ятовуватися об'єкти різних дій, послідовність їх використання, обставини, що утрудняли досягнення певних цілей, обставини, пов'язані з початком або закінченням дій, пересувань, поворотні пункти маршруту руху - все, що могло виступати в якості опорних пунктів сприйняття і запам'ятовування. 440 Глава 15. Психологічні аспекти слідчих дій

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Психологія перевірки показань на місці"
 1. Психологія перевірки показань на місці
  психологічному відношенні перевірка показань на місці сполучена з психічним процесом впізнавання: раніше сформований образ зіставляється з образом-точного сприйняття. Впізнавання може здійснюватися по істотним і неістотним ознаками. Можливі й помилкове впізнавання, сумлінне оману. У вкрай стомленому, психічно напруженому стані перевіряти особу може відчувати
 2. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  психологією; механізм злочину; специфічні аспекти криміналістичного вивчення злочинної діяльності та діяльності з розслідування; взаємодія слідчого та оперативних підрозділів; інформаційна основа розслідування; основи криміналістичної профілактики та прогнозування; криміналістична характеристика злочину; методи криміналістики; ідентифікація та діагностика;
 3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Психології допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих в конфліктних ситуаціях. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. Тактика допиту неповнолітніх та малолітніх. Тактика очної ставки. Наукові основи обшуку і виїмки. Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці. Тактика призначення та провадження судових експертиз. Криміналістична методика. 1. Методика
 4. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  психології мислення, проведеними в 40-60-х роках, і, зокрема, з відкриттям феномена проблемної ситуації як особливого психічного стану, що викликає початок розумової діяльності (див. главу I). Виконання досліджень-нізації завдань базується на цьому особливому стані, з неминучістю спонукує школярів до виходу з нього. Далі. Засобом створення проблемних ситуацій при
 5. § 6. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
  психологічний вплив робить на підозрюваного демонстрація слідчим можливості криміналістичної експертизи. Окремі факти, які можуть зміцнювати заперечування підозрюваного, переважно приховувати (наприклад, факт про загибель жертви). У ряді випадків допит поєднується з іншими слідчими діями (перевірка показань на місці, слідчий експеримент, пред'явлення
 6. § 2. Пізнавально-удостоверительная діяльність слідчого
  психологизировать процес знакового, опосередкованого відображення дійсності. Люди давно навчилися бачити в одних явищах сліди передували. Протягом багатьох століть формувалася здатність людей до тонких спостереженнями, опосередкованим актам мислення. Специфіка слідчої пізнання полягає в тому, що слідчий досліджує як взаємозв'язку безпосередньо сприймаються явищ,
 7. Термінологічний словник
  психології, що пояснює функціонування психіки за допомогою освіти асоціацій - стійких зв'язків між образами явищ. Вперше принцип асоціації був сформульований Аристотелем («Образи, що виникають без видимої зовнішньої причини, є продуктом асоціації») . У XIX в. були досліджені умови утворення асоціацій та їх нейрофізіологічні, умовно-рефлекторні механізми. Астенія -
 8. § 8. Системна організація слідчих дій (на прикладі розслідування вбивств за наймом)
  психологічні особливості сприйняття людини людиною, умови сприйняття (оглядовість, дистанція спостереження, його тривалість, рівень освітленості об'єкта, що спостерігається, можливість зорових ілюзій, умови сенсибілізації і десенсибілізації, погодні умови). На основі описів зовнішності передбачуваного злочинця відповідними фахівцями формується його конструктивний портрет
 9. 4. Судовий розгляд: порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду
  перевірки достовірності заяви про фальсифікації докази, в тому числі призначає експертизу, витребує інші докази або приймає інші заходи. Результати розгляду заяви про фальсифікацію доказу арбітражний суд відображає в протоколі судового засідання. При розгляді справи арбітражний суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з
 10. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  психологічного контакту з допитуваним. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Тема 15. Тактика слідчого експерименту. Поняття, сутність, види та значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведення
 11. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
  психологічні та тактичні прийоми виконання цієї слідчої дії? Як фіксується весь процес його проведення? Рекомендована література: Авсюк А. В. Процесуальні і тактичні особливості перевірки показань на місці. Мінськ, 1990. Бєлкін Р.С. Перевірка показань та їх уточнення на місці. М. , 1961. Биховський І.Є., Корнієнко І. А. Перевірка показань на місці. Л., 1988. Васильєв О.М.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua