Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Основні поняття: трудове виховання, трудове навчання, завдання трудового виховання, система трудового виховання в школі.

Вимоги до компетентності:

- розуміти сутність і призначення трудового виховання школярів;

- знати основні завдання трудового виховання і вміти їх конкретизувати стосовно молодшому, середньому та старшому шкільному віку;

196

- мати уявлення про основні види трудової діяльності школярів і методикою організації трудових справ;

- орієнтуватися в можливостях школи у вирішенні завдань трудового виховання і професійної орієнтації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розкрийте значення понять: трудове виховання, трудове навчання, професійна орієнтація. Встановіть зв'язок між ними.

2. Визначте поняття працьовитості і розкрийте його внутрішню структуру.

3. Складіть у зошиті схему-опору «Завдання трудового виховання і шляхи їх здійснення».

4. Опишіть систему трудового виховання і профорієнтації в школі: види і форми діяльності.

5. Осмисліть вимоги до організації трудової діяльності школярів.

6. Подумайте, які методи і прийоми педагогічного впливу будуть приводити до ефективної взаємодії в організації та здійсненні трудових справ у школі.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Поміркуйте над проблемою «Педагогічна підтримка школяра в профорієнтаційних обставинах».

III. Питання для осмислення теми і самоперевірки

1. Чому праця необхідна в житті зростаючої людини?

2. Які завдання шкільного трудового виховання?

3. Результатом трудового виховання є працьовитість як особистісне якість. Спробуйте «розкласти» його на структурні компоненти.

4. Назвіть основні методичні вимоги, з урахуванням яких організується і стимулюється трудова діяльність школярів і формується їх працьовитість.

5. З яких напрямків складається в школі виховна робота з професійної орієнтації учнів?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту майбутньої діяльності.

2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій:

- Трудове виховання - це ...

- Основними завданнями трудового виховання в школі є ...

- Систему трудового виховання в школі можна представити таким чином ...

- Основні вимоги до організації дитячої праці.

3. Навчальна ситуація «Подумаємо разом ...».

197

І.Д. Чернишенко, теоретик і практик трудового виховання, у своїх роботах, виступах перед учителями і студентами, переконував, що в процесі організації трудових справ педагогу спільно з вихованцями необхідно:

- намітити конкретні завдання відповідно до цілей справи ;

- підібрати матеріали, інструмент, необхідний для даної справи;

- правильно розподілити роботу в часі;

- розділити колектив на бригади, групи для виконання трудових завдань;

- організувати змагання в процесі праці;

- підвести підсумки роботи, оцінити результати, виділити кращих учасників спільної роботи;

- визначити нові цілі і завдання майбутніх трудових справ.

Підтвердіть фактами зі шкільного життя необхідність дотримання запропонованої технології трудового справи.

Згодні ви з тим, що праця виховує, якщо він, по-перше, мотивований, і, по-друге, добре організований.

4. Навчальна ситуація "Проектування".

Організаторська робота вчителя має свою «дистанцію». Вона може бути спринтерській, розрахованої на рішення невеликих за обсягом і відносно простих завдань.

Вона буває марафонської, коли її виконання розтягується на тривалий термін, і сама вона буває складною і за змістом, і за умовами діяльності. На дистанції між стартом і фінішем розташовані етапи.

I. - Визначення завдань майбутньої роботи;

II. - Забезпечення роботи (умови, засоби, виконавці);

III. - Планування, розподіл обов'язків;

IV. - Організація, управління, оперативне керівництво;

V. - Аналіз ефективності, підведення підсумків, оцінка, самооцінка.

Отже, це алгоритм, який передбачає на кожному з етапів певні дії педагога та учнів. Спираючись на даний алгоритм спроектуйте проведення позаурочного справи - захист професій.

5. Рішення педагогічних завдань № № 35, 36, с. 45 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

6. Підсумок заняття.

Кожному студенту пропонується створити групу теоретиків трудового виховання і визначити своє рангове місце в ній.

7. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

Література

1. Лихачов, Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 248-263.

2. Підласий, І.П. Педагогіка. Книга 2. Процес виховання. / І.П. Підласий. - М., 1999. - С. 174-177.

3. Профорієнтація в школі / упоряд. С.В. Тарасевич [и др.] / - Мн., 2007.

4. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М., 2006. - С. 315-320.

5. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 284 305.

6. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002. - С. 400-417.

7. Чернишенко, І.Д. Виховання юного громадянина-трудівника / І.Д. Чернишенко. -

Мн., 1990.

198

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ"
 1. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. ЗАНЯТТЯ № 16 ТЕМА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
  заняття. Завершення пропозицій: - Свою роботу я оцінюю як. - Мені найбільше сподобалося. 7. Рекомендації та завдання до наступного заняття. Література 1. Артеменко, З.В. Форми виховної роботи з молоддю: організація та методика проведення / З.В. Артеменко. - Мн., 1995. 183 2. Журлова , І.В. Вільне
 4. ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
  занять студентського життя як естетичне явище. III. Питання для осмислення теми і самоперевірки 1 . У чому полягає сутність естетичного виховання? Яке його зміст? 2. За якими показниками ми судимо про естетичну культуру людини? 3. Які методи і прийоми виховання використовуються для формування в учнів потреби в естетичному
 5. ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
  заняття і змісту майбутньої діяльності. 2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій: - Світогляд - це ... - До основних функцій світогляду відносяться ... - Оціночна функція світогляду пов'язана з тим, що. - Джерелом формування наукового світогляду служать ... - Суб'єктивними структурними
 6. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 7. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 8. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 9. Тема семінарського заняття № 15
  заняття
 10. Тема семінарського заняття № 16
  заняття №
 11. Тема семінарського заняття № 17
  заняття №
 12. Тема семінарського заняття № 18
  заняття №
 13. Тема семінарського заняття № 8
  заняття
 14. Тема семінарського заняття № 5
  заняття
 15. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 16. Тема семінарського заняття № 12
  заняття №