Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору підряду та інших цивільно-правових угод?Ні, ці особи не є членами трудового колективу. Вони виконують певні види робіт без
включення в трудовий колектив, без підкорення внутрішньому трудовому розпорядку, отримують винагороду за виконану роботу, обумовлену угодою сторін. Вони не беруть участь в обговоренні та схваленні колективного договору, їх не обирають до
виборні органи трудового колективу, наприклад, до ради трудового колективу, до комісії по трудових
спорах, в виборні профспілкові органи на підприємстві, в установі, організації. Керівники не включають їх до складу атестаційних комісій, створюваних для проведення періодичних атестацій
працівників. Підрядники не можуть бути членами конкурсних комісій, створюваних для проведення конкурсу при прийомі на роботу державних службовців і т.д. За відсутності виборних профспілкових органів вони не можуть бути представником від трудового
колективу для ведення переговорів з роботодавцем
/ при укладенні колективного договору. Особи, які виконують роботу на підставі договору підряду, що не
включаються в члени вчених рад, науково-методичних рад при вищих навчальних закладах та наукових установах. Відповідно до законодавства у ці органи обирають або призначають членів трудових колективів.
354

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору підряду та інших цивільно-правових угод?"
Зміст
 1. є єдність і диференціація трудового права? ... ... 14 Які функції трудового права? ... ... 15 Що являє собою система трудового права? ... 17 Які основні принципи трудового права України? ... 18 Які
  § 1. Поняття юридичної особи
 2. є також юридичні особи - особливі утворення, які мають низку специфічних ознак, які утворюються і припиняються в спеціальному порядку. Життя сучасного суспільства немислиме без об'єднання людей в групи, союзи різних видів, без з'єднання їх особистих зусиль і капіталів для досягнення тих чи інших цілей. Основною правовою формою такого колективного участі осіб в цивільному обороті і
  § 13. Некомерційні організації
 3. є правління та голова (або тільки голова), які приймають рішення з питань діяльності кооперативу, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів. Кооператив є власником майна, переданого йому в якості внесків його членами (п. 3 ст. 213 ГК РФ). Згідно п. 2 ст. 48 ГК, учасники кооперативу (пайовики) повністю втрачають будь-які речові
  2. Основні теорії сутності юридичної особи
 4. є найбільші німецькі цивілісти того часу Ф.-К. ф. Савіньї і Б. Віндшейд (один з головних творців Німецького цивільного уложення). 1 Так, про власність як про "ставлення людини (особи) до речі" як до своєї тепер, слідом за дореволюційними юристами, стали прямо говорити і в сучасній вітчизняній літературі (див., наприклад: Толстой Ю. К. До вчення про право власності / /
  Як здійснюється реалізація конституційного права на страйк?
 5. є спад виробництва, падіння рівня реальної заробітної плати, несвоєчасна її індексація, хронічні затримки з виплатою заробітної плати, порушення трудового законодавства. Від страйків несе збиток не тільки власник або уповноважений і;,! орган, по і працівники (не отримують зарплату), зменшується прибуток не тільки страйкуючого трудового колективу, але і споживачів, і
  Які гарантії встановлено для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів?
 6. є. Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ або організацій, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищестоящого профспілки чи об'єднання, до складу якого входить профспілкова організація даного підприємства, установи або організації. Зміна умов трудового договору,
  Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
 7. є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, спрямовані для виконання конкретних робіт , не можуть включатися до складу трудового колективу даного підприємства, установи, організації, так як вони перебувають у трудових правовідносинах з іншими
  Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 8. є соціальні сутності, насамперед правопорядок. Правопорядок як найбільш загальний об'єкт правопорушення характеризує юридичний стан про-суспільних відносин, представляє сумарний підсумок, результат дотримання, виконання, вико-вання і застосування правових норм в суспільстві. Зрозуміло, що будь-яке правопорушення і тієї чи іншій мірі послаблює правопорядок, вибиває з-під нього те чи
  Види і стадії адміністративного права
 9. є: 1) Конституційний Суд РФ контрольні повноваження Конституційного Суду РФ перед. ст. 125 2) Суди загальної юрисдикції здійснюють контрольні функції в процесі розгляду справ При розгляді цивільних справ суд, визнаючи акти управ-ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-конності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему ухвалу.
  22. Види юридичних осіб.
 10. Є підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні", підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). У своєму складі підприємство не має інших юридичних осіб.
  являются предприятия. В соответствии со статьей 1 Закона "О предприятиях в Украине", предприятием признается самостоятельный хозяйствующий уставной субъект, обладающий правами юридического лица и осуществляющий производственную, научно-исследовательскую и коммерческую деятельность с целью получения соответствующей прибыли (дохода). В своем составе предприятие не имеет других юридических лиц.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua