Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

5. Шляхи вирішення екологічних проблем

Більшість вчених, які досліджують екологічні проблеми, вважає, що у людства є ще близько 40 років для повернення пріроднфй середовища в стан нормально функціонуючої біосфери та вирішення питань власного виживання. Але цей період - мізерно короткий. І чи є у людини ресурси для вирішення хоча б найгостріших проблем?

До головних досягнень цивілізації в XX в. відносять успіхи науки і техніки. Досягнення науки, в тому числі науки права навколишнього середовища, можна розглядати і як головний ресурс у вирішенні екологічних проблем.

Розглянемо питання про основні шляхи вирішення екологічних проблем за допомогою і в рамках права навколишнього середовища.

1. Формування нового еколого-правового світогляду. Для подолання екологічної кризи і послідовного вирішення проблем навколишнього середовища Росії і 'людству необхідно абсолютно нове і ціннісне юридичний світогляд. Його наукової і філософської основою може стати вчення про ноосферу, в розробку якого величезний внесок вніс російський натураліст академік В.І. Вернадський. Це вчення пронизане ідеєю гуманізму, направлено на перетворення відносин з навколишнім середовищем в інтересах вільно мислячого людства в цілому.

При цьому потребує вирішення проблема відновлення давно втраченої здорової зв'язку людини з природою і співвідношення правових норм, за якими живе або має жити людина, з природними імперативами, витікаючими із законів розвитку природи. При вихованні, формуванні екологічного світогляду ці істини повинні бути взяті за основу. Визнаючи своє життя найвищою цінністю, людина повинна вчитися цінувати все живе на Землі для того, щоб рішуче перебудувати умови спільного буття людства і природи.

2. Вироблення і послідовна, максимально ефективна реалізація державної екологічної політики. Це завдання має вирішуватися в рамках постійної екологічної функції держави (див. розд. II підручника).

Найважливішими елементами екологічної політики є цілі відновлення сприятливого стану навколишнього середовища, стратегія і тактика їх досягнення. При цьому цілі повинні бути реалістичними - заснованими на реальних можливостях. З урахуванням зазначених цілей суспільство і государ-

5. Шляхи вирішення екологічних проблем

39

ство визначають стратегію природоохоронної діяльності, т; е. сукупність дій, необхідних і достатніх для вирішення поставлених завдань, способи досягнення намічених цілей. Одним з таких способів служить право, в рамках якого регламентується використання різноманітних правових засобів - нормування, оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, експертизи, сертифікації, ліцензування, планування, аудиту, моніторингу, контролю та ін

Необхідне створення такого положення, коли будь-яке господарське, управлінське і інше екологічно значиме рішення готується і приймається тільки на основі і відповідно з правовими екологічними вимогами.

3. Формування сучасного екологічного. законодавства. Екологічне законодавство є одночасно продуктом і основною формою закріплення державної екологічної політики. Основні характеристики та критерії «сучасного» екологічного законодавства включають:

- створення системи спеціальних законодавчих актів у галузі навколишнього середовища, актів природоресурсного законодавства і екологізацію іншого законодавства (адміністративного, цивільного, підприємницького, кримінального, економічного та ін .). Головні вимоги - відсутність прогалин у правовому регулюванні екологічних відносин, його відповідність суспільним потребам;

- формування механізмів забезпечення реалізації правових екологічних вимог;

- гармонізація з екологічним законодавством Європи та світу.

4. Створення оптимальної системи органів державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища з урахуванням принципів:

- комплексного підходу до вирішення завдань забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;

- організації управління з урахуванням не тільки адміністративно-територіального, а й природно-географічного районування країни;

- розділення господарсько-експлуатаційних і контрольно-наглядових повноважень спеціально уповноважених органів.

5. Забезпечення оптимального фінансування заходів щодо забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища і високої ефективності капіталовкладень.

40

I. Проблеми взаємодії природи і суспільства

Держава повинна забезпечити вирішення цієї двоєдиного завдання шляхом:

- закріплення в законодавстві вимоги про обов'язкове виділення в бюджеті мінімального відсотка сум на природоохоронні цілі від видаткової частини бюджету;

- здійснення державного екологічного контролю за виконанням підприємствами правових екологічних вимог, закріплення у праві заходів економічного стимулювання, забезпечення ними природоохоронного фінансування в межах реальних можливостей;

- створення правового механізму, що забезпечує максимальний ефект капіталовкладень у сферу природокористування і охорони навколишнього середовища.

6. Держава як політична організація суспільства в рамках екологічної функції для досягнення цілей екологічної політики зацікавлене у залученні до природоохоронної діяльності широких верств населення.

Одна з тенденцій останнього часу пов'язана з демократизацією державної влади. Це проявляється у створенні організаційних і правових умов для участі зацікавлених громадських формувань і громадян у підготовці та прийнятті екологічно значимих господарських, управлінських і інших рішень.

Високий ступінь демократизації у сфері правової охорони навколишнього середовища, обумовлена потребами зацікавленої громадськості, - важливий напрям, передумова і резерв підвищення ефективності природоохоронної діяльності держави.

