Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 3. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та функції

Концепція вищої юридичної освіти орієнтується на підготовку висококваліфікованих, широко освічених фахівців, здатних до активної творчої участі в державно-правового життя, що володіють належною політичної і правової культурою. Вузькопрофесійна підготовка тут неприйнятна, оскільки вона не тільки збіднює інтелектуальний потенціал юриста, але й не відповідає характеру його професійної діяльності як соціально-публічною.

Зрозуміло, що суддям, прокурорам, слідчим, адвокатам треба добре знати те, що має значення для вирішення різних юридичних справ, тобто зміст конкретних законів, порядок здійснення юридичних процедур тощо Але все це може бути по-справжньому зрозуміле і використано тільки на базі глибоких наукових уявлень про державу і право в цілому, необхідність панування права, закону в усіх сферах життя суспільства, торжества прав і свобод людини і громадянина. Повага людської гідності, повна, безумовна і негайна захист прав і свобод особистості, забезпечення умов для вільного розвитку громадян є найперший обов'язок всіх органів держави взагалі та правоохоронних зокрема. Звідси ясно значення теорії держави і права, яка на науковій основі розкриває світоглядний спектр державно-правового життя і юридичної діяльності.

Слід розрізняти теорію держави і права як науку і навчальну дисципліну. По-перше, теорія держави і права - навчальна дисципліна повністю базується на теорії держави і права - науці. Тому чим масштабніше наукові досягнення, тим змістовнішим і повніше відповідна дисципліна. По-друге, різні їхні цілі, завдання, суб'єкти. Так, мета навчальної дисципліни - доведення до яких навчають за допомогою методичних прийомів, навчального процесу вже здобутих наукою і апробованих практикою знань, мета науки - приріст, накопичення нових відомостей вченими-дослідниками з використанням всього методологічного арсеналу. По-третє, навчальна дисципліна більш суб'єктивна, ніж наука. Система теорії держави і права як науки обумовлена реальною системою досліджуваних нею державно-правових явищ і максимально до неї наближена. Система ж теорії держави і права як навчальної дисципліни багато в чому похідна від розсуду укладачів навчальних програм, кількості відведених на її вивчення годин і особистих якостей викладача.

Теорія держави і права - одна з найбільш складних навчальних дисциплін, що вивчаються на першому курсі. Вона насичена узагальненнями, абстрактними науковими положеннями, поняттями (категоріями). Особливе значення тут набувають наукові визначення (дефініції), які в стислому вигляді відображають істота аналізованих явищ.

Тому поряд з підручниками студентам надолужити самостійно і поглиблено опрацьовувати монографії, збірники наукових праць, статті в юридичних журналах.

Як навчальна дисципліна теорія держави і права виконує дві основні функції: вводить студентів в юридичну освіту і забезпечує їх належну загальнотеоретичну підготовку.

Перша функція реалізується, коли вивчаються основи теорії держави і права. Тут студенти знайомляться з вихідними поняттями і положеннями державознавства і правознавства, що дозволяє їм перейти до вивчення галузевих юридичних дисциплін - конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права та ін

Друга функція - розвиток у студентів абстрактного, аналітичного мислення, формування політичної і правової культури. Реалізація її починається на першому курсі, а завершується на останньому, коли підводяться теоретичні підсумки всьому навчання та студенти вже готові до сприйняття цілісної картини юридичної дійсності, до з'ясуванню можливостей права та правового регулювання у вирішенні економічних, соціальних та інших проблем суспільства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та функції "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як
 3. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  теорія держави і права тривалий час приділяла основну увагу методу примусу, пов'язуючи з ним класовий підхід до соціального регулювання, необхідність класових насильства при боротьбі з класовими противниками, найбільш ефективний спосіб управління життєдіяльністю соціалістичного суспільства. Але реальне мно-гообразие методів регулювання спонукало деяких вітчизняних
 4. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  теорія права. Справа в тому, що поряд з нормами права (соціальними правилами поведінки), які втілює, містить нормативно-правовий акт, існують і норми, що не мають правового (соціального) характеру і значення, проте вони також втілені, закріплені в письмовій та іншої документальній формі . Наприклад, в інструкціях, в яких визначаються правила поводження з електротехнікою, з побутовими
 5. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  теорія права виділяє різні грані взаємодії норми права і правовідносин. Крім вже зазначеного вище, необхідно відзначити ще й таке. Норми права у своїй сукупності утворюють те об'єктивне, позитивне право, про який йшлося вище і яке виражалося в законах та інших формах права. У конкретному ж правовідносинах це об'єктивне право перетворюється на конкретне, суб'єктивне
 6. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  теорія права традиційно звертається насамперед до характеристики поведінки, виробляючи критерії, які дозволили б оцінити конкретну поведінку. Адже саме поведінка виступає підсумком, результатом реалізації права, і тільки ці оцінки можуть відповісти на питання - чи відповідає поведінка правовим вимогам або, навпаки, відхиляється від цих вимог, чи правомірно воно, протиправно. І,
 7. ГЛОСАРІЙ
  теорія цінностей; дослідження узагальнених стійких уявлень: про бажаних матеріальних і духовних благах; про прагнення досягти більш високого соціального становища в суспільстві. Ассессмент-центр - це такий метод оцінки, який грунтується на спостереженні спеціально навчених ассессоров (оцінювачів) за поведінкою оцінюваних співробітників в реальних робочих ситуаціях або при виконанні ними
 8. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА складання іспиту
  теорія держави і права, має свою систему понять, і студент-юрист, запам'ятовуючи конкретну навчальну інформацію, долучається до даної системи, змушений «підніматися» до її рівня, говорити її мовою, а не намагатися пояснити суть тієї чи іншої категорії на рівні буденного розуміння. Це може призвести до спотворення змісту розглянутих проблем, що неприпустимо. Однак викладач на
 9. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  державного стандарту не означає підпорядкування навчального процесу жорсткого шаблоном, а, навпаки, відкриває широкі можливості для педагогічного творчості, створення навколо обов'язкового ядра змісту варіативних програм, різноманітних технологій навчання, навчальних посібників ». По-перше, оскільки з кожного навчального предмету сьогодні існує аж ніяк не одна навчальна програма і не один
 10. 6.2. Предметне поле теорії соціальної роботи
  теорія соціальної роботи не має міцного правового статусу (60. С.25-28; 84. С.10). Більшість російських вчених характеризують теорію соціальної роботи як науку про закономірності і принципи розвитку соціальних процесів, пов'язаних з оптимізацією життєдіяльності особистості в суспільстві (67. С.324; 78. С.8; 79. С.20; 80. С.82). Багато авторів при цьому звертають увагу на характер,
 11. § 5. Співвідношення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань
  теорія права і держави / Під ред. В. В. Лазарєва. М., 1996. С. 139-167,
 12. алфавітно-предметний покажчик
  держави II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392 Абсолютний характер речових прав II, 5, § 4 (4) - с. 133 Абстрактність зобов'язання, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421 Абстрактні угоди II, 12, § 3 (1) - с. 454 - 455 Автономія волі I, 1, § 1 (3) - с. 10; I, 2, § 2 (1) - с. 33 - 34 Автономна некомерційна організація - поняття А. н. о. II,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua