Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Значення і сфера застосування контрактаціїДоговір контрактації, що є окремим видом договору купівлі-продажу, покликаний регулювати відносини, пов'язані із закупівлями у сільськогосподарських організацій і селянських (фермерських) господарств вирощуваної або виробленої ними сільськогосподарської продукції.
У російському дореволюційному цивільному законодавстві відсутнє спеціальне регулювання відносин із закупівель сільськогосподарської продукції. Судова практика тієї пори виходила з можливості застосування до даних правовідносин правил про договір купівлі-продажу або про договорі запродажи. Але за що діяв в ту пору законодавству договір
1 Іншу трактування даних відносин пропонує В В. Витрянский На його думку, договором енергопостачання регулюються відносини, пов'язані з постачанням через приєднану мережу лише в тих випадках, коли через неї подається енергія, а не будь-які ресурси ічі товари Що ж стосується застосування правил про договір енергопостачання до інших дог ОВОР, "то це не більше ніж прийом законодавчої техніки" (Витрянский В В Договір купівлі-продажу і його окремі види З 158)
купівлі-продажу припускав наявність речі, що складається у володінні продавця, тому предметом договору купівлі-продажу не могли виступати речі, що не існують на момент укладення договору, наприклад майбутній урожай1 Що стосується договору запродажи, то його предметом визнавалося лише нерухоме майно. Дану проблему передбачалося вирішити шляхом уточнення предмета договору купівлі-продажу, маючи на увазі, що таким повинні були визнаватися і майбутні речі, не існують в момент укладання договору2.
У радянський період на першому етапі відносини, що складаються між сільськогосподарськими виробниками та покупцями вирощеної продукції, регулювалися договором купівлі-продажу. У ДК 1922 р. були відсутні будь-які норми про договір контрактації. Надалі зобов'язання колгоспів і радгоспів по здачі державі вирощеної або виробленої ними продукції сільськогосподарського виробництва були практично позбавлені товарних елементів, ці правовідносини носили адміністративний характер і іменувалися "обов'язковими поставками" сільськогосподарської продукції.
У 60-х роках радгоспи були переведені на госпрозрахунок, значно підвищувалися закупівельні ціни, впроваджувався договірний метод заготівель сільськогосподарської продукції. В Основах цивільного законодавства 1961 р. з'явилися норми про договір контрактації (ст. 51-52), які були відтворені у ЦК РРФСР 1964 р. (ст 267-268). Згідно з зазначеними нормами державна закупівля сільськогосподарської продукції у колгоспів і радгоспів здійснювалася за договорами контрактації, які укладалися на основі планів державних закупівель сільськогосподарської продукції і планів розвитку сільськогосподарського виробництва в колгоспах і совхозах3. Самостійний характер договору контрактації по відношенню до договору купівлі-продажу і до договору поставки в юридичній літературі пояснювався головним чином тим, що сільськогосподарська продукція виробляється на землі, складовою виняткову власність держави, за яким з цієї причини визнавалося право вводити обов'язковість здачі йому вирощеної сільськогосподарської продукції на умовах, їм установленних4. Відносини
1 См, наприклад Шершеневич Г Ф Підручник російського громадянського права (з з Данію 1907р) З 312
2 См Цивільне укладення Проект / Под ред ІМ Тютрюмова З 347
3 См Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред З Н Братуся, ОН Садикова З 311
4 См Іоффе Про З Зобов'язальне право З 284
по контрактації сільськогосподарської продукції регулювалися численними підзаконними актами, зокрема типовими договорами контрактації окремих видів сільськогосподарської продукції, що містять імперативні норми, яким в точності повинні були відповідати умови конкретних договорів, що укладаються між господарствами та заготівельними організаціями.
У зв'язку з відмовою від адміністративно-командної системи управління економікою і переходом до ринкових відносин втратило значення і всеосяжне планування закупівель продукції, вирощеної сільськогосподарськими організаціями. Реформа економічних відносин супроводжувалася перетворенням радгоспів і колгоспів у господарські товариства і суспільства, виробничі кооперативи, освітою селянських (фермерських) господарств, заснованих на приватній власності. При цих умовах договір контрактації, заснований на планових актах закупівель сільськогосподарської продукції, виявився непридатним для регулювання відповідних економічних відносин. Тому в Основах цивільного законодавства 1991 р. договір контрактації втратив самостійний характер і розглядався в якості одного з видів договору купівлі-продажу (ст. 83 Основ).
Новий ЦК зберіг договір контрактації як окремого виду договору купівлі-продажу. При цьому бралося до уваги, по-перше, значну своєрідність відносин, пов'язаних з реалізацією продукції, вирощеної чи виготовленої у сфері сільськогосподарського виробництва. Необхідно враховувати вплив природних (стихійних) чинників на сам процес виробництва сільськогосподарської продукції, а також його сезонний характер.
По-друге, у відносинах з контрактації продавець, в якості якого виступає виробник сільськогосподарської продукції, є слабкою стороною, а покупець (заготівельник), навпаки, являє собою організацію, що займається професійною діяльністю по закупкам сільськогосподарської продукції в цілях її подальшої переробки та реалізації, яка в змозі диктувати свою волю виробнику. Дана обставина зробило необхідним вирівнювання становища контрагентів за договором контрактації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Значення і сфера застосування контрактації "
 1. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
  Договір купівлі-продажу відноситься до числа найважливіших традиційних інститутів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio-venditio. Під ним розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (Тегх), а
 2. 2. Арбітражна угода
  В основі функціонування міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.).
 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  Предмет криміналістики і досліджувані цією наукою закономірності. Місце криміналістики в системі кримінально-правових наук. Система криміналістики. Закони розвитку і принципи криміналістики. Загальні і спеціальні методи криміналістики: їх характеристика та критерії допустимості. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації: ідентифікуються і
 4. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  Чинне кримінальне законодавство вперше передбачає спеціальний розділ, присвячений особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх. Такі розділи були відомі Укладенню про покарання кримінальних та виправних 1845 р., а також Кримінальним укладення 1903 р. Заснована на принципі гуманізму, подібна практика відповідає сучасному зарубіжному кримінальному законодавству,
 5. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 6. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
  Для врегулювання відносин з "іноземним елементом" застосовують два юридично-технічних методу: колізійних та матеріально-правовий. Вони характеризують зовнішню форму джерел міжнародного приватного права, тобто національно-правових та міжнародно-правових. Колізійних метод є необхідним для регулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не врегульована, а
 7. 5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів)
  З міжнародних нормативно-правових актів найбільш важливе значення для зовнішньоекономічної діяльності мають прийняті в 1964 р. у Гаазі дві міжнародні угоди: Конвенція про єдиний Законі про укладення договорів міжнародної купівлі-продажу товарів; Конвенція про єдиний Законі про міжнародній купівлі-продажу товарів. Особливе місце серед джерел контрактного права займає Віденська
 8. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  Опосередкована участь держави у цивільному обороті. Держава може брати участь у цивільному обороті як безпосередньо, так і через спеціально створені ним для цих цілей державні юридичні особи в організаційно-правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті.
 9. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
  Норми цивільного права своє безпосереднє вираження знаходять у статтях різних правових актів - законах, указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду Російської Федерації та інших Юридичних формах, які прийнято іменувати джерелами цивільного права. Однак категорією цивільного законодавства охоплюється не вся сукупність названих форм, а лише частина з
 10. 1. Сфера застосування Закону
  У статті 1 визначається сфера застосування Закону, що носить двопланові характер. По-перше, сфера дії Закону обмежується визначенням порядку створення та правового становища акціонерних товариств, прав і обов'язків їх акціонерів, а також забезпеченням захисту прав та інтересів акціонерів (п.1). По-друге, передбачено, що дія Закону поширюється на всі акціонерні товариства,
© 2014-2020  ibib.ltd.ua