Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 23 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ШКОЛЬНИКА У КОЛЕКТИВІ

Основні поняття: колектив, учнівський колектив, види учнівських колективів у школі, функції колективу, етапи розвитку колективу, колективна творча справа.

Вимоги до компетентності:

- знати ознаки колективу і його відмінність від інших можливих груп і об'єднань; розкрити роль дитячого колективу в системі педагогічного впливу і вміти пояснити його функції;

- вміти охарактеризувати етапи розвитку дитячого колективу і показати, що характерно для діяльності педагога на різних етапах;

- знати методичні основи організації і виховання учнівського колективу і вміти створювати алгоритм взаємодії педагога з дітьми по згуртуванню колективу;

- орієнтуватися в причинах благополучного і неблагополучного положення вихованця в системі колективних відносин;

- мати уявлення про колективної творчої діяльності та її організації .

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Визначте основні ознаки дитячого виховного колективу.

2. Обгрунтуйте положення, що учнівський колектив є соціокультурним середовищем виховання і розвитку особистості школяра.

3. Розгляньте значення різноманітних первинних колективів для розвитку особистості школяра.

4. Охарактеризуйте особливості колективу на різних стадіях розвитку.

5. Запропонуйте алгоритм діяльності педагога по створенню та розвитку дитячого колективу.

6. Розгляньте логіку організації колективного творчого справи.

7. Підготуйте повідомлення на тему «Причини благополучного положення учня в шкільному класі».

8. Розгляньте типи взаємин особистості і колективу і згадайте, чи були вони характерні для учнівського колективу, в якому ви вчилися.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми 1. В.А. Сухомлинський не в усьому був згоден з А.С.Макаренко в теорії і методиці виховання дитячого колективу. Прочитайте його книгу «Мудра влада колективу» і знайдіть відмінності в підходах.

199

2. Напишіть реферат на тему:

- Шкільний клас як фактор виховання.

- Проблема дезадаптації дитини в шкільному класі.

3. Зробіть ретроспективний аналіз якісних перетворень класу, в якому ви навчалися, на шляху до колективу.

III. Питання для осмислення теми і самоперевірки

1. Які соціальні та педагогічні чинники обумовлюють необхідність виховання особистості в колективі?

2. У чому проявляється сприятливий вплив колективу на особистість і за яких умов?

3. Чому не завжди закінчується успіхом прагнення педагога створити колектив в класі?

4.

Запропонуйте правила ефективного педагогічного керівництва колективом.

5. Сформулюйте закон життя колективу.

6. Що таке традиції колективу і яке значення вони мають?

7. Поясніть, як конкретно впливає колектив на розвиток і виховання школяра.

8. Обгрунтуйте, чому співпраця і співтворчість в колективі необхідні для повноцінного розвитку особистості школяра.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту майбутньої діяльності.

2. Дискусійне обговорення питань:

- Чим обумовлюється необхідність виховання особистості в колективі?

- Чим відрізняється колектив від групи дітей?

- Які умови сприяють становленню колективу як середовища самореалізації особистості школяра?

- Які різновиди дитячих колективів відомі в теорії і на практиці?

- Що таке перспективи в житті колективу і якими вони бувають?

- Як ви вважаєте, не знижується чи роль і авторитет вихователя, коли він передає частину своїх повноважень активу? Обгрунтуйте свою думку.

- У чому особливості методики вимог вихователя до колективу учнів на першому (другому, третьому) стадії його розвитку?

3. Індивідуальна самостійна робота (для письмового виконання завдань запрошуються кілька студентів).

Завдання 1. Дитячий колектив - це розвивається організм. Охарактеризуйте фактори, які забезпечують або гальмують цей процес.

Завдання 2. У чому проявляється сприятливий вплив дитячого колективу на особистість дитини і за яких умов?

Завдання 3. Як розглядається розвиток учнівського колективу в теорії виховання? Охарактеризуйте етапи розвитку колективу.

200

Завдання 4. За якими ознаками можна побачити просування класу до колективу?

4. Навчальна ситуація «Подумаємо разом».

.. . Шкільний клас завжди був у центрі уваги науковців та вчителів. Дослідження, що проводяться протягом багатьох років, дозволили Н.Л.Селівановой зробити висновок, що поряд з традиційною освітньою функцією шкільний клас виконує і інші актуальні для нашого часу функції: адаптивну, комунікативну, захисну, компенсуючу, розвиваючу, інтегруючу.

Як враховує класний керівник у своїй роботі функції сучасного класу?

.. . Я.А. Коломінський у своїй роботі «Психологія дитячого колективу» пропонує наступні шляхи подолання ізоляції та підвищення учнівського статусу:

- залучити учня в цікаву діяльність;

- допомогти досягти успіху;

- подолати аффективность (запальність, войовничість, уразливість);

- виробити впевненість у собі.

Продовжіть наведений перелік педагогічних заходів, що сприяють подоланню психологічної ізоляції учня.

... Навчальний клас і колектив учнів цього класу - поняття не однозначні. Навчальний клас - це обліковий склад, а колектив навчального класу - реально існуючий, з особливим психолого-інтелектуальним обличчям, з особливими закономірностями внутрішнього життя, соціальний організм. Далеко не завжди навчальний клас легко і просто оформляється як колектив.

Уявіть, що ви класний керівник і вирішили домогтися згуртування колективу. Безумовно, така задача вимагає часу і зусиль ... Запропонуйте систему ваших дій і охарактеризуйте засоби, за допомогою яких ви будете вирішувати поставлену задачу.

5. Обговорення проблеми організації колективної діяльності. Вибудовування логіки КТД і наповнення кожного з шести послідовних етапів конкретним взаємодією вихователя і вихованців (на прикладі створення усного журналу «Калейдоскоп»).

6. Підсумок заняття (у вигляді оцінки роботи групи).

7. Рекомендації до наступного заняття.

Література

1. Гриценко, Л.І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід / Л.І. Гриценко. - М., 2008. - С. 56-81, 173-211.

2. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 438-454.

3. Караковський, В.А. Виховання? Виховання ... Виховання! / В.А. Караковський, Л.І. Новикова, Н.П. Селіванова. - М., 1996.

4. Маленкова, Л.І. Теорія і методика виховання / Л.І. Маленкова. - М., 2004. -

С. 191-208.

5. Методика виховної роботи / під редакцією В.А. Сластенина. - М., 2002. - С. 70-82.

6. Немов, Р.С. Шлях до колективу. / Р.С. Немов, А.Г. Цегляр. - М., 1990.

7. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології / під редакцією С.А. Смирнова. - М., 1999. - С. 326-345.

8. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: в 2 кн. Кн. 2. Процес виховання / І.П. Підласий. - М., 2004. - С. 59-92.

9. Поляков, С.Д. Технології виховання / С.Д. Поляков. - М., 2002. - С. 58-71.

201

10. Рожков, М.І. Організація виховного процесу в школі / М.І. Рожков, Л.В. Байбородова. - М., 2000. - С. 89-110.

11. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 362-373.

12. Сухомлинський, В.А. Мудра влада колективу. Обр. пед. соч.: в 3 т. - М., 1981. Т.3

13. Школа виховання: 825-й маршрут / під ред. В.А. Караковський. - М., 2004. -С. 174-183, 195-200.

14. Ясницька, В.Р. Соціальне виховання в класі / В.Р.Ясніцкая. - М., 2004. -

С. 264-338.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 23 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ШКОЛЬНИКА У КОЛЕКТИВІ "
 1. Тема 13. Досвід соціального виховання особистості в колективі
  виховання особистості в колективі в практиці виховних установ 20-30-х рр.. Впровадження та апробація нових методів навчання і виховання в дослідних школах і станціях Наркомпросі. Перша дослідна станція Наркомосу на базі дитячої колонії «Бадьора життя» в Калузької губернії під керівництвом С.Т.Шацкого. Досвідчена школа-комуна Наркомосу П.Н.Лепешінского в Москві, стаття
 2. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 3. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 4. ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
  занять студентського життя як естетичне явище. III. Питання для осмислення теми і самоперевірки 1. У чому полягає сутність естетичного виховання? Яке його зміст? 2. За якими показниками ми судимо про естетичну культуру людини? 3. Які методи і прийоми виховання використовуються для формування в учнів потреби в естетичному
 5. ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
  заняття і змісту майбутньої діяльності. 2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій: - Світогляд - це ... - До основних функцій світогляду відносяться ... - Оціночна функція світогляду пов'язана з тим, що. - Джерелом формування наукового світогляду служать ... - Суб'єктивними структурними
 6. естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
  занять за інтересами, триває поглиблене формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва і дійсності; духовне збагачення їх особи; організація вільного часу; регулювання сприйняття впливів засобів масової інформації. У вихованні особистості та естетичному розвитку школяра особливу роль відіграє художня самодіяльність. Вона є для дітей одним з
 7. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 8. ЗАНЯТТЯ № 16 ТЕМА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
  заняття. Завершення пропозицій: - Свою роботу я оцінюю як. - Мені найбільше сподобалося. 7. Рекомендації та завдання до наступного заняття. Література 1. Артеменко, З. В. Форми виховної роботи з молоддю: організація та методика проведення / З.В. Артеменко. - Мн., 1995. 183 2. Журлова, І.В. Вільне
 9. ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
  заняття і змісту майбутньої діяльності. 2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій: - Трудове виховання - це ... - Основними завданнями трудового виховання в школі є ... - Систему трудового виховання в школі можна представити таким чином ... - Основні вимоги до організації дитячої праці.
 10. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 11. Тема семінарського заняття № 17
  заняття №
 12. Тема семінарського заняття № 10
  заняття
 13. Тема семінарського заняття № 16
  заняття №
 14. Тема семінарського заняття № 15
  заняття
 15. Тема семінарського заняття № 11
  заняття №
 16. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 17. Тема семінарського заняття № 12
    заняття №
 18.  Тема семінарського заняття № 9
    заняття