Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

РЕГІОНАЛЬНА І РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Всі три найбільші за чисельністю етнічні групи Придністров'я сповідують православ'я. У зв'язку з цим досить актуальною стає завдання зрозуміти, як регіональна ідентичність, тобто почуття відчуття унікальності населення Придністров'я, співвідноситься з важливістю для людини його релігійної приналежності. Судячи за підсумками опитування, скільки-небудь явної залежності тут немає. Про це свідчить, зокрема, той факт, що серед двох полярних груп населення з високою і низькою планкою важливості релігійної ідентичності спостерігаються приблизно рівні частки (48.8 і 52.4%) респондентів, які заперечують наявність подібності населення Придністров'я з населенням сусідніх держав і які наполягають на його унікальності . І навпаки, серед груп населення з сусідніми показниками "значущою" і "малозначимой" важливістю релігійної приналежності розташувалися помітно відрізняються групи (34.9 і 46.1%) прихильників регіональної ідентичності (табл. 156).
Серед населення окремих національностей зв'язок між розглянутими формами ідентичності більш глибока. Так, наприклад, серед молдавського населення, чим нижче рівень релігійності, тим вище усвідомлення регіональної ідентичності. Серед атеїстів і респондентів, для яких релігія

У якій мірі важлива релігійна приналежність

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я

Населення унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

і
Дуже значимо

48.8

14.6

14.6

17.1

Значимо

34.9

17.9

18.9

6.6

малозначущих

46.1

13.2

13.2

9.2

Зовсім значимо

52.4

9.5

17.9

6.0

Молдавани

Дуже значимо

35.7

42.9

7.1


Значимо

24.4

31.7

19.5

2.4

малозначущих

57.7

26.9


-

Зовсім значимо

47.6

4.6

28.6

-

Російські

Дуже значимо

45.5


36.4

8.2

Значимо

39.4

9.1

18.2

6.1

малозначущих

44.0


36.6

12.0

Зовсім значимо

58.1

12.5

19.4


Українці

Дуже значимо

66.7


8.7

26.7

Значимо

37.9

10.3

20.7

13.6

малозначущих

34.8

13.0

4.3

17.4

Зовсім значимо

38.1

9.5

14.3

19.0

 • малозначима, питома вага регіоналісти коливається в інтервалі від 47.6 до 57.7%, в той час як у двох інших групах респондентів з глибокою релігійністю частки регіоналісти майже на порядок нижче від 24.4 до 35.7% (див. табл. 15 червня).

Аналогічна закономірність у взаєминах релігійної ідентичності і орієнтованості на схожість з Матір'ю-Батьківщиною з деякими відхиленнями спостерігається і серед російського населення. Можна припустити, що в справі відтворення молдавської та російської етнічної ідентичності відому роль відіграють відповідно церква в Молдові і в Росії. І якщо в цивільному середовищі релігія не втручається у справу формування регіональної ідентичності, в релігійній вона діє в різних напрямках, орієнтуючи молдаван на Кишинів, а росіян - на Москву.
Ступінь значущості релігійної приналежності молдавського населення особливо тісно пов'язана з орієнтацією на схожість з населенням РМ.

Дані табл. 156 не залишають жодних сумнівів, що чим вище планка релігійної ідентичності молдаван Придністров'я, тим частіше вони виявляють найбільшу схожість населення Придністров'я з населенням РМ.
Серед самої "релігійної" частини українців відчуття унікальності населення Придністров'я поширене ширше, ніж в інших групах (66.7%), у той час як у росіян, в групі атеїстів, тобто серед тих, для кого релігійна приналежність не має ніякого значення, виявляється найвища частка (58.1%) регіоналісти (див. табл. 156).
 1. РЕГІОНАЛЬНА І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Як уже неодноразово говорилося, визнанням реальності регіональної ідентичності служить сам факт розбіжності її ні з якою іншою. Так, наприклад, серед населення Придністров'я із зниженою ступенем важливості національної приналежності ("малозначима", "зовсім не значима") кілька більш висока частка респондентів, які визнають унікальність населення Придністров'я (від 48.1 до 49.6%), а серед населення з підвищеною чутливістю до етнічної ідентичності ("дуже значуща", "значуща") розглянута група регіоналісти коливається в інтервалі від 40.2 до 43.4% (табл. 157).
Найбільш гострим характером відрізняється конкуренція між національною (етнічної) і регіональною ідентичністю у молдаван Придністров'я. Про це, без сумніву, свідчить обернено пропорційна залежність між значимістю національної приналежності і масштабами регіоналізму, тобто визнання населення Придністров'я унікальним. Чим сильніше значимість етнічної ідентичності (від 21.1 до 50.0%), тим слабкіше прояв регіональної ідентичності (від 52.6 до 28.6%). У формуванні регіональної ідентичності у російського і українського населення зазначена жорстка зв'язок не виявлена (див. табл. 157).
Коли на правому березі Дністра звинувачують придністровських молдаван в манкуртизм, то створюється враження, що переслідуються мети зміцнити молдавську етнічну ідентичність. Ймовірно, правобережні молдавани так цю пропаганду і сприймають. Насправді ж будь-які звинувачення у відступі лівобережних молдаван від "істинно" молдавських (тобто румунських) культурних стандартів, у зраді цінностей румунізма, у відході від світу романизма, несуть два вектори впливу: з одного боку - це дійсно зміцнює молдавську ідентичність на правому березі Дністра, а з іншого - не менш послідовно зміцнює лівобережний регіоналізм.
| Складається парадоксальна ситуація. Ідеологи Кишинева з лав
 1. НФМ нагадують людини, що рубає сук, на якому сидять. Замість того до щоб маніфестувати схожість молдаван по обидві сторони Дністра, і тим
 1. самим домагатися зміцнення внутрішньоетнічній консолідації всього мол-[давского народу, прихильники румунізації, що ігнорують громадську думку свого народу і населення всього Правобережжя, крім своєї волі сприяють посиленню регіональної ідентичності лівобережних молдаван, відштовхуючи їх від себе.

Основу регіональної ідентичності Придністров'я становить територія і невизнана державність ПМР. Все населення, яке проживає

У якій мірі важлива релігійна приналежність

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я?

Населення унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

Дуже значима

43.4

13.2

22.6

9.4

Значуща

40.2

17.6

16.7

5.9

малозначущих

49.6

13.0

13.9

9.6

Зовсім не значима

48.1

11.5

11.5

11.5

Молдавани

Дуже значима

28.6

50.0Значуща

35.1

32.4

10.8

2.7

малозначущих

45.9

24.3

18.9


Зовсім не значима

52.6

21.1

15.8


Російські

Дуже значима

53.3


36.7

3.3

Значуща

42.9

3.6

32.1

3.6

малозначущих

47.1

11.8

11.8

8.8

Зовсім не значима

46.7

6.7

6.7

13.3 1

Українці

Дуже значима

28.6


14.3

42.9

Значуща

37.5

12.5

12.5

12.5

малозначущих

48.6

5.4

13.5

18.9

Зовсім не значима
1

35.7

7.1

14.3

28.6


в межах цієї республіки, незалежно від своєї етнічної чи будь-який інший ідентичності, може визнавати або відкидати регіоналізм, як основу своєї регіональної ідентичності. Однак регіональна ідентичність не обов'язково передбачає збіг території та державності, нехай навіть невизнаної, як у випадку з невизнаною ПМР. Регіональна ідентичність, судячи з новітній літературі, цілком може існувати в межах як однієї держави, так і двох держав, як, наприклад, Лезгинська регіональна спільність, розділена між Росією і Азербайджаном, курдська - між Іраном, Іраком і Туреччиною, осетинська - між Грузією і Росією. Разом з тим навряд чи можна визнати заможної ідею, коли за основу регіональної ідентичності приймається весь ареал проживання якого-або дисперсно расселенного народу, як вважають деякі націоналісти.
Регіональна ідентичність в ряді випадків служить живильним середовищем для формування регіонального патріотизму. За спостереженнями академіка Миколи Амосова, автора-виконавця найскладніших операцій на людських серцях, тридцять років займався кібернетикою, а в останні роки перед кончиною - організатора низки великих соціологічних опитувань і на Україні, і в Росії, вкоренилися дві конкуруючі ідентичності: етнічна і регіональна. Висновок, зроблений українським вченим, такий: регіональний патріотизм є "єдиною реальною силою, нині об'єднує співгромадян" 30. І незважаючи на його надмірну категоричність, цей висновок видається надзвичайно цікавим для зіставлення регіональних ідентичностей в Придністров'ї і в інших точках пострадянського простору. Найважливішу роль при цьому відіграють два фактори - етно-географічний - спільне проживання на одній території і етноісто-річескій - тривалість міжетнічних контактів. Так, наприклад, кожен з регіонів України, як зазначає Н. Амосов, "має свою культуру, у нього власні політичні лідери, своя підкилимна боротьба за владу, свої інтриги". Все життя кожного з таких локальних територій як би замикається всередину. "Коли наприклад дончанин говорить про патріотизм, він має на увазі не Україну в цілому, а свій Донбас" 31.
Не доводиться дивуватися, що сукупна (синтетична) регіональна ідентичність придністровців представляє багатовимірне і багатокомпонентне зміст менталітету, в просторі якого стоять один за одним і поруч один з одним різні форми ідентичностей, жодна з яких не є ні вихідної, ні домінуючою.
Зміст менталітету придністровського населення формується як з міфів, які відсилають до різноманітних етнічних і культурних джерел, так і з реальності, що розвивається під тиском викликів модернізації і викликів Кишинева.
Наївно було б вважати, що при сучасних ЗМІ, використовуваних кишинівськими ідеологами націоналізму для пропаганди етнічної винятковості руминства, вона (ця пропаганда) не доходить до відома молдаван, розселених на лівому березі Дністра і, як уже говорилося , ллє воду не стільки на зміцнення міжнаціональної солідарності населення Придністров'я, скільки на формування почуття етнічної винятковості молдаван Правобережжя. Не випадково серед місцевих молдаван планка регіональної ідентичності, як показало опитування, знаходиться чи не на самому низькому рівні в порівнянні з планками регіональної ідентичності серед російського і всього решта не-молдавського населення Лівобережжя. І навпаки, в хорі думок населення Правобережжя, більше чуємо інших звучали голоси росіян, українців і представників інших національностей, які визнають право придністровців на регіональну самобутність і ідентичність.
 1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕГІОНАЛЬНА І РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ "
 1. Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003

 2. А. Введення
  регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних міжнародних договорів у галузі охорони
 3. 1.5. Подання про геополітичні кодах
    регіональному та світовому: 125 Розділ I. Геополітика - Кодекс місцевого рівня складається з оцінок сусідніх держав. Уряди всіх країн, навіть невеликих, повинні мати такий кодекс. - Кодекси регіонального рівня потрібні для держав, які прагнуть поширити свій вплив далі своїх сусідів першого порядку. Урядам всіх регіональних держав і потенційним
 4. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ З ІНШИМИ ідентичності. РЕГІОНАЛЬНА І СІМЕЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
    регіональної ідентичності навряд чи може бути скільки-небудь повним без виявлення того місця, яке вона займає в загальній системі ідентичностей, і без характеристики того, як ідентичності співвідносяться між собою і які чинники впливають на складання різнопланового балансу регіональної ідентичності з національною, сімейної, майнової та релігійною. З наведених вище матеріалів можна
 5. Межпоколенную ДІАЛОГИ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
    релігійним Титульна 54.3 28.0 26.3 15.1 Російська 56.1 28.5 15.0 13.0 У тому числі Удмуртія Удмурти 51.5 32.8 18.2 10.9 Російські 59.5 33.1 12.5 9.8 Татарстан Татари 54.9 25.1 24.3 17.4 Російські 58.3 28.7 16.8 14.6 111 Лояльність і непорозуміння з батьками, 1997 р. (за підсумками опитування
 6. Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003
    регіональні господарства, що володіють високою економічною самостійністю, відбувається федералізація економіки. Тому виникає необхідність вивчення соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління. Особливу увагу
 7. ХТО ЗНАЄ, ЩО Є РЕГІОН?
    регіональній політиці. "Регіоном, - не без підстав нарікає В.В. Коротєєва, - може бути територіальна одиниця будь-якого рівня - область, край і республіка, деякі підрозділи всередині них, а також великі економгеографіческіе райони - Поволжя, Східна Сибір чи навіть Сибір в цілому" 54 . Що нас цікавить термін ("регіон"), безумовно, має на увазі насамперед географічне походження,
 8. Список використаної літератури
    регіональної економіки. - М.: Економіка, 2000 Гапоненко А.Л., Полянський В.Г. Розвиток регіону: методи управління. -М.: Изд-во РАГС, 1999 Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Основи регіональної політики. - СПб, 1998. Гранберг А.Г. Основи регіональної економіки. Підручник для вузів. - М.: ГУ ВШЕ, 2000 - 495 с. Гутман Г., глитаїв А., Федін С. Економіка регіону та управління / Навчальний посібник - Володимир, 2000.
 9.  У. Патентна охорона на регіональному рівні
    регіональному
 10. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР
    регіональної ідентичності у населення Придністров'я, безперечно, грає етнодемографічний фактор і в першу чергу - відносна равновелікость трьох етнічних групп37. Згідно з даними останнього радянського перепису населення 1989 р., переважна більшість населення Придністров'я (93.6%) складалося з 39.9% молдаван, 25.4 - росіян і 28.3% українців. 424 Національність За даними
 11. Етнодемографічної СФЕРА
    регіональна чи політична, обумовлені відповідно чувствоЛ малої батьківщини або розширенням доступу до розподілу матеріальних благ, можуть мати подвійну орієнтацію - і на минуле, і на майбутнє. Виявлена етносоціологічному процесами висока значимість сімейної ідентичності, як ідентичності, орієнтованої на сьогодення, побічно свідчить про нинішню слабкість держави. У
 12.  Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
    регіональні та локальні проблеми
 13. ПЕРМСЬКА ОБЛАСТЬ: РЕГІОН В РЕГІОНІ
    регіональну ідентичність жителів області, що відносять себе по земляцьких критерієм до уральцям, багато в чому визначаються своєрідною географією, історією і економікою Уралу як більш великого регіону Росії. У науковій, довідковій та популярній літературі найчастіше перераховуються не менше десяти стереотипів, на основі яких формується Уральському-регіональна ідентичність споконвічних мешканців Пермської
 14. ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР
    регіональної та національною ідентичністю в цілісній структурі (у комплексі) ідентичностей. МАЙНОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 'Індекси привабливості та значущості багатства, тобто майнової ідентифікації в Придністров'ї, по-перше, займали друге місце після "" 26 ~ індексів сімейної ідентичності, а по-друге, не мали сильно вираженою міжнаціональної дистанції. По суті
 15. РОЗКОЛ У УЯВЛЕННЯХ СТОЛИЧНОЇ МОЛОДІ
    регіональні відмінності. Справа в тому, що в 12 столицях з 16 етнічну самосвідомість титульної молоді виявилося більш актуалізованим, так як перевершує за силою свого прояву самосвідомість російської молоді, причому особливо помітно - в 1.5-1.7 рази - в Нальчику, Владикавказі, Казані і Якутську. Відповідно столиці цих чотирьох республік - Кабардино-Балкарії, Північній Осетії, Татарстану і
 16. Контрольні питання
    регіонального розвитку, шляхи еволюції регіональної ідентичності та створення великих регіонів (регіоналізація) в Європі? 10. Що таке територіальна справедливість? Як це поняття може застосовуватися в Росії? 11. З якими суспільними процесами і подіями були пов'язані реформи АТД в Російській імперії та колишньому СРСР? 12. Охарактеризуйте основні риси системи АТД та місцевого
 17. 1.2. СТРУКТУРА ГЕОПОЛІТИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК
    регіонально-континентальну і регіонально-локальну. У першому випадку розглядається всесвітній рівень взаємин супердержав, чи світових акторів геополітики; що стосується другої складової, то вона досліджує ситуації та процеси в регіонах континентального масштабу, виділяючи в кожній частині світу власних лідерів і акторів. Нарешті, регіонально-локальна геополітика займається проблемами
 18. РОДОМ З ДИТИНСТВА
    ідентичності продемонстрували ті респонденти титульних національностей, дитинство яких пройшло в середніх (17.0%) і малих (15.6%) містах. Однак роль селищ міського типу та сільській місцевості у формуванні республіканської ідентичності була Фактори формування різних видів лояльності (цивільної ідентичності), 1997 р. (за підсумками опитування столичної молоді в 16 регіонах РФ), у%, п =
 19. СУБ'ЄКТИВНИЙ ФАКТОР
    регіональної (43.7) і конфесійної (42.0) в загальній системі ідентифікаційних цінностей, що знаходяться приблизно в однаковій віддаленості від сімейної та майнової ідентифікацій, що займають перші два місця в менталітеті придністровців. Планка кожній з трьох ідентичностей, як видно з результатів опитування, приблизно на порядок (майже в два рази) нижче планки двох інших ідентифікацій -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua