Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

16.3. Програма виховання

Питання змісту виховання і питання програми виховання нерозривно пов'язані. Програма - це те, що необхідно виконати для досягнення результату. Зміст - те, чим необхідно наповнити діяльність при виконанні запрограмованого. Програма фіксує, позначає, окреслює, оформляє зміст. Якщо упустити питання змісту, то безглузда спроба скласти програму. Однак, без програми немає досягнення мети, тому осмислена мета завжди веде людину до складання програми через визначення змісту його цілеспрямованої діяльності.

Звернемося до повсякденного аналогії. Нехай метою діяльності людини є сад, який треба розбити і виростити на пустирі. Спочатку йому слід визначити зміст роботи. Ймовірно, у зміст вирощування саду увійде підбір дерев, чагарнику, квітів, планування садового дизайну та інше. У структурованому вигляді зміст роботи приймає образ програми, в ко

436

торою виявлене зміст оформляється в послідовну систему. Зрозуміло, що поки не змальовано наповнення роботи, немає матеріалу для складання програми.

Програма - це окреслене коло змісту діяльності, оформлений точними положеннями, практичне втілення яких забезпечує очікуваний результат. Програма виховання - це осмислене, відібране, оформлене зміст виховного процесу. Практикується робота з дітьми без програми, а значить, існують і педагоги, що відкидають необхідність її. Безпрограмних виховання може бути, на поверхневий побіжний погляд, дуже красивим, ефектним, грунтовним і навіть "новаторським". Однак це лише на поверхневий погляд. Безпрограмних виховання плететься слідом випадковим обставинам: залежить від погоди, свят, традицій, подій, випадково народилася ідеї в голові педагога, моди і т.д. - Тобто, всього того, що відбувається ззовні, неначе нав'язуючи педагогу відповідне відбувається зміст роботи з дітьми. Скажімо, ювілейна дата композитора звертає дітей до музики; загальне зубожіння країни направляє духовні зусилля дітей на осмислення проблеми бідних і багатих. Живий відгук на різноманітність навколишньої реальності створює враження глибокого виховання, що виводить дитину до всіх сторін дійсності, але за цим розмаїттям неважко виявити вузькість і одноманітність цих відносин, а іноді й повна відсутність - як не дивно! - Всякого духовного розвитку, якщо увага обмежується предметним змістом відбувається.

Художнім чином безпрограмних виховання могли б служити вірші шотландського поета Р. Бернса:

- Де ти була сьогодні, кицька? - У королеви, у англійської. - Що ти бачила в палаці? - Бачила мишку на килимі.

Щоб розгорнути перед дітьми колосальне багатство "палацу життя", необхідно окреслення основного змісту виховання - це дозволяє педагогу працювати цілеспрямовано і економно, охоплюючи все розмаїття дивного, складного і прекрасного палацу.

Підходи до складання виховної програми за наявності загального основного змісту виховання визначає педагог або педагогічний колектив. Вкажемо на три таких підходу.

437

Перший варіант. Виходячи з осмисленого змісту виховання, складається загальна програма, розділи якої відображають відібрані найвищі цінності сучасної культури. Кожен педагог веде групу дітей, плануючи послідовне і виборче проживання дітьми в ході спільної діяльності цих ціннісних відносин. Припустимо, якщо програма визначає необхідність формування ціннісного ставлення до Старості, то педагог з року в рік розвиває всебічно дане відношення, освоюючи, засвоюючи і привласнюючи з дітьми Старість як цінність життя. Якщо педагогічний колектив включає в зміст виховання ціннісне ставлення до Батьківщини, то кожен педагог будь-якої вікової групи розробляє методику і форми осмислення з дітьми цінності Батьківщини для людини, засвоєння практично-дієвого вираження любові до Батьківщини, залучення дітей до доступним для них формам особистісного прояву ставлення до Батьківщині.

Гідність такого підходу в його простоті. Недолік такого підходу - у свідомо неминучому одноманітності, породжує у дітей нудьгу, а значить, негативне ставлення до цінності.

Другий варіант. Загальна програма доповнюється віковими модифікаціями (для молодшого школяра, молодшого підлітка, старшого підлітка, ранній юності), і педагог працює з групою, орієнтуючись як на загальну програму, так і на завдання-домінанти. Припустимо, для старшокласників завданням-домінантою висувається формування життєвої позиції, а для старшого підлітка таким завданням затверджується формування образу Людини сучасного світу.

Другий варіант програми зручний при рухливості педагогічних кадрів, а також при сильному керівнику, здатному організувати загальні виховний вплив в масштабі школи.

Тоді користування програмою виглядає трохи інакше. Припустимо, в загальній програмі позначена нагальна необхідність розвинути у кожного школяра комунікативні вміння - реалізацію відповідної задачі бере на себе весь педагогічний колектив. Уміння ж першого знайомства, настільки важливе для ранньої юності, курирує класний керівник, ведучий групу старшокласників.

438

Третій варіант. Програма складається поступенча-тим чином, зміст виховання розбивається на вікові періоди шкільного життя. Кожен розділ - це освоєння, засвоєння і присвоєння нових для школяра цінностей як приватного прояви найвищих. Наприклад, якщо цінність Дисципліни висувається як змісту виховного процесу, то спочатку з дітьми осмислюється вміння виконувати соціальні норми поведінки; далі трактується дисципліна як повага до іншої людини; пізніше вивчається та аналізується роль дисципліни в соціальному устрої суспільства; нарешті, виявляється особистісний зміст дисципліни для кожної конкретної людини, що поставив перед собою якусь мету.

Наявність програми виховання значно полегшує професійну працю педагога, відкриває йому дорогу до попередньої професійної підготовки в літній час, до підбору спеціального матеріалу для майбутньої роботи з дітьми. Але існування програми настільки ж багато покращує і становище дітей в школі: з кожним роком їм стає цікаво просування щаблями пізнання життя, її засвоєння і присвоєння нових цінностей для себе, вони духовно наповнюються і відчувають, як дорослішають і розумнішають.

Позапрограмний ж виховання підсумковим результатом має наступне. Одного разу у спільній грі другокласників і десятикласників педагог запитав усіх учасників, чим же відрізняються малюки від старших. І де--ти сказали: "Старші розумніші, а ми ... краще".

Позапрограмний виховання означає духовний тупик, до якого неодмінно приходить педагог разом з підрослими дітьми, хоча при цьому обсяг і рівень наукових знань підвищуються. Наповнений знаннями, може бути, і отримає шанс вирости в духовно багату особистість, але це вже станеться з волі випадку, обставин, збігу сприятливих умов.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3. Програма виховання "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  програму виховання, відображатиме зміст виховання. Який варіант програми ви обрали б у ролі керівника школи? Література для самостійної роботи 1. Афанасьєва СП. та ін Що робити з дітьми в заміському таборі. М., 1995. 2. Афанасьєва СП. "Клуб ерудитів". Випуск 6. М., 1996. 3. Козлов В. Для тих, хто працює за програмою "Я сам". / / Виховання школярів. - 1994. - № 1. 4.
 2. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 3. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  програма, об'єкти і суб'єкти
 4. Виховання
  програм всі ті непотрібні відомості, які тепер чомусь вважаються необхідними для хорошого виховання. § 224. Так як бути людиною, що приносять задоволення іншим, є суспільний обов'язок, то, отже, виховання, особливо те виховання, яке веде і підвищенню життєрадісності субьекта, має за собою моральну санкцію і навіть більше того - є морально
 5. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  програми займають особливе місце і призначені-чени для придбання нових знань і умінь. Навчальні програми зазвичай складають за традиційною методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанта
 6. 4.4. Психологічне забезпечення педагогічного процесу
  програм; а забезпечення виховного процесу здійснюється на основі психологизации виховних стратегій. Зупинимося докладніше на кожному з напрямків психологічного забезпечення. Програма - базовий документ дитячого дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів і вихователів. З 1962 по 1992 р. «Програма виховання і навчання в дитячому садку»
 7. 2.4. Демонстрація програми
  програми. Демонстрацію програми проводять в режимі Показ слайдів. Включити даний режим можна за допомогою горизонтального меню Вид - Показ слайдів або Показ слайдів - Показ (рис. 30). па 4 *. о> IDIUtit 5 I P. I.J "Wi": w II. 1-і-. - .. і-ВПВ », 1'if im - a. A * 'Ї ^-ЧР'ПЧ'стор cnafia? | I Ц Іікт їм АТГ «* м счог про Пане»
 8. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих умов навчання і відпочинку? Які форми фізичного виховання стали традиційними? Як розробляються індивідуальні програми фізичного самовдосконалення? І т.д.) . 4. Презентація
 9. § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь
  виховання дітей та учнівської молоді. 19 Виникла гостра потреба у визначенні нових підходів до виховання, побудові його вихідних концептуальних моделей. Основним директивним документом, що визначає виховання в Республіці Білорусь, стала «Концепція виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь» (1999 р.). КОНЦЕПЦІЯ - СИСТЕМА
 10. Програма партії
  - виклад основних положень і цілей, а також план діяльності політичної партії. Програма партії є основним теоретичним і керівним документом партії, що містить в собі кінцеву мету і найважливіші завдання на певний історичний період. Обов'язкова для всіх членів партії та її організацій, вона забезпечує об'єднання їх зусиль для досягнення кінцевої мети. Програма
 11. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін . 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в. В.Ф.Одоевский про виховання дітей у притулках. 7. Особистість дитини. М.М.Монасеіна про розвиток
 12. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  програму виховання і навчання з комплексу варіативних програм, уточнює методи, напрямки в роботі з дітьми та т.п. Підготовка кадрів для дошкільних установ ведеться в педагогічних вузах і училищах, програми яких однакові для різних категорій працівників. І, як правило, вони недостатньо враховують специфіку національних, економічних та інших умов. Основна увага
 13. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання
 14. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  виховання, розвитку та формування, а нове якісну освіту. 47 Цілісність - головна характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Цілісного педагогічного процесу притаманне внутрішня єдність складових його компонентів. Складна діалектика всередині педагогічного процесу полягає:
 15. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
    виховання - спеціальна система основних, вихідних вимог до побудови його системи, головні рекомендаційні положення, реалізація яких забезпечує досягнення мети і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної
 16. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
    виховання полягає у формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування. Громадянське виховання передбачає формування
 17. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
    виховання не є раз і назавжди заданими. Не існує формально-абстрактних цілей, однаково придатних для всіх часів і народів. Цілі виховання рухливі, мінливі, мають конкретно історичний характер. Мета виховання відображає РІВНІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, його продуктивних сил і виробничих відносин, економічних і правових відносин, історію та громадські
 18. Запитання і завдання для самоконтролю
    виховання був найбільш сильним і справив на Ваше становлення вирішальний вплив? 6. Якими критеріями Ви користуєтеся, коли даєте людині характеристику? Що, на Ваш погляд, дозволяє Вас особисто характеризувати як гідного людини? 7. Розгляньте вплив на школяра телебачення з точки зору представленої картини виховного процесу. 8. Що Ви скажете тим, хто стверджує, ніби
 19. Цілісність педагогічного процесу
    програми виховання і самовиховання, інші прямі і непрямі характеристики. II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу? 1. У підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головною, загальної та єдиної мети - формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості. 2. У тому, що процеси, що утворюють педагогічний процес,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua