Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Відмінність аудиту від комплексної ревізії


Комплексна ревізія
Аудит - незалежна форма фінансово-економічного контролю, здійснюється н добровільних, договірних засадах між аудитором і під-приємством-замовником.
2.
\Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником підприємства.
Правовою основою аудиту є Закон України «Про аудиторську діяльність».
3.
Правовою основою проведення комплексної ревізії є Закони України «Про підприємства в Україні», «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні».
Аудиторська перевірка передбачає дослідження тих питань, які поставлені перед аудитором підприємством-амовником.
Комплексна ревізія передбачає перевірку всіх сторін фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до програми комп-Іексної ревізії, яку затверджує керівник контрольно-ревізійного органу.
245
Продовження табя.
аудитором у ході перевірки корисливих зловживань. Так само не визначено дії аудиторів (аудиторських фірм) при викритті зловживань у фінансово-господарській діяльності підприємств. В оперативно-слідчій практиці відзначаються випадки, коли представники аудиторських фірм або аудитори приховують виявлені злочини, посилаючись на комерційну таємницю.
Єдиної думки щодо вирішення цих питань серед юристів і економістів, практичних працівників органів внутрішніх справ та інших державних контрольних органів не існує, оскільки правова природа цієї взаємодії ще не достатньо ясна.
Частина вчених і фахівців схиляється до того, що виконання аудитором таких доручень державних органів порушує принципи незалежності і самостійності аудиторської діяльності. Інші, навпаки, підтримують такі права державних органів, оскільки це відповідає публічним і громадським інтересам.
Відзначимо, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 611 від 9 серпня 1993 року порушення законності у будь-якій сфері діяльності не є предметом комерційної таємниці. Саме тому, при виявленні в ході аудиторської перевірки корисливих зловживань з боку службових осіб суб'єктів підприємницької діяльності аудитор зобов'язаний повідомити про це відповідні правоохоронні органи і надіслати їм матеріали, які свідчать про скоєння злочину. Така позиція ґрунтується на чинному Кримінальному кодексі України, ст. ст. 186 і 187 якого передбачена кримінальна відповідальність фізичних осіб за приховування матеріалів про скоєння найтяжчих злочинів проти державної та колективної власності та за неповідомлення про скоєння таких злочинів. Що стосується працівників органів дізнання і попереднього слідства, то вони, у межах своєї компетенції, можуть вимагати від аудиторів і аудиторських фірм матеріали, які свідчать про виявлені корисливі злочини.
Комплексна ревізія
Аудит
п/п
Завданнями комплексної ревізії є: повна і всебічна перевірка виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів, виявлення недоліків та зловживань у господарській діяльності підприємства і діяльності посадових та матеріально-відповідальних осіб, виявлення резервів удосконалення роботи підприємства.
Завданнями аудиту є: підтвердження достовірності бухгалтерського балансу та звітності з метою правильного визначення розміру податків, сприяння впровадженню ноу-хау у виробництво, фінансовій стабільності підприємства, запобігання неплатоспроможності та банкрутству.
4.
Комплексна ревізія проводиться після завершення господарських операцій, досліджує об'єкти господарської діяльності в статистиці.
Аудит проводиться на будь-якому етапі господарської діяльності, дає можливість прогнозувати розвиток підприємства й удосконалювати його маркетингову діяльність.
5.
Ревізор - адміністративне призначена на посаду особа. Права, обов'язки та відповідальність ревізора регламентуються Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні».
6.
Аудитор - незалежна особа. Права, обов'язки та відповідальність аудитора регламентуються Законом України «Про аудиторську діяльність».
Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства може проводитися на вимогу дізнання і попереднього слідства у будь-який час.
Відповідно до чинного законодавства проведення аудиту на вимогу органів дізнання та попереднього слідства не передбачено.
7.


Надзвичайно важливим є питання про характер взаємодії аудитора (аудиторських фірм) із державними контролюючими органами і, насамперед, з органами внутрішніх справ.
Зазначимо, що Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено проведення аудиту на вимогу співробітників органів дізнання та попереднього слідства, не застережені дії слідчого і дізнавача у разі виявлення
246
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Відмінність аудиту від комплексної ревізії"
 1. Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
  відповідно до плану роботи (проведення ревізій) контрольно-ревізійного органу. 5. Ревізія має неплановий характер. Призначається контрольно-ревізійною службою на підставі листа органу дізнання або постанови слідчого про необхідність проведення ревізії. Продовження, maitji. Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ № п/п Комплексна ревізія фі нансово-господарської
 2. Аудитори як суб'єкти підприємницької діяльності
  аудиторських організацій (фірм). Аудитор - це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, фінансового контролю та аналізу господарської діяльності, який володіє методологією економічних досліджень, обізнаний з питаннями організації та технології виробництва, юриспруденції та судово-бухгалтерської експертизи. Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний
 3. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
  аудитом, а також незалежним фінансовим контролем. Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне розслідування, вчиняється порівняно нескладно і досить відомими способами. Виділяються такі недоліки у здійсненні внутрішнього контролю:
 4. Виклик до суду
  відмінність від кримінальної і адміністративної? Задача 11 Визначте сторони та види процесуальної співучасті: а) по справі за позовом Шелудько О. і Шелудько Р. до Григоренка про стягнення завданих збитків; б) по справі за позовом тресту «Укрголовліс» в інтересах Іванківського лісгоспзагу до матеріально відповідальних осіб лісгоспзагу С., В., П. про стягнення з них вартості нестачі
 5. 2.8. Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері
  відносин в Україні виключно важлива роль належить кредитно-банківській системі, яка регулює кредитні і грошові потоки і сприяє зростанню і вдосконаленню економіки. Ця система об'єднує банки і спеціальні фінансово-кредитні інститути. У країнах з розвинутими ринковими відносинами небанківські фінансово-кредитні інститути представлені пенсійними фондами, страховими, лізинговими, інвестиційними,
 6. Ревізія
  аудиторських фірмах залучаються висококваліфіковані спеціалісти, які мають спеціальну економічну освіту, практичний досвід ревізійної або облікової роботи, високі морально-вольові якості. Створення суб'єктів господарювання з різною формою власності, у тому числі й за участю іноземного капіталу, ставить підвищені вимоги до професійної компетентності ревізорів. Ревізор - це службова особа, яка
 7. 3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства
  відображення у документах та записах бухгалтерського обліку підприємств. Цей чинник визначає роль документальної ревізії як одного з ефективних інших засобів розкриття таких злочинів. Ефективність ревізії як засобу виявлення корисливих злочинів залежить від реального стану спеціальних захисних функцій бухгалтерського обліку - його спроможності досить повно відображати ознаки скоєних злочинів. Як
 8. 3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю
  відмінність внутрішнього аудиту від зовніш-(нього полягає у тому, що внутрішній аудит спрямований на надання допомоги менеджерам у здійсненні ними контрольних функцій, тоді як зовнішній аудит служить інтересам сторонніх груп. За змістом і функціями аудиторський контроль поділяють на запобіжний, поточний, заключний та стратегічний. Запобіжний аудит - аудиторська перевірка фінансово-господарських
 9. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
  відповідно до ст. 66 КПК України. Проведення її регулюється Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».___ 3. Безпосередньою підставою є постанова органу дізнання, слідства чи суду. Безпосередньою підставою проведення є наказ керівника підрозділу державної контрольно-ревізійної служби або керівника вищого (по відношенню до підприємства) органу управління. 4. Порядок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua