Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня
Бойков А.Д., Капінус Н.І . . Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК

Даний посібник адресований викладачам курсу адвокатури, студентам, що передбачає спеціалізуватися в галузі надання юридичної допомоги населенню, початківцям адвокатам.

Автори при підготовці посібника відчували певні труднощі, пов'язані з його комплексним характером, що охоплює всі види діяльності адвокатури, включаючи і її нові напрями, викликані переходом від планової економіки до ринкових відносин. З багатьох питань не було необхідної літератури і узагальненого досвіду роботи адвокатів. Не завершився період судово-правових реформ в Росії, численні проекти закону про адвокатуру, проекти КПК і ЦПК все ще знаходяться в стадії обговорення.

Набирають все більшої гостроти дискусії з приводу організації адвокатури, про долю паралельних колегій, компетенції органів державного керівництва адвокатурою. Не визначилися напрямки роботи спілок адвокатів, функціонуючих всередині країни і за її межами; їх науково-методична допомога адвокатським колективам та їх вплив на розвиток законодавства про адвокатуру поки ще відчувається слабо, не виходячи часто за межі благих намірів.

Відсутність в посібнику розділу про організацію адвокатури в зарубіжних країнах автори можуть пояснити утрудненнями, що виникли при зборі необхідних матеріалів, що характеризують сучасний стан законодавства.

З часом ця труднощі, сподіваємося, буде подолана.

Не можна не визнати й того, що деякі розділи посібника виглядають фрагментарно, потребують істотного розширення.

Автори бачать ці недоліки, що пояснюється найчастіше причинами, викликаними незавершеністю процесу оновлення галузей права, що мають відношення до різних сторін діяльності адвокатів. Доцільність продовження розпочатої роботи у нас не викликає сумнівів.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВИСНОВОК "
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
  укладенні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. 3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-тів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
 4. 3. Держ. службовець
  висновком захворювання, препятст-вующее виконанню ним должн. обов'язків. 4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-ден., Составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю. 5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також перечисл. родств. чоловіка) 6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
 5. Адміністративний процес
  укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання,
 7. Від авторів
  висновок висловлюємо велику вдячність вченому секретарю Державного історичного музею в Москві А.А. Смирнову за ряд цінних
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  укладеної в цьому переліку, з конкретними даними по всіх укріплених поселень привело автора до висновку, що весь комплекс ознак присутня лише на поселеннях, захищена площа яких має більше 2,5 гектарів. Цей висновок дозволив вважати містами все укріплені поселення XII-XIII ст. з таким розміром фортеці, якщо цьому не суперечать інші дані (відсутність перерахованих
 9. Новгород.
  висновку, що Городище розташовувалося в оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., в той час як на місці
 10. Москва.
  закінчення слід визнати, що в даний час в науковій археологічній літературі досить повно відображено сучасний стан як теоретичних проблем вивчення міста, так і результатів археологічних досліджень окремих давньоруських міст. Допитливий, творчо працюючий викладач знайде в ній відповіді на питання, що виникають в ході навчання, і зможе залучити до цієї
 11. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  ув'язненні. Нечаевщіна стала історичною основою знаменитого роману Ф. М. Достоєвського «Біси», що став своєрідним пророцтвом про долі революції в Росії. Правда, не можна бачити в романі реального відображення Нечаєвського справи, а в нечаєвців - морально неповноцінних людей, «бісів», гідних свого керівника. Насправді С. Нечаєв шантажем, насильством і погрозами змусив чотирьох гуртківців
 12. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  закінчення ми повинні сказати , що роль консерватизму у вітчизняній історії, особливо другий воловини XIX - початку XX ст. дуже значна. Будучи панівної (офіційної) ідеологією, спираючись на певну філософську та публіцистичну традицію, причому використовуючи в основному відомі з XI століття аргументи, консерватори не змогли знайти відповідь на питання «що робити?», як співвіднести
 13. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  укладення Паризького світу - Є. І.) всього чекало від прогресивного уряду, аж ніяк не прагнучи забезпечити за собою які-небудь права на участь у державних справах ». І так було протягом всього XIX століття. Проте роль окремих передових представників цього суспільства, налаштованих реформаторски, заперечувати не можна. Правда, за однієї умови - підтримці царя. Так було і при перших
 14. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  укладення миру. Не випадково Ленін квапив більшовиків: «Завтра буде пізно!», Тобто відбулося як би накладення «організованої революції» на хвилю наростаючого обурення народу проти Тимчасового уряду. Таким чином, переглянута альтернатива напередодні Жовтня - не військова диктатура або більшовизм (невдача корніловського заколоту, на думку цих істориків, надовго блоки-вала нову
© 2014-2020  ibib.ltd.ua