Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

СПІВВІДНОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ З ІНШИМИ ІДЕНТИЧНОСТІ. РЕГІОНАЛЬНА І СІМЕЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Розуміння сутності, змісту і перспектив розвитку регіональної ідентичності навряд чи може бути скільки-небудь повним без виявлення того місця, яке вона займає в загальній системі ідентичностей, і без характеристики того, як ідентичності співвідносяться між собою і які чинники впливають на складання різнопланового балансу регіональної ідентичності з національною, сімейної, майнової і релігійної.
З наведених вище матеріалів можна переконатися, що у Придністровському менталітеті виділяються дві групи ідентичностей - з високою і помірним ступенем значущості. До першої групи, як показало опитування, ставляться сімейна і майнова, до другої - національна, регіональна та конфесійна.
Перш ніж аналізувати співвідношення регіональної ідентичності з ідентичностями кожен з виділених груп, слід зробити методологічну застереження. З точки зору формальної логіки, зрозуміло, не цілком коректно порівнювати "значення", "значимість" ідентичностей, заміряних різними шкалами: четирехчленной шкалою такі ідентичності, як національна, майнова, сімейна, конфесійна, і одночленной - регіональна. Ймовірно, в майбутніх дослідженнях цю неув'язку можна і потрібно буде подолати. У першому ж дослідженні проблем регіональної ідентичності важко було запропонувати дробову шкалу, так як розвиток регіональної ідентичності отримало потужний поштовх у ході придністровського конфлікту, і важко було припустити, в якому напрямку вона стане розвиватися після конфлікту.
В цілому у нинішнього населення Придністров'я спостерігається взаємозв'язок між значимістю сімейних уз і почуттям регіоналізму. Чим слабкіше ("мало значуща" і "зовсім значимо") сімейна ідентичність, тим частіше респонденти визнають унікальність населення Придністров'я в порівнянні з населенням ряду сусідніх держав. Серед тих, для кого "дуже значуща" або "значимо" перебувати у шлюбі, частка регіоналісти хоча і досить велика (два респондента з п'ятьох), але все ж менше за масштабами,

Якою мірою значимо бути в шлюбі

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я

Населення унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

Дуже значимо

41.1

14.6

17.2

11.3

Значимо

42.0

18.9

15.4

4.9

малозначущих

53.8

7.7

- 23.9

Зовсім значимо

88.9


11.1: -

Молдавани

Дуже значимо

36.7

28.6

12.2


Значимо

33.3

37.0

14.8

1.9

малозначущих

100.0і

Зовсім значимо

100.0
Російські

Дуже значимо

45.2

4.8

28.6

7.1

Значимо

47.2

7.3

18.2

7.3

малозначущих

33.3

33.3


33.3

Зовсім значимо

50.0


50.0


Українці

Дуже значимо

36.0

12.0

16.0

24.0

Значимо

40.0

8.0

16.0

8.0

малозначущих

20.0


- 40.0

Зовсім значимо

100.0

ніж серед респондентів із слабкою схильністю до обов'язкового укладення шлюбу {табл. 154).
Регіональна та сімейна ідентичності близькі один одному за масштабами поширення серед молдаван, що дає підставу для висновку, що саме в цій етнічній групі ці дві ідентичності конкурують частіше, ніж це відбувається у решти населення Придністров'я. Серед росіян і українців почуття регіоналізму розвинене, по-перше, краще, ніж серед молдаван, та, по-друге, сильніше, ніж відчуття власної сімей-нвй ідентичності. Про другу тенденції можна, зокрема, судити з того факту, що частки росіян і українців, які визнали унікальність придністровців і їх несхожість з населенням-якого з сусідніх держав, навіть з Росією і Україною (45.2 і 36.0%) виявилися більше частки тих російських і українців (28.6 і 24.0%), для кого шлюб надзвичайно важливий (див. табл. 154).
 1. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ

