Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Види складів злочинуЯк відомо, загальне поняття складу злочину є засобом пізнання конкретних складів злочинів і дозволяє піддавати науковому аналізу їх ознаки, класифікувати ці ознаки і склади злочинів, що їх містять. Загальний склад є основою для правильного визначення у кожному конкретному випадку наявності або відсутності в діях особи того чи іншого складу злочину. Іншими словами, загальний склад злочину в науці кримінального права є своєрідною теоретичною базою правильної кваліфікації вчиненого діяння, бо він містить в собі ту універсальну сукупність елементів, яка характеризує необхідні ознаки кожного складу злочину.
Всі склади злочину в теорії кримінального права поділяються залежно від ознак (властивостей), що характеризують об'єкт, об'єктивну і суб'єктивну сторони, а одно суб'єкта злочину. В основу класифікації складів злочину покладені насамперед такі критерії, як: ступінь суспільної небезпеки діяння, структура або спосіб опису ознак складу злочину в законі.
За ступенем суспільної небезпеки виділяються три види складу злочину: основний (простий), кваліфікований (з обтяжуючими, кваліфікуючими ознаками) і привілейований (з пом'якшуючими ознаками).
Основним (простим) визнається склад злочину, що містить сукупність об'єктивних і.суб'ектівних ознак, які завжди мають місце при вчиненні певного виду злочину, проте не передбачає додаткових ознак, що підвищують або знижують рівень суспільної небезпеки скоєного.
Разом з тим один і той же злочинне діяння в залежності від тих чи інших ознак, що відносяться до об'єкта (цінність блага, на яке відбувається посягання, та ін.), до об'єктивної сторони (наприклад, спосіб , місце, час і т.п. вчинення злочину), до суб'єктивної сторони (наявність корисливих або інших мотивів і т. д.) або до суб'єкта злочину (особливу посадова чи службове становище, вік і т. д.) може містити різну ступінь суспільної небезпеки.
Якщо ці та інші подібні ознаки обтяжують провину і в силу цього впливають на кваліфікацію (кваліфікуючі ознаки), вони враховуються законодавцем у диспозиції статей Особливої частини КК поряд з основними складами, тобто виділяються як кваліфіковані склади злочину.
Кваліфікуючими ознаками слід визнавати всі додаткові обставини, включені до складу злочину і змінюють його кваліфікацію. Думається, що головним у цьому питанні є не стільки термінологічне оформлення цих ознак (хоча це і важливий аспект проблеми), скільки виявлення їх. Кваліфікований склад злочину, як правило, формулюється в різних частинах або пунктах відповідної статті Особливої частини КК термінологічної моделлю типу: "Те саме діяння ...".
Кримінальне законодавство передбачає досить значна кількість кваліфікуючих ознак, з яких найбільш часто в цій ролі використовуються: неодноразовість, систематичність, тяжкі наслідки, насильство, судимість, особливо небезпечний рецидив, організована група, ниці спонукання та ін
За своєю юридичною природою кваліфікуючі ознаки мають двоїстий характер. З одного боку, вони входять в сукупність ознак злочину і в цьому сенсі мають певним набором рис, що характеризує їх як ознаки складу. З іншого - вони є своєрідним "доважком" до основного складу, оскільки не входять в ту сукупність ознак суспільно небезпечного діяння, яка визначає його відповідно до закону як злочинне і кримінально каране.
Кваліфікуючі ознаки відображають ступінь суспільної небезпеки певного виду поведінки, так як свідчать про істотну зміну її рівня по
порівнянні з тією, яка відображена за допомогою ознак основного складу. Однак відсутність кваліфікуючих ознак чи непідтвердження їх у ході слідства або судового розглядів автоматично не тягне виключення складу злочину, так. як скоєне може містити ознаки основного складу злочину.
Кваліфікуючі ознаки складу злочину необхідно відрізняти від факторів, що виконують роль лише пом'якшують або обтяжують провину обставин. Основна відмінність між ними полягає в тому, що кваліфікуючі ознаки - це засіб (прийом) законодавчої диференціації насамперед відповідальності, а через неї і покарання. Обставини, що пом'якшують або обтяжують провину, - це спосіб індивідуалізації тільки покарання, і тому враховуються лише при призначенні покарання, бо вони надають суду можливість варіювати вибір виду та розміру покарання в межах санкції статті, зменшуючи його або збільшуючи.
Ознаки, особливо обтяжуючі провину, якщо вони включені в диспозицію відповідної статті КК, можуть вплинути на створення особливо кваліфікованого складу злочину, позначають законодавцем словосполученням типу: "Дії, передбачені частинами першою, другою і т. д ... ").
Привілейованим є склад злочину, який, крім ознак основного складу, містить ще й ознаки, за допомогою яких законодавець здійснює диференціацію відповідальності в бік її зниження. Привілейований склад може міститися або в різних частинах однієї і тієї ж статті КК, або в окремій статті.
Запропонована класифікація не є єдиною. Крім поділу складів злочину за ступенем суспільної небезпеки діяння в теорії кримінального права вони розмежовуються і за способом опису в законі ознак складу злочину.
Теорії кримінального права відома думка, згідно з яким всі склади злочинів за вказаним критерієм пропонувалося ділити на прості і складні. Прості склади в свою чергу - на описові та бланкетні; складні - на альтернативні, з двома діями, двома формами провини і двома об'єктами.
Думається, що такий підрозділ не цілком обгрунтовано. Насамперед у теорії кримінального права усталене загальновизнане правило, згідно з яким склад злочину не може бути бланкетним, оскільки завжди містить опис тих чи інших конкретних ознак злочину. Бланкетной може бути тільки диспозиція кримінально-правової норми. Крім того, навряд чи доцільно віднесення альтернативних складів злочину до складних, бо по суті своїй це особливе опис законодавцем в одній кримінально-правовій нормі декількох різних складів злочину, кожен з яких володіє сукупністю певних ознак і тому розглядається в якості самостійного.
На думку більшості вчених, всі склади злочину за способом опису в законі іх.прізнаков слід поділяти на: прості, складні та альтернативні.
Простий склад злочину містить опис одного діяння, частини або стадії якого не утворюють самостійного злочину. Іншими словами, кожен елемент складу злочину представлений в єдиному екземплярі.
Складний склад злочину має додаткові в кількісному плані елементи або ознаки, однак у сукупності з основними вони представляють один склад злочину.
Складні склади злочину в свою чергу поділяються на:
а) склади злочину, в яких один або кілька елементів складу злочинів - не одинарні (кілька об'єктів, форм провини і т. п.);
б) склади, в яких один злочин самим законодавцем сконструйовано з декількох злочинів, що мають, стосовно до іншої ситуації, відносно самостійне значення, проте в даному складі виконують роль лише його елементів або ознак.
Останній підвид складів злочину має свої різновиди, а саме склад: з двома об'єктами (розбій тощо);
з двома обов'язковими діями (згвалтування та ін.) ; з двома формами вини (незаконне виробництво аборту, що призвело з необережності смерть потерпілої, та ін.);
з двома наслідками (умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть потерпілого, та ін.) .
Альтернативний склад злочину описує не одне злочинне діяння або спосіб дії, а кілька варіантів, наявність хоча б однієї з яких є
підставою для вирішення питання про кримінальну відповідальність. Цей вид підрозділяється на склади:
з двома або кількома альтернативними діями (обман споживачів тощо);
в яких законодавець усередині одного складу злочину органічно поєднує два інших (розбій).
За особливостями конструкції ознак об'єктивної сторони склади злочину поділяються на: матеріальні, формальні та усічені.
У матеріальних складах момент закінчення злочину законодавець пов'язує з настанням злочинного результату (наслідків). Якщо ж діяння, спрямоване на досягнення злочинного результату, обов'язкового для даного складу, не привело до його настання, закінченого злочину не буде. Винний у такому випадку буде нести відповідальність за замах на відповідний злочин.
Формальними визнаються склади, в яких для наявності закінченого злочину потрібно лише вчинити діяння, вказане в законі, незалежно від настання тих чи інших наслідків, які можуть бути викликані цим діянням. Фактично ж настали наслідки в формальних складах можуть виконувати роль або кваліфікуючих ознак, або обтяжуючих провину обставин.
Усіченим є склад злочину, для визнання якого закінченим не вимагається не тільки настання злочинного результату, але і доведення до кінця тих дій, які здатні викликати дані наслідки. Усічені склади злочинів законодавець вважає закінченими на більш ранній стадії злочинних дій (розбій, бандитизм та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Види складів злочину "
 1. § 3. Система кримінального права
  В результаті тривалої історичної еволюції кримінально-правові норми, розпорошені по різних джерелах, поступово сформувалися у певну систему, що володіє безліччю власних (властивих тільки системі) елементів: інститут (сукупність однорідних норм), окрема норма, гіпотеза, диспозиція, санкція норми і т. д.; як автономна, вона взаємодіє з іншими системними
 2. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 3. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Особи, винні в порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а
 4. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  Юридичний факт - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. Юридичний факт - фактичне обставина, необхідне для виникнення (зміни, припинення) правовідносин, а норма права - юридичну. Класифікація юридичних фактів: Вольова ознака: а) події: - Не залежать від волі людей-стихійні;
 5. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Система права - це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутам. Ознаки (риси) системи права: Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може створюватися за суб'єктивним розсудом людей, існує об'єктивно;
 6. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
    Правопорушення - суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоспосбного особи, тягне за собою юридичну відповідальність. Види правопорушень за ступенем суспільної небезпеки (шкідливості): Провини - відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки. Злочини - відрізняються від проступків підвищеним ступенем
 7. Введення.
    За період з січня по грудень 2001 року, за даними МВС, всього виявлено 382,4 тис. злочинів економічної спрямованості або на 1,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага цих злочинів у загальній кількості зареєстрованих склав 12,9%. Матеріальний збиток від зазначених злочинів (на момент порушення кримінальної справи) склав 66,1 млрд. руб., Що майже в два рази
 8. Явище організованої злочинності.
    Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 10. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
    Патрульно-постова служба міліції відповідно до Закону Російської Федерації "Про міліцію" входить до складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) і виконує функції охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на вулицях, об'єктах транспорту та інших громадських місцях, яка організовується в містах і інших населених пунктах і здійснюється спеціально
© 2014-2022  ibib.ltd.ua