Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

СУБ'ЄКТИВНИЙ ФАКТОР

У формуванні етнонаціональної ідентичності, безперечно, важливу роль відіграє суб'єктивний фактор і насамперед - прийнята на ідеологічне озброєння національна політика. У розробках Народного фронту Молдови (НФМ) пропаганда національної самобутності та курс на румунізацію відіграли значну роль у формуванні великої значимості етнонаціональної ідентичності молдавського і, за законом ланцюгової реакції, всього іншого населення. У Тирасполі, навпаки, ключовим моментом національної політики був курс на формування міжнаціонального (міжетнічного) згоди, як найважливішої складової боротьби за права людини і за демократизацію суспільства.
Так, наприклад, згідно передвиборчій програмі кандидата в Президенти ПМР І.М. Смирнова (22 грудня 1996 р.), національна політика, спрямована на збереження і розвиток традицій міжнаціональної злагоди, що сягають корінням у глибину віків, будувалася на наступних фундаментальних принципах: "Національний паритет з іншими народами, в тому числі рівність у використанні рідної мови в офіційних відносинах, суспільного і культурного життя; право на етнокультуру, самоорганізацію шляхом створення асоціацій, земляцтв; державна підтримка програм відродження і розвитку різноманіття національних культур "27.
Корінна протилежність етнонаціональних політик на правому і лівому берегах Дністра полягала в тому, що перша була орієнтована на подальше одержавлення етнічного чинника шляхом визнання державності молдавського народу в національних кордонах, в той час як друга вела справу до паритетного поєднанню інтересів всіх проживаючих у Придністров'ї національностей і ослаблення державотворчого впливу етнічного чинника.
Державний патерналізм Придністров'я не мав на увазі створення пріоритетів для представників однієї з національностей. Більш того, в блоці політичних наказів Об'єднаної Ради трудових колективів (ОСТК) м. Тирасполя кандидату в Президенти ПМР на виборах 22 грудня
 1. м. спеціальним пунктом виділялася "боротьба з націоналізмом і шовінізмом, проповіддю національної винятковості або неповноцінно-

СТІ "28.
При всій значущості суб'єктивного фактора, немає серйозних підстав для переоцінки ролі етнонаціональної політики в насадженні етнічної винятковості для правобережних і для звинувачення в манкуртизм лівобережних молдаван. Більш того, пропаганда, прямо спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі ("Мити кишинівський асфальт російською кров'ю!"), Яка взяла на озброєння людиноненависницькі гасла типу: "Втопимо росіян в жидівській крові!", "Чемодан - вокзал - Магадан!", "Російських - за Дністер, євреїв - у Дністер! "," Російський Іван, збирай валізу! ", хоча і призвела до кровопролиття, але в кінцевому підсумку серйозно не похитнула кореневих основ менталітету ні по праву, ні по ліву сторону Дністра.
Молдавани в масі своїй залишилися молдаванами, росіяни - росіянами, гагаузи - гагаузами. Після припинення збройного конфлікту, незважаючи на важкі жертви і втрати, збереження етнічної ідентичності не розкидані людей різної етнічної приналежності по різні сторони барикади. Природно передана етнічна (етнокультурна і етномовна) інформація і нормально функціонуюча етнічна ідентичність виявилися сильнішими нав'язуваних етнічними лідерами конструктів, а прімордалізм як пояснює етнічність теорія - сильніше руйнівного конструктивізму.
 1. РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Принципове значення для розуміння менталітету придністровського населення і його корінного відмінності від населення правобережного має виявлений опитуванням факт рівнозначності і равновеликости трьох ідентичностей - національний (44.6), регіональної (43.7) і конфесійної (42.0) в загальній системі ідентифікаційних цінностей, що знаходяться приблизно в однаковій віддаленості від сімейної та майнової ідентифікацій, що займають перші два місця в менталітеті придністровців.
Планка кожній з трьох ідентичностей, як видно з результатів опитування, приблизно на порядок (майже в два рази) нижче планки двох інших ідентифікацій - сімейної та майнової. Отже, основна конкуренція в лівобережній частині відбувається не між національною і будь-якої з соціальних ідентичностей, а між національної та регіональної, з одного боку, а також національної та конфесійної - з іншого. Ніде в Росії, в ході широкомасштабних опитувань, в тому числі, наприклад, більш
 1. тис. молоді у 16 ??столицях республік РФ, не було випадку, щоб регіональна ідентичність, тобто співпричетність до регіону, до території проживання, конкурувала з національною ідентичністю.

Регіональна ідентичність придністровців - унікальна. Вона являє собою одночасно прихильність населення до місця (регіону) свого проживання і лояльність до сталому на цій території (у цьому регіоні) державного устрою і до національного складу його території.
Можна допустити, що це, виявлене опитуванням, самовідчуття громадян Придністров'я служить важливим показником більш ємного явища - прид-нестровізма (пріднестровство, пріднестровность тощо, справа не в терміні) за аналогією з молдаванізмом , румунізмом, російськістю і т.п.
І якщо це явище дійсно має місце в реальності, то всіх респондентів, які визнали в ході опитування населення Придністров'я унікальним, незважаючи на наявність окремих рис схожості з населенням сусідніх держав, можна з часткою умовності віднести до розряду регіоналісти . Ще з більшою обережністю всіх інших респондентів, що представляли різні групи населення Придністров'я і визнали, що у жителів Придністров'я набагато більше рис схожості з населенням Молдови, Росії, Румунії чи України, можна знову ж умовно, без будь-якого натяку на оцінність, іменувати орієнтованими " націоналістами "того чи іншого толку.
Якщо погодитися із запропонованою типологизацией, то треба одночасно визнати наявність серйозних відмінностей в інтенсивності прояву регіональної ідентичності в залежності від національної приналежності придністровців. Відповідно, дотримуючись цієї логіки, можна визнати, що співвідношення між регіоналісти (тобто визнають унікальність: Придністров'я) і націоналістами, вбачається більше рис схожості з населенням-якого сусідньої держави, сильно коливається залежно від національної приналежності.
Найбільш сильно в цьому відношенні розколоте молдавське населення, [де частки регіоналісти (38.5%) і націоналістів (30.8%) приблизно рівні. [Не випадково серед молдаван Придністров'я знайшовся висока питома [вага осіб (17.1%), що не зуміли дати будь-яку самооцінку своєї регіональ-"ної ідентичності.
Приблизно кожен п'ятий росіянин і українець, вказали, що насе-[ня Придністров'я має найбільшу схожість відповідно з населенням Росії та України. Питома вага цієї категорії респондентів ("націоналістів") у складі кожної національної групи був в два рази менше [частки регіоналісти. Іншими словами, навіть проживаючи в Придністров'ї, який став для них рідним, вони бачили подібність насамперед з етнічно спорідненим їм населенням інших держав. діаспоральних відчуття, підживлюють етнічну ідентифікацію, давало про себе знати, склад-I ляя водночас конкуруючу базу для формування почуття регіо-} нальної ідентичності.
Молдавія вийшла зі складу Радянського Союзу і знайшла дер-[ную незалежність (27 серпня 1991 р.) під гаслами етнічного (національного) самовизначення. При цьому були проігноровані принцип
 1. територіальної цілісності СРСР як єдиної держави і результати [референдуму у березні 1991 р. Не дивно, що планка етнічної приналежності в громадській думці населення РМ, як уже говорилося, виявилася, по-перше, на другому місці (72.2%), після планки сімейної ідентичності (81.7% ), а, по-друге, цілком конкурентною, тобто більш-менш [рівновеликої за значимістю, з майновою (69.7%) і релігійною (58.3%) ідентичностями.

На правому березі Дністра не хочуть визнавати придністровський регіоналізм і право придністровського населення бути унікальним. Лише

Національність

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість населення Придністров'я

Населення
унікально

Молдови

Росії

Україна

Румунії

Не змогли відповісти

А. Придністров'ї

Всього

43.7

14.9

15.4

8.6

0.3

17.1

в тому числі

I
1

молдавани

38.5

30.8

12.8

0.9

- -

15.8

російські

47.4

6.1

22.8

7.0

0.9

19.4

українці

39.8

8.2

13.3

19.4


14.3

інші

71.4

4.8


9.5

-

17.1

Б. Республіка Молдова

Всього

13.1

48.0

8.8

2.3

1.2

21.1

в тому числі

'


молдавани

11.7

55.6

11.8

4.6

0.5

18.5

російські

15.8

42.1

8.5

7.9

1.3

21.1

українці

19.5

19.5

7.9

24.4


28.0

румуни

2.3

65.9

8.8

2.3

11.4

15.9

інші

21.1

18.4

2.3

13.2


39.5


деяким більш ніж кожен десятий респондент в ході опитування визнав, що окремі риси подібності з населенням сусідніх держав є, але в цілому населення Придністров'я унікально. У суспільній думці переважної більшості правобережного населення жителі Придністров'я скоріше схожі на населення якого-небудь сусідньої держави (48.0% - на населення РМ, 8.8 - Росії , 2.3% - України), чим не схожі (табл. 15 3).
Як і слід було очікувати, найчастіше на наявності схожості придністровців з населенням РМ наполягає нечисленна група румунізували-них молдаван (65.9% ), серед яких відповідно і самої малої (2.3) виявилася частка тих, хто визнає унікальність населення Придністров'я. Зрозуміло, що в основі подібної установки лежить ідеологізованої уявлення про нерозділеності молдавського народу і про повну ідентичність румунів і молдаван.
 • Основна маса молдаван (55.6%) Правобережжя, що зберегла свою приналежність молдавському народу і не поддавшаяся масованої пропаганди активістів румунізації, також вважає, що у населення Придністров'я є найбільша схожість з населенням РМ. Ця категорія респондентів, як видно, майже в п'ять разів менше категорії визнають унікальність населення Придністров'я частіше, ніж схожість з населенням

Молдови і, нарешті, без малого кожен десятий думає, що у придністровців більше рис схожості з населенням не Молдови, а Росії.
Можна припустити, що російське населення Правобережжя менше, ніж молдавське, переконане в унікальності населення Лівобережжя та поінформоване про його особливому історичному шляху. Такого висновку наводить той факт, що найбільша частка росіян, які проживають в РМ (42.1%) впевнена швидше в схожості населення Придністров'я з населенням Молдови, ніж у його унікальності. Лише 15.8% росіян на правому березі Дністра визнають регіональну ідентичність лівобережного населення, і ще 11.8% думають, що населення Придністров'я більше схоже на населення Росії (див. табл. 153).
Узагальнюючи наведені дані, можна підтвердити зроблений вище висновок: відмова населенню Придністров'я в його унікальності, у визнанні його схожості насамперед з жителями Молдови - істотна риса менталітету всього правобережного населення, в тому числі російської та української.
 1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУБ'ЄКТИВНИЙ ФАКТОР "
 1. 1. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права
  суб'єктивне цивільне право, має соціальну цінність, якщо воно здійсненне. Здійснення суб'єктивного цивільного права - це реалізація уповноваженою особою можливостей , укладених у змісті даного права. Здійснюючи суб'єктивні цивільні права, суб'єкт переслідує досягнення соціально-економічних і юридичних цілей: - придбання майна на праві власності; - заняття
 2. 6.4. Індивідуальні відмінності в області пам'яті
  суб'єктивних факторах. До об'єктивних належать особливості матеріалу, його зрозумілість, структурованість, наявність наочності, правильно складений розклад навчальних занять та ін До суб'єктивних факторів відносяться названі вище індивідуальні відмінності в області пам'яті. Варто нагадати про необхідності не стільки повторення , скільки включення діяльності в кожен акт
 3. 1. Поняття суб'єктивного цивільного права
    суб'єктивного цивільного права називаються правомочностями. При вельми великій різноманітності змісту суб'єктивних цивільних прав можна виявити, що воно є результатом різноваріантності комбінацій трьох правомочностей: правомочності вимоги, що представляє собою можливість вимагати від зобов'язаного суб'єкта виконання покладених на нього обов'язків; правомочності на власні дії,
 4.  2. Правоздатність і суб'єктивні права громадянина
    суб'єктивне право не можна змішувати з конкретними суб'єктивними правами, що виникли в результаті її реалізації. Бути правоздатним ще не означає фактично, реально мати конкретні права та обов'язки, які передбачені або допускаються законом. Правоздатність, як зазначено в літературі, це лише основа для правоволодіння, його предпосилка1. За кожним громадянином закон визнає
 5.  Процес найму та відбору
    суб'єктивним уявленням керівника і спокуса піти на компроміс по ключових посадах. Особливо небезпечна суб'єктивна залежність якості найму та відбору від того, хто його робить, особливо особисте переконання керівника. При цьому можливе приписування оцінюваного власних почуттів і думок (проекція); перенесення успіху кандидата в якій-небудь сфері на іншу професійну середу, в якій
 6.  3. Взаємозв'язок здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    суб'єктивного права домінуюче значення має діяльність самого уповноваженої суб'єкта з реалізації можливостей, укладених у змісті даного права. При цьому дотримання заборон третіми особами виступає юридичною гарантією здійсненності абсолютного права. У відносному цивільному правовідношенні суб'єктивне право здійснюється у формі реалізації уповноваженою особою правомочності
 7.  36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
    суб'єктивного юридичного права - уповноважених. Ознаки суб'єктивного юридичного права: 1) можливість певної поведінки; 2) можливість, яка належить суб'єкту права - уповноваженій; 3) надається з метою задоволення інтересів уповноваженої; 4) існує у правовідносинах; 5) є мірою можливої ??поведінки, порушення якої є зловживання правом; 6 )
 8.  § 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності
    суб'єктивні моменти. Об'єктивна і суб'єктивна її боку насамперед виражають зовні специфіку власне відповідальності як кримінально-правової категорії, яка, виникнувши, існує об'єктивно (реально), незалежно від того, бажана вона для особи, яка вчинила злочин, чи ні. Крім того, вони відображають і глибину особистого почуття відповідальності. Пояснюється це, очевидно, тим, що
 9.  26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
    суб'єктивне право і юридичні обов'язки). Юридична форма правовідносини-основні елементи правовідносин (суб'єкти) і доцільний спосіб зв'язку між ними і основі суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів. Правовідносини є логічно пов'язана конструкція всіх елементів, де головними
 10.  2. Юридична природа і зміст дієздатності громадян
    суб'єктивне право гражданіна2. 1 Див: Грибанов В. П. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав. Автореф. дісс, д-ра юрид. наук, М, 1970 З 11 2 Див Грибанов В П. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав. Автореф. дісс. д-ра юрид. наук З 6; Радянське цивільне право Суб'єкти цивільного права / Под ред С. Н. Братуся. С. 20. Це право відрізняється від інших
 11.  ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001
    суб'єктивних цивільних прав; методології виявлення ознак зловживання правом; класифікації та системного аналізу примусових заходів захисту суб'єктивних цивільних прав. У книзі публікуються також монографічні дослідження, що стосуються інститутів права власності та правонаступництва. Опубліковані роботи, безперечно, відносяться до класичної спадщини російської
 12.  12. Право на захист як суб'єктивне цивільне право1
    суб'єктивне цивільне
 13.  Глава 9. Суб'єктивна сторона складу злочину
    Глава 9. Суб'єктивна сторона складу
 14.  3. Суб'єктивні права і обов'язки в банківському правовідносинах
    суб'єктивного права. У банківському правовідносинах кожна зі сторін має права і обов'язки. Банк Росії має право вимагати від кредитної організації, щоб кредитна організація проводила конкретну банківську операцію відповідно до вимог банківських законів і, крім того, відповідно до банківськими правилами, встановленими Банком Росії. Кредитна організація
 15.  Ю.А.Шрейдер Загадкова привабливість філософії (суб'єктивні нотатки)
    суб'єктивні