І МАЙНОВИХ ідентифікацію
Подолання наслідків придністровського конфлікту і швидкий вихід з економічної і соціальної кризи в чому залежать не тільки від зміцнення органів державного управління та політичної системи Придністров'я, а й від того, як саме в боротьбі за процвітання і юридичне визнання ПМР будуть враховуватися взаємозв'язок і співвідношення регіональної ідентичності з переходом до ринкових відносин і формуванням майнової ідентичності. Стикування цих двох ідентичностей означатиме наявність більш-менш солідної соціальної бази на шляху до наповнення суверенітету невизнаної республіки реальним змістом, в той час як неузгодженість - свідчити про наявність соціального плюралізму і випливають з нього додаткових труднощів як усередині-, так і міждержавного плану.
Про те, наскільки останні побоювання реалістичні, свідчать дані опитування, згідно з якими серед тієї частини придністровського населення Придністров'я, для якої "бути багатим" представляється надзвичайної цінністю і основою їх майнової ідентичності, виявився найнижчий питома вага регіоналісти - всього 29.4%.
Політики не можуть не враховувати протікає в даний час процес соціального розшарування, в результаті якого серед населення формуються дві полярні групи, одна з яких захоплена обогощения, а інша задихається в безвихідній бідності. Але це ще півбіди! Опитування та аналіз показали, що соціальна поляризація досить тісно пов'язана з поляризацією регіональної ідентичності. Чим більш значуща для людей, з їх власної самооцінки, бути богатим, тим менш цінним виявляється в їх уявленнях патріотизм, тобто значимість регіональної ідентичності (29.4%), і тим частіше вони орієнтуються на "Білий пароплав", тобто на одне з сусідніх держав, у тому числі на Молдову (22.1%), Росію (14.7) або на Україну (13.2%). Подібними радикальним настроями заражена приблизно одна п'ята частина придністровців, для яких бути багатим представляється "дуже важливим". Більше половини придністровців (52.6%) дотримуються більш помірних поглядів на майнову ідентичність, не перебільшуючи, але й не применшуючи її значимість. У складі цієї групи респондентів майже кожен другий визнає унікальність населення Придністров'я, тобто володіє нормальною регіональною ідентичністю, на яку може спиратися політичне керівництво Республіки {табл. 155).
У нас поки немає достатньої кількості джерел для більш детального аналізу причин переважання патріотизму серед найбідніших і байдужих до багатства верств населення Придністров'я і гіпертрофованої етнічності в найбагатшої її частини. Таке завдання не ставилося і в початкової програмі дослідження, хоча ще з часу Уфимського конгресу етнографів і антропологів Росії, де прозвучала доповідь Е.М. Губогло про майнову ідентифікації та формуванні середнього класу в Рос-
"" 29
оці, актуальність цієї теми для серйозного дослідження стала очевидною.
Однак не можна не звернути увагу на своєрідність співвідношень регіональної та майнової ідентичностей в етнічному розрізі. Найнижча

Якою мірою значимо бути багатим

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я

Населення унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

Дуже значимо

29.4

22.1

14.7

13.2

Значимо

48.4

12.0

15.2

6.0

малозначущих

61.1


27.8

11.1

Зовсім значимо

44.1

18.6

10.2

11.9

Молдавани

Дуже значимо

25.0

28.6

21.4


Значимо

47.9

26.8

9.9

1.4

малозначущих

21.4

50.0

14.3


Зовсім значимо

100.0
Російські

Дуже значимо

28 червня

21.4

14.3

21.4

Значимо

49.2

1.6

23.0

4.9

малозначущих

42.1

15.8

10.5

10.5

Зовсім значимо

63.6


36.4


Українці

Дуже значимо

35.0

15.0

10.0

25.0

Значимо

39.5

4.7

16.3

14.0

малозначущих

52.2

4.3

8.7

21.7

Зовсім значимо

50.0


16.7

33.3


частка респондентів, які визнають унікальність населення Придністров'я (25.0%), була виявлена серед тієї частини молдаван, для якої бути багатим видається надзвичайно і дуже важливим. Саме серед цієї групи, на відміну від всіх інших груп, було виявлено рідкісне співвідношення, коли частка респондентів, орієнтованих на РМ (28.6%), була вища за частку респондентів (25.0%), які визнають унікальність населення Придністров'я. Не виключено, що саме в середовищі таким чином думаючих громадян формується прошарок осіб, найбільш тісно пов'язаних з фірмами і капіталом Правобережжя, і саме в її складі, ймовірно, найбільше прихильників входження Придністров'я до складу Молдови без будь-якого особливого статусу.
Аналогічна тенденція спостерігається і серед російської та української частин придністровського населення, що відрізняються радикально вираженою орієнтацією на багатство і на високу значимість для себе майнової ідентифікації. Найнижчий питома вага росіян, що визнали уні-
кальності населення Придністров'я (28.6%), був виявлений саме серед тих, для кого бути багатим мало дуже велике значення. У всіх інших груп росіян з більш низькою планкою майнової ідентифікації ("значимо", "малозначима" і "зовсім значимо" бути багатим) самооцінка регіоналізму та регіонального гідності коливалася - від кожного другого до кожного другого з трьох (див. табл. 155) .
Завищена самооцінка регіональної ідентичності вкоренилася серед, тієї частини українського населення, для якої багатство було "мало-" або "зовсім значимо" (див. табл. 155).
Найчастіше найбільш схильна до багатства частина кожної національності виявляла найбільшу схожість Придністров'я з державою, де основне населення складали саме люди одній з ними етнічної ідентифікації, у тому числі 28.6% молдаван з РМ, 21.4% росіян - з Росією, 25.0% українців - з України. Серед цієї ж своєрідною частини населення з високими претензіями бути багатими, виявилися відносно великі частки респондентів, орієнтованих не так на свою етнічну батьківщину, а на якесь інше сусідню державу. Серед молдаван 21.4% було орієнтоване не на Мати-Батьківщину, сусідню РМ, а на Росію, серед "нових росіян" - 21.4 виявило найбільшу схожість населення Придністров'я з населенням Молдови, і, нарешті, серед "нових українців" Придністров'я 25.0% вважали, що населення Придністров'я найбільш схоже на населення України (див. табл. 155).
Підсумовуючи наведені вище спостереження, можна сказати, що серед частини національностей Придністров'я, що зробила або приготовлені зробити форсований ривок в ринкову економіку, спостерігається глибокий розкол, у зв'язку з орієнтацією одних на Придністровський регіоналізм, інших - на затвердження своєї етнічної ідентифікації за допомогою Матері-Батьківщини, або сприйняття іншоетнічності шляхом закріплення своїх нових етнічних симпатій з будь-якою країною, населеною людьми з "чужий" етнічністю.
 1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПІВВІДНОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ З ІНШИМИ ідентичності. РЕГІОНАЛЬНА І СІМЕЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ "
 1. Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003

 2. А. Введення
  регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних міжнародних договорів у галузі охорони
 3. 1.5. Подання про геополітичні кодах
    регіональному та світовому: 125 Розділ I. Геополітика - Кодекс місцевого рівня складається з оцінок сусідніх держав. Уряди всіх країн, навіть невеликих, повинні мати такий кодекс. - Кодекси регіонального рівня потрібні для держав, які прагнуть поширити свій вплив далі своїх сусідів першого порядку. Урядам всіх регіональних держав і потенційним
 4. ХТО ЗНАЄ, ЩО Є РЕГІОН?
    співвідношенні етнічності і регіональності, етнічної та регіональної ідентичності. Погоджуючись, що поняття регіон має, поряд з економіко-географічної та історико-культурної, і ясно виражену етнопсихологічну, етномовну константу, необхідно підкреслити, що сама географічна природа регіону була б вихолощена, якби ми вивели за дужки самої людини, тобто сукупність людей,
 5. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР
    співвідношення спільно розселених етнічних груп, не тільки від статистично розрахункової теоретичної ймовірності кількості таких шлюбів, але і від загального клімату міжнаціональних відносин, від ступеня лояльності та толерантності представників різних національностей один до другу39. За час, що минув після розвалу СРСР, в менталітеті населення Лівобережжя та Правобережжя відбулися істотні
 6. Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003
    регіональні господарства, що володіють високою економічною самостійністю, відбувається федералізація економіки. Тому виникає необхідність вивчення соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління. Особливу увагу
 7. Контрольні питання
    співвідношення географічних чинників стійкості і мінливості АТД на прикладі якої-небудь зарубіжної країни. 6. Який вплив чинила урбанізація на АТД і місцеве само-ня на різних етапах його еволюції і в різних типах країн? 4. Географія адміністративно-територіального поділу ... Використана література Акішнко А. Алексєєв А., Лавров А., Шувалов В. Шляхи до
 8. Межпоколенную ДІАЛОГИ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
    ідентичності. Можна лише попередньо ставити питання про роль тематики сімейних спорів у виборі дітьми тієї чи іншої лояльності або, навпаки, спробувати виявити, про що найчастіше сперечаються в сім'ях батьки і діти залежно від білояльності, прореспубліканському або проросійської громадянської ідентичності. В цілому, як показало опитування титульної молоді в 16 столицях, найчастіше непорозуміння між
 9. Список використаної літератури
    регіональної економіки. - М.: Економіка, 2000 Гапоненко А.Л., Полянський В.Г. Розвиток регіону: методи управління. -М.: Изд-во РАГС, 1999 Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Основи регіональної політики. - СПб, 1998. Гранберг А.Г. Основи регіональної економіки. Підручник для вузів. - М.: ГУ ВШЕ, 2000 - 495 с. Гутман Г., глитаїв А., Федін С. Економіка регіону та управління / Навчальний посібник - Володимир, 2000.
 10. Етнодемографічної СФЕРА
    регіональна чи політична, обумовлені відповідно чувствоЛ малої батьківщини або розширенням доступу до розподілу матеріальних благ, можуть мати подвійну орієнтацію - і на минуле, і на майбутнє. Виявлена етносоціологічному процесами висока значимість сімейної ідентичності, як ідентичності, орієнтованої на сьогодення, побічно свідчить про нинішню слабкість держави. У
 11.  У. Патентна охорона на регіональному рівні
    регіональному
 12. ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР
    регіональної та національною ідентичністю в цілісній структурі (у комплексі) ідентичностей. МАЙНОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 'Індекси привабливості та значущості багатства, тобто майнової ідентифікації в Придністров'ї, по-перше, займали друге місце після "" 26 ~ індексів сімейної ідентичності, а по-друге, не мали сильно вираженою міжнаціональної дистанції. По суті
 13.  Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
    регіональні та локальні проблеми
 14. СУБ'ЄКТИВНИЙ ФАКТОР
    співвідношення між регіоналісти (тобто визнають унікальність: Придністров'я) і націоналістами, вбачається більше рис схожості з населенням-якого сусідньої держави, сильно коливається залежно від національної приналежності. Найбільш сильно в цьому відношенні розколоте молдавське населення, [де частки регіоналісти (38.5%) і націоналістів (30.8%) приблизно рівні. [Не випадково
 15. РОДОМ З ДИТИНСТВА
    ідентичності продемонстрували ті респонденти титульних національностей, дитинство яких пройшло в середніх (17.0%) і малих (15.6%) містах. Однак роль селищ міського типу та сільській місцевості у формуванні республіканської ідентичності була Фактори формування різних видів лояльності (цивільної ідентичності), 1997 р. (за підсумками опитування столичної молоді в 16 регіонах РФ), у%, п =
 16. ПЕРМСЬКА ОБЛАСТЬ: РЕГІОН В РЕГІОНІ
    регіональну ідентичність жителів області, що відносять себе по земляцьких критерієм до уральцям, багато в чому визначаються своєрідною географією, історією і економікою Уралу як більш великого регіону Росії. У науковій, довідковій та популярній літературі найчастіше перераховуються не менше десяти стереотипів, на основі яких формується Уральському-регіональна ідентичність споконвічних мешканців Пермської
 17. ГЕНЕЗИС регіоналізм
    співвідношенням регіональної та етнічної ідентичності в самому Придністров'ї і в сусідній РМ. У широкому плані мова йде про те, як знайдуть консенсус в одному випадку - регіоналісти і націоналісти в самому Придністров'ї, а в другому - регіоналісти Придністров'я і націоналісти Молдови. Який же узагальнений демографічний соціально-культурний та політичний портрет регіоналісти і націоналістів? У працях
 18. 1.2. СТРУКТУРА ГЕОПОЛІТИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК
    регіонально-континентальну і регіонально-локальну. У першому випадку розглядається всесвітній рівень взаємин супердержав, чи світових акторів геополітики; що стосується другої складової, то вона досліджує ситуації та процеси в регіонах континентального масштабу, виділяючи в кожній частині світу власних лідерів і акторів. Нарешті, регіонально-локальна геополітика займається проблемами
 19. Чи є джерелом трудового права угоди, що укладаються на державному, галузевому та регіональному рівнях?
    регіональному рівнях. Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять в сферу
 20. Тропічна Африка НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ
    регіональної чи конфесійної ідентичності, що тягне за собою нерідко зміну форм державності. Підживлюватися ця тенденція буде і прагненням знайти свою власну парадигму економічного розвитку країнами, що опинилися маргіналами в глобалізується системі світогосподарських зв'язків. До числа таких країн належать і держави Тропічної Африки. Визначити їх роль, місце і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua