Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
« Попередня Наступна »
А. В. Гладишев, Б. Б. Дубенцов. Історична свідомість і влада в дзеркалі Росії XX століття. Наукові доповіді / За редакцією А. В. Гладишева і Б. Б. Дубенцова. - СПб.: Изд-во СПбІІ РАН «Нестор-Історія». - 256 с. (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6)., 2006 - перейти до змісту підручника

Відомості про авторів

Аврус Анатолій Ілліч - доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної історії в новітній час історичного факультету СГУ

Беспалов Сергій Валерійович - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ИНИОН РАН

Варфоломєєв Юрій Володимирович - кандидат історичних наук, асистент кафедри історії Росії історичного факультету СГУ

Вовина-Лебедєва Варвара Геліевна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу давньої історії СПбІІ РАН

Волвенко Олексій Олександрович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Таганрозького державного педагогічного інституту

Галямічев Олександр Миколайович - доктор історичних наук, професор кафедри історії середніх віків історичного факультету СГУ Герінг Ангеліна Геннадіївна - кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології історичного факультету ОДУ ім. Ф. М. Достоєвського

Гладишев Андрій Володимирович - доктор історичних наук, професор кафедри історії нового, новітнього часу і міжнародних відносин історичного факультету СГУ

Данилов Віктор Миколайович - доктор історичних наук, професор, зав.

Кафедрою регіональної історії та історіоірафіі історичного факультету СГУ

Дубенцов Борис Борисович - кандидат історичних наук, доцент, вчений секретар СПбІІ РАН

Каганович Борис Соломонович - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу загальної історії СПбІІ РАН

Кузнєцова Ганна Василівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри податків та оподаткування філії Байкальського державного університету економіки і права у м. Усть-Ілімську

Ликова Олена Юріївна - кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнографії історичного факультету СГУ

Майорова Алла Степанівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Росії історичного факультету СГУ

Макарова Надія Ігорівна - кандидат-філологічних наук, викладач кафедри вітчизняної історії до XX століття історичного факультету КДУ

Мамонтова Марина Олександрівна - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри сучасної вітчизняної історії та історіографії історичного факультету ОДУ ім.

Ф. М. Достоєвського

Матвєєва Наталія Валеріївна, аспірант кафедри сучасної вітчизняної історії та історіографії історичного факультету ОДУ ім. Ф. М. Достоєвського

Медведєв Ігор Павлович - член-кореспондент РАН, головний науковий співробітник Відділу загальної історії СПбІІ РАН

Меньшикова Анна Олександрівна - кандидат історичних наук, доцент Саратовської державної консерваторії

Поздняков Олександр Миколайович - доцент кафедри вітчизняної історії в новітній час історичного факультету СГУ

Чудінов Олександр Вікторович - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник ИВИ РАН

Цамугалі Олексій Миколайович - доктор історичних наук, завідувач Відділом нової історії Росії СПбІІ РАН

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Відомості про авторів"
 1. 6. Відповідачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
  В останні роки кількість звернень до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації істотно зросла. При цьому значна частина позовів пред'являється до органів друку незважаючи на те, що використання засобів масової інформації для посягання на честь і гідність громадян забороняється законом. Орган друку або інший засіб масової інформації можуть виступати як
 2. Де відображаються відомості про заохочення та нагороди працівників? '
  Відомості про заохочення та нагороди працівників заносяться до трудових книжок працівників у відпо-, вії з правилами їх ведення, сказано в ч.2 ст.144 КЗпП. У п.2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсобеса України від 29.07.1993 р., передбачено, що відомості про нагородження й заохочення, про
 3. 4. Тимчасова правова охорона винаходу
  Поряд з охороною на базі виданого патенту заявленому винаходу від дати публікації відомостей про заявку до дати публікації відомостей про видачу патенту надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули. Якщо за заявкою приймається рішення про відмову у видачі патенту і можливості його оскарження вичерпані, тимчасова правова охорона вважається не настала. Фізична або
 4. 5. Автори похідних творів
  До числа найбільш поширених авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих
 5. 3. Відомості, що порочать честь, гідність та ділову репутацію
  порочать є такі відомості, які принижують честь і гідність громадянина або організації в громадській думці чи думці окремих осіб з точки зору дотримання законів, норм моралі, ділових звичаїв (звичаїв ділового обороту). Наприклад, можуть визнаватися такими, що порочать необгрунтовані звинувачення у невиконанні професійного обов'язку (відмова від роботи, порушення трудової дисципліни), в
 6. І. Обмеження майнових прав авторів
  Майнові права авторів мають ряд серйозних обмежень. Ці обмеження націлені на встановлення балансу між інтересами суспільства та інтересами автора. У ст. 13 Угоди ТРІПС робиться спроба поставити перепони в обмеженні виняткових прав: "Країни-учасниці повинні звести обмеження або виключення з розряду виняткових прав до певних випадках, які не вступають в
 7. Інші документи і матеріали.
  Інші документи і матеріали допускаються в якості доказів, якщо містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду справи. Інші документи та матеріали можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До них можуть ставитися матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозапису та інші носії інформації, отримані, витребувані або
 8. Біографічні відомості про діячів трьох російських революцій
  Біографічні відомості про діячів трьох російських
 9. 3. Експертиза заявки
  Подана в Патентне відомство заявка проходить формальну експертизу, а щодо винаходів і промислових зразків - також експертизу по суті. При експертизі заявки на корисну модель перевірка відповідності умовам патентоспроможності, тобто експертиза по суті, не здійснюється. Свідоцтво на корисну модель видається під відповідальність заявника без гарантії дійсності.
 10. Дії реєструючих органів, що здійснюють державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі приєднання
  При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи у формі приєднання реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті). У разі отримання неповного пакета документів
 11. 3. Скорочення терміну охорони авторським правом
  Бернська конвенція містить ряд положень, в яких сформульовані виключення з правила " довічно + 50 ". приймати після укладення Конвенції міжнародні договори та Директиви ЄС ввели певні обмеження у використання зазначених винятків. Зокрема, згідно Бернської конвенції термін охорони кінематографічних творів може бути коротше п'ятдесяти років:" ... Через
 12. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі виділення
  При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua