Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

5. Розпорядок судового засідання (ст. 271 КПК)


- це правила судового ритуалу (етикету), призначенням яких є виховання у громадян поваги до суду і забезпечення нормального ходу розгляду кримінальної справи.
Ці правила поділяють на такі, що:
1) вироблені судовою практикою (наприклад, коли судді входятьдо зали судового засідання, всі присутні в ній встають);
2) встановлені кримінально-процесуальним законодавством(наприклад, всі учасники судового розгляду звертаються до суду,дають свої пояснення і роблять заяви стоячи, за винятком тих випадків, коли головуючий дозволив відхилитися від цього правила, -ст. 271 КПК).
За порушення зазначених правил настає юридична відповідальність двох видів:
1) кримінально-процесуальна:
щодо підсудного у вигляді: 1) попередження головуючим пронедопустимість порушення розпорядку судового засідання; 2) видалення із зали судового засідання за повторного порушення цьогопорядку - тимчасово або на весь час судового розгляду справи;
щодо прокурора і захисника у вигляді попередження. За подальшого непідкорення їх розпорядженням головуючого розглядсправи за ухвалою суду може бути відкладено, якщо неможливо безшкоди для справи замінити цю особу іншою. Одночасно суд повідомляє про це відповідно прокурора вищого рівня або кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;
2) адміністративно-правова:
- щодо свідка, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та інших громадян за ч. 1 ст. 185-3 КпАП (штраф від 3 до8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб) за:
непідкорення зазначених осіб розпорядженням головуючого;
порушення порядку під час судового засідання;
вчинення дій, що свідчать про явну неповагу до суду або довстановлених у суді правил.
Факти порушення встановленого порядку судового засідання та інші прояви неповаги до суду відображають у протоколі цього судового засідання.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
1. Стадія судового розгляду кримінальної справи є основною стадією кримінального процесу, бо тільки в ній може бути остаточно вирішено питання про винуватість особи у вчиненні злочину та її покарання.
2. У стадії судового розгляду найповніше виявляється дія принципів кримінального процесу. В ній також діють загальні положення, що є притаманними тільки для судового розгляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Розпорядок судового засідання (ст. 271 КПК)"
 1. 2.2. Учасники судового розгляду
  розпорядок судового засідання (див. вище); ухвалювати кінцеві рішення у кримінальній справі (про поста-новлення вироку; про закриття справи; про направлення її надодаткове розслідування). Усі питання, що виникають під час судового розгляду справи, суд вирішує після з'ясування думки його учасників. До тих, що виконують функцію обвинувачення (сторони обвинувачення) належать такі учасники судового
 2. 1. Підсудний.
  розпорядок судового засідання і був видалений із зали цьогозасідання до оголошення вироку (ч. 1 ст. 272 КПК); неможливо допитати свідка із використанням технічних засобів із метою забезпечення його безпеки в присутності підсудного(ч. 8 ст. 303 КПК); із метою запобігти негативному впливу на неповнолітньогосуд видаляє його із зали судового засідання на час дослідження обставин, що можуть зумовити
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин.
 4. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  судовий орган ООН. Міжнародний Суд діє на основі Статуту ООН і Статуту Міжнародного Суду ООН, що є невід'ємною частиною Статуту. Держави - не члени ООН також можуть брати участь у Статуті Міжнародного Суду на умовах, обумовлених у кожному окремому випадку Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Суд складається з 15 незалежних суддів, обраних із числа осіб високих моральних якостей,
 5. 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу
  судовий орган правочинний розглядати суперечки між державами - учасниками Конвенції 1950 р. із приводу тлумачення й застосування положень Конвенції й Протоколів до неї. Суд також має обов'язкову юрисдикцію відносно справ, ініційованих фізичною особою, групою осіб або неурядовою організацією, відповідно до встановлених правил процедури (Протокол № 9 до Конвенції).У сучасних умовах характерний ріст
 6. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
  судове засідання (ст.9 КПК). Передача на поруки: а) особа щиро розкаялась; б) передається на поруки вперше; в) від громадської організації або трудового колективу надійшло клопотання, прийняте на загальних зборах і оформлене протоколом зборів. Не може бути передана особа, що вдруге вчинила умисний злочин або передавалася на поруки. Недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину.
 7. 37. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
  судовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого кожним з обвинувачених, а також докази, які зібрано в справі, і відомості про потерпілого; показання кожного з обвинувачених по суті пред'явленого йому обвинувачення, доводи, наведені ним на свій захист, і результати їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують та пом'якшують його покарання. При посиланні на докази
 8. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  судових форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, іноді вважають самостійним, але поєднують його з цивільним процесом. Про схожість нотаріального процесу з адміністративним процесом свідчить і кілька інших ознак: у нотаріальному процесі не вирішуються спірні питання; нотаріальні акти вчиняються на підставі фактів, в наявності яких нотаріуси можуть впевнитися безпосередньо на
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  судового розгляду, викликати в судове засідання всіх заінтересованих осіб та свідків тощо, тобто ця стадія має забезпечувати можливість судового розгляду. Аналогічно й судовий розгляд має значні за обсягом та змістом процесуальні дії всіх суб'єктів процесу. Отже" спрямованість судового процесу в порядку цивільного судочинства має метою встановити об'єктивну істину по справі, в той час, як
 10. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
  судового захисту прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про