7. Екологічне виховання та підготовка фахівців-екологів. «Тільки переворот в умах людей принесе бажані зміни. Якщо ми хочемо врятувати себе і біосферу, від якої залежить наше існування, все ... - І старий, і молодий - повинні стати справжніми, активними і навіть агресивними борцями за охорону навколишнього середовища »1, - такими словами завершує свою книгу« Трьохсотрічна війна. Хроніка екологічного лиха »Вільям О. Дуглас, доктор права, колишній член Верховного суду США.

Переворот в умах людей, який так необхідний для подолання екологічної кризи, сам по собі не відбудеться. Він можливий при целенагфавленних зусиллях в рамках державної

Дуглас Вільям О. Трьохсотрічна війна. Хроніка екологічного лиха. М., 1975. С. 238.

6. Про роль законів розвитку природи

41

екологічної політики та самостійної функції державного управління у сфері навколишнього середовища. Ці зусилля повинні мати на меті екологічне виховання всіх поколінь, особливо молодих, виховання почуття дбайливого ставлення до природи. Необхідно формування екологічної свідомості, індивідуального і суспільного, заснованого на ідеї гармонійного взаємовідношення людини і природи, залежності людини від природи і його відповідальності за її збереження для майбутніх поколінь.

Одночасно найважливішою передумовою вирішення екологічних проблем в країні є цілеспрямована підготовка екологів - фахівців в області економіки, техніки, технології, права, соціології, біології, гідрології та ін Без висококваліфікованих фахівців, що володіють сучасними знаннями по всьому спектру питань взаємодії суспільства і природи, особливо в процесі прийняття екологічно значущих господарських, управлінських та інших рішень, гідного майбутнього у планети Земля може не бути.

Навіть маючи організаційні, людські, матеріальні та інші ресурси для вирішення питань охорони навколишнього середовища, чи вистачить у людей волі і мудрості, щоб адекватно їх використовувати?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Шляхи вирішення екологічних проблем "
 1. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  вирішенні екологічних
 2. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 3. Запитання і завдання
  вирішення тих завдань, які ставилися людиною? XVI. ДЕЯКІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ НАЙБІЛЬШ СПІЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (концепції, гіпотези, пропозиції) У розділах, що стосуються окремих екологічних проблем, розглянуті і деякі з можливих шляхів їх вирішення. У цьому розділі основна увага приділяється тим підходам і методам, які є найбільш загальними або потребують узгоджених дій
 4. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  шляхи їх вирішення. 39. Регіональні екологічні проблеми Республіки Білорусь та шляхи їх вирішення (м. Мінськ, інші міста, промислові вузли і окремі регіони). 40. Природокористування в умовах радіаційного забруднення території Білорусі.
 6. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  шляху до цього суспільству екологічного благополуччя - безліч важко вирішуваних проблем: регулювання зростання народонаселення, забезпечення продуктами харчування, ресурсами і енергією, контроль рівня забруднення, збереження біорізноманіття. Необхідно формування нової людини - «Homo ecologicus» - з обмеженими потребами, підвищення ефективності міжнародного співробітництва та активізація
 7. Глобальна криза надійності екологічних систем
  екологічна криза забруднення (редуцентов) і нестачі мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому Виникнення предків людини
 8. 15.2. Екологічна освіта
  рішення. Ефективна система екологічної освіти повинна спирається на наступні принципи. Безперервність. Екологічна освіта починається в самому ранньому віці, проходить через середню загальноосвітню і спеціальну школу, вуз, курси підвищення кваліфікації. Воно повинно поєднуватися з екологічним просвітництвом - пропагандою екологічних знань через засоби масової
 9. XVI. 1. Концепція сталого розвитку
  шляху, переставши настільки активно руйнувати довкілля ». В основному документі КООНОСР - «Порядку денному на XXI століття» розглядається широке коло питань, які повинні забезпечити такий розвиток на перспективу. Це і питання прямо виходять на екологічні проблеми (запобігання зміни клімату, боротьба з опустелюванням, екологічна освіта, робота різних екологічних об'єднань
 10. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2 . Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 11. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології» , «Основи переробки промислових і
 12. Теми рефератів.
    проблеми міського екосистеми. 14. Соціально-економічні проблеми міст. Зростання міст. 15. Проблеми скорочення площі і родючості грунтового покриву. 16. Екологічне законодавство в Росії. Екологічна політика держави. 17. Екологічна освіта в Росії і Волгоградської області. 18. Природоохоронні руху. Історія розвитку. Діяльність у
 13. М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003

 14. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
    шляхи і засоби вирішення екологічних проблем. Студент повинен вміти: на основі теоретичних знань визначати фактори екологічного ризику, прогнозувати ступінь їх впливу на людину в різних умовах життя, а також прогнозувати наслідки впливів несприятливих факторів середовища. 1.3 Взаємозв'язок з навчальними дисциплінами. Курс "екології людини" призначений
 15. I.I. Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем
    шляхи вирішення економічних та екологічних проблем одночасно; - які можливості розвідки природних ресурсів і як впливають НТП на цей процес; - які можливості заміни традиційних видів палива, енергії та інших природних ресурсів нетрадиційними тощо; чи відповідають наявні на планеті (у країні , регіоні) природні ресурси, їх геологічне положення і стан
 16. Вплив природи на людину
    екологічна катастрофа Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, тобто нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи і навіть екологічної катастрофи. Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я
© 2014-2020  ibib.ltd.ua