Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

МЕЖПОКОЛЕННУЮ ДІАЛОГИ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Важко дати остаточну відповідь на питання, якою мірою атмосфера сімейних взаємин впливає на формування тієї чи іншої форми громадянської ідентичності. Можна лише попередньо ставити питання про роль тематики сімейних спорів у виборі дітьми тієї чи іншої лояльності або, навпаки, спробувати виявити, про що найчастіше сперечаються в сім'ях батьки і діти залежно від білояльності, прореспубліканському або проросійської громадянської ідентичності.
В цілому, як показало опитування титульної молоді в 16 столицях, найчастіше непорозуміння між дітьми і батьками виникає з приводу вибору майбутньої професії (54.3%), найрідше - з приводу релігії (15.1%). Непорозуміння з політичних та етнічних (дотримання звичаїв свого народу) виникало приблизно в рівних масштабах (28.0 і 26.3%). Серед удмуртської молоді в м. Іжевську непорозуміння з політичних питань (32.8%) в 1.8 рази перевищувала кількість суперечок з приводу дотримання звичаїв удмуртського народу (табл. 176).
За усередненими даними опитування російської молоді, так само як по удмуртів, непорозуміння з батьками найчастіше виникло з приводу вибору професії (56.1%) і політичних питань (28.5%), що в 1.9 рази частіше, ніж за етнічними, тобто з приводу дотримання звичаїв російського народу (див. табл. 176).
При загальних досить низьких показниках рівня непорозуміння між молоддю та батьками з питань релігії - один з найвищих

Національність

Запитання, по яким виникає непорозуміння з батьками ("постійно" і "іноді")

З приводу
вибору
професії

Політичним

По дотриманню звичаїв свого народу

За релігійними

Титульна

54.3

28.0

26.3

15.1

Російська

56.1

28.5

15.0

13.0

У тому числі Удмуртія

Удмурти

51.5

32.8

18.2

10.9

Російські

59.5

33.1

12.5

9.8

Татарстан

Татари

54.9

25.1

24.3

17.4

Російські

58.3

28.7

16.8

14.6


111
Лояльність і непорозуміння з батьками, 1997 р. (за підсумками опитування столичної молоді), у%

Національ-/ ність /
/ Види / лояльності

Виникає ("іноді" і "постійно") непорозуміння з батьками по перерахованих нижче проблем

Політичним

З приводу вибору майбутньої професії

По відношенню до дотримання звичаїв свого народу

По відношенню до релігії

Титульна молодь

Білояльная

29.0

54.8

25.3

14.7

прореспубліканському

28.7

55.6

31.9

15.7

Проросійська

28.3

58.4

21.5

15.9

Російська молодь

Білояльная

28.0

56.3

15.0

11.9

прореспубліканському

27.0

59.2

14.4

16.4

Проросійська

33.8

57.6

16.6

15.0


показників був отриманий від татарської молоді м. Казані (17.4%), що, мабуть, є наслідком батьківського тиску на ментальність дітей (див.. 176).
Якої-небудь сильно кидається в очі зв'язку між формою громадянської ідентичності і нерозумінням з батьками в ході опитування виявлено не було. Квоти непорозуміння, як видно з табл. 177, з політичних, професійних і релігійних питань серед трьох груп осіб титульної молоді, яка заявила про свою білояльності, прореспублікан-ської і проросійської ідентичності, до подиву подібні. Виняток становить лише високий рівень непорозуміння з батьками у носіїв прореспубліканському громадянської ідентичності серед титульної молоді (31.9%) порівняно зі своїми едіноетніческімі однолітками, які вважають себе громадянами Росії, але не республіки проживання (21.5%) (табл. 177).
Серед російської молоді в столицях РФ, мабуть, тільки суперечки з політичних питань відрізняють, хоча і не дуже сильно, носіїв прореспубліканському (27.0%) і проросійської (33.8%) громадянської ідентичності (див. табл. 177). .
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " межпоколенную ДІАЛОГИ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ "
 1. Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003

 2. II Навчитися вести діалог
  діалогу. У «Сократичний» 4 діалозі питання полягає не в тому, про що говорять, а в тому, хто говорить: «... хто вступає з Сократом в [відносини] тісніше і починає з ним довірливу бесіду, навіть якщо спочатку розмова йшла про що -то другом, припинить цю бесіду не раніше ніж наведений до такої необхідності самим міркуванням; непомітно для себе самого відзвітує у своєму способі життя як в
 3. Контрольні питання по § 3: 1.
  Діалогу совісті і відповідальності? 6. Що таке «чиста совість», чи можлива вона? 7. Які підстави припускати, що діалог совісті і відповідальності феноменально проявляє сенс людського
 4. Тема 6. Діалог у сімейному консультуванні
  Тема 6. Діалог у сімейному
 5. Теорія пізнання
  діалозі Платона ми не знайдемо систематичного викладу закінченої теорії пізнання. Проблеми пізнання розглядаються в діалозі «Теетет», в якому, проте, Платону не вдалося чітко визначити, що таке знання, оскільки в цьому діалозі він в основному займався спростуванням помилкових теорій, зокрема теорії знання як чуттєвого сприйняття. До часу написання діалогу «Теєтет» Платон вже
 6. Проблема людини в філософії
  формування особистості. Проблеми типології особистості. Сутність процесу соціалізації особистості. Діяльність людини, її основні види. Потреби і здібності людини. Пізнання людиною світу і самого себе. Взаємозв'язок знань про світ і знання про Я. Я і особистість. Можливість існування особистості без Я і Я без особистості. Адекватність і неадекватність образу Я. Проблема особистої самоідентифікації та
 7. філософія через діалог
  діалогів головним персонажем є Сократ. филосо-факт Платон - це насправді прізвисько, яке означає «щільний, міцний». Справжнє його ім'я було Аристокл. - Мудрість в дії Можливо, ви теж думали щось подібне про ідеї. Вам коли-небудь приходила в голову ідея, яка була, на вашу думку, дуже хорошою, але яка не працювала так, як ви цього очікували?
 8. III. ХУДОЖНЬО-ідеалістичних і Органицистская СИНТЕЗ ПЛАТОНА
  діалогам, - незамінне джерело наших знань про інших його попередників (і навіть деяких його сучасників). Але Платон - грандіозний мислитель, ідеї якого, пройшовши через століття, стали першорядним надбанням нашої сучасності. У часи Античності ідеї та ім'я Платона - найвпливовіші та відомі в порівнянні з усіма іншими. Про це свідчить вже те, що твори
 9. Короткий зміст глави 1.
  Діалогу, який передбачає не лише прагнення беруть участь у ньому суб'єктів до співпраці, але й психологічну готовність до зустрічі та обміну внутрішніми смислами з іншими людьми, тобто відкритість, позитивну комунікативну установку на зустріч зі змістом Іншого, безоціночну в звичному сенсі реакцію стосовно одержуваної від співрозмовника інформації, обмін смислами з іншими суб'єктами
 10. ? Дитина в сім'ї Стадії психічного розвитку дитини і розвиток ідентичності
  формування умов для виникнення довіри, яке базується в першу чергу на прихильності до матері. Слід підкреслити, що прихильність і залежність - не синоніми. Нервовий, невпевнений дитина може неправильно вважатися більш прив'язаним, ніж упевнений, спокійний, який може досліджувати навколишнє оточення, використовуючи матір як захист. Друга стадія: самостійність і
 11. Цінність публічного життя
  формування комунітарної особистості, багатшою, ніж індивідуум лібералізму, який зводить життя до приватного життя. Коммунітарі-сти розвивають філософію політичної освіти як формування духу громадянськості і
 12. Платон (427-347 рр.. До н. Е..)
  Діалогу, який шляхом спрямованої серії питань змушує співрозмовника повернутися до своєї думки щодо предмета дискусії, ясно його висловити і вивести з нього істину. Форма діалогу (при якій мова розглядається не як інструмент, призначений для зваблювання і приховування думки, а як засіб пошуку істини) є не що інше, як вираження «душі в процесі мислення», спрямоване на
 13. Проблемні питання 1.
  Діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична культура і цивілізація? 5. Яка роль традицій і «чужого», стороннього досвіду політичного розвитку у формуванні політичної культури конкретного суспільства? 6. Які перспективи
 14. Література
  діалогах Цицерона / / Антична культура і сучасна наука. - М., 1985. 15. Майоров Г.Г. Роль Софії-Мудрості в історії походження філософії / / Логос.-М., 1992. - № 2. 16. Майоров Г.Г. Доля і справа Боеція / / Боецій. Трактати. - М., 1990 (друге видання - 1996). - С. 256-335. 17. Майоров Г.Г. Теоретична філософія Готфріда В. Лейбніца. - М., 1973. - 264 с. 18. Майоров Г.Г. Філософія як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua