Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Умови допустимості доказів':


одержання фактичних даних із належного джерела - ч. 2 ст. 65КПК (наприклад, не можуть бути доказами у кримінальній справіфактичні дані, одержані в результаті допиту особи, яка не моглапідлягати допиту як свідок, - ч. 1 ст. 69 КПК);
одержання фактичних даних належним суб'єктом (державниморганом або особою, яка веде кримінальний процес);
одержання фактичних даних у належному процесуальному порядку (із дотриманням передбаченої законом процедури);
належне оформлення джерела фактичних даних (протокол слідчих дій, протокол судового розгляду).
Законодавець певне значення надає також змісту отримуваних фактичних даних. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 16 Закону України від 19 жовтня 2000 р. "Про Всеукраїнський перепис населення" первинні (персональні) дані перепису населення не можуть вимагати суд, органи прокуратури, інші органи для вивчення та використання як докази під час розгляду кримінальних справ. Це є конфіденційна інформація, що охороняється законом.
Допустимість доказу має бути визначено, як правило, в момент його подання для розгляду. Однак доказове значення деяких фактичних даних слід з'ясовувати раніше, ніж їх буде досліджено як докази. Наприклад, спочатку має бути доказано, що пістолет безпосередньо використовували під час вчинення злочину з метою досягнення певного результату, а потім його може бути залучено як речовий доказ - знаряддя злочину (ч. 1 ст. 78 КПК).
Після визначення недопустимості фактичних даних як доказів можна вже далі не перевіряти і не оцінювати їх належність, достовірність та достатність (самого по собі чи в сукупності з іншими доказами).
У багатьох закордонних державах діє правило "отруєного дерева" (або "ефект доміно"), згідно з яким наслідком визнання одного
1 Див.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. - 2-е изд. -М., 1973. - С. 225.
2 Герман Роршах - швейцарський психіатр і психолог. В 1921 р. створивпсиходіагностичний тест для дослідження особи.
У частині 2 розділу 2 Концепції судово-правової реформи в Україні від 28 квітня 1992 р. було передбачено "чітке визначення умов допустимості доказів". Однак у кримінально-процесуальному законі такі умови до цього часу не визначено.
доказу недопустимим є невизнання доказами всіх фактичних даних, одержаних на його підставі. Наприклад, якщо у кримінальній справі встановлено, що фактичні дані про місце знаходження викрадених речей отримано від обвинуваченого шляхом застосування щодо нього насильства, погроз або інших незаконних методів, то з'ясовані на підставі таких показань під час виїмки фактичні дані доказами не визнають. В Україні таке правило не діє.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Умови допустимості доказів':"
 1. 2.2. Особливості доказування в кримінальному процесі США
  умови, за яких особа може бутисвідком (вік, психічний стан, присяга тощо); про доказове значеннявпізнання і умови його правомірності; про правила усунення віддавання показань свідка, який змінив свої показання не на користьсторони, яка його викликала; про порядок встановлення факту засудження свідка у минулому; про допустимість у справах про статевізлочини надання доказів, що стосуються манери
 2. Виклик до суду
  умови припинення спору про право між сторонами. Належність доказів - це прийняття судом до розгляду тих доказів, які можуть підтвердити чи заперечити юридичні факти, які відносяться до даної справи. Неналежна сторона - це особа, яка не є суб'єктом спірного матеріального правовідношення, тобто не має права вимоги по спору або не зобов'язана відповідати по пред'явленому позову. Підвідомчість -
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  умови подальшого змістовного і техніко-юридичного опрацювання зазначений кодифікований акт (або під назвою "Кодекс законів ...") міг би війти окремою структурною частиною (у вигляді "книги") до узагальнюючого Адміністративного кодексу України. Щодо другого напрямку розвитку і реформування статутного блоку адміністративного законодавства слід забезбечити врахуван- 267 ня в конкретних статутних
 4. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  умови голосування при виборах органів влади союзної республіки і забезпечення інших політичних прав громадян СРСР. Проте, виходячи із сучасних критеріїв, для цього достатньо було б просто розрізняти громадян СРСР, які постійно мешкають на території даної союзної республіки і знаходяться в ній тимчасово. У доктрині міжнародного права і національного законодавства деяких держав замість терміна
 5. Притягнення особи як обвинуваченого
  умови, що при цьому не порушуються правила підсудності справ чи обов'язкового проведення розслідування, обвинуваченому надається можливість ознайомитись з новим обвинуваченням і не погіршується право обвинуваченого на захист; розгляд у суді провадиться тільки щодо обвинувачених і лише за тим обвинуваченням, за яким вони передані суду; - з моменту притягнення особи як обвинуваченого органи
 6. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  умови притягнення до кримінальної відповідальності та застосування названого заходу до неповнолітніх та до осіб, які страждають на психічні розлади. При взятті під варту з огляду на виняткові випадки прокурор перевіряє фактичні підстави і на обов'язкову наявність обставин ст. 150 КПК. При погодженні та підтриманні подання про взяття під варту прокурори керуються вичерпним переліком підстав,
 7. 49. Належність доказів і допустимість засобів доказування.
  допустимості. Обставини справи. які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими. Суд не вправі за своїм переконанням приймати доказ, який законом не допускається, і навпаки, відкидати як недопустимий доказ, можливість використання якого закон не заборонні Гарантією принципу допустимості засобів доказування є його законодавче забезпечення.
 8. 53. Речові докази та їх дослідження.
  умови, якщо їх неможливо доставити в суд, судом, що розглядає справу (ст. 140 ЦПК), або іншим судом у порядку виконання доручення по збиранню доказів (ст. 132 ЦПК). Про проведення огляду повідомляються особи, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - свідки, експерти, спеціалісти. Про наслідки проведення огляду на місці і про зміст процесуальних дій, шо виконувалися, складається
 9. 75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.
  умови для заочного розгляду справи. По-перше, якщо відповідач не з'явився у судове засідання, причому він був належним чином повідомлений про це, або не з'явився з причин, які визнані судом неповажними (ст. 169 ЦПК). Якщо у справі бере участь декілька відповідачів, то заочний розгляд справи можливий тільки у випадку нез'явлення усіх співвідповідачів. За відсутності у справі відомостей при
 10. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
  допустимості та відносності доказів, наявності та характеру зв'язків між ними, визначення шляхів використання доказів з метою встановлення істини. Використання доказів - це оперування ними у процесі доказування, встановлення істини. Воно здійснюється протягом усього процесу