Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Виїмка (глава 16 КПК).


Виїмка - це слідча дія, в ході якої вилучають об'єкти, місцезнаходження яких достовірно відоме і які можуть мати значення для кримінальної справи.
Процесуальна характеристика виїмки.
Виїмку провадять за постановою слідчого.
Провадиться без санкції прокурора і без рішення суду. Виняткискладають:
примусова виїмка в житлі або іншому володінні особи, якапровадиться за постановою судді місцевого суду;
виїмка кореспонденції провадиться за постановою голови апеляційного суду чи його заступника;
виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановоюсудді та в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
Завжди в присутності понятих, яких має бути не менше двох.Якщо провадять виїмку кореспонденції, то поняті мають бути службовцями поштово-телеграфної установи.
Метою виїмки є:
вилучення предметів, документів, кореспонденції;
зняття інформації з каналів зв'язку.
Підставою до виїмки є точні дані про те, що об'єкти знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Місце проведення: будь-яке місце (житло чи інше приміщення,підприємство, установа, організація тощо).
Спеціальне правило провадження: слідчий повинен вжити заходів,щоб не було розголошено виявлені під час виїмки обставини особистого життя осіб, які проживають або тимчасово перебувають уцьому приміщенні.
Процесуальний порядок:
слідчий складає постанову про проведення виїмки. За необхідності провести примусову виїмку із житла або іншого володінняособи, слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства;
після отримання постанови судді про проведення виїмки проводиться безпосередньо сама виїмка;
перед початком виїмки слідчий пред'являє постанову особам,що займають приміщення, пропонує їм видати зазначені в постанові документи або предмети;
учасникам виїмки пояснюють право бути присутніми при всіхдіях слідчого, робити з приводу них заяви, які підлягають занесеннюдо протоколу;
вилучає предмети й документи, що мають значення для справи(ті, що зазначені в постанові про виїмку). Всі документи і предмети,які підлягають вилученню, слідчий пред'являє понятим та іншимприсутнім особам і вносить дані про них до протоколу виїмки чи вдоданий до нього опис із зазначенням їх назви, кількості, міри,ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак.У необхідних випадках вилучені предмети і документи на місці виїмки упаковують і опечатують;
протокол виїмки складають у двох примірниках. До ньогозаносять всі заяви і зауваження осіб, присутніх під час виїмки, зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий,особа, у якої проводили виїмку, та запрошені особи, що булиприсутні. Другий примірник протоколу виїмки, а також другийпримірник опису вручають особі, в якої проведено виїмку. Припроведенні виїмки на підприємстві, в установі або організації другийпримірник протоколу і опису вручають представникові юридичноїособи.
9. Учасники виїмки:
обов'язкові: слідчий, поняті та особа, яка займає приміщення;
необов'язкові: в необхідних випадках слідчий вправі залучатидо участі в проведенні виїмки працівників органів внутрішніх справта відповідних спеціалістів.
10. Способи фіксації: -
основний: протокол;
додаткові: опис предметів, що підлягають вилученню; схеми; креслення, матеріали відеозапису, фотозйомки тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виїмка (глава 16 КПК)."
 1. Обшук (глава 16 КПК).
  виїмки чи в доданому до нього описі, зазначаючи їх назву, кількість,міру, вагу, матеріал, з якого їх виготовлено, та індивідуальні ознаки.У необхідних випадках вилучені предмети і документи на місціобшуку упаковують і опечатують; слідчий складає протокол обшуку у двох примірниках. До ньогозаносять усі заяви і зауваження осіб, присутніх під час обшуку,зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого.
 2. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  Вступ Розділ І. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права Глава 3. Розвиток методу адміністративного права Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у
 3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з XVIII століття. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалось з публічною владою держави, з взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 5. 4. 1. по субъектам можно разделить на отношения между
  главами администрации. в) органами исполнительной власти и находящимися в их подчине- нии предприятиями, учреждениями, организациями. Например, между Мин. труда и социального развития РФ и ВЮТ. г) органами исполнительной власти и не находящимися в их подчи- нении предприятиями, учреждениями, организациями. Например, финан- совый контроль, таможенный контроль. д) исполнительными органами
 6. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  глава XIII Статуту ООН). Наприкінці другої половини XX століття з початкових 11 підопічних територій (Гана, Сомалі, Камерун, Об'єднана Республіка Танзанія, Західне Самоа, Науру, Нова Гвінея, Танганьїка, Того та ін.) 10 реалізували своє право на самовизначення. Мікронезія (Тихоокеанські острови), що знаходилася під опікою США з 1945 року, знаходиться на завершальному етапі виходу з-під
 7. 23. Принцип резастосування сили або погрози силою
  глава VII «Дії у відношенні погрози миру, порушень миру й актів агресії») лише два випадки правомірного застосування збройної сили: із метою самооборони (стаття 51) і за рішенням Ради Безпеки ООН у випадку загрози миру, порушення миру або акту агресії (стаття 42). Застосування збройної сили в порядку самооборони правомірне тільки в тім випадку, якщо станеться збройний напад на державу. Стаття 51
 8. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  глава уряду і міністр закордонних справ за домовленістю учасників договору також можуть наділятися повноваженнями на підписання договору від імені держави. Прикладом може слугувати підписання главами урядів восьми соціалістичних держав Варшавського договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу від 14 травня 1955 року. У той же час багато важливих міжнародних угод, укладених в період
 9. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  глава Кабінету Міністрів України й міністр закордонних справ України ведуть від імені Української держави переговори й мають право підписувати міжнародні договори, не маючи потребу в повноваженнях, тобто ex officio (у силу займаної посади). Інші ж офіційні особи, що беруть участь у розробці й прийнятті міждержавних договорів, мають повноваження, видані Президентом України; міжурядових договорів -
 10. 64. Загальний характер безпеки
  У другій половині XX в. міжнародна безпека придбала загальний характер. Пояснюється це поруч факторів: 1) мир став дійсно взаємозалежним; 2) все більше число проблем придбало глобальний характер; 3) якісні характеристики сучасних озброєнь вимагають загальних зусиль членів міжнародного співтовариства в справі підтримки миру. Виходячи з розуміння загального характеру безпеки, міри, спрямовані на