Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

59. Зобовязання з обов'язкового страхування.


(гл.67 ст.999) Законом може бути встановлений обов'язок фіз. або юр. особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед ін. особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов'язкове страхування). Д. обов'язкового страхування укладається незалежно від волевиявлення сторін, тобто обов'язок його укладення випливає із вказівки закону. Напр., у ст.7 ЗУ "Про страхування" встановлено перелік випадків обов'язкового страхування життя, здоров'я, майна або відповідальності перед ін. особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи. В Укр. здійснюються такі види обов'язкового страхування: медичне страхування; особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Держ.
бюджету Укр.) на випадок інфікування ВІЛ при виконанні ними службових обов'язків; особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Держ. бюджету Укр.) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); страхування спортсменів вищих категорій; особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; авіаційне страхування цивільної авіації; страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; і др.
Для здійснення обов'язкового страхування КабМін Укр. встановлює порядок та правила його проведення, форми типового Д., особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "59. Зобовязання з обов'язкового страхування."
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обов'язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата
 2. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  страхування) зміни депозитних ставок (без необхідності здійснення загальновживаного депозиту форвард/форвард), або мінімізувати ризики за змінами курсів валют. Форвардний валютний контракт - це угода між двома банками, що має на меті запобігання ризиків щодо змін у майбутньому курсів валют та процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Дві сторони угоди зобов'язані визначити певну
 3. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
  обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування: Дебет рахунків 4310 Кредит рахунку 3622; г) віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів: Дебет рахунків 4300. Кредит рахунків 4310. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з будівництва основних засобів здійснюється аналогічно до обліку їх
 4. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  страхування, страхування життя тощо - сучасні компанії надають своїм працівникам можливість вибирати ті пільги, що їм потрібні (у рамках визначеного бюджету); - поступове зниження впливу на визначення розміру заробітної плати таких традиційних чинників, як стаж роботи і фахова біографія на користь компетениій і ринку праці. Ця тенденція не дає працівникам "спочивати на лаврах" і змушує займатися
 5. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  страхування. 8. Амортизація основних фондів. 9. Інші витрати. Заробітна плата являє собою суттєвий елемент собівартості. Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» - це винагорода, виражена, як правило, в грошовій формі, або уповноважений їм орган виплачує робітнику за виконану їм роботу. Витрати на оплату праці складаються із: 1. Фонду основної заробітної плати. 2. Фонду додаткової
 6. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
  страхування, закони України "Про страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист", "Про обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які привели до втрати працездатності", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та ін. (див. рекомендовану літературу).
 7. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 219. 3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листо пада 1991 р. II Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 2. - Ст. 5. 4. Про затвердження Тимчасового положення про Раду націо нальної безпеки і оборони України: Указ Президента від ЗО серпня 1996 р. Ц Уряд, кур'єр. - 1996. - 5 верес. 5.
 8. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  страхування від 14 січня 1998 р. // Офіцій ний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 219. 130. Про охорону і використання пам'яток історії та культури: Закон УРСР від 13 липня 1978 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1978. - № ЗО. - Ст. 426. 131. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1989. - №45. - Ст. 631. 132.
 9. 12.Взаємовідносини підприємств із бюджетом та позабюджетними фондами.
  страхування, формування загальнодержавних цільових грошових фондів; - між підприємством і банками з приводу одержання та повернення кредитів, а також виплати процентів за користування ними. між підприємством та його постачальниками і покупцями з приводу виконання господарських договорів і зобов'язань. усередині підприємства - з приводу розподілу прибутку, що залишається у його розпорядженні
 10. 27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
  страхування та інші соціальні потреби. Основні методи, за допомогою яких формуються фінансові ресурси: - стягнення податків - відрахування частини прибутку державних підприємств - відрахування на соціальне страхування та інші види відрахувань до централізованих фондів - продаж майна та цінних паперів - одержання кредитів - емісія грошей Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості