Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Способи захисту цивільних правПоняття способу захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину; визнання недійсним акта державного органу або органу місцевого самоврядування; самозахисту права; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; стягнення неустойки; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідносин; незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону; іншими способами , передбаченими законом. Даний перелік навряд чи можна визнати науково обгрунтованим з огляду на те, що деякі із зазначених у ньому способів захисту взаємно перекривають один одного, а форма захисту (самозахист) визнана одним з її способів. Проте, закріплення в законі навіть у такому недосконалому вигляді найбільш поширених способів захисту є корисним заходом, так як потерпілі орієнтуються на можливий інструментарій засобів захисту своїх порушених прав, що полегшує їх вибір.
Вибір способу захисту. Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Найчастіше спосіб захисту порушеного права прямо визначено спеціальним законом, який регламентує конкретне цивільне правовідношення. Так, наприклад, власник, який незаконно позбавлений володіння річчю, відповідно до ст. 301 ГК, має право витребувати її з чужого незаконного володіння, тобто відновити становище, яке існувало до порушення права. Частіше, однак, власнику суб'єктивного права надається можливість певного вибору способу захисту свого порушеного права. Наприклад, у договорі підряду, якщо підрядчик допустив відступи від умов договору, що погіршили роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у розумний строк, або зменшення встановленої за роботу ціни, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (ст. 723 ЦК).
Закріплення в спеціальних нормах тих чи інших способів захисту, так само як і вибір способу захисту з числа передбачених ст. 12 ГК в тих випадках, коли в спеціальних нормах немає вказівок на конкретні способи захисту, в свою чергу, визначаються специфікою захищається права і характером порушення. Наприклад, такі способи захисту, як відшкодування збитків і стягнення неустойки, застосовуються найчастіше при порушенні майнових прав. Навпаки, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, є типовим способом захисту особистих немайнових прав. Досить очевидно вплив на вибір конкретних способів захисту та характеру правопорушення. Так, якщо внаслідок правопорушення суб'єктивне право повністю знищується, відновити становище, яке існувало до порушення права, практично неможливо, і тому підлягають застосуванню ті способи захисту, які спрямовані на загладжування заподіяної шкоди, - стягнення збитків і неустойки, відшкодування шкоди в натурі і т. п. Таким чином, хоча власник порушеного суб'єктивного права в окреслених законом рамках самостійно вибирає конкретний спосіб його захисту, сам цей вибір зазвичай зумовлюється зазначеними вище обставинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Способи захисту цивільних прав "
 1. 12. Порядок і способи захисту цивільних прав.
  Способами. Зокрема, ст. 6 ЦК передбачає, що судовий захист можлива шляхом: - визнання цих прав (наприклад, визнання права власності на спірну річ, визнання права на житлове приміщення і пр.); - відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право (наприклад, повернення речі власнику з чужого незаконного володіння - стст.
 2. Заходи захисту і заходи відповідальності.
  способи захисту неоднорідні за своєю юридичною природою, що також робить істотний вплив на можливості їх реалізації. Найбільш поширеним в літературі є їх підрозділ на заходи захисту і заходи відповідальності, які різняться між собою за підставами застосування, соціальним призначенням і виконуваних функцій, принципам реалізації та деяким іншим моментам. Найбільшу
 3. Конкретні способи захисту.
  способів захисту. Першим з них названо визнання суб'єктивного права. Необхідність у цьому способі захисту виникає тоді, коли наявність у особи певного суб'єктивного права піддається сумніву, суб'єктивне право оспорюється, заперечується або є реальна загроза таких дій. Найчастіше невизначеність суб'єктивного права призводить до неможливості сто використання або, по крайней
 4. § 2. Захист нематеріальних благ
  способи захисту поширюються на ті нематеріальні блага "першого" і "другого" рівнів, з приводу яких складаються відносини, що регулюються цивільним правом. Специфіка цивільно-правових способів захисту особистих нематеріальних благ виявляється в тому, що у випадках порушення нематеріальних благ вони підлягають відновленню (якщо це можливо) незалежно від вини правопорушника.
 5. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  сприяють запобіганню правопорушень, на що і має бути спрямована будь-яка юридична відповідальність. Таким чином, під цивільно-правовою відповідальністю слід розуміти санкцію, застосовувану до правопорушника у вигляді покладання на нього додаткової цивільно-правового обов'язку або позбавлення належного йому цивільного права. Дискусія про поняття цивільно-правової
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами не настільки, на думку В.М. Жуйкова, істотні, щоб можна було говорити про необхідність створення для провадження арбітражними судами судової влади
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  здібності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до
 8. ЗМІСТ:
  здатність і дієздатність громадян 86 § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 100 § 3. Безвісну відсутність 103 Глава 7. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 107 § 1. Поняття юридичної особи 107 § 2. Освіта та припинення юридичних осіб 119 § 3. Види юридичних осіб 124 § 4. Господарські товариства і суспільства 127 § 5. Виробничі кооперативи 140 § 6. Державні і
 9. Неюрисдикційна форма захисту
  способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК). З даної їх кваліфікацією в науковому плані погодитися неможливо, оскільки тут змішані близькі, але аж ніяк не збігаються поняття - спосіб і форма захисту цивільних прав. Самозахист цивільних прав з позицій теорії - це форма їх захисту, що допускається тоді, коли потерпілий своєму розпорядженні можливості правомірного впливу на порушника, що не
 10. § 4. Позов про визнання права власності
  спосіб захисту цивільних прав, як їх визнання. Умови задоволення позову про визнання права власності. Необхідною умовою захисту права власності шляхом його визнання служить підтвердження позивачем своїх прав на майно. Це може випливати з поданих ним правовстановлюючих документів, свідчень свідків, а також будь-яких інших доказів, що підтверджують приналежність позивачеві
© 2014-2022  ibib.ltd.ua