Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008 - перейти до змісту підручника

Завдання спортивної психології

Поле діяльності психологічної науки в сучасному спорті різнобічно і багатогранно. На рівні спорту вищих досягнень психологічний супровід представлено, але частіше цей досвід сьогодні фрагментарен і не систематичен, що можна пояснити не тільки браком фахівців у цій галузі, а й багатьма іншими причинами.

Пильну увагу слід звернути психологічній науці та практиці на участь в організації та функціонуванні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сучасні спортивні школи представляють собою складні структурні утворення припускають застосування широкого кола фахівців. Це і тренери - педагоги, директори, менеджери, завучі; медичні працівники: лікарі - фахівці всіх напрямків, масажисти; методисти та технічний обслуговуючий персонал.

На жаль, сьогодні в штатному розкладі спортивної школи відсутня посада психолога. Відсутність даної одиниці психолога в спортивній школі можна пояснити багатьма причинами, але необхідність присутності обгрунтовується куди більш великою кількістю причин. Завдання психологічного супроводу дитячого та юнацького спорту визначаються безліччю проблем.

Так, сучасне становлення і розвиток спорту припускає й характеризується ускладненням не тільки самої діяльності, що ми чітко спостерігаємо, порівнюючи сучасні досягнення і рекорди з рекордами двадцяти - тридцятирічної давності і появою нових видів спорту, але і ускладненням як технологічного, так і психологічного

Малюнок

процесу та супроводу спортивної діяльності. На спортивній арені, ми знаємо, сьогодні борються сучасні технології, новітні досягнення в області науки і техніки.

Спорт завжди був, і є дослідний і досвідчений полігон науки, т.к. основною характеристикою його є «сверхпредельних» фізичних і психічних навантажень у виконанні спортивного дії. У складові змісту цих сучасних спортивних технологій входить неодмінним компонентом випробувань і баталій людина, і забувати про це ніяк не можна. І це одна з головних причин необхідності нового погляду на проблему психологічного супроводу спорту всіх рівнів, а не лише «великого». Юний або досвідчений спортсмен і його тренер однаково потребують професійної постійної психологічної підтримки та допомоги.

Актуальність появи даної позиції у фізкультурно-спортивній сфері викликана тим, що до цих пір, в силу сформованої традиції в радянській науці, спортивна наука використовувала психологію в частині запозичення окремих теоретичних уявлень, методичного арсеналу і, в зв'язку з цим, клішованість окремих експериментальних досліджень.

Внаслідок цього, результати такого підходу носили лише пізнавальний інтерес для тренерів, але рідко служили керівництвом до дії в практичній діяльності, тому що не вписувалися в медико-педагогічна свідомість і мислення тренера.

Серед цих невирішених проблем можна виділити наступні: -

психологія формування та управління руховою дією; -

формування особистості спортсмена; -

проблеми спортивної кар'єри; -

життя після спорту; -

психологія діяльності й особистості тренера; -

психологія управління спортивним рухом; -

проблеми жіночого спорту і т.д.

І це не остаточний список проблем, які навряд чи можна розв'язати без сучасних засобів культурно-історичної психології. Механізмами залучення практичної психології в сучасний масовий спорт є професійне психологічне просвітництво працівників фізичної культури і спорту через семінари, наукові конференції, засоби масової інформації, актуалізація досвіду роботи психологів у галузі спорту, а також підготовка фахівців - спортивних психологів.

Досягнення цих цілей передбачає вирішення конкретних завдань: 1.

Вивчення впливу спортивної діяльності на психіку спортсменів: -

психологічний аналіз змагань (загальний і конкретний з окремих видів спорту); -

виявлення характеру впливу змагань на спортсменів; -

визначення вимог, що пред'являються змаганнями до психіки спортсмена; -

визначення сукупності моральних, вольових та інших психологічних якостей, необхідних спортсменам для успішного виступи на змаганнях; -

психологічний аналіз умов тренувальної діяльності та спортивного побуту. 2.

Розробка психологічних умов для підвищення ефективності спортивних тренувань. Психологія спорту покликана розкрити механізми та закономірності вдосконалення спортивної майстерності, шляхи формування спеціальних знань, умінь і навичок, а також умови, що забезпечують успішність колективних дій спортсменів.

Все це вимагає від психологів: -

психологічного обгрунтування існуючих методів і засобів спортивного тренування і пошуку нових; -

визначення шляхів для максимального використання можливостей організму спортсмена як за рахунок розвитку психічних функцій, так і за рахунок створення апаратурних методів тренування, (наприклад, використання систем з "біологічним зворотним зв'язком"); -

розробка методів психологічного опису окремих видів спорту (психограмм), методів психодіагностики спортивних здібностей, -

соціальної структури і психологічного клімату команди; -

розробки науково обгрунтованих методів моделювання змагальної обстановки в умовах тренувань.

Необхідною категорією є формування наукового і практичного уявлення у чиновників і працівників фізичної культури і спорту необхідності щоденна присутність психолога, як це сьогодні є в загальноосвітній школі, як це представлено у світовому спортивному досвіді. На Олімпійські Ігри в Афіни з командою США приїхало понад півсотні психологів, в нашій же команді їх було -

одиниці.

Прикладні проблеми психології спортивної діяльності укладені в наступному: -

відбір талантів; -

формування оригінальної техніки, відповідної конституціональним і психологічним особливостям спортсмена; -

максимальний розвиток психічних якостей, що складають структуру спеціальних здібностей даного спортсмена та пошук шляхів компенсації "відстаючих ланок"; -

створення умов для оптимальної переносимості високих психічних навантажень ; -

формування психічної готовності до змагань; -

створення передумов для саморегуляції психічних станів і самоорганізації психічної діяльності.

Завдання психологічного супроводу спорту, які пред'являє спортивна діяльність: 1.

Аналіз соціально-психологічних умов спортивної діяльності (проблеми соціалізації спортсмена і команди, вплив національних особливостей і традицій

Малюнок

на розвиток спорту , міжособистісні стосунки і психологічний клімат спортивних команд, професіоналізм у спорті). 2.

Дослідження особливостей розвитку і формування особистості в умовах спортивної діяльності (вивчення механізмів формування та динаміки особистості, мотивів, рухових здібностей у спорті). 3.

Вивчення психологічних основ формування рухових навичок і якостей (спеціалізовані сприйняття, психологічні особливості різних видів спорту та видів тренування, методи управління психічними станами). 4.

Обгрунтування факторів, що забезпечують успішність змагальної діяльності (динаміка психічних процесів у змагальної діяльності, психічна стійкість і надійність, психічні стани, прогнозування успішності). 5.

Визначення основ психологічного забезпечення спортивної діяльності (псіхоспортграмми та психологічні типології видів спорту, методи управління психічним станами в спортивній діяльності, діагностика, консультування та психокорекція).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання спортивної психології "
 1. I. Спеціальна Психологія
  завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 2. Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008

 3. введенням
  завдань сучасної практичної психології, постає питання про необхідність широкого застосування психологічного знання в цьому напрямку. Це необхідність вивчення шляхів інтеграції психології і зокрема спортивної психології, в системі наук і вбудовування її досягнень у практику спортивної діяльності. Постійне прагнення людини задовольняти свої потреби в русі, розвивати
 4. ЛІТЕРАТУРА
  задач з загальної психології / За ред В. С. Мерліна. - М., 1974. - 202 с. 24. Страхов В. І. Увага школярів у процесі праці. - Саратов, 1961. - 57 с. 25. Таратунскій Ф.С., Таратунская Н.Ф. Завдання і вправи з загальної психології. - Мн., 1988. - 1 76 с. 26. Хрестоматія по увазі / Под ред А.Н.Леонтьева та ін - М., 1976. - 296 с. 27. Langer EJMindfulness.NY: Merloyd
 5. Організація підготовки
  завдань. Керівництвом визначаються її завдання на наступаючий навчальний рік (зазвичай він починається з січня), затверджується програма, встановлюються дні тижня (місяця), визначається число і склад груп (з урахуванням посадових категорій, спеціальностей, досвіду служби), призначаються їх керівники. В якості керівників занять можуть залучатися кращі фахівці правоохоронного органу,
 6. Мамайчук І. І.. Допомога психолога дітям з аутизмом. - СПб.: Речь. - 288 с., 2007

 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
  спортивні заходи; в) здійснюють будівництво, утримання та організацію роботи об'єктів і муніципальних закладів фізичної культури і спорту (спортивних майданчиків, стадіонів, плавальних басейнів, спортивних шкіл та ін); г) контролюють дотримання встановлених правил, нормативів і стандартів у роботі фізкультурно-спортивних муніципальних унітарних підприємств; д) розробляють,
 8. ВСТУП
  завдань - пояснити багато психічні явища, з якими стикається кожна людина, а також розкрити наукові поняття, представлені в психології. Студенти, крім психології і слідом за нею, вивчають ще й педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться як навчальної дисципліни. І хоча на ці предмети відводиться не так багато часу, важливо показати їх значимість
 9. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999

 10. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 11. Крутецкий В. А.. Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980

 12. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 13. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  спортивні та рухливі ігри, естафети, єдиноборства і т.д.). 3. Вправи сполученого впливу: а) на швидкісні і всі інші здібності (швидкісні і силові, швидкісні і координаційні, швидкісні і витривалість), б) на швидкісні здібності й удосконалювання рухових дій (у бігу, плаванні, спортивних іграх і ін.) У спортивній практиці для розвитку швидкості окремих
 14. Система (структура) юридичної психології
  завдання виправної (ресоціалізірующей) психології, психологічні проблеми покарання та виправлення злочинців, психологія засудженого на позбавлення волі , психологія життєдіяльності в умовах виправно-трудових установ, психологія ресоціалізірующей діяльності, соціальна реадаптація звільненого. Юридична психологія Система юридичної психології Методологічні
 15. 50. Землі рекреаційного призначення.
  Спортивних ЗАХОДІВ. Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення належати земельні ділянки зелених зон и зелених насаджень міст та других населених пунктів, навчально-туристсько та екологічних стежок, марковання трас, земельні ділянки, зайняті теріторіямі будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів,
 16. 6. Зобразіть відносини між поняттями в колах Ейлера *:
  спортивний велосипед; Кішка, домашня тварина, тварина сімейства котячих, тигр, дика тварина; Юрист, прокурор, суддя, благородна людина, нечесна людина; Прапор, символ , державний прапор, спортивний прапор, державний прапор РБ; Морське судно, крейсер, танкер, транспортний засіб, вантажне транспортний засіб; Пудель, такса, собака, домашня тварина, кінь; М'яч, дитячий м'яч,