Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Висновок аудитораРезультатом аудиторської перевірки є висновок аудитора (аудиторської
фірми) - документ, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних
осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування
і судових органів . Висновок повинен складатися з трьох частин - вступної, аналітичної
та підсумкової. У вступній частині вказуються:
- для аудиторської фірми: юридичну адресу і телефони; порядковий номер,
дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської
діяльності, а також термін дії ліцензії; номер реєстраційного свідоцтва;
номер розрахункового рахунку; прізвище, ім'я та по батькові всіх аудиторів, що брали
участь у перевірці;
- для аудитора, що працює самостійно: прізвище, ім'я, по батькові, стаж
роботи як аудитора; дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію
на здійснення аудиторської діяльності, а також термін дії ліцензії;
номер реєстраційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку.
В аналітичній частині вказуються:
- найменування акціонерного товариства та період його діяльності, за який
проводиться перевірка;
- результати експертизи організації бухгалтерського (фінансового) обліку,
складання відповідної звітності та стану внутрішнього контролю;
- факти виявлених у ході аудиторської перевірки суттєвих порушень
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, що впливають на її достовірність, а також порушень законодавства
Російської Федерації при здійсненні господарсько-фінансових операцій, які
завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників суспільства, держави
і третіх осіб.
У підсумковій частині аудиторського висновку утримується запис про підтвердження
достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності акціонерного товариства.
У разі якщо акціонерним товариством - замовником у ході проведення перевірки
не були усунені суттєві порушення у веденні бухгалтерського (фінансового)
обліку , складанні відповідної звітності та дотримання законодавства,
у підсумковій частині аудиторського висновку робиться запис про неможливість підтвердження
достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності.
Кожна сторінка аудиторського висновку підписується аудитором, що проводив
перевірку, і завіряється його особистою печаткою. При проведенні перевірки аудиторською
фірмою аудиторський висновок, крім того, підписується в цілому керівником
аудиторської фірми або уповноваженим їм іншою посадовою особою фірми і завіряється
печаткою фірми. Акціонерне товариство зобов'язане надавати зацікавленим
особам тільки підсумкову частину аудиторського висновку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок аудитора "
 1. 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій
  У діючого банку, що вже отримав ліцензію на здійснення банківських операцій, у процесі його діяльності може виникнути необхідність у розширенні ліцензії, тобто отриманні дозволу НБУ на здійснення банківських операцій, не передбачених раніше отриманою ліцензією. Порядок та умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій регламентовані також у Положенні про
 2. 2. Аудитор суспільства
  Відповідно до статті 86 Закону аудитор (громадянин або аудиторська організація) товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до правових актів Російської Федерації на підставі укладається з ним договору. Аудитора товариства стверджує загальні збори акціонерів. Розмір оплати його послуг визначається радою директорів (спостережною радою)
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 4. 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
  Процедура застосування Національним банком заходів впливу попереднього реагування за порушення банківського законодавства детально регламентована в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Заходи
 5. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
  Процедура створення і реєстрації комерційних банків в Україні регламентована Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про господарські товариства", а більш детальна регламентація міститься в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Комерційні банки в Україні можуть створюватися
 6. 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу
  Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному фонді) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку. Особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу полягають у необхідності надання розширеного пакету документів у порівнянні з банками, заснованими на '
 7. Білет № 16. 1.Структура ФС
  Вищим представницьким і законодавчим органом РФ є Федеральне Збори РФ - парламент Росії, який складається з Ради Федерації і Державної Думи. Рада Федерації формується на підставі Конституції та Федерального Закону. Норма представництва суб'єктів РФ в Раді Федерації - по 2 представники від кожного суб'єкта, які представляють представницьку і виконавчу
 8. 6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
  У російському праві майнові інтереси виконавців забезпечуються закріпленням за ними права на використання виконання або постановки в будь-якій формі, включаючи право на отримання винагороди за кожний вид використання виконання або постановки . Само виключне право на використання виконання або постановки в п. 2 ст. 37 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права"
 9. § 9. Акціонерне товариство
  Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства (п. 1 ст. 2 Федерального закону "Про акціонерні товариства "від 26 грудня 1995 р."). Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і при збитковості його діяльності ризикують
 10. 2. Права акціонерів
  Кожного акціонера цікавлять в першу чергу його права, які дає йому володіння акцією (акціями). Ці права акціонерів, так чи інакше, викладені у багатьох розділах і статтях Закону. Ми висловлюємо їх по можливості в одному розділі цієї роботи, тим більше що права акціонерів регламентуються не тільки Законом, про що буде сказано нижче. Як було показано в попередньому розділі, всі акціонери
© 2014-2022  ibib.ltd.